Γεια σας.
Μια νέα αναβάθμιση της εφαρμογής του facebook για android, κάνει πλέον πιο
ευχάριστο το διάβασμα αναρτήσεων για χρήστες του αναγνώστη οθόνης talkback.

Μέχρι τώρα, το διάβασμα αναρτήσεων ήταν πιο χρονοβόρα διαδικασία διότι για
να διαβάσει κάποιος μια ανάρτηση, έπρεπε να κάνει την γνωστή κίνηση από
αριστερά στα δεξιά, το λεγόμενο swipe, πολλαπλές φορές.

Για παράδειγμα στο πρώτο swipe, ο χρήστης άκουγε το όνομα του ατόμου που
έκανε την ανάρτηση.
Στο δεύτερο τον χρόνο που έγινε η ανάρτηση.
Την τρίτη κάποιο από το περιεχόμενο, την τέταρτη ήταν το μου αρέσει και οι
άλλες αντιδράσεις και λοιπά.

Τώρα πια η κάθε ανάρτηση καταλαμβάνει μόνο ένα swipe, και έτσι τα πράγματα
έγιναν πολύ πιο γρήγορα.
Αν θέλει κάποιος να μάθει περισσότερα για μια συγκεκριμένη ανάρτηση μπορεί
να πατήσει πάνω της με διπλό κτύπημα, και για να εμφανιστεί η λίστα με τις
αντιδράσεις μπορεί κάποιος να κάνει πάνω στην ανάρτηση διπλό παρατεταμένο
άγγιγμα το λεγόμενο touch and hold.

Οι χρήστες ios, είχαν αυτή τη δυνατότητα εδώ και καιρό και επιτέλους
μπορούν και οι χρήστες android να επωφεληθούν επίσης.
Νίκος
_______________________________________________
Mirasou mailing list
Mirasou@playfm.gr
http://lists.playfm.gr/mailman/listinfo/mirasou

Απαντηση