Ep!

El següent pedaç estandaritza la traducció de la cadena Autoformat. També he
aprofitat per traduir algunes cadenes que no estaven traduides i per canviar
algunes on la traducció al català no es corresponia a l'original en anglès.

Salut,

Index: wizards/source/euro.po
===================================================================
--- wizards/source/euro.po   (revision 471)
+++ wizards/source/euro.po   (working copy)
@@ -4,7 +4,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To:
http://qa.openoffice.org/issues/enter_bug.cgi?subcomponent=ui&comment=&short_desc=Localization%20issue%20in%20file%3A%20&component=l10n&form_name=enter_issue\n";
-"POT-Creation-Date: 2007-01-12 19:04Hora est୤ar romance\n"
+"POT-Creation-Date: 2007-01-12 19:04Hora est୤ar romance\n"
 "PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
 "Last-Translator: FULL NAME <[EMAIL PROTECTED]>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <[EMAIL PROTECTED]>\n"
@@ -205,7 +205,7 @@

 #: euro.src#MESSAGES___13.string.text
 msgid "The Wizard cannot edit this document as cell formats cannot be
modified in documents containing protected spreadsheets."
-msgstr "L'AutoPilot no pot editar aquest document perquè el format de cel·la
no es pot modificar en els fulls de càlcul protegits. "
+msgstr "L'auxiliar no pot editar aquest document perquè els formats de cel·la
de documents que continguin fulls de càlcul protegits no es poden modificar."

 #: euro.src#MESSAGES___14.string.text
 msgid "Please note that the Euro Converter will, otherwise, not be able to
edit this document!"
@@ -249,7 +249,7 @@

 #: euro.src#MESSAGES___24.string.text
 msgid "Cancel Wizard"
-msgstr "Cancel·la l'AutoPilot"
+msgstr "Cancel·la l'auxiliar"

 #: euro.src#CURRENCIES.string.text
 msgid "Portuguese Escudo"
Index: wizards/source/importwizard.po
===================================================================
--- wizards/source/importwizard.po   (revision 471)
+++ wizards/source/importwizard.po   (working copy)
@@ -4,7 +4,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To:
http://qa.openoffice.org/issues/enter_bug.cgi?subcomponent=ui&comment=&short_desc=Localization%20issue%20in%20file%3A%20&component=l10n&form_name=enter_issue\n";
-"POT-Creation-Date: 2007-01-12 19:04Hora est୤ar romance\n"
+"POT-Creation-Date: 2007-01-12 19:04Hora est୤ar romance\n"
 "PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
 "Last-Translator: FULL NAME <[EMAIL PROTECTED]>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <[EMAIL PROTECTED]>\n"
@@ -41,7 +41,7 @@

 #: importwi.src#sWelcometextLabel1.string.text
 msgid "This wizard converts documents in %PRODUCTNAME format and Microsoft
Office documents to the new OpenDocument format."
-msgstr "Aquest AutoPilot converteix documents antics de l'StarOffice i del
Microsoft Office al nou format %PRODUCTNAME XML."
+msgstr "Aquest auxiliar converteix documents amb el format de l'%PRODUCTNAME
i també del Microsoft Office al nou format OpenDocument."

 #: importwi.src#sWelcometextLabel2.string.text
 msgid "Please note that when converting Microsoft documents any attached VBA
macros lose their functionality."
@@ -157,11 +157,11 @@

 #: importwi.src#sConvertError2.string.text
 msgid "Cancel Wizard"
-msgstr "Cancel·la l'Autopilot"
+msgstr "Cancel·la l'auxiliar"

 #: importwi.src#sRTErrorDesc.string.text
 msgid "An unexpected error has occurred in the wizard."
-msgstr "S'ha produït un error inesperat a l'AutoPilot."
+msgstr "S'ha produït un error inesperat a l'auxiliar."

 #: importwi.src#sRTErrorHeader.string.text
 msgid "Error"
Index: sw/source/core/undo.po
===================================================================
--- sw/source/core/undo.po   (revision 471)
+++ sw/source/core/undo.po   (working copy)
@@ -4,7 +4,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To:
http://qa.openoffice.org/issues/enter_bug.cgi?subcomponent=ui&comment=&short_desc=Localization%20issue%20in%20file%3A%20&component=l10n&form_name=enter_issue\n";
-"POT-Creation-Date: 2007-01-12 19:04Hora est୤ar romance\n"
+"POT-Creation-Date: 2007-01-12 19:04Hora est୤ar romance\n"
 "PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
 "Last-Translator: FULL NAME <[EMAIL PROTECTED]>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <[EMAIL PROTECTED]>\n"
Index: sw/source/ui/app.po
===================================================================
--- sw/source/ui/app.po (revision 471)
+++ sw/source/ui/app.po (working copy)
@@ -4,7 +4,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To:
http://qa.openoffice.org/issues/enter_bug.cgi?subcomponent=ui&comment=&short_desc=Localization%20issue%20in%20file%3A%20&component=l10n&form_name=enter_issue\n";
-"POT-Creation-Date: 2007-01-12 19:03Hora est୤ar romance\n"
+"POT-Creation-Date: 2007-01-12 19:03Hora est୤ar romance\n"
 "PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
 "Last-Translator: FULL NAME <[EMAIL PROTECTED]>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <[EMAIL PROTECTED]>\n"
@@ -214,11 +214,11 @@

 #: app.src#STR_STATSTR_TOX_INSERT.string.text
 msgid "Inserting Index..."
-msgstr "S'està inserint el directori..."
+msgstr "S'està inserint l'índex..."

 #: app.src#STR_STATSTR_TOX_UPDATE.string.text
 msgid "Updating Index..."
-msgstr "S'està actualitzant el directori..."
+msgstr "S'està actualitzant l'índex..."

 #: app.src#STR_STATSTR_SUMMARY.string.text
 msgid "Creating abstract..."
Index: sw/source/ui/table.po
===================================================================
--- sw/source/ui/table.po    (revision 471)
+++ sw/source/ui/table.po    (working copy)
@@ -54,7 +54,7 @@

 #: chartins.src#DLG_INSERT_CHART.modelessdialog.text
 msgid "AutoFormat Chart (1-4)"
-msgstr "Format automàtic del diagrama (1-4)"
+msgstr "Diagrama de formatació automàtica (1-4)"

 #: colwd.src#DLG_COL_WIDTH.FT_WIDTH.fixedtext.text
 msgid "~Width"
Index: sw/source/ui/shells.po
===================================================================
--- sw/source/ui/shells.po   (revision 471)
+++ sw/source/ui/shells.po   (working copy)
@@ -4,7 +4,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To:
http://qa.openoffice.org/issues/enter_bug.cgi?subcomponent=ui&comment=&short_desc=Localization%20issue%20in%20file%3A%20&component=l10n&form_name=enter_issue\n";
-"POT-Creation-Date: 2007-01-12 19:04Hora est୤ar romance\n"
+"POT-Creation-Date: 2007-01-12 19:04Hora est୤ar romance\n"
 "PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
 "Last-Translator: FULL NAME <[EMAIL PROTECTED]>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <[EMAIL PROTECTED]>\n"
@@ -70,7 +70,7 @@
 #: shells.src#STR_REDLINE_AUTOFMT.string.text
 #: shells.src#STR_REDLINE_TITLE.string.text
 msgid "AutoFormat"
-msgstr "Format automàtic"
+msgstr "Formatació automàtica"

 #: shells.src#STR_REDLINE_FORMATED.string.text
 msgid "Formats"
@@ -89,9 +89,9 @@
 "AutoFormat completed.\n"
 "You can accept or reject all changes,\n"
 "or accept or reject particular changes."
-msgstr "S'ha completat l'AutoFormat.\n"
-"Podeu acceptar o rebutjar els canvis,\n"
-"globalment o per canvis en particular."
+msgstr "S'ha completat la formatació automàtica.\n"
+"Podeu acceptar o rebutjar tots els canvis, \n"
+"o bé només alguns d'ells."

 #: shells.src#STR_REDLINE_ACCEPT_ALL.string.text
 msgid "Accept All"
Index: sw/source/ui/misc.po
===================================================================
--- sw/source/ui/misc.po    (revision 471)
+++ sw/source/ui/misc.po    (working copy)
@@ -4,7 +4,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To:
http://qa.openoffice.org/issues/enter_bug.cgi?subcomponent=ui&comment=&short_desc=Localization%20issue%20in%20file%3A%20&component=l10n&form_name=enter_issue\n";
-"POT-Creation-Date: 2007-01-12 19:04Hora est୤ar romance\n"
+"POT-Creation-Date: 2007-01-12 19:04Hora est୤ar romance\n"
 "PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
 "Last-Translator: FULL NAME <[EMAIL PROTECTED]>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <[EMAIL PROTECTED]>\n"
@@ -776,7 +776,7 @@

 #: redlndlg.src#DLG_MOD_REDLINE_ACCEPT.modaldialog.text
 msgid "Accept or Reject AutoFormat Changes"
-msgstr "AutoFormat: Accepta o rebutja canvis"
+msgstr "Formatació automàtica: accepta o rebutja els canvis"

 #: redlndlg.src#MN_REDLINE_POPUP.MN_EDIT_COMMENT.menuitem.text
 msgid "Edit Comment..."
Index: dbaccess/source/ui/dlg.po
===================================================================
--- dbaccess/source/ui/dlg.po  (revision 471)
+++ dbaccess/source/ui/dlg.po  (working copy)
@@ -4,7 +4,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To:
http://qa.openoffice.org/issues/enter_bug.cgi?subcomponent=ui&comment=&short_desc=Localization%20issue%20in%20file%3A%20&component=l10n&form_name=enter_issue\n";
-"POT-Creation-Date: 2007-01-12 19:03Hora est୤ar romance\n"
+"POT-Creation-Date: 2007-01-12 19:03Hora est୤ar romance\n"
 "PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
 "Last-Translator: FULL NAME <[EMAIL PROTECTED]>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <[EMAIL PROTECTED]>\n"
@@ -948,8 +948,8 @@
 "Please enter the URL of the ADO data source you want to connect to.\n"
 "Click 'Browse' to configure provider-specific settings.\n"
 "Please contact your system administrator if you are unsure about the
following settings."
-msgstr "Introduïu la URL de la font de dades ADO a la que us vulgueu
connectar.\n"
-"Feu clic a 'Més...' per a configurar paràmetres específics del proveïdor.\n"
+msgstr "Introduïu l'URL de la font de dades ADO a la que us vulgueu 
connectar.\n"
+"Feu clic a 'Navega...' per a configurar paràmetres específics del 
proveïdor.\n"
 "Contacteu el vostre administrador de sistemes si teniu dubtes sobre els
següents paràmetres."

 #: dbadminsetup.src#PAGE_DBWIZARD_ODBC.STR_ODBC_HEADERTEXT.string.text
Index: desktop/source/deployment/gui.po
===================================================================
--- desktop/source/deployment/gui.po  (revision 471)
+++ desktop/source/deployment/gui.po  (working copy)
@@ -249,7 +249,7 @@

 #: dp_gui_updatedialog.src#RID_DLG_UPDATE.RID_DLG_UPDATE_NOUPDATE.string.text
 msgid "The update must be downloaded from the website %URL. Then you can add
the extension in the Extension Manager."
-msgstr "L'actualització s'ha de baixar des de el web %URL. A continuació
podeu afegir l'extensió en el Gestor d'extensions."
+msgstr "L'actualització s'ha de baixar des del lloc web %URL. A continuació
podeu afegir l'extensió en el Gestor d'extensions."

 #: dp_gui_updatedialog.src#RID_DLG_UPDATE.modaldialog.text
 msgid "Extension Update"
Index: sch/source/ui/dlg.po
===================================================================
--- sch/source/ui/dlg.po    (revision 471)
+++ sch/source/ui/dlg.po    (working copy)
@@ -4,7 +4,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To:
http://qa.openoffice.org/issues/enter_bug.cgi?subcomponent=ui&comment=&short_desc=Localization%20issue%20in%20file%3A%20&component=l10n&form_name=enter_issue\n";
-"POT-Creation-Date: 2007-01-12 19:04Hora est୤ar romance\n"
+"POT-Creation-Date: 2007-01-12 19:04Hora est୤ar romance\n"
 "PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
 "Last-Translator: FULL NAME <[EMAIL PROTECTED]>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <[EMAIL PROTECTED]>\n"
@@ -630,7 +630,7 @@

 #: dlggraut.src#DLG_CHART_WIZ.modaldialog.text
 msgid "AutoFormat Chart "
-msgstr "Format automàtic del diagrama "
+msgstr "Diagrama de formatació automàtica "

 #: legend.src#DLG_LEGEND.CBX_SHOW.checkbox.text
 msgid "~Display"
Index: sch/source/ui/app.po
===================================================================
--- sch/source/ui/app.po    (revision 471)
+++ sch/source/ui/app.po    (working copy)
@@ -4,7 +4,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To:
http://qa.openoffice.org/issues/enter_bug.cgi?subcomponent=ui&comment=&short_desc=Localization%20issue%20in%20file%3A%20&component=l10n&form_name=enter_issue\n";
-"POT-Creation-Date: 2007-01-12 19:03Hora est୤ar romance\n"
+"POT-Creation-Date: 2007-01-12 19:03Hora est୤ar romance\n"
 "PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
 "Last-Translator: FULL NAME <[EMAIL PROTECTED]>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <[EMAIL PROTECTED]>\n"
@@ -454,7 +454,7 @@

 #: strings.src#STR_UNDO_AUTOFORMAT.string.text
 msgid "AutoFormat"
-msgstr "Format automàtic"
+msgstr "Formatació automàtica"

 #: strings.src#STR_UNDO_3D_VIEW.string.text
 msgid "Edit 3D view"
Index: connectivity/source/resource.po
===================================================================
--- connectivity/source/resource.po   (revision 471)
+++ connectivity/source/resource.po   (working copy)
@@ -4,7 +4,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To:
http://qa.openoffice.org/issues/enter_bug.cgi?subcomponent=ui&comment=&short_desc=Localization%20issue%20in%20file%3A%20&component=l10n&form_name=enter_issue\n";
-"POT-Creation-Date: 2007-01-12 19:04Hora est୤ar romance\n"
+"POT-Creation-Date: 2007-01-12 19:04Hora est୤ar romance\n"
 "PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
 "Last-Translator: FULL NAME <[EMAIL PROTECTED]>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <[EMAIL PROTECTED]>\n"
@@ -77,24 +77,24 @@

 #: conn_shared_res.src#STR_STRING_LENGTH_EXCEEDED.string.text
 msgid "The string '$string$' exceeds the maximum length of $maxlen$
characters when converted to the target character set '$charset$'."
-msgstr ""
+msgstr "La cadena '$string$' supera la mida màxima de $maxlen$ caràcters quan
es converteix al joc de caràcters '$charset$'."

 #: conn_shared_res.src#STR_CANNOT_CONVERT_STRING.string.text
 msgid "The string '$string$' cannot be converted using the encoding 
'$charset'."
-msgstr ""
+msgstr "No s'ha pogut convertir la cadena '$string$' utilitzant la
codificació '$charset'."

 #: conn_shared_res.src#STR_URI_SYNTAX_ERROR.string.text
 msgid "The connection URL is invalid."
-msgstr ""
+msgstr "L'URL de connexió no és vàlida."

 #: conn_shared_res.src#STR_NO_HOSTNAME.string.text
 msgid "No hostname was provided."
-msgstr ""
+msgstr "No s'ha indicat cap nom d'ordinador."

 #: conn_shared_res.src#STR_NO_BASEDN.string.text
 msgid "No Base DN was provided."
-msgstr ""
+msgstr "No s'ha indicat cap base DN."

 #: conn_shared_res.src#STR_COULD_NOT_CONNECT_LDAP.string.text
 msgid "The connection to the LDAP server could not be established."
-msgstr ""
+msgstr "No s'ha pogut establir la connexió amb el servidor LDAP."
Index: svx/source/dialog.po
===================================================================
--- svx/source/dialog.po    (revision 471)
+++ svx/source/dialog.po    (working copy)
@@ -338,7 +338,7 @@

 #: autocdlg.src#RID_OFAPAGE_AUTOFMT_APPLY.FT_HEADER2_EXPLANATION.fixedtext.text
 msgid "[T]: AutoFormat/AutoCorrect while typing"
-msgstr "[T]: Formateja i corregeix mentre s'escriu"
+msgstr "[T]: Formatació i correcció automàtiques mentre s'escriu"

 #: autocdlg.src#RID_OFAPAGE_AUTOFMT_APPLY.ST_DEL_EMPTY_PARA.string.text
 msgid "Remove blank paragraphs"
@@ -2631,8 +2631,8 @@
 "Política de privadesa\n"
 "La informació obtinguda es limita a les dades que es refereixen a l'estat
de l'%PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION en el moment en el qual s'ha produït
l'error. No s'obté cap mena d'informació sobre continguts dels documents o
contrasenyes.\n"
 "\n"
-"Aquesta informació només s'utilitzarà per millorar la qualitat de
l'%PRODUCTNAME i no es compartirà amb terceres parts..\n"
-"Si voleu més informació quant a la política de privadesa de Sun
Microsystems, visiteu\n"
+"Aquesta informació només s'utilitzarà per millorar la qualitat de
l'%PRODUCTNAME i no es compartirà amb terceres parts.\n"
+"Si voleu més informació sobre a la política de privadesa de Sun
Microsystems, visiteu\n"
 "http://www.sun.com/privacy/";

 #: docrecovery.src#RID_SVXPAGE_ERR_REP_WELCOME.BTN_RECOV_PREV.pushbutton.text
@@ -2642,7 +2642,7 @@

 #: docrecovery.src#RID_SVXPAGE_ERR_REP_SEND.FT_RECOV_TITLE.fixedtext.text
 msgid "Sending the Error Report"
-msgstr "S'està enviant l'informe d'errors"
+msgstr "Enviament de l'informe d'errors"

 #: docrecovery.src#RID_SVXPAGE_ERR_REP_SEND.FT_RECOV_DESCR.fixedtext.text
 msgid "In the spaces below, you can enter a title for your error report and
describe the action you were trying to carry out when the error occurred. Then
click 'Send'."
@@ -2710,8 +2710,8 @@
 "Companies often use proxy servers in conjunction with a firewall to protect
the network.\n"
 "If this applies to your situation, you have to specify the address and port
for the server."
 msgstr "Per a poder enviar els informes d'error, l'eina Informe d'errors de
l'%PRODUCTNAME ha d'estar connectada a Internet.\n"
-"Les empreses sovint utilitzen servidors intermediaris i tallafocs per tal de
protegir la xarxa.\n"
-"Si aquest és el vostre cas, especifiqueu l'adreça i el port del servidor."
+"Les empreses sovint utilitzen servidors intermediaris i tallafocs per tal de
protegir la xarxa."
+"Si aquest és el vostre cas, indiqueu l'adreça i el port del servidor."

 #: docrecovery.src#RID_SVX_MDLG_ERR_REP_PREVIEW.modaldialog.text
 msgid "Error Report"
Index: sc/source/ui/src.po
===================================================================
--- sc/source/ui/src.po (revision 471)
+++ sc/source/ui/src.po (working copy)
@@ -4,7 +4,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To:
http://qa.openoffice.org/issues/enter_bug.cgi?subcomponent=ui&comment=&short_desc=Localization%20issue%20in%20file%3A%20&component=l10n&form_name=enter_issue\n";
-"POT-Creation-Date: 2007-01-12 19:04Hora est୤ar romance\n"
+"POT-Creation-Date: 2007-01-12 19:04Hora est୤ar romance\n"
 "PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
 "Last-Translator: FULL NAME <[EMAIL PROTECTED]>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <[EMAIL PROTECTED]>\n"
@@ -303,7 +303,7 @@

 #: chartdlg.src#RID_SCDLG_CHARTRANGE.modelessdialog.text
 msgid "AutoFormat Chart"
-msgstr "Format automàtic del diagrama"
+msgstr "Diagrama de formatació automàtica"

 #: condfrmt.src#RID_SCDLG_CONDFORMAT.CBX_COND1.checkbox.text
 msgid "Condition ~1"
@@ -7863,7 +7863,7 @@

 #: toolbox.src#SCSTR_QHELP_BTNCALC.string.text
 msgid "Function Wizard"
-msgstr "AutoPilot: funcions"
+msgstr "Auxiliar de funcions"

 #: toolbox.src#SCSTR_QHELP_BTNOK.string.text
 msgid "Accept"
Index: sd/source/ui/dlg.po
===================================================================
--- sd/source/ui/dlg.po (revision 471)
+++ sd/source/ui/dlg.po (working copy)
@@ -1216,7 +1216,7 @@

 #: tpoption.src#TP_OPTIONS_MISC.CBX_START_WITH_TEMPLATE.checkbox.text
 msgid "Start with ~wizard"
-msgstr "Inicia amb els AutoPilots"
+msgstr "Inicia amb ~l'auxiliar"

 #: tpoption.src#TP_OPTIONS_MISC.CBX_MASTERPAGE_CACHE.checkbox.text
 msgid "Use background cache"

--

Jordi Mas i Hernàndez, HomePage http://www.softcatala.org/~jmas/
Bloc personal http://www.softcatala.org/~jmas/bloc/
Planeta Softcatalà: http://www.softcatala.org/planet/

----------------------------------------------------------------
Podeu consultar els arxius d'aquesta llista o canviar la vostra
subscripci� a http://www.softcatala.org/llistes/
----------------------------------------------------------------

Respondre per correu electrònic a