Besten allemaal,

ik wil jullie hiermee eraan herinneren, dat we op 11 juni a.s. de 
ledenvergadering van de NTG gaan houden. 

Datum: 11 juni 2015
Tijd:      11:00 tot 15 :00
Plaats: InspirID, Petrus Driessenstraat 44, 9714 CC Groningen


Naast de ledenvergadering met verkiezingen en een lunch, zullen we ons gaan 
verdiepen in de details van een moderne font…

De stukken voor de jaarvergadering zijn te vinden op het besloten gedeelte van 
ons web-site.

Omdat wij de aantallen deelnemers c.q. lunches aan de beheerster van de lokatie 
moeten doorgeven, vraag ik jullie zich aan te melden tot a.s. zaterdag 6 juni 
bij de secretaris.


Tot volgende week donderdag!

Vriendelijke groeten

Willi Egger
Secretaris NTG
___________________________________________________________________________________
If your question is of interest to others as well, please add an entry to the 
Wiki!

maillist : ntg-context@ntg.nl / http://www.ntg.nl/mailman/listinfo/ntg-context
webpage  : http://www.pragma-ade.nl / http://tex.aanhet.net
archive  : http://foundry.supelec.fr/projects/contextrev/
wiki     : http://contextgarden.net
___________________________________________________________________________________

Reply via email to