TIME will tell AKRA to go up :)

Rgrds

coderman <topg...@...> wrote:
>
> Nah yang ini saya baru setuju :D
>
> On 7/5/09, Tom DS tom.ds.st...@... wrote:
> > *Monday??? time for BLTA to go up...*
> > **
> > **
> > *Disclaimer always On*
> > *T.o.m*
> >
>


Kirim email ke