Uzina de fapte și alte povestiri (nemărturisite)

 

21 septembrie – 30 octombrie, 2016

Vernisaj: 21 septembrie, 19.00

 
Artiști: studioBASAR, Matei Bejenaru, Nicu Ilfoveanu, Șerban Savu

 
Curator: Alina Șerban

Design expozițional: skaarchitects 

Identitate grafică: Radu Manelici

 
Motivată de revizitarea textului lui Dziga Vertov, Uzina de fapte și alte 
scrieri (1926), de studiile și cercetările urbanistice și culturale dedicate 
practicilor profesionale și politice care au modelat centrele civice în România 
anilor 1960–1980, expoziția Uzina de fapte și alte povestiri (nemărturisite) 
grupează un montaj de comentarii vizuale ce compun un reportaj subiectiv despre 
condiția acestor spații publice astăzi. Cele patru studii de caz investigate de 
studioBASAR, Matei Bejenaru, Nicu Ilfoveanu și Șerban Savudecupează detaliile 
unor realități și istorii sociale cotidiene, uitate sau trecute cu vederea, 
care, odată transferate în spațiul vizual, capătă valoarea unor repere 
simbolice pentru procesele de transformare și reprezentare a peisajului 
cultural urban (post-)socialist.

 
Uzina de fapte și alte povestiri (nemărturisite) nu intenționează să urmărească 
o istorie liniară a dialecticii sistematizării urbane și a discursului public 
ce a însoțit procesul de redefinire a centrului orașelor în România. În schimb, 
își propune să dezvăluie povești (nemărturisite) despre spațiile și clădirile 
care au definit centrele civice, reflectând deopotrivă asupra relevanței 
sociale a intervențiilor, cât și asupra „logicii” care a influențat modul de 
negociere, adaptare și apropriere a unei experiențe trecute la nevoile și 
fantasmele prezentului.
 

De altfel, privirea obiectivă și analitică a artiștilor focalizează și izolează 
imagini urbane și obiecte de arhitectură (precum Casa de Cultură a 
Sindicatelor, Magazinul Universal, piața centrală etc.), reflectând, într-o 
abordare senzorială și cinematică, asupra modului în care aceste reprezentări 
își păstrează rolul de reper pentru viața comunitară. Deopotrivă, acestea 
deschid noi perspective de citire a rolului lor structural în peisajul urban 
contemporan, dincolo de practicile și procedurile care le-au afectat 
funcțiunile, estetica, precum și raportul lor direct cu dinamica socială 
existentă la nivel urban.

 
În economia expoziției, întâmplările, experiențele subiective, imaginile sau 
obiectele de arhitectură devin stimuli pentru o reflecție mai amplă asupra 
vieții orașului, asupra contestărilor și provocărilor trăite de spațiul 
cotidian, asupra istoriilor nespuse și neștiute. Expunând traseele alternative 
ale unui proces urban, Uzina de fapte și alte povestiri (nemărturisite) invită 
în cele din urmă privitorul să-i citească faptele ca pe un complement afectiv 
adus istoriei sociale și culturale recente.
 

Expoziția va fi însoțită de o serie de trei prezentări dedicate subiectului 
susținute de arhitecții Laura Popa-Florea, Alex Răuță și Irina Tulbure, 
prezentări ce vor avea loc în cursul lunii octombrie 2016 la Salonul de 
proiecte.

 
Proiectul Uzina de fapte și alte povestiri (nemărturisite) va continua într-un 
nou format la Spațiul de artă contemporană DOMINO, în cadrul Fabricii de 
Pensule din Cluj.

 
Mulțumiri: Ana Alexe, Dana Andrei, Enescu George, Dani Ghercă, Stelian 
Grigoraș, Alexandru Mircea, Simona Necula, Irina Negraru, Ingrid Pimsner, Alex 
Răuță, Aurelia Soare, Ileana Tureanu, Irina Tulbure, Ana Maria Zahariade, Hotel 
Decebal, Bacău; Hotel Racova, Vaslui; Hotel Trotuș, Onești; Hotel Turris, Turnu 
Măgurele.

 
Imaginile de arhivă, prin amabilitatea: Arhiva de fotografii a Uniunii 
Arhitecților din România

 
Expoziția este organizată de Asociația Salonul de proiecte și face parte din 
proiectul Construind socialul: artă și arhitectură.

 
Proiect cultural finanțat în cadrul Programului Cultural București Orașul 
In-Vizibil derulat de Centrul de Proiecte Culturale al Municipiului Bucureşti – 
ARCUB.

 
Proiect cultural co-finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional.

 
Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural 
Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în 
care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime 
responsabilitatea beneficiarului finanțării.

 
Expoziția este realizată cu sprijinul Ordinului Arhitecților din România.

 
Parteneri: CEREFREA Villa Noël București, Uniunea Arhitecților din România, 
Consproiect SA Ploiești, Centrul de Fotografie Contemporană din Iaşi (C_F_C), 
Fundația Plan B Cluj, Asociația P+4 București.

 
Sponsor: Corcova Roy & Dâmboviceanu

 
Salonul de proiecte beneficiază de sprijinul pe termen lung al Fundației Art 
Encounters Timișoara.

 
 
Salonul de proiecte este un program curatorial inițiat în anul 2011 de Magda 
Radu și Alexandra Croitoru. Acest program își propune realizarea unor 
expoziții, prezentări și dezbateri care se concentrează predominant asupra 
artei contemporane din România, punând producțiile tinerilor artiști într-un 
context local și internațional mai larg. Între 2011 și 2015 Salonul de proiecte 
a activat în cadrul MNAC Anexa cu sprijinul Muzeului Național de Artă 
Contemporană din București. Începând cu toamna lui 2015 programul funcționează 
exclusiv prin intermediul Asociației Salonul de proiecte. Echipa: Alexandra 
Croitoru, Magda Radu, Ștefan Sava, Alina Bucur.

 
Salonul de proiecte

Tipografia Universul

Corpul B, etaj 1


Ion Brezoianu 23 – 25București, RomâniaJoi – Duminică / 15.00 – 19.00
www.salonuldeproiecte.ro 
<http://ilfo.us8.list-manage.com/track/click?u=44fec2738a77080ec3909ada3&id=c4652afcad&e=021740a401>


http://www.facebook.com/SdeProiecte 
<http://ilfo.us8.list-manage.com/track/click?u=44fec2738a77080ec3909ada3&id=f6e52aa452&e=021740a401>


_______________________________________________
oberlist mailing list
oberlist@lists.idash.org
https://lists.idash.org/cgi-bin/mailman/listinfo/oberlist

Reply via email to