Είναι διαθέσιμη η τέταρτη δοκιμαστική έκδοση του iOS 10.1.
Αν έχετε εγκατεστημένη ήδη προηγούμενη δοκιμαστική έκδοση, μπορείτε να κάνετε 
ενημέρωση του λογισμικού.
_______________________________________________
Mirasou mailing list
Mirasou@playfm.gr
http://lists.playfm.gr/mailman/listinfo/mirasou

Απαντηση