Et tradueixo les tres cadenes que quedaven pendents...

Anna

On 2/15/07, Jordi Mas <[EMAIL PROTECTED]> wrote:

Ep!

Això són algunes correccions de gènere a la barra de diapositives mestra
de
l'OpenOffice.org. Actualment estàvem fent servir el masculí i femení quan
realment ha de ser el femení.

Salut,

Aquí teniu el registre de canvis.

Index: po/officecfg/registry/data/org/openoffice/Office/UI.po
===================================================================
--- po/officecfg/registry/data/org/openoffice/Office/UI.po   (revision
475)
+++ po/officecfg/registry/data/org/openoffice/Office/UI.po   (working
copy)
@@ -4,7 +4,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To:

http://qa.openoffice.org/issues/enter_bug.cgi?subcomponent=ui&comment=&short_desc=Localization%20issue%20in%20file%3A%20&component=l10n&form_name=enter_issue\n
"
-"POT-Creation-Date: 2007-01-12 19:04Hora est?ar romance\n"
+"POT-Creation-Date: 2007-01-12 19:04Hora est?ar romance\n"
 "PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
 "Last-Translator: FULL NAME <[EMAIL PROTECTED]>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <[EMAIL PROTECTED]>\n"
@@ -2286,7 +2286,7 @@

 #:

DrawImpressCommands.xcu#..DrawImpressCommands.UserInterface.Commands..uno_SlideMasterPage.Label.value.text
 msgid "~Slide Master"
-msgstr "Diapo~sitiva mestre"
+msgstr "Diapo~sitiva mestra"

 #:

DrawImpressCommands.xcu#..DrawImpressCommands.UserInterface.Commands..uno_HandoutMasterPage.Label.value.text
 msgid "~Handout Master"


~Prospecte mestre

@@ -2298,7 +2298,7 @@

 #:

DrawImpressCommands.xcu#..DrawImpressCommands.UserInterface.Commands..uno_TitleMasterPage.Label.value.text
 msgid "~Title Slide Master"
-msgstr "~Títol de la diapositiva mestre"
+msgstr "~Títol de la diapositiva mestra"

 #:

DrawImpressCommands.xcu#..DrawImpressCommands.UserInterface.Commands..uno_InsertPageQuick.Label.value.text
 msgid "Insert Slide Direct"
@@ -2853,15 +2853,15 @@


Insereix directament una diapositiva

 #:

DrawImpressCommands.xcu#..DrawImpressCommands.UserInterface.Commands..uno_InsertMasterPage.Label.value.text
 msgid "New Master"
-msgstr "Nou mestre"
+msgstr "Nova mestra"

 #:

DrawImpressCommands.xcu#..DrawImpressCommands.UserInterface.Commands..uno_DeleteMasterPage.Label.value.text
 msgid "Delete Master"
-msgstr "Suprimeix el mestre"
+msgstr "Suprimeix la mestra"

 #:

DrawImpressCommands.xcu#..DrawImpressCommands.UserInterface.Commands..uno_RenameMasterPage.Label.value.text
 msgid "Rename Master"
-msgstr "Reanomena el mestre"
+msgstr "Reanomena la mestra"

 #:

DrawImpressCommands.xcu#..DrawImpressCommands.UserInterface.Commands..uno_CloseMasterView.Label.value.text
 msgid "Close Master View"


Tanca la visualització mestra

--

Jordi Mas i Hernàndez, HomePage http://www.softcatala.org/~jmas/
Bloc personal http://www.softcatala.org/~jmas/bloc/
Planeta Softcatalà: http://www.softcatala.org/planet/----------------------------------------------------------------
Podeu consultar els arxius d'aquesta llista o canviar la vostra
subscripció a http://www.softcatala.org/llistes/
----------------------------------------------------------------

Respondre per correu electrònic a