--- public/icla-info.json    2018-08-10 14:30:03.487428257 +0000
+++ -  2018-08-10 15:00:02.664685301 +0000
@@ -1,5 +1,5 @@
 {
- "last_updated": "2018-08-10 14:13:20 UTC",
+ "last_updated": "2018-08-10 14:48:05 UTC",
  "committers": {
   "a_budroni": "Alessandro Budroni",
   "a_horuzhenko": "Artyom Horuzhenko",
@@ -482,6 +482,7 @@
   "ashakirin": "Andrei Shakirin",
   "ashapochka": "Andriy Shapochka",
   "ashau": "Albert Shau",
+  "asherman": "Andrew Sherman",
   "ashetkar": "Amogh Shetkar",
   "ashish": "Ashish Vijaywargiya",
   "ashishjain": "Ashish Jain",
@@ -996,6 +997,7 @@
   "chenglei": "Chenglei",
   "chengxiang": "ChengXiang Li",
   "chengxingzhai": "Chengxing Zhai",
+  "chenhao": "Hao Chen",
   "chenheng": "Heng Chen",
   "chenjinh": "Jin Hua Chen",
   "chenli": "Chen Li",
@@ -2056,6 +2058,7 @@
   "ghenzler": "Georg Henzler",
   "ghicker": "Georg Hicker",
   "gholam": "Michael McCallum",
+  "gholmer": "Glenn Holmer",
   "ghoward": "Geoffrey Alexander Howard",
   "ghuber": "Greg Huber",
   "ghudson": "Greg Hudson",
@@ -3479,6 +3482,7 @@
   "liangyx": "Yanxuan Liang",
   "libo": "Li Bo",
   "libsun": "Libin Sun",
+  "lide": "De Li",
   "lidong": "Dong Li",
   "lightguardjp": "Jason Porter",
   "lijiany": "Jianyuan Li",
@@ -6403,6 +6407,7 @@
   "zhangwei": "Wei Zhang",
   "zhangxin": "Shinn Zhang",
   "zhangzc": "Zhichao Zhang",
+  "zhaoc": "Chun Zhao",
   "zhaojing": "Luo Zhaojing",
   "zhasheng": "Sheng Zha",
   "zheilbron": "Zachary Heilbron",

Reply via email to