Hola

Us envio el traductor auotmàtic, les instruccions estan editant els fitxers
bin/protegeix.sh i bin/desprotegeix.sh però també les escric aquí:

# protegeix.sh
#------------------
# Protegeix un fitxer PO d'ajuda de l'OpenOffice.org
# en un fitxer HTML per tal que es pugui traduir automàticament.
# De manera que es pugui recuperar fent desprotegeix.sh
#
# INSTAL.LACIO
# -------------
# Primer pas per traduir les ajudes del openoffice automàticament
# Cal crear un directori BASE on hi hagi
#  bin/ amb tots els *.sh i .awk
#  tmp/
#  po-original/ amb els fitxers po originals
#  po-final/  on es deixaran els resultats
#
#
# FUNCIONAMENT
# -------------
# Per executar-ho posar-se en el directori BASE
# i executar bin/protegeix.sh elmeu.po
# on elmeu.po és un fitxer que està dins de po-original/
#
# El resultat es deixa en tmp/elmeu.po.html
# aquest és el fitxer a traduir automàticament via
# http://traductor.gencat.net/jsp/go2url.jsp?locale=ca
# o amb http://www.translendium.com/
#
# Un cop acabat fer bin/desprotegeix.sh elmeu.po
# Per obtenir el resultat final a po-final/elmeu.poDe fet també pot ser útil per editar els PO sense haver de preocupar-se tant
pel XML, ja que protegeix.sh a banda de crear el html protegit també deixa
un fitxer PO sense xml a  tmp/tmp-elmeu.po/sensexml.po  el qual es pot
editar tranquilament .
Un cop traduït es fa  awk tmp/tmp-elmeu.po/final.awk  sensexml.po >
resulat.po  i ja tens el PO amb el format XML de nou.

Aquest cap de setmana miraré de posar-hi el glossari. A veure si acabo.

Salut,

Quim.

Attachment: traductor-auto.tar.gz
Description: GNU Zip compressed data

Respondre per correu electrònic a