Hello community,

here is the log from the commit of package calendarsupport for openSUSE:Factory 
checked in at 2016-10-18 10:12:08
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Comparing /work/SRC/openSUSE:Factory/calendarsupport (Old)
 and   /work/SRC/openSUSE:Factory/.calendarsupport.new (New)
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Package is "calendarsupport"

Changes:
--------
--- /work/SRC/openSUSE:Factory/calendarsupport/calendarsupport.changes 
2016-09-14 23:02:14.000000000 +0200
+++ /work/SRC/openSUSE:Factory/.calendarsupport.new/calendarsupport.changes   
2016-10-18 10:12:09.000000000 +0200
@@ -1,0 +2,6 @@
+Tue Oct 11 20:47:07 UTC 2016 - lbeltr...@kde.org
+
+- KDE Applications 16.08.2
+https://www.kde.org/announcements/announce-applications-16.08.2.php
+
+-------------------------------------------------------------------

Old:
----
 calendarsupport-16.08.1.tar.xz

New:
----
 calendarsupport-16.08.2.tar.xz

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Other differences:
------------------
++++++ calendarsupport.spec ++++++
--- /var/tmp/diff_new_pack.jOSJaK/_old 2016-10-18 10:12:10.000000000 +0200
+++ /var/tmp/diff_new_pack.jOSJaK/_new 2016-10-18 10:12:10.000000000 +0200
@@ -18,7 +18,7 @@
 
 %define lname libKF5CalendarSupport5
 Name:      calendarsupport
-Version:    16.08.1
+Version:    16.08.2
 Release:    0
 Summary:    KDE PIM calendaring support library
 License:    GPL-2.0+ and LGPL-2.1+

++++++ calendarsupport-16.08.1.tar.xz -> calendarsupport-16.08.2.tar.xz ++++++
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/calendarsupport-16.08.1/CMakeLists.txt 
new/calendarsupport-16.08.2/CMakeLists.txt
--- old/calendarsupport-16.08.1/CMakeLists.txt 2016-08-26 15:31:35.000000000 
+0200
+++ new/calendarsupport-16.08.2/CMakeLists.txt 2016-10-10 14:26:03.000000000 
+0200
@@ -19,20 +19,20 @@
 include(ECMQtDeclareLoggingCategory)
 include(ECMAddTests)
 
-set(PIM_VERSION "5.3.1")
+set(PIM_VERSION "5.3.2")
 
 set(CALENDARSUPPORT_LIB_VERSION ${PIM_VERSION})
-set(AKONADI_MIMELIB_VERSION "5.3.1")
-set(KDEPIM_LIB_VERSION "5.3.1")
+set(AKONADI_MIMELIB_VERSION "5.3.2")
+set(KDEPIM_LIB_VERSION "5.3.2")
 set(QT_REQUIRED_VERSION "5.5.0")
-set(KMIME_LIB_VERSION "5.3.1")
-set(CALENDARUTILS_LIB_VERSION "5.3.1")
-set(KCALENDARCORE_LIB_VERSION "5.3.1")
-set(IDENTITYMANAGEMENT_LIB_VERSION "5.3.1")
-set(KHOLIDAYS_LIB_VERSION "5.3.1")
-set(AKONADICALENDAR_LIB_VERSION "5.3.1")
-set(PIMCOMMON_LIB_VERSION "5.3.1")
-set(AKONADI_VERSION "5.3.1")
+set(KMIME_LIB_VERSION "5.3.2")
+set(CALENDARUTILS_LIB_VERSION "5.3.2")
+set(KCALENDARCORE_LIB_VERSION "5.3.2")
+set(IDENTITYMANAGEMENT_LIB_VERSION "5.3.2")
+set(KHOLIDAYS_LIB_VERSION "5.3.2")
+set(AKONADICALENDAR_LIB_VERSION "5.3.2")
+set(PIMCOMMON_LIB_VERSION "5.3.2")
+set(AKONADI_VERSION "5.3.2")
 
 find_package(KF5Akonadi ${AKONADI_VERSION} CONFIG REQUIRED)
 find_package(Qt5 ${QT_REQUIRED_VERSION} CONFIG REQUIRED Widgets Test UiTools)
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/calendarsupport-16.08.1/src/calendarplugin.desktop 
new/calendarsupport-16.08.2/src/calendarplugin.desktop
--- old/calendarsupport-16.08.1/src/calendarplugin.desktop   2016-08-26 
15:31:35.000000000 +0200
+++ new/calendarsupport-16.08.2/src/calendarplugin.desktop   2016-10-10 
14:26:03.000000000 +0200
@@ -13,6 +13,7 @@
 Name[fr]=Interface de module d'agenda
 Name[gl]=Interface do complemento de calendario
 Name[it]=Interfaccia dell'estensione calendario
+Name[ja]=カレンダープラグインインターフェース
 Name[nb]=Grensesnitt til kalender-programtillegg
 Name[nl]=Interface van agendaplug-in
 Name[nn]=Grensesnitt til kalender-programtillegg
@@ -46,6 +47,7 @@
 Comment[fr]=Module d'agenda
 Comment[gl]=Complemento de calendario
 Comment[it]=Estensione calendario
+Comment[ja]=カレンダープラグイン
 Comment[nb]=Kalender-programtillegg
 Comment[nl]=Agendaplug-in
 Comment[nn]=Kalender-programtillegg
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' 
old/calendarsupport-16.08.1/src/printing/itemlist/listprint.desktop 
new/calendarsupport-16.08.2/src/printing/itemlist/listprint.desktop
--- old/calendarsupport-16.08.1/src/printing/itemlist/listprint.desktop 
2016-08-26 15:31:35.000000000 +0200
+++ new/calendarsupport-16.08.2/src/printing/itemlist/listprint.desktop 
2016-10-10 14:26:03.000000000 +0200
@@ -13,6 +13,7 @@
 Name[fr]=Impression en liste
 Name[gl]=Estilo de impresión das listas
 Name[it]=Stile di stampa ad elenco
+Name[ja]=リスト印刷スタイル
 Name[nb]=Utskriftsstil for liste
 Name[nl]=Printstijl voor lijsten
 Name[nn]=Utskriftsstil for lister
@@ -43,6 +44,7 @@
 Comment[fr]=Ce module vous permet d'imprimer les évènements et les tâches sous 
forme de liste
 Comment[gl]=Este complemento permite imprimir as actividades e as tarefas en 
forma de lista.
 Comment[it]=Questa estensione ti permette di stampare eventi e cose da fare in 
modalità elenco.
+Comment[ja]=このプラグインにより、リストフォーム内のイベントや To-Do を印刷できるようになります。
 Comment[nb]=Med dette programtillegget kan du skrive ut hendelser og 
gjørelister på liste-form.
 Comment[nl]=Deze plug-in maakt het mogelijk om evenementen en taken in 
lijstvorm uit te printen.
 Comment[nn]=Dette programtillegget lèt deg skriva ut hendingar og hugselister 
på listeform.
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' 
old/calendarsupport-16.08.1/src/printing/whatsnext/whatsnextprint.desktop 
new/calendarsupport-16.08.2/src/printing/whatsnext/whatsnextprint.desktop
--- old/calendarsupport-16.08.1/src/printing/whatsnext/whatsnextprint.desktop  
2016-08-26 15:31:35.000000000 +0200
+++ new/calendarsupport-16.08.2/src/printing/whatsnext/whatsnextprint.desktop  
2016-10-10 14:26:03.000000000 +0200
@@ -13,6 +13,7 @@
 Name[fr]=Impression des évènements à venir
 Name[gl]=Estilo de impresión do que ven agora
 Name[it]=Stile di stampa "cosa viene dopo"
+Name[ja]=次は何? 印刷スタイル
 Name[nb]=Utskriftsstil for Hva Nå
 Name[nl]=Printstijl voor Wat komt er nu
 Name[nn]=Utskriftsstil for «neste hendingar»
@@ -43,6 +44,7 @@
 Comment[fr]=Ce module vous permet d'imprimer la liste des prochaines 
évènements et des prochaines tâches.
 Comment[gl]=Este complemento permite imprimir unha lista de todas as 
actividades e tarefas vindeiras.
 Comment[it]=Questa estensione ti permette di stampare una lista dei prossimi 
eventi e cose da fare.
+Comment[ja]=このプラグインにより、将来のすべてのイベントや To-Do のリストを印刷できるようになります。
 Comment[nb]=Med dette programtillegget kan du skrive ut en liste over kommende 
hendelser og ting som skal gjøres.
 Comment[nl]=Deze plug-in maakt het mogelijk om een lijst van alle komende 
evenementen en taken uit te printen.
 Comment[nn]=Dette programtillegget lèt deg skriva ut ei liste over alle dei 
kommande hendingane og oppgåvene i hugselista.


Reply via email to