Hola,

Envio aquestes correccions cap el SVN.

Index: po/chart2/source/controller/dialogs.po
===================================================================
--- po/chart2/source/controller/dialogs.po   (revision 460)
+++ po/chart2/source/controller/dialogs.po   (working copy)
@@ -710,4 +710,4 @@

#: res_Statistic_tmpl.hrc#RESOURCE_STATISTIC__imagelistsyposition__linelength__.FT_REGRESS.fixedtext.text
 msgid "~Regression curves"
-msgstr "Corves de ~regressió"
+msgstr "Corbes de ~regressió"
Index: po/sw/source/core/undo.po
===================================================================
--- po/sw/source/core/undo.po  (revision 460)
+++ po/sw/source/core/undo.po  (working copy)
@@ -245,7 +245,7 @@

 #: undo.src#STR_TRANSLITERATE.string.text
 msgid "Case/Characters"
-msgstr "Majúscules/minúscules"
+msgstr "Majúscules i minúscules/Caràcters"

 #: undo.src#STR_DELNUM.string.text
 msgid "Delete numbering"
Index: po/sw/source/ui/table.po
===================================================================
--- po/sw/source/ui/table.po  (revision 460)
+++ po/sw/source/ui/table.po  (working copy)
@@ -107,7 +107,7 @@

 #: convert.src#DLG_CONV_TEXT_TABLE.FT_REPEAT_HEADER.fixedtext.text
 instable.src#DLG_INSERT_TABLE.FT_REPEAT_HEADER.fixedtext.text
 tabledlg.src#TP_TABLE_TEXTFLOW.FT_REPEAT_HEADER.fixedtext.text
 msgid "The first%POSITION_OF_CONTROLrows"
-msgstr "The first%POSITION_OF_CONTROLrows"
+msgstr "Les primeres%POSITION_OF_CONTROLfiles"

 #: convert.src#DLG_CONV_TEXT_TABLE.CB_DONT_SPLIT.checkbox.text
 instable.src#DLG_INSERT_TABLE.CB_DONT_SPLIT.checkbox.text
 msgid "Don't split table"
Index: po/svx/source/editeng.po
===================================================================
--- po/svx/source/editeng.po  (revision 460)
+++ po/svx/source/editeng.po  (working copy)
@@ -49,7 +49,7 @@

 #: editeng.src#RID_EDITUNDO_TRANSLITERATE.string.text
 msgid "Case/Characters"
-msgstr "Majúscules/minúscules"
+msgstr "Majúscules i minúscules/Caràcters"

 #: editeng.src#RID_MENU_SPELL.MN_SPELLING.menuitem.text
 msgid "~Spellcheck..."
Index: po/svx/source/options.po
===================================================================
--- po/svx/source/options.po  (revision 460)
+++ po/svx/source/options.po  (working copy)
@@ -1136,7 +1136,7 @@

 #: optlingu.src#RID_SFXPAGE_LINGU.STR_CAPITALIZATION.string.text
 msgid "Check capitalization"
-msgstr "Comprova les regions especials"
+msgstr "Comprova l'ús de majúscules"

 #: optlingu.src#RID_SFXPAGE_LINGU.STR_SPELL_SPECIAL.string.text
 msgid "Check special regions"
Index: po/svx/inc.po
===================================================================
--- po/svx/inc.po    (revision 460)
+++ po/svx/inc.po    (working copy)
@@ -439,7 +439,7 @@

 #: globlmn_tmpl.hrc#ITEM_TOOLS_MACROS.#define.text
 msgid "Scripts/Macros"
-msgstr "Seqüències/macros"
+msgstr "Seqüències/Macros"

 #: globlmn_tmpl.hrc#ITEM_TOOLS_CONFIG.#define.text
 msgid "~Configure..."
@@ -599,7 +599,7 @@

#: globlmn_tmpl.hrc#ITEM_TRANSLITERATE_MENU.SID_MN_SUB_TRANSLITERATE.menuitem.text
 msgid "Case/Characters"
-msgstr "Caixa/caràcters"
+msgstr "Majúscules i minúscules/Caràcters"

 #: globlmn_tmpl.hrc#ITEM_OPEN_HYPERLINK.#define.text
 msgid "~Open Hyperlink"

--

Jordi Mas i Hernàndez, HomePage http://www.softcatala.org/~jmas/
Bloc personal http://www.softcatala.org/~jmas/bloc/
Planeta Softcatalà: http://www.softcatala.org/planet/


----------------------------------------------------------------
Podeu consultar els arxius d'aquesta llista o canviar la vostra
subscripció a http://www.softcatala.org/llistes/
----------------------------------------------------------------

Respondre per correu electrònic a