On 4-5-2010 11:44, Michael Saunders wrote:

Thanks, but that looks like it's just some extracts from cont-eni
translated from Engijsh into Engrish along with a distracting
background that makes it hard to read. The stuff about the not very
useful abbreviation command is there again, but I'm drawn to the
section about building a dictionary that says it's not about building
a dictionary.  It says:

Aangezien een antwoord in het engels voor jou meer vragen oproept dan antwoorden, reageer ik maar even in het Nederlands. Wellicht dat de google translator je een perfecte vertaling oplevert.

Omdat iedere gebruiker wel wat anders wil, is het onmogelijk om alles in te bouwen zonder dat het ontaard in een veelheid aan commandos. Het is dan ook vaak beter bestaande mechanismes te combineren. Veel mechanismes hebben een 'command hook' en het is niet zo lastig om bijvoorbeeld het synoniem mechanisme op die manier uit te breiden met een tooltip.

Er zijn inmiddels verschillende suggesties gedaan en ik ga daar niets aan toevoegen. Het is niet mijn probleem als een gebruiker gebrek heeft aan fantasie danwel suggesties niet gebruikt cq. zijn mails zodanig formuleert dat er niemand zin heeft om te reageren. Het verbaast me zowieso dat er gereageerd wordt, zeker als de toonzetting ronduit beledigend is, maar dat kan aan mijn gebrekkige engels liggen.

Overigens, in een perl of lua handleiding zie je ook geen kant en klare antwoorden. Men mag er zelf wel wat voor doen.

"All you have to do is inserting a \index at whatever the phrase you
want to index is, and placeing a \placeindex where you want the
glossary to be."

and then goes on to describe and index, not a glossary, which seems to
require commands that need a lot of redundant arguments. It also
contains this gem:

Lijkt me logisch, waarom zou ik een glossary beschrijven als het over een index gaat. Je bent de eerste die hier deze twee door elkaar haalt.

Overigens, in mkiv kun je user data laten meereizen en gebruiken maar dat leg ik nog wel eens uit (of misschien ook nooit, want ik waag me niet meer aan Engels).

"Like many other ConTeXt command, users can define their own series of
indexing, which pluses the default \index series are called register."

That's the most remarkable thing I've read today. Maybe I need to be
more clear. A glossary is like a little dictionary in the back of a
book that defines the specialized words and phrases that the book uses
that might not be known to the general reader. Here is a definition
of "glossary":

Ach ja, gsub(manual,"index","glossary") zal je niet geven wat je zoekt vrees ik. Overigens, we hebben dat soort 'begrippenlijsten in vrijwel elk van onze projekten dus het kan echt wel.

Etc etc.

Overigens, als ik zoveel commentaar had op een programma en de manuals, dan was ik al lang afgehaakt dus een doorzetter ben je wel.

Hans


-----------------------------------------------------------------
                     Hans Hagen | PRAGMA ADE
       Ridderstraat 27 | 8061 GH Hasselt | The Netherlands
  tel: 038 477 53 69 | voip: 087 875 68 74 | www.pragma-ade.com
                       | www.pragma-pod.nl
-----------------------------------------------------------------
___________________________________________________________________________________
If your question is of interest to others as well, please add an entry to the 
Wiki!

maillist : ntg-context@ntg.nl / http://www.ntg.nl/mailman/listinfo/ntg-context
webpage : http://www.pragma-ade.nl / http://tex.aanhet.net
archive : http://foundry.supelec.fr/projects/contextrev/
wiki   : http://contextgarden.net
___________________________________________________________________________________

Reply via email to