[EMAIL PROTECTED] är en diskussionslista via e-post inom Göteborgs 
socialdemokratiska partidistrikt om socialdemokratisk miljöpolitik i Göteborg.
__________________________________


[EMAIL PROTECTED] wrote:

> [EMAIL PROTECTED] är en diskussionslista via e-post inom Göteborgs 
>socialdemokratiska partidistrikt om socialdemokratisk miljöpolitik i Göteborg.
> __________________________________
>
> Hejsan
>
> Ingen kan ha missat att socialdemokraterna och moderaterna presenterade sina 
>valmanifest i måndags. Nedan följer utdrag om miljöpolitiken.
> Vilka är dina favoritargument för en s-politik respektive mot en moderatpolitik inom 
>miljöpolitikens område? Skriv till listan och berätta.
>
> MVH Claes
>
> Ur socialdemokraternas valmanifest
> En hållbar utveckling.
> Inget rör så i grunden människans trygghet som miljön; att luften är giftfri, 
>vattnet rent och grödorna friska. De globala klimatförändringarna är vår tids 
>allvarligaste miljöhot. Sverige ska fortsätta att vara pådrivande i klimatfrågan. 
>Alla länder måste ratificera Kyotoprotokollet. De svenska utsläppen av växthusgaser 
>ska minska med minst fyra procent till år 2010. Havens ekosystem är i obalans. Därför 
>vill vi ge havsmiljöfrågorna en central roll i miljöpolitiken. Kampen mot de farliga 
>kemikalierna måste fortsätta. En aktiv miljöpolitik måste garantera ekologisk 
>mångfald och naturupplevelser för alla. Samtidigt måste Sverige bli ännu bättre på 
>att ta tillvara de möjligheter till innovation, teknisk utveckling och nya jobb som 
>en miljödriven utveckling innebär. Vi vill stimulera investeringar i teknikskiften. 
>Bilarna måste bli mindre miljöskadliga och den förnyelsebara energin byggas ut. Vi 
>vill satsa på effektivare energianvändning. Den offentliga sektorn måste gå före.
>
>
> Ur moderaternas valmanifest
> En god miljö
> Vi vill ta till vara Sveriges goda förutsättningar att erbjuda Europas renaste miljö,
> med de grönaste skogarna,det klaraste vattnet och den renaste luften.
> Sverige har unika möjligheter att vara ett före gång sland i arbetet för en renare
> miljö.I den mo derna ekonomin med dess allt mer miljömedvetna kon sum enter
> är förmågan att leva upp till miljökraven också en förutsättning för lönsamhet och
> tillväxt.Det kräver ofta stora investeringar i miljövänlig teknologi och förutsätter
> således en beskattning som inte missgynnar produktionens förnyelse.
> Klimatfrågorna är för närvarande det största glo bala miljöhotet som alla länder
> har ett ansvar för att möta.Vi slår därför vakt om kärnkraften som den mest
> miljövänliga energikällan.Allt miljöarbete har en internationell dimension.I
> samarbetet inom EU och FN ska Sverige vara pådrivande.
> Så här vill moderaterna arbeta för miljön under de kommande fyra åren:
> *Ge Sverige rollen som aktiv samarbetspartner i EU:s och FN:s gemensamma
> miljöarbete.
> *En skattepolitik som ger Sverige ett attraktivt in vesteringsklimat för nya
> satsningar på moderna,miljö vänliga produktionsmetoder.
> *Avskaffad skatt på kärnkraftsel och stopp för kärn kraftsavvecklingen
> *Stopp för subventioner till vattenkraftsutbyggnad.
>
> ______________________________
> Claes Wennberg
> Göteborgs socialdemokratiska partidistrikt
> Heurlins plats 9, 413 01  Göteborg
> [EMAIL PROTECTED]
> Tel 031-33 963 05,  0708-14 66 73
> Fax: 031-33 963 01
> www.goteborg.socialdemokraterna.se
>
> __________________________________
> Listansvarig är Claes Wennberg ([EMAIL PROTECTED]
> För avanmälan från listan, skriv till [EMAIL PROTECTED]
> Mer information på www.goteborg.socialdemokraterna.se/diskussionslista/miljo.htm

Problemet med moderaternas miljöpolitik är att det inte är trovärdigt när man säger:

+Klimatfrågan är den största globala miljöhotet.
+Skatten på fossila bränslen skall sänkas (detta står inte ovan men jag har hört det 
+sägas vid ett flertal andra tillfällen).

Mvh Mattias
__________________________________
Listansvarig är Claes Wennberg ([EMAIL PROTECTED]
För avanmälan från listan, skriv till [EMAIL PROTECTED]
Mer information på www.goteborg.socialdemokraterna.se/diskussionslista/miljo.htm

Reply via email to