Το iOS 11.2.6 περιέχει επιδιορθώσεις σφαλμάτων για το iPhone και το iPad. Η 
παρούσα ενημέρωση περιλαμβάνει τα εξής:
Επιδιόρθωση ζητήματος που μπορούσε να προκαλέσει ολικό σφάλμα εφαρμογών κατά τη 
χρήση συγκεκριμένων ακολουθιών χαρακτήρων
Επιδιόρθωση ζητήματος λόγω του οποίου μπορούσε να αποτύχει η σύνδεση κάποιων 
εφαρμογών τρίτων σε εξωτερικά αξεσουάρ.

Η ενημέρωση θεωρείται σημαντική και συνιστάται για αποφυγή προβλημάτων από 
όλους.
_______________________________________________
Mirasou mailing list
Mirasou@playfm.gr
http://lists.playfm.gr/mailman/listinfo/mirasou

Απαντηση