[EMAIL PROTECTED] är en diskussionslista via e-post för socialdemokrater 
boende i Bergsjön.
__________________________________


Hejsan. 10 dagar kvar till valet.

Översänder partistyrelsens valnytt för idag torsdag.
MVH Claes

----------------------
Valnytt 2002, torsdag 5 september

Satsningar på förskolan
De flesta barn i Sverige har det bra, men det finns fortfarande skillnader mellan 
olika samhällsgrupper. 1990- talets nedskärningar var kännbara även för barnen. 
Särskilt barn till ensamstående och barn till föräldrar med en dålig ekonomi drabbades 
hårt. 180 000 barn lever i familjer som är beroende av stöd från socialtjänsten för 
sin försörjning. 

Förskolan är det första viktiga steget i barns utbildning. Vi har presenterat ett 
konkret kvalitetsprogram för förskolan (Barnen främst). Vi vill:

-    tillföra kommunerna medel till 6 000 nya förskollärare och annan personal
-    det ger ekonomiska förutsättningar att öka personaltätheten och minska 
barngrupperna till i genomsnitt 15 barn/grupp med 3 heltidstjänster. 
-    ge kommunerna skyldighet att upprätta kvalitetsredovisningar för 
förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen på samma sätt som för skolan 
-    ta fram enhetliga kvalitetsmått för att bättre kunna mäta kvaliteten i 
förskolan 
-    stärka förskolans roll för integration i det mångkulturella samhället 

En moderatstyrd regering är ett hot mot barnen

130 miljarder kronor. Det är storleken på de skattesänkningar en moderatstyrd regering 
vill genomföra. Det motsvarar mer än hela familjepolitiken och barnomsorgen 
tillsammans. Givetvis är nya satsningar inom familjepolitiken oförenliga med 
skattesänkningar av den här storleksordningen. En moderatstyrd regering kommer att 
ägna sig åt nedskärningar i välfärden, inte satsningar.

Utöver de besparingar som blir följden av stora skattesänkningar är det svårt, för att 
inte säga omöjligt att avgöra vilken familjepolitik som en borgerlig regering skulle 
föra. De fyra borgerliga partierna har presenterat förslag som bygger på fullständigt 
skilda principer. 

Läs mer på www.socialdemokraterna.se 
______________________________
Claes Wennberg 
Göteborgs socialdemokratiska partidistrikt
Heurlins plats 9, 413 01 Göteborg 
[EMAIL PROTECTED]
Tel 031-33 963 05, 0708-14 66 73
Fax: 031-33 963 01 
www.goteborg.socialdemokraterna.se


______________________________________
Listansvarig är Claes Wennberg ([EMAIL PROTECTED])
För avanmälan från listan, skriv till [EMAIL PROTECTED]
Mer information på 
www.goteborg.socialdemokraterna.se/forening/bergsjon/diskussionslista.htm

Reply via email to