Hello community,

here is the log from the commit of package kio_audiocd for openSUSE:Factory 
checked in at 2018-02-12 10:01:59
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Comparing /work/SRC/openSUSE:Factory/kio_audiocd (Old)
 and   /work/SRC/openSUSE:Factory/.kio_audiocd.new (New)
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Package is "kio_audiocd"

Mon Feb 12 10:01:59 2018 rev:73 rq:575046 version:17.12.2

Changes:
--------
--- /work/SRC/openSUSE:Factory/kio_audiocd/kio_audiocd.changes 2018-01-17 
21:50:18.957660714 +0100
+++ /work/SRC/openSUSE:Factory/.kio_audiocd.new/kio_audiocd.changes   
2018-02-12 10:02:04.513918420 +0100
@@ -1,0 +2,10 @@
+Wed Feb 07 08:48:19 CET 2018 - lbeltr...@kde.org
+
+- Update to 17.12.2
+ * New bugfix release
+ * For more details please see:
+ * https://www.kde.org/announcements/announce-applications-17.12.2.php
+- Changes since 17.12.1:
+ * None
+
+-------------------------------------------------------------------

Old:
----
 audiocd-kio-17.12.1.tar.xz

New:
----
 audiocd-kio-17.12.2.tar.xz

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Other differences:
------------------
++++++ kio_audiocd.spec ++++++
--- /var/tmp/diff_new_pack.aBLzfy/_old 2018-02-12 10:02:05.377887279 +0100
+++ /var/tmp/diff_new_pack.aBLzfy/_new 2018-02-12 10:02:05.377887279 +0100
@@ -19,7 +19,7 @@
 %bcond_without lang
 
 Name:      kio_audiocd
-Version:    17.12.1
+Version:    17.12.2
 Release:    0
 %define kf5_version 5.26.0
 # Latest stable Applications (e.g. 17.08 in KA, but 17.11.80 in KUA)

++++++ audiocd-kio-17.12.1.tar.xz -> audiocd-kio-17.12.2.tar.xz ++++++
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' 
old/audiocd-kio-17.12.1/po/ca/docs/kioslave5/audiocd/index.docbook 
new/audiocd-kio-17.12.2/po/ca/docs/kioslave5/audiocd/index.docbook
--- old/audiocd-kio-17.12.1/po/ca/docs/kioslave5/audiocd/index.docbook 
2018-01-09 01:57:14.000000000 +0100
+++ new/audiocd-kio-17.12.2/po/ca/docs/kioslave5/audiocd/index.docbook 
2018-02-06 01:12:23.000000000 +0100
@@ -53,21 +53,21 @@
 > d'àudio en realitat no tenen carpetes, però l'esclau audiocd les proporciona 
 > com una comoditat. Si mireu dins d'aquestes carpetes veureu que totes 
 > contenen el mateix nombre de pistes. Si esteu connectat a la Internet, 
 > algunes carpetes tindran els títols de les pistes actuals mostrades com a 
 > noms de fitxer.</para>
 
 <para
->El motiu de l'existència d'aquestes carpetes per separat és el d'assegurar 
que podreu escollir el format en el que desitgeu escoltar (o copiar) les pistes 
del <acronym
+>El motiu de l'existència d'aquestes carpetes per separat és el d'assegurar 
que podreu escollir el format en què desitgeu escoltar (o copiar) les pistes 
del <acronym
 >CD</acronym
 >.</para>
 
 <para
 >Si arrossegueu una pista des de la carpeta <filename class="directory"
 >Ogg Vorbis</filename
-> i la deixeu en una altra finestra del &konqueror; oberta a la vostra carpeta 
d'inici, tindríeu que veure una finestra de progrés que indica que s'està 
extraguen la pista des del <acronym
+> i la deixeu en una altra finestra del &konqueror; oberta a la vostra carpeta 
d'inici, hauríeu de veure una finestra de progrés que indica que s'està 
extraient la pista des del <acronym
 >CD</acronym
 > i desant-la en un fitxer. Tingueu en compte que Ogg Vorbis és un format de 
 > compressió, de manera que el fitxer de la vostra carpeta personal apareixerà 
 > força més petit que si l'haguéssiu copiat en dades pures.</para>
 
 <para
->El mecanisme al darrera d'aquesta operació és molt simple. Quan se sol·licita 
a l'esclau audiocd que descarregui una pista des de la carpeta <filename 
class="directory"
+>El mecanisme darrere d'aquesta operació és molt simple. Quan se sol·licita a 
l'esclau audiocd que descarregui una pista des de la carpeta <filename 
class="directory"
 >Ogg Vorbis</filename
->, comença a extraure les dades digitals de l'àudio des del <acronym
+>, comença a extreure les dades digitals de l'àudio des del <acronym
 >CD</acronym
 >. A mesura que envia les dades cap a la vostra carpeta d'inici, aquestes es 
 >codifiquen en el format Ogg Vorbis (els <acronym
 >CD</acronym
@@ -76,7 +76,7 @@
 <para
 >També podreu escollir arrossegar un fitxer amb l'extensió <literal 
 >role="extension"
 >.wav</literal
-> i deixar-lo en el reproductor de suports &juk; del &kde;. En aquest cas, el 
procediment que se seguirà és semblant, excepte que en comptes de codificar les 
dades al format Ogg Vorbis, el desarà després d'una senzilla conversió des de 
les dades binaries pures (que és el que representen els fitxers <literal 
role="extension"
+> i deixar-lo en el reproductor de suports &juk; del &kde;. En aquest cas, el 
procediment que se seguirà és semblant, excepte que en comptes de codificar les 
dades al format Ogg Vorbis, el desarà després d'una senzilla conversió des de 
les dades binàries pures (que és el que representen els fitxers <literal 
role="extension"
 >.cda</literal
 > a la carpeta més alta) cap al format <quote
 >RIFF WAV</quote
@@ -210,9 +210,9 @@
 </variablelist>
 
 <para
->Tingueu en compte que aquest és un clar inconvenient pel nivell 2. La 
extracció pot ser molt lenta, de manera que la reproducció digital en temps 
real podria no funcionar adequadament. Si disposeu d'una unitat de <acronym
+>Tingueu en compte que aquest és un clar inconvenient pel nivell 2. 
L'extracció pot ser molt lenta, de manera que la reproducció digital en temps 
real podria no funcionar adequadament. Si disposeu d'una unitat de <acronym
 >CD</acronym
-> de bona qualitat (més cara no és l'equivalent a millor) probablement no 
experimentareu una extracció gaire lenta, però un dispositiu dolent pot trigar 
dies en extreure el so des d'un <acronym
+> de bona qualitat (més cara no és l'equivalent a millor) probablement no 
experimentareu una extracció gaire lenta, però un dispositiu dolent pot trigar 
dies a extreure el so des d'un <acronym
 >CD</acronym
 >.</para>
 </listitem>
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/audiocd-kio-17.12.1/po/ca/kcmaudiocd.po 
new/audiocd-kio-17.12.2/po/ca/kcmaudiocd.po
--- old/audiocd-kio-17.12.1/po/ca/kcmaudiocd.po 2018-01-09 01:57:13.000000000 
+0100
+++ new/audiocd-kio-17.12.2/po/ca/kcmaudiocd.po 2018-02-06 01:12:20.000000000 
+0100
@@ -339,29 +339,3 @@
 "dispositius. Tingueu present que la codificació MP3 i Ogg Vorbis només "
 "estaran disponibles si el KDE s'ha construït amb una versió recent de les "
 "biblioteques LAME o Ogg Vorbis."
-
-#~ msgid "kcmaudiocd"
-#~ msgstr "kcmaudiocd"
-
-#~ msgid "(c) 2000 - 2005 Audio CD developers"
-#~ msgstr "(c) 2000 - 2005 Desenvolupadors del CD d'àudio"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Specify a location for the drive you want to use. Normally, this is a "
-#~ "file inside the /dev folder representing your CD or DVD drive."
-#~ msgstr ""
-#~ "Especifiqueu una ubicació pel dispositiu que voleu usar. Normalment és un "
-#~ "fitxer dins de la carpeta /dev que representa la vostra unitat CD o DVD."
-
-#~ msgid "/dev/cdrom"
-#~ msgstr "/dev/cdrom"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Uncheck this if you want to specify a CD device different from the one "
-#~ "autoprobed"
-#~ msgstr ""
-#~ "Desmarqueu-ho si voleu especificar un dispositiu de CD diferent del que "
-#~ "s'ha detectat automàticament"
-
-#~ msgid "&Specify CD Device:"
-#~ msgstr "&Indiqueu el dispositiu de CD:"
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/audiocd-kio-17.12.1/po/ca@valencia/kcmaudiocd.po 
new/audiocd-kio-17.12.2/po/ca@valencia/kcmaudiocd.po
--- old/audiocd-kio-17.12.1/po/ca@valencia/kcmaudiocd.po    2018-01-09 
01:57:14.000000000 +0100
+++ new/audiocd-kio-17.12.2/po/ca@valencia/kcmaudiocd.po    2018-02-06 
01:12:21.000000000 +0100
@@ -339,29 +339,3 @@
 "dispositius. Tingueu present que la codificació MP3 i Ogg Vorbis només "
 "estaran disponibles si el KDE s'ha construït amb una versió recent de les "
 "biblioteques LAME o Ogg Vorbis."
-
-#~ msgid "kcmaudiocd"
-#~ msgstr "kcmaudiocd"
-
-#~ msgid "(c) 2000 - 2005 Audio CD developers"
-#~ msgstr "(c) 2000 - 2005 Desenvolupadors del CD d'àudio"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Specify a location for the drive you want to use. Normally, this is a "
-#~ "file inside the /dev folder representing your CD or DVD drive."
-#~ msgstr ""
-#~ "Especifiqueu una ubicació pel dispositiu que voleu usar. Normalment és un "
-#~ "fitxer dins de la carpeta /dev que representa la vostra unitat CD o DVD."
-
-#~ msgid "/dev/cdrom"
-#~ msgstr "/dev/cdrom"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Uncheck this if you want to specify a CD device different from the one "
-#~ "autoprobed"
-#~ msgstr ""
-#~ "Desmarqueu-ho si voleu especificar un dispositiu de CD diferent del que "
-#~ "s'ha detectat automàticament"
-
-#~ msgid "&Specify CD Device:"
-#~ msgstr "&Indiqueu el dispositiu de CD:"
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/audiocd-kio-17.12.1/po/id/kio_audiocd.po 
new/audiocd-kio-17.12.2/po/id/kio_audiocd.po
--- old/audiocd-kio-17.12.1/po/id/kio_audiocd.po    2018-01-09 
01:57:14.000000000 +0100
+++ new/audiocd-kio-17.12.2/po/id/kio_audiocd.po    2018-02-06 
01:12:21.000000000 +0100
@@ -2,15 +2,15 @@
 # Copyright (C) 2012 This_file_is_part_of_KDE
 # This file is distributed under the same license as the kio_audiocd package.
 # Gian Giovani <wej...@gmail.com>, 2012.
-# Wantoyo <wanto...@gmail.com>, 2017.
+# Wantoyo <wanto...@gmail.com>, 2017, 2018.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: kio_audiocd\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.kde.org\n";
 "POT-Creation-Date: 2016-12-12 02:39+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-03-12 20:59+0700\n"
-"Last-Translator: Gian Giovani <wej...@gmail.com>\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-01-10 08:15+0700\n"
+"Last-Translator: Wantoyo <wanto...@gmail.com>\n"
 "Language-Team: Indonesian <translation-team...@lists.sourceforge.net>\n"
 "Language: id\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -22,12 +22,12 @@
 #, kde-format
 msgctxt "NAME OF TRANSLATORS"
 msgid "Your names"
-msgstr "Gian Giovani"
+msgstr "Gian Giovani,Wantoyo"
 
 #, kde-format
 msgctxt "EMAIL OF TRANSLATORS"
 msgid "Your emails"
-msgstr "wej...@gmail.com"
+msgstr "wej...@gmail.com,wanto...@gmail.com"
 
 #: audiocd.cpp:65
 #, kde-format
@@ -52,7 +52,7 @@
 #: audiocd.cpp:108
 #, kde-format
 msgid "Full CD"
-msgstr ""
+msgstr "CD Penuh"
 
 #: audiocd.cpp:273
 #, kde-format
@@ -60,6 +60,8 @@
 "You cannot specify a host with this protocol. Please use the audiocd:/ "
 "format instead."
 msgstr ""
+"Kamu tak bisa menentukan sebuah host dengan protokol ini. Silakan gunakan "
+"format audiocd:/ sebagai gantinya."
 
 #: audiocd.cpp:821
 #, kde-format
@@ -67,6 +69,8 @@
 "Device does not have read permissions for this account. Check the read "
 "permissions on the device."
 msgstr ""
+"Peranti tidak memiliki izin baca untuk akun ini. Periksa perizinan baca pada "
+"peranti."
 
 #: audiocd.cpp:823
 #, kde-format
@@ -74,6 +78,8 @@
 "Device does not have write permissions for this account. Check the write "
 "permissions on the device."
 msgstr ""
+"Peranti tidak memiliki izin tulis untuk akun ini. Periksa perizinan tulis "
+"pada peranti."
 
 #: audiocd.cpp:827
 #, kde-format
@@ -87,21 +93,30 @@
 "audiocd:/?device=/dev/sg0 (or similar) to tell kio_audiocd which device your "
 "CD-ROM is."
 msgstr ""
+"Galat yang tidak diketahui. Jika kamu memiliki cd di drive coba jalankan "
+"cdparanoia -vsQ sebagai dirimu sendiri (bukan root). Apakah kamu melihat "
+"daftar trek? Jika tidak, pastikan kamu memiliki izin untuk mengakses peranti "
+"CD. Jika kamu menggunakan emulasi SCSI (mungkin jika kamu memiliki sebuah CD "
+"writer IDE), pastikan kamu memeriksa apakah kamu telah memiliki izin baca "
+"dan tulis pada peranti SCSI generik, yang mungkin /dev/sg0, /dev/sg1, dll. "
+"Jika masih tidak berhasil, coba ketikkan audiocd:/?device=/dev/sg0 (atau "
+"yang sejenis) untuk memberi tahu kio_audiocd di mana peranti CD-ROM kamu."
 
 #: audiocd.cpp:901
 #, kde-format
 msgid "AudioCD: Disk damage detected on this track, risk of data corruption."
 msgstr ""
+"AudioCD: Terdeteksi diska yang cacat pada trek ini, resiko korupnya data."
 
 #: audiocd.cpp:907
 #, kde-format
 msgid "Error reading audio data for %1 from the CD"
-msgstr ""
+msgstr "Galat membaca data audio untuk %1 dari CD"
 
 #: audiocd.cpp:917 audiocd.cpp:995
 #, kde-format
 msgid "Could not read %1: encoding failed"
-msgstr ""
+msgstr "Tidak dapat baca %1: gagal encoding"
 
 #: audiocd.cpp:1123
 #, kde-format
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/audiocd-kio-17.12.1/po/tr/audiocd_encoder_lame.po 
new/audiocd-kio-17.12.2/po/tr/audiocd_encoder_lame.po
--- old/audiocd-kio-17.12.1/po/tr/audiocd_encoder_lame.po    2018-01-09 
01:57:14.000000000 +0100
+++ new/audiocd-kio-17.12.2/po/tr/audiocd_encoder_lame.po    2018-02-06 
01:12:22.000000000 +0100
@@ -14,8 +14,8 @@
 "POT-Creation-Date: 2016-11-19 20:16+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2014-06-08 13:56+0000\n"
 "Last-Translator: Volkan Gezer <volkange...@gmail.com>\n"
-"Language-Team: Turkish "
-"(http://www.transifex.com/projects/p/kdemultimedia-k-tr/language/tr/)\n"
+"Language-Team: Turkish (http://www.transifex.com/projects/p/kdemultimedia-k-";
+"tr/language/tr/)\n"
 "Language: tr\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/audiocd-kio-17.12.1/po/tr/audiocd_encoder_vorbis.po 
new/audiocd-kio-17.12.2/po/tr/audiocd_encoder_vorbis.po
--- old/audiocd-kio-17.12.1/po/tr/audiocd_encoder_vorbis.po   2018-01-09 
01:57:14.000000000 +0100
+++ new/audiocd-kio-17.12.2/po/tr/audiocd_encoder_vorbis.po   2018-02-06 
01:12:22.000000000 +0100
@@ -14,8 +14,8 @@
 "POT-Creation-Date: 2016-11-19 20:16+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2014-06-08 13:56+0000\n"
 "Last-Translator: Volkan Gezer <volkange...@gmail.com>\n"
-"Language-Team: Turkish "
-"(http://www.transifex.com/projects/p/kdemultimedia-k-tr/language/tr/)\n"
+"Language-Team: Turkish (http://www.transifex.com/projects/p/kdemultimedia-k-";
+"tr/language/tr/)\n"
 "Language: tr\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/audiocd-kio-17.12.1/po/tr/kcmaudiocd.po 
new/audiocd-kio-17.12.2/po/tr/kcmaudiocd.po
--- old/audiocd-kio-17.12.1/po/tr/kcmaudiocd.po 2018-01-09 01:57:14.000000000 
+0100
+++ new/audiocd-kio-17.12.2/po/tr/kcmaudiocd.po 2018-02-06 01:12:22.000000000 
+0100
@@ -257,8 +257,8 @@
 "Regular expression used on all file names. For example using selection \" \" "
 "and replace with \"_\" would replace all the spaces with underlines.\n"
 msgstr ""
-"Düzenli ifadeler bütün dosya isimlerinde kullanılabilir. Mesela \"·\"·"
-"kullanılarak\"_\" alt çizgili dosya isimler ile değiştirilebilir.\n"
+"Düzenli ifadeler bütün dosya isimlerinde kullanılabilir. Mesela \"·"
+"\"·kullanılarak\"_\" alt çizgili dosya isimler ile değiştirilebilir.\n"
 
 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, inputlabel)
 #: audiocdconfig.ui:612
@@ -360,8 +360,8 @@
 #~ "Uncheck this if you want to specify a CD device different from the one "
 #~ "autoprobed"
 #~ msgstr ""
-#~ "Otomatik olarak algılanandan farklı bir CD aygıtı tanımlamak istediğinizde 
"
-#~ "bunun işaretini kaldırın"
+#~ "Otomatik olarak algılanandan farklı bir CD aygıtı tanımlamak "
+#~ "istediğinizde bunun işaretini kaldırın"
 
 #~ msgid "&Specify CD Device:"
 #~ msgstr "CD &Aygıtı Belirtin:"
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/audiocd-kio-17.12.1/po/tr/kio_audiocd.po 
new/audiocd-kio-17.12.2/po/tr/kio_audiocd.po
--- old/audiocd-kio-17.12.1/po/tr/kio_audiocd.po    2018-01-09 
01:57:14.000000000 +0100
+++ new/audiocd-kio-17.12.2/po/tr/kio_audiocd.po    2018-02-06 
01:12:22.000000000 +0100
@@ -13,8 +13,8 @@
 "POT-Creation-Date: 2016-12-12 02:39+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2014-06-08 13:56+0000\n"
 "Last-Translator: Volkan Gezer <volkange...@gmail.com>\n"
-"Language-Team: Turkish "
-"(http://www.transifex.com/projects/p/kdemultimedia-k-tr/language/tr/)\n"
+"Language-Team: Turkish (http://www.transifex.com/projects/p/kdemultimedia-k-";
+"tr/language/tr/)\n"
 "Language: tr\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -98,8 +98,8 @@
 "Bilinmeyen hata. İçeride CD var ise cdparanoia -vsQ komutunu kendiniz "
 "olarak (root değil) çalıştırınız. Parça listesi görüyor musunuz? "
 "Görmüyorsanız CD aygıtına erişim yetkiniz olduğuna emin olun. SCSI öykünücü "
-"kullanıyorsanız (IDE CD yazıcınız var ise olabilir) genel SCSI aygıtına "
-"(/dev/sg0, /dev/sg1 vs.) okuma ve yazma yetkiniz olduğundan emin olun. Hala "
+"kullanıyorsanız (IDE CD yazıcınız var ise olabilir) genel SCSI aygıtına (/"
+"dev/sg0, /dev/sg1 vs.) okuma ve yazma yetkiniz olduğundan emin olun. Hala "
 "çalışmıyor ise kio_audiocd'ye CD-Rom aygıtınızın hangisi olduğunu anlatmak "
 "için audiocd:/?device=/dev/sg0 komutunu yazın."
 
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/audiocd-kio-17.12.1/po/zh_CN/audiocd_encoder_flac.po 
new/audiocd-kio-17.12.2/po/zh_CN/audiocd_encoder_flac.po
--- old/audiocd-kio-17.12.1/po/zh_CN/audiocd_encoder_flac.po  2018-01-09 
01:57:14.000000000 +0100
+++ new/audiocd-kio-17.12.2/po/zh_CN/audiocd_encoder_flac.po  2018-02-06 
01:12:23.000000000 +0100
@@ -7,7 +7,7 @@
 "Project-Id-Version: kdeorg\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.kde.org\n";
 "POT-Creation-Date: 2016-12-12 02:39+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-01-08 18:06-0500\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-02-04 20:32-0500\n"
 "Last-Translator: guoyunhebrave <guoyunhebr...@gmail.com>\n"
 "Language-Team: Chinese Simplified\n"
 "Language: zh_CN\n"
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/audiocd-kio-17.12.1/po/zh_CN/audiocd_encoder_lame.po 
new/audiocd-kio-17.12.2/po/zh_CN/audiocd_encoder_lame.po
--- old/audiocd-kio-17.12.1/po/zh_CN/audiocd_encoder_lame.po  2018-01-09 
01:57:14.000000000 +0100
+++ new/audiocd-kio-17.12.2/po/zh_CN/audiocd_encoder_lame.po  2018-02-06 
01:12:23.000000000 +0100
@@ -7,7 +7,7 @@
 "Project-Id-Version: kdeorg\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.kde.org\n";
 "POT-Creation-Date: 2016-11-19 20:16+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-01-08 18:06-0500\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-02-04 20:32-0500\n"
 "Last-Translator: guoyunhebrave <guoyunhebr...@gmail.com>\n"
 "Language-Team: Chinese Simplified\n"
 "Language: zh_CN\n"
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' 
old/audiocd-kio-17.12.1/po/zh_CN/audiocd_encoder_vorbis.po 
new/audiocd-kio-17.12.2/po/zh_CN/audiocd_encoder_vorbis.po
--- old/audiocd-kio-17.12.1/po/zh_CN/audiocd_encoder_vorbis.po 2018-01-09 
01:57:14.000000000 +0100
+++ new/audiocd-kio-17.12.2/po/zh_CN/audiocd_encoder_vorbis.po 2018-02-06 
01:12:23.000000000 +0100
@@ -7,7 +7,7 @@
 "Project-Id-Version: kdeorg\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.kde.org\n";
 "POT-Creation-Date: 2016-11-19 20:16+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-01-08 18:06-0500\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-02-04 20:32-0500\n"
 "Last-Translator: guoyunhebrave <guoyunhebr...@gmail.com>\n"
 "Language-Team: Chinese Simplified\n"
 "Language: zh_CN\n"
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/audiocd-kio-17.12.1/po/zh_CN/kcmaudiocd.po 
new/audiocd-kio-17.12.2/po/zh_CN/kcmaudiocd.po
--- old/audiocd-kio-17.12.1/po/zh_CN/kcmaudiocd.po   2018-01-09 
01:57:14.000000000 +0100
+++ new/audiocd-kio-17.12.2/po/zh_CN/kcmaudiocd.po   2018-02-06 
01:12:23.000000000 +0100
@@ -10,7 +10,7 @@
 "Project-Id-Version: kdeorg\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.kde.org\n";
 "POT-Creation-Date: 2016-11-19 20:16+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-01-08 18:06-0500\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-02-04 20:32-0500\n"
 "Last-Translator: guoyunhebrave <guoyunhebr...@gmail.com>\n"
 "Language-Team: Chinese Simplified\n"
 "Language: zh_CN\n"
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/audiocd-kio-17.12.1/po/zh_CN/kio_audiocd.po 
new/audiocd-kio-17.12.2/po/zh_CN/kio_audiocd.po
--- old/audiocd-kio-17.12.1/po/zh_CN/kio_audiocd.po   2018-01-09 
01:57:14.000000000 +0100
+++ new/audiocd-kio-17.12.2/po/zh_CN/kio_audiocd.po   2018-02-06 
01:12:23.000000000 +0100
@@ -6,7 +6,7 @@
 "Project-Id-Version: kdeorg\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.kde.org\n";
 "POT-Creation-Date: 2016-12-12 02:39+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-01-08 18:06-0500\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-02-04 20:32-0500\n"
 "Last-Translator: guoyunhebrave <guoyunhebr...@gmail.com>\n"
 "Language-Team: Chinese Simplified\n"
 "Language: zh_CN\n"


Reply via email to