MSGID: 111:7045/0@stn 2c3da9f7
CHRS: IBMPC 2
PID: ALLFIX+ 5.13.4 B921F76F
 Today, Tuesday the 29-01-02, recieve The KOFO BBS (111:7045/0) following
fil(s).

 >Area : AFTNBINKD   : R50: BinkD - new IP Mailer
 -------------------------------------------------------------------------
 BINKD094.ZIP  175,478 BinkD Fido Mailer Version 0.94
 -------------------------------------------------------------------------
 175,478   bytes in 1  file(s)

 Ialt 175,478 i 1 fil(er) ALLFIX v5.13 build 4.

 ========================================================================
            Fidonet 2:236/150
          E-mail Freq: [EMAIL PROTECTED]
           http://www.kofobbs.dk
 ========================================================================

---
 * Origin: -=** The KOFOBBS - http://www.kofobbs.dk **=- (111:7045/0)

Reply via email to