OK.
Adelina

On 2/15/07, Jordi Mallach <[EMAIL PROTECTED]> wrote:

Si ningú no diu res, se li assignarà a la Núria el sbasic/shared, que és
l'únic sense assignar a la llista.

--
Jordi Mallach <[EMAIL PROTECTED]>
Àrea de Sistemes d'Informació :: Institut Tecnològic d'Informàtica
----------------------------------------------------------------
Podeu consultar els arxius d'aquesta llista o canviar la vostra
subscripció a http://www.softcatala.org/llistes/
----------------------------------------------------------------

Respondre per correu electrònic a