K}l}f} olan koltuklar}n}z} temizlemek kolay: K}l}f} makinaya atars}n}z ve
i~iniz
biter! Peki ya normal koltuklar? Sabunlu bezlerle kendinizi yormaktan
vazgegin,
makul fiyata k}l}f diktirin. \stelik art}k bunu yapmak igin koltuklar}n}zdan
ayr} kalman}za da gerek yok. ]nternet sitemize girin, belirtilen vlg|leri al}p
yaz}n, fotopraflar}n} yollay}n k}l}flar}n}z 15 g|n igin de elinizde olsun.
]^E KOLTUKLARINIZA GOK GOK VZEL D\Z KILIF YAPTIRMAKLA BA^LAYAB]L]RS]N]Z,
\STEL]K GOK DA EKONOM]K B]R F]YATA VE GOK DA KOLAYCA, KUMA^ VE TERZ] PE^]NDE
KO^MADAN...


AYRINTILI B]LG] ve S]PAR]^ igin TIKLAYINIZ

Reply via email to