Hola,

A veure. Aquí una nova proposta de canvis de coses que he vist amb els últims dies. Un comentari: la cadena "~Enter Group" i "E~xit group" s'han d'entendre en el context que és el Full de càlcul en una siutació especial. Traduides literalment perden el sentit.

Salut,

Nota: En Quico Llach les ha revisat

Index: instsetoo_native/inc_openoffice/windows/msi_languages.po
===================================================================
--- instsetoo_native/inc_openoffice/windows/msi_languages.po  (revision 456)
+++ instsetoo_native/inc_openoffice/windows/msi_languages.po  (working copy)
@@ -994,7 +994,8 @@
 msgid ""
"[ProductName] can be set as the default application to open the following file types. This means, for instance, that if you double click on one of these files, [ProductName] will open it, not the "
 "progam that opens it now."
-msgstr "L'[ProductName] obrirà automàticament els tipus de fitxer següents:"
+msgstr "L'[ProductName] es pot configurar com a aplicació per defecte per a aquests tipus de fitxers. Això vol dir que si, per exemple, feu doble clic en un d'aquests fitxers, serà l'[ProductName] qui l'obrirà en comptes "
+"del programa que l'obre actualment."

 #: Control.ulf#OOO_CONTROL_276.LngText.text
 msgid "File types"
@@ -2630,7 +2631,7 @@

 #: Nsis.ulf#DirSubText.LngText.text
 msgid "Destination Folder"
-msgstr "Carpeta de destinació"
+msgstr "Carpeta de destí"

 #: Nsis.ulf#SpaceRequired.LngText.text
 msgid "Space required: "
Index: extensions/source/update/check.po
===================================================================
--- extensions/source/update/check.po  (revision 456)
+++ extensions/source/update/check.po  (working copy)
@@ -16,28 +16,32 @@

 #: Addons.xcu#.Addons.AddonUI.OfficeHelp.UpdateCheckJob.Title.value.text
 msgid "Check for ~Updates..."
-msgstr ""
+msgstr "Consulta si ~hi ha actualitzacions..."

 #: Jobs.xcu#.Jobs.Jobs.UpdateCheck.Arguments.BubbleHeading.value.text
 msgid "%PRODUCTNAME update available"
-msgstr ""
+msgstr "Hi ha disponible una actualització de l'%PRODUCTNAME"

 #: Jobs.xcu#.Jobs.Jobs.UpdateCheck.Arguments.BubbleText.value.text
 msgid "Click here to go to the web site, where you can download the new 
update."
-msgstr ""
+msgstr "Feu clic aquí per anar al lloc web, des d'on podeu baixar la nova actualització."

 #: Jobs.xcu#.Jobs.Jobs.UpdateCheck.Arguments.SearchForUpdateText.value.text
msgid "The program checks for a new version update based on information about your installed %PRODUCTNAME version and currently available updates."
-msgstr ""
+msgstr "El programa comprova la possibilitat d'actualitzacions basant-se en la versió de l'%PRODUCTNAME que teniu instal·lada i en les actualizacions disponibles."

 #: Jobs.xcu#.Jobs.Jobs.UpdateCheck.Arguments.UpdateFoundText.value.text
 msgid ""
 "A new update is available.\n"
 " Click OK to open the web site, where you can start the download."
 msgstr ""
+"Hi ha una nova actualització disponible.\n"
+" Feu clic a d'acord per obrir el lloc web, des d'on podeu començar la 
baixada."

 #: Jobs.xcu#.Jobs.Jobs.UpdateCheck.Arguments.NoUpdateFoundText.value.text
 msgid ""
 "No new update is available.\n"
 " %PRODUCTNAME is up to date."
 msgstr ""
+"No hi ha actualitzacions disponibles.\n"
+"L'%PRODUCTNAME està actualitzat."
Index: extensions/source/propctrlr.po
===================================================================
--- extensions/source/propctrlr.po   (revision 456)
+++ extensions/source/propctrlr.po   (working copy)
@@ -163,19 +163,19 @@

 #: formres.src#RID_STR_VERTICAL_ALIGN.string.text
 msgid "Vert. Alignment"
-msgstr ""
+msgstr "Alineament vert."

 #: formres.src#RID_RSC_ENUM_VERTICAL_ALIGN.1.string.text
 msgid "Top"
-msgstr ""
+msgstr "Superior"

 #: formres.src#RID_RSC_ENUM_VERTICAL_ALIGN.2.string.text
 msgid "Middle"
-msgstr ""
+msgstr "Mitjà"

 #: formres.src#RID_RSC_ENUM_VERTICAL_ALIGN.3.string.text
 msgid "Bottom"
-msgstr ""
+msgstr "Inferior"

 #: formres.src#RID_STR_IMAGEPOSITION.string.text
 msgid "Graphics alignment"
Index: dbaccess/source/ui/tabledesign.po
===================================================================
--- dbaccess/source/ui/tabledesign.po  (revision 456)
+++ dbaccess/source/ui/tabledesign.po  (working copy)
@@ -321,7 +321,7 @@
 "The table design mode is not available for this data source."
 msgstr ""
 "No s'ha pogut recuperar la informació sobre el tipus de dades.\n"
-"El mode de diseny de la taula no està disponible per a aquest origen de 
dades."
+"El mode de disseny de la taula no està disponible per a aquest origen de 
dades."

 #: table.src#STR_CHANGE_COLUMN_NAME.string.text
 msgid "change field name"
Index: officecfg/registry/data/org/openoffice/Office/UI.po
===================================================================
--- officecfg/registry/data/org/openoffice/Office/UI.po (revision 456)
+++ officecfg/registry/data/org/openoffice/Office/UI.po (working copy)
@@ -5085,11 +5085,11 @@

#: GenericCommands.xcu#..GenericCommands.UserInterface.Commands..uno_EnterGroup.Label.value.text
 msgid "~Enter Group"
-msgstr "Introduïu ~el grup"
+msgstr "Introduïu-ho ~al grup"

#: GenericCommands.xcu#..GenericCommands.UserInterface.Commands..uno_LeaveGroup.Label.value.text
 msgid "E~xit group"
-msgstr "~Surt del grup"
+msgstr "~Treu-ho del grup"

#: GenericCommands.xcu#..GenericCommands.UserInterface.Commands..uno_HideDetail.Label.value.text
 msgid "~Hide Details"
@@ -7538,7 +7538,7 @@

#: WriterCommands.xcu#..WriterCommands.UserInterface.Commands..uno_CellVertCenter.Label.value.text
 msgid "Center ( vertical )"
-msgstr "Central (vertical)"
+msgstr "Centrat (vertical)"

#: WriterCommands.xcu#..WriterCommands.UserInterface.Commands..uno_GotoNextPlacemarker.Label.value.text
 msgid "To Next Placeholder"
Index: svx/source/dialog.po
===================================================================
--- svx/source/dialog.po    (revision 456)
+++ svx/source/dialog.po    (working copy)
@@ -3743,7 +3743,7 @@

 #: langtab.src#RID_SVXSTR_LANGUAGE_TABLE.LANGUAGE_ENGLISH_UK.pairedlist.text
 msgid "English (UK)"
-msgstr "Anglès (RU)"
+msgstr "Anglès (Regne Unit)"

 #: langtab.src#RID_SVXSTR_LANGUAGE_TABLE.LANGUAGE_ENGLISH_AUS.pairedlist.text
 msgid "English (Australia)"
Index: sc/source/ui/dbgui.po
===================================================================
--- sc/source/ui/dbgui.po    (revision 456)
+++ sc/source/ui/dbgui.po    (working copy)
@@ -369,8 +369,8 @@
 "Row\n"
 "Fields"
 msgstr ""
-"Fila\n"
-"Camps"
+"Camps de\n"
+"fila"

 #: pivot.src#RID_SCDLG_PIVOT_LAYOUT.FT_DATA.fixedtext.text
 msgid "Data Fields"


--

Jordi Mas i Hernàndez, HomePage http://www.softcatala.org/~jmas/
Bloc personal http://www.softcatala.org/~jmas/bloc/
Planeta Softcatalà: http://www.softcatala.org/planet/----------------------------------------------------------------
Podeu consultar els arxius d'aquesta llista o canviar la vostra
subscripció a http://www.softcatala.org/llistes/
----------------------------------------------------------------

Respondre per correu electrònic a