Hello community,

here is the log from the commit of package libkcddb for openSUSE:Factory 
checked in at 2018-02-12 10:04:14
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Comparing /work/SRC/openSUSE:Factory/libkcddb (Old)
 and   /work/SRC/openSUSE:Factory/.libkcddb.new (New)
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Package is "libkcddb"

Mon Feb 12 10:04:14 2018 rev:16 rq:575107 version:17.12.2

Changes:
--------
--- /work/SRC/openSUSE:Factory/libkcddb/libkcddb.changes    2018-01-17 
21:52:39.311095968 +0100
+++ /work/SRC/openSUSE:Factory/.libkcddb.new/libkcddb.changes  2018-02-12 
10:04:17.669119110 +0100
@@ -1,0 +2,10 @@
+Wed Feb 07 08:48:54 CET 2018 - lbeltr...@kde.org
+
+- Update to 17.12.2
+ * New bugfix release
+ * For more details please see:
+ * https://www.kde.org/announcements/announce-applications-17.12.2.php
+- Changes since 17.12.1:
+ * None
+
+-------------------------------------------------------------------

Old:
----
 libkcddb-17.12.1.tar.xz

New:
----
 libkcddb-17.12.2.tar.xz

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Other differences:
------------------
++++++ libkcddb.spec ++++++
--- /var/tmp/diff_new_pack.F7a0CF/_old 2018-02-12 10:04:18.253098062 +0100
+++ /var/tmp/diff_new_pack.F7a0CF/_new 2018-02-12 10:04:18.257097918 +0100
@@ -19,7 +19,7 @@
 %bcond_without lang
 
 Name:      libkcddb
-Version:    17.12.1
+Version:    17.12.2
 Release:    0
 %define kf5_version 5.26.0
 # Latest stable Applications (e.g. 17.08 in KA, but 17.11.80 in KUA)

++++++ libkcddb-17.12.1.tar.xz -> libkcddb-17.12.2.tar.xz ++++++
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' 
old/libkcddb-17.12.1/po/ca/docs/kcontrol/cddbretrieval5/index.docbook 
new/libkcddb-17.12.2/po/ca/docs/kcontrol/cddbretrieval5/index.docbook
--- old/libkcddb-17.12.1/po/ca/docs/kcontrol/cddbretrieval5/index.docbook    
2018-01-09 02:07:28.000000000 +0100
+++ new/libkcddb-17.12.2/po/ca/docs/kcontrol/cddbretrieval5/index.docbook    
2018-02-06 01:22:21.000000000 +0100
@@ -308,7 +308,7 @@
 <para
 >Si existeix una entrada en l'arbre local de la <acronym
 >CDDB</acronym
-> (veure la <link linkend="cddb-page"
+> (vegeu la <link linkend="cddb-page"
 >subsecció sobre CDDB</link
 > en el capítol Configuració) per al &CD; que es troba a la unitat de 
 > &CD-ROM;, o si el disc s'ha trobat a la freedb, veureu el nom de l'artista i 
 > el títol del &CD; en els camps <guilabel
 >Artista:</guilabel
@@ -331,7 +331,7 @@
 >Pistes</guilabel
 >, el títol, si existeix, apareixerà en el camp <guilabel
 >Títol</guilabel
-> situat a sota. En el camp podeu escriure un títol per a la cançó, o editar 
l'entrada conforme el que vulgueu. Premeu la tecla <keycap
+> situat a sota. En el camp podeu escriure un títol per a la cançó, o editar 
l'entrada segons el que vulgueu. Premeu la tecla <keycap
 >Retorn</keycap
 > en el vostre teclat i el text apareixerà en la línia adequada de la casella 
 > de selecció.</para>
 
@@ -395,7 +395,7 @@
 <para
 >La utilització de la <acronym
 >CDDB</acronym
-> és gratuïta. S'anima als usuaris a que enviïn noves entrades a la base de 
dades.</para>
+> és gratuïta. S'anima als usuaris a què enviïn noves entrades a la base de 
dades.</para>
 
 <para
 >Quan prepareu entrades per a la <acronym
@@ -416,7 +416,7 @@
 > en l'editor de la base de dades de &CD;.</para>
 
 <para
->En el cas dels &CD; de música clàssica, és una pràctica comú posar el nom del 
compositor en la secció Artista (abans de la barra) i el nom de l'intèrpret en 
la secció Títol (després de la barra).</para
+>En el cas dels &CD; de música clàssica, és una pràctica comuna posar el nom 
del compositor en la secció Artista (abans de la barra) i el nom de l'intèrpret 
en la secció Títol (després de la barra).</para
 ></listitem
 > 
 <listitem
@@ -430,7 +430,7 @@
 >CDDB</acronym
 > estàndards estan instal·lades en <filename class="directory"
 >$HOME/.CDDB</filename
->. Podeu crear subcarpetes de categoria com vulgueu. No obstant, en pujar, 
només es mostraran les categories <acronym
+>. Podeu crear subcarpetes de categoria com vulgueu. Tanmateix, en pujar, 
només es mostraran les categories <acronym
 >CDDB</acronym
 > oficials. El valor per omissió és l'adreça de publicació (<email
 >freedb-sub...@freedb.org</email
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/libkcddb-17.12.1/po/ca/libkcddb.po 
new/libkcddb-17.12.2/po/ca/libkcddb.po
--- old/libkcddb-17.12.1/po/ca/libkcddb.po   2018-01-09 02:07:27.000000000 
+0100
+++ new/libkcddb-17.12.2/po/ca/libkcddb.po   2018-02-06 01:22:20.000000000 
+0100
@@ -1180,9 +1180,3 @@
 #, kde-format
 msgid "%1 (disc %2)"
 msgstr "%1 (disc %2)"
-
-#~ msgid "Ok"
-#~ msgstr "D'acord"
-
-#~ msgid "Cancel"
-#~ msgstr "Cancel·la"
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/libkcddb-17.12.1/po/tr/kcmcddb.po 
new/libkcddb-17.12.2/po/tr/kcmcddb.po
--- old/libkcddb-17.12.1/po/tr/kcmcddb.po    2018-01-09 02:07:27.000000000 
+0100
+++ new/libkcddb-17.12.2/po/tr/kcmcddb.po    2018-02-06 01:22:21.000000000 
+0100
@@ -20,8 +20,8 @@
 "POT-Creation-Date: 2016-11-19 20:16+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2014-06-08 13:56+0000\n"
 "Last-Translator: Volkan Gezer <volkange...@gmail.com>\n"
-"Language-Team: Turkish "
-"(http://www.transifex.com/projects/p/kdemultimedia-k-tr/language/tr/)\n"
+"Language-Team: Turkish (http://www.transifex.com/projects/p/kdemultimedia-k-";
+"tr/language/tr/)\n"
 "Language: tr\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/libkcddb-17.12.1/po/tr/libkcddb.po 
new/libkcddb-17.12.2/po/tr/libkcddb.po
--- old/libkcddb-17.12.1/po/tr/libkcddb.po   2018-01-09 02:07:27.000000000 
+0100
+++ new/libkcddb-17.12.2/po/tr/libkcddb.po   2018-02-06 01:22:21.000000000 
+0100
@@ -15,8 +15,8 @@
 "POT-Creation-Date: 2016-11-21 03:04+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2014-06-08 13:56+0000\n"
 "Last-Translator: Volkan Gezer <volkange...@gmail.com>\n"
-"Language-Team: Turkish "
-"(http://www.transifex.com/projects/p/kdemultimedia-k-tr/language/tr/)\n"
+"Language-Team: Turkish (http://www.transifex.com/projects/p/kdemultimedia-k-";
+"tr/language/tr/)\n"
 "Language: tr\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -331,8 +331,8 @@
 "Write names as \"first last\", not \"last, first\". Omit any leading \"The"
 "\". Use \"Various\" for compilations."
 msgstr ""
-"İsimleri \"Soyadı, Adı\" yerine \"Adı Soyadı\" şeklinde yazın. En başa\"The\""
-". koymaktan kaçının. Derlemeler için \"Çeşitli\"'yi kullanın."
+"İsimleri \"Soyadı, Adı\" yerine \"Adı Soyadı\" şeklinde yazın. En başa\"The"
+"\". koymaktan kaçının. Derlemeler için \"Çeşitli\"'yi kullanın."
 
 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, lb_artist)
 #: libkcddb/cdinfodialog.ui:72
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/libkcddb-17.12.1/po/zh_CN/kcmcddb.po 
new/libkcddb-17.12.2/po/zh_CN/kcmcddb.po
--- old/libkcddb-17.12.1/po/zh_CN/kcmcddb.po  2018-01-09 02:07:28.000000000 
+0100
+++ new/libkcddb-17.12.2/po/zh_CN/kcmcddb.po  2018-02-06 01:22:21.000000000 
+0100
@@ -8,7 +8,7 @@
 "Project-Id-Version: kdeorg\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.kde.org\n";
 "POT-Creation-Date: 2016-11-19 20:16+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-01-08 18:06-0500\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-02-04 20:32-0500\n"
 "Last-Translator: guoyunhebrave <guoyunhebr...@gmail.com>\n"
 "Language-Team: Chinese Simplified\n"
 "Language: zh_CN\n"
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/libkcddb-17.12.1/po/zh_CN/libkcddb.po 
new/libkcddb-17.12.2/po/zh_CN/libkcddb.po
--- old/libkcddb-17.12.1/po/zh_CN/libkcddb.po  2018-01-09 02:07:28.000000000 
+0100
+++ new/libkcddb-17.12.2/po/zh_CN/libkcddb.po  2018-02-06 01:22:21.000000000 
+0100
@@ -10,7 +10,7 @@
 "Project-Id-Version: kdeorg\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.kde.org\n";
 "POT-Creation-Date: 2016-11-21 03:04+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-01-08 18:06-0500\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-02-04 20:32-0500\n"
 "Last-Translator: guoyunhebrave <guoyunhebr...@gmail.com>\n"
 "Language-Team: Chinese Simplified\n"
 "Language: zh_CN\n"


Reply via email to