<https://bucuresti68.files.wordpress.com/2016/10/screen-shot_rahova_2016-10-04-at-12-47-56-pm-copy.png>
https://bucuresti68.wordpress.com/2016/10/17/david-mozny/ 
<https://bucuresti68.wordpress.com/2016/10/17/david-mozny/>

– – – scroll down for English – – –

Short films by David MOZNY [CZ], October 18, 2016, 7 pm

RO

Filme scurte de David MOZNY [CZ]

Apartamentul Deschis
18 Octombrie 2016, ora 19:00
str. București 68/1, Chișinău

Les Heures, 3’
Filmul este bazat pe ilustrații din revista ”Do it yourself / Urob si sam”, 
care a constituit un fenomen social în țările estice din anii ’70, fiind 
imprimate 250 000 de reviste / ediție. Oamenii își împărtășeau ideile despre 
cum să faci diferite lucruri imaginabile în propria casă. Video-ul acompaniat 
de muzica electronică contemporană a trupei franceze ”HNN”. Ore liniștite 
pentru toți meșterii amatori fericiți.

Rahova, 7’ 30’’
Acest video este bazat pe înregistrările realizate în Rahova: un cartier de 
locuințe și imobile din București, România. A fost ales ca și loc situat la 
sfîrșitul utopiei. Video-ul reciclează și deconstruiește peisajul familiar 
transformîndu-l în distragere. Arhitectura prefabricată a anilor ’70 – luptă cu 
propria-i decădere, confruntîndu-se cu dezintegrarea digitală. Aparatul de 
fotografiat curge încet prin blocurile de case, locul este gol, există doar 
suprafața din beton a mașinăriei de locuit. Prin digitalizarea locului, care-și 
are rădăcinile atît de adînc ancorate în propria-i realitate rațională, aceasta 
se transformă într-o construcție fragilă de vis.

Insomnie, 8’ 20’’

Deșeuri sufletești virtuale, 2’ 40’’
este o narațiune vizuală de scurt metraj, care ne duce într-o călătorie prin 
lumea obișnuită a mediilor urbane. Este realizată din printuri digitalizate 
preluate din cărțile socialiste despre arhitectură și menaj din anii ’70. 
Scenele cu clădirile în paragină și camera pustii evocă atmosfera intima de 
echilbrare dintre comoditate și cataclism.

„intrare” gratuită

–

David MOZNY este un artist vizual care trăiește și lucrează în Brno [CZ], din 
2000 lucrează la calculator și produce imagini și instalații video. Lucrează ca 
profesor part-time la Departamentul Media al Facultății de Studii Sociale la 
Universitatea Masaryk. Deasemeni se manifestă prin muzică în cluburi locale.

–

Acest film face parte din programul Centrul Civic al Chișinăului – cinema în 
aer liber: http://chisineu.wordpress.com/proiecte/centrul-civic-cinema 
<http://chisineu.wordpress.com/proiecte/centrul-civic-cinema>, și beneficiază 
de suținerea Fundației Culturale Europene în cadrul programului Acţiune 
Colectivă pentru Bunurile Comune 
<http://www.culturalfoundation.eu/connected-action>.

 
<https://bucuresti68.files.wordpress.com/2016/10/screen-shot_rahova_2016-10-04-at-12-48-52-pm-copy.png>
EN

Short films by David MOZNY [CZ]

Flat Space
October 18, 2016, 7 pm
Chisinau, Bucuresti str. 68/1

Les Heures, 3′
The video is based on the illustrations in the magazine “Do it yourself / Urob 
si sam”, which was the social phenomena in the 70’s in former eastern 
countries: 250 000 prints per issue. People were sharing their ideas how to 
make all imaginable things on their own at home. In the video it is paired with 
the contemporary electro music from the French Band “HNN”. Easy hours for all 
the merry bricoleurs!

Rahova, 7’ 30’’
This video is based on records taken in Rahova housing estate in Bucharest, 
Romania. It was chosen as the place at the end of utopia. The video recycles 
and deconstructs the familiar scenery turning it into the distraction. The 
pre-cast 70s architecture – fighting with its own decay – is facing the digital 
disintegration. Camera slowly flows through the blocks of houses, the place is 
empty, just the surface of the concrete housing machine. Through the 
digitalasing the place, which so deeply roots in its own heavyweight rational 
reality, it turns into the fragile dreamy construction.

Sleepless, 8’ 20’’

Virtual soul waste, 2’ 40’’
is a short visual narrative, taking us on a trip through the world of ordinary 
urban environments. I t is made out of digitalized offset prints taken from 
books on 70’s socialist architecture and housekeeping. Crumbling scenes of 
buildings and empty rooms evoke the intimate atmosphere balancing between 
snugness and cataclysm.

free ”entrance”

–

David MOZNY is visual artist living and working in Brno [CZ], since 2000 he 
works with computers and produce images and video installations. He is a part 
time teacher at the New Media Department of the Faculty of Social Studies at 
Masaryk University. He also performs in local clubs.

–

This program is part of Chisinau Civic Center – open air cinema program: 
http://chisineu.wordpress.com/proiecte/centrul-civic-cinema 
<http://chisineu.wordpress.com/proiecte/centrul-civic-cinema>, and is supported 
by the European Cultural Foundation in the frame of the Connected Action for 
the Commons project <http://www.culturalfoundation.eu/connected-action>.
_______________________________________________
oberlist mailing list
oberlist@lists.idash.org
https://lists.idash.org/cgi-bin/mailman/listinfo/oberlist

Reply via email to