English below!


Beste vrienden en collega’sDit emailadres houdt binnenkort op te bestaan en was de afgelopen paar
weken al een tijdje onbereikbaar. Mocht u mij zonder success geprobeerd
hebben te contacteren, probeert u het dan alstublieft nogmaals op
anneke.vanhete...@uni-bonn.de. Gelieve dit emailadres ook te gebruiken voor
toekomstige berichten.

Bij voorbaat hartelijk dank.Met vriendelijke groeten,Anneke van HeterenDear friends and colleaguesThis email address will soon cease to exist and was, in fact, already
unavailable for some time during the past couple of weeks. In case you have
tried to contact me during this period, please try again on
anneke.vanhete...@uni-bonn.de. Please also use this email address for
future correspondence.

Thanking you in advance.Best wishes,Anneke van Heteren


Darwinweg 2 - 2333 CR Leiden                Meckenheimer
Allee 176 - 53115 Bonn

E anneke.vanhete...@naturalis.nl              E
anneke.vanhete...@uni-bonn.de <anneke.vanhete...@naturalis.nl>

-- 
MORPHMET may be accessed via its webpage at http://www.morphometrics.org

To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to morphmet+unsubscr...@morphometrics.org.

Reply via email to