No sé si caldria posar-ho però, de distros linux d'aquí també hi ha la
catix, el projecte guarà <http://www.projecteguara.org/ca/>, catux,   i
també es podria parlar de  distros espanyoles com max
<http://pedroreina.net/max/>de madrid, i jo personalment també posaria el
musix <http://www.musix.org.ar/> per a creacions musicals

Salut,

Quim

Respondre per correu electrònic a