History bad markets 
 
http://dshort.com/charts/bears/four-bears-large.gif
 
 
Bila melihat history bad bear markets dulu maka bull (kenaikan) market 
 
akan segera tak lama lagi.  
 
Kenapa market naik disebut bull dan turun disebut bear oleh para ahli analisa 
market ?
 
Jawaban yang benar akan mendapat bonus news dari kami.
 
 


      Akses email lebih cepat. Yahoo! menyarankan Anda meng-upgrade browser ke 
Internet Explorer 8 baru yang dioptimalkan untuk Yahoo! Dapatkan di sini! 
http://downloads.yahoo.com/id/internetexplorer

Kirim email ke