Ep,

On 2/27/07, Marc Belzunces <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
Una cosa que he dit diverses vegades, i que pregaria que se solucionés.

A la llista de correcció automàtica (Eines>Correcció automàtica...)
hi ha la substitució automàtica "y -> i".

Això no és correcte, i hauria de ser "y<espai> -> i<espai>".

Per què ara si poseu "Eix Y" (matemàtiques) o "Posició Y"
(cartografia) us trobareu que es canvia a "Eix i", i "Posició i"
respectivament.

És de mal fer això perquè tindràs el mateix problema en el cas:
"A l'eix Y de la gràfica..."

Salut!

/Josep
----------------------------------------------------------------
Podeu consultar els arxius d'aquesta llista o canviar la vostra
subscripci� a http://www.softcatala.org/llistes/
----------------------------------------------------------------

Respondre per correu electrònic a