Μία αρκετά χρήσιμη επιλογή προστέθηκε στο FaceBook που κυκλοφόρησε σήμερα.
Στην καρτέλα περισσότερα, μπορούμε τώρα να βρούμε την επιλογή κωδικός QR.
Εκεί έχουμε δύο επιλογές. Η πρώτη είναι σαρωτής, και η δεύτερη κωδικός QR.
Θα ξεκινήσουμε με την δεύτερη επιλογή που μας επιτρέπει να εμφανίσουμε στην 
οθόνη του κινητού μας έναν κωδικό QR, που με αυτό τον κωδικό μπορεί κάποιος 
κοιτώντας με την κάμερα της συσκευής του την δική μας συσκευή να μας κάνει 
αίτημα φιλίας αυτόματα. Επίσης μπορούμε να σώσουμε αυτόν τον κωδικό QR στις 
φωτογραφίες για να το κοινοποιήσουμε ή να το στείλουμε όπου θέλουμε.
Η πρώτη επιλογή που αναφέρεται σαρωτής, είναι αυτή που μπορούμε να κοιτάξουμε 
με την κάμερα της συσκευής μας μία άλλη συσκευή για να γίνει αναγνώριση του 
κωδικού QR και αυτόματα αίτημα φιλίας. Επίσης μπορούμε να ανοίξουμε μια ήδη 
υπάρχουσα φωτογραφία από τη βιβλιοθήκη μας που περιέχει τον κωδικό QR κάποιου 
προφίλ στο FaceBook.
Αυτό το νέο χαρακτηριστικό το έχω εντοπίσει σε συσκευές iOS με την ενημέρωση 
που έγινε σήμερα. Δεν γνωρίζω αν είναι ήδη διαθέσιμο σε συσκευές Android.
_______________________________________________
Mirasou mailing list
Mirasou@playfm.gr
http://lists.playfm.gr/mailman/listinfo/mirasou

Απαντηση