Hello community,

here is the log from the commit of package kmousetool for openSUSE:Factory 
checked in at 2018-02-12 10:03:41
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Comparing /work/SRC/openSUSE:Factory/kmousetool (Old)
 and   /work/SRC/openSUSE:Factory/.kmousetool.new (New)
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Package is "kmousetool"

Mon Feb 12 10:03:41 2018 rev:81 rq:575092 version:17.12.2

Changes:
--------
--- /work/SRC/openSUSE:Factory/kmousetool/kmousetool.changes  2018-01-17 
21:52:08.992514075 +0100
+++ /work/SRC/openSUSE:Factory/.kmousetool.new/kmousetool.changes    
2018-02-12 10:03:45.230288284 +0100
@@ -1,0 +2,10 @@
+Wed Feb 07 08:48:42 CET 2018 - lbeltr...@kde.org
+
+- Update to 17.12.2
+ * New bugfix release
+ * For more details please see:
+ * https://www.kde.org/announcements/announce-applications-17.12.2.php
+- Changes since 17.12.1:
+ * None
+
+-------------------------------------------------------------------

Old:
----
 kmousetool-17.12.1.tar.xz

New:
----
 kmousetool-17.12.2.tar.xz

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Other differences:
------------------
++++++ kmousetool.spec ++++++
--- /var/tmp/diff_new_pack.8U3ox5/_old 2018-02-12 10:03:46.214252820 +0100
+++ /var/tmp/diff_new_pack.8U3ox5/_new 2018-02-12 10:03:46.222252531 +0100
@@ -19,7 +19,7 @@
 %bcond_without lang
 
 Name:      kmousetool
-Version:    17.12.1
+Version:    17.12.2
 Release:    0
 %define kf5_version 5.26.0
 # Latest stable Applications (e.g. 17.08 in KA, but 17.11.80 in KUA)

++++++ kmousetool-17.12.1.tar.xz -> kmousetool-17.12.2.tar.xz ++++++
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' 
old/kmousetool-17.12.1/po/ca/docs/kmousetool/index.docbook 
new/kmousetool-17.12.2/po/ca/docs/kmousetool/index.docbook
--- old/kmousetool-17.12.1/po/ca/docs/kmousetool/index.docbook 2018-01-09 
01:57:08.000000000 +0100
+++ new/kmousetool-17.12.2/po/ca/docs/kmousetool/index.docbook 2018-02-06 
01:12:03.000000000 +0100
@@ -73,11 +73,11 @@
 >&kmousetool; generarà els clics a on s'aturi un moment el punter del ratolí. 
 >Fou dissenyat d'aquesta manera per ajudar a aquells que, per patir algun 
 >tipus de lesió ocasionada per un treball repetitiu, senten dolor quan premen 
 >els botons del ratolí. També és possible usar &kmousetool; per arrossegar 
 >elements d'un lloc a l'altre de la pantalla, tot i que això últim requereix 
 >una mica més de pràctica. </para>
 
 <para
->&kmousetool; pot ajudar a combatre el dolor que algunes persones senten al 
prémer els botons del ratolí. Però malauradament, no es pot fer res per aquells 
que experimenten dolor al desplaçar el ratolí per sobre la taula. Si us plau, 
si esteu experimentant dolors relacionats amb l'ús de l'ordinador, i encara no 
heu consultat a un metge, feu-ho el més aviat possible. </para>
+>&kmousetool; pot ajudar a combatre el dolor que algunes persones senten en 
prémer els botons del ratolí. Però malauradament, no es pot fer res per aquells 
que experimenten dolor en desplaçar el ratolí per sobre la taula. Si us plau, 
si esteu experimentant dolors relacionats amb l'ús de l'ordinador, i encara no 
heu consultat a un metge, feu-ho tan aviat com es pugui. </para>
 <para
->Una vegada més, i per a que quedi ben clar: Encara que &kmousetool;, us pot 
ajudar a combatre el dolor causat per l'acció de fer <emphasis
+>Una vegada més, i perquè quedi ben clar: Encara que &kmousetool;, us pot 
ajudar a combatre el dolor causat per l'acció de fer <emphasis
 >clic</emphasis
-> en el ratolí, no pot fer res pel dolor que us pugui causar el <emphasis
+> en el ratolí, no pot fer res pel dolor que us pugui causar <emphasis
 >moure</emphasis
 > el ratolí per sobre la taula. I, el grau de rendiment d'aquesta eina 
 > ergonòmica pot variar per a cada cas en particular. </para>
 
@@ -142,7 +142,7 @@
     </term>
     <listitem>
      <para
->Determina quant temps esperarà &kmousetool; per a generar el clic una vegada 
s'hagi aturat el ratolí. Si us resulta difícil acostumar-vos a &kmousetool;, 
proveu a incrementar el temps de d'estancament </para>
+>Determina quant temps esperarà &kmousetool; per a generar el clic una vegada 
s'hagi aturat el ratolí. Si us resulta difícil acostumar-vos a &kmousetool;, 
proveu d'incrementar el temps d'estancament </para>
     </listitem>
    </varlistentry>
    <varlistentry>
@@ -152,7 +152,7 @@
     </term>
     <listitem>
      <para
->Habilita o inhabilita el mode de arrossegat intel·ligent. Inhabilitar-la 
resulta fàcil, per omissió ja ho està.</para
+>Habilita o inhabilita el mode d'arrossegat intel·ligent. Inhabilitar-la 
resulta fàcil, per omissió ja ho està.</para
 ><para
 >Quan habiliteu <guilabel
 >Arrossegat intel·ligent</guilabel
@@ -215,9 +215,9 @@
 ></term>
 <listitem>
 <para
->Torna tots els valors a l'estat en el que estaven al moment d'obrir el 
diàleg, o, si els canvis han estat desats amb el botó <guibutton
+>Torna tots els valors a l'estat en què estaven al moment d'obrir el diàleg, 
o, si els canvis han estat desats amb el botó <guibutton
 >Aplica</guibutton
->, torna als valors a l'estat en el que estaven l'última vegada que es va 
prémer el botó <guibutton
+>, torna als valors a l'estat en què estaven l'última vegada que es va prémer 
el botó <guibutton
 >Aplica</guibutton
 ></para>
 </listitem>
@@ -275,11 +275,11 @@
 >Els següents consells poden escurçar una mica la corba d'aprenentatge de 
 >&kmousetool;. <itemizedlist>
 <listitem
 ><para
->Podeu modificar el lapse de temps que &kmousetool; esperarà tant per a 
generar un clic com per a començar el procés de arrossega.</para>
+>Podeu modificar el lapse de temps que &kmousetool; esperarà tant per a 
generar un clic com per a començar el procés d'arrossegat.</para>
 </listitem>
 <listitem
 ><para
->Primer, la millor pràctica per a fer clics amb &kmousetool; seria usant la 
seva configuració per omissió. En especial, hauríeu de deixar inhabilitada 
l'opció arrossegat intel·ligent. Després, una vegada que us sentiu confortable 
fent clic, podeu donar un pas endavant i començar a practicar amb el mode 
arrossegat intel·ligent.</para>
+>Primer, la millor pràctica per a fer clics amb &kmousetool; seria usant la 
seva configuració per omissió. En especial, hauríeu de deixar inhabilitada 
l'opció arrossegat intel·ligent. Després, una vegada que us sentiu confortable 
fent clic, podeu fer un pas endavant i començar a practicar amb el mode 
arrossegat intel·ligent.</para>
 </listitem>
 <listitem
 ><para
@@ -308,9 +308,9 @@
 <para
 >Quan comenceu a usar &kmousetool;, haureu d'aprendre nous hàbits amb els 
 >quals moure el ratolí. </para>
 <para
->Primer, és important tenir en ment quins són els llocs en els quals el fer 
clic no generarà cap esdeveniment &mdash; fer clic sobre les parts grises de la 
pantalla, o en les àrees del navegador que no continguin enllaços a d'altres 
pàgines, no generarà cap acció. Aquestes són àrees idònies per a deixar el 
punter del ratolí fins que us calgui. </para>
+>Primer, és important tenir present quins són els llocs en els quals fer clic 
no generarà cap esdeveniment &mdash; fer clic sobre les parts grises de la 
pantalla, o en les àrees del navegador que no continguin enllaços a altres 
pàgines, no generarà cap acció. Aquestes són àrees idònies per a deixar el 
punter del ratolí fins que us calgui. </para>
 <para
->També és important que abans de començar a desplaçar el ratolí, estigueu 
segur de quin és el lloc en a on fareu clic. Mentre useu &kmousetool;, no és 
una bona idea estar movent el ratolí aleatòriament mentre decidiu quin és el 
lloc correcte per a fer clic. Fins i tot, és una bona idea no tocar el ratolí 
quan no l'estigueu usant. </para>
+>També és important que abans de començar a desplaçar el ratolí, estigueu 
segur de quin és el lloc a on fareu clic. Mentre useu &kmousetool;, no és una 
bona idea estar movent el ratolí aleatòriament mentre decidiu quin és el lloc 
correcte per a fer clic. Fins i tot, és una bona idea no tocar el ratolí quan 
no l'estigueu usant. </para>
 </answer>
 </qandaentry>
 
@@ -321,9 +321,9 @@
 </question>
 <answer>
 <para
->Sí. Es clar. Si el ratolí es trava, segurament us caldrà fer-li una neteja. 
La neteja de la part externa és, en general, una tasca fàcil. Pel que fa a la 
part interna, no tan sols és important netejar la bola, si no tots els 
cilindres pels quals es desplaça.</para>
+>Sí, és clar. Si el ratolí es trava, segurament us caldrà fer-li una neteja. 
La neteja de la part externa és, en general, una tasca fàcil. Pel que fa a la 
part interna, no tan sols és important netejar la bola, si no tots els 
cilindres pels quals es desplaça.</para>
 <para
->Per a això últim, haureu d'eliminar la bola. Els mètodes per a fer-ho poden 
variar d'un a altra ratolí, però normalment és bastant clar com fer-ho mireu la 
part inferior del ratolí.</para>
+>Per a això últim, haureu d'eliminar la bola. Els mètodes per a fer-ho poden 
variar d'un a altre ratolí, però normalment és bastant clar com fer-ho mireu la 
part inferior del ratolí.</para>
 <para
 >Una vegada que heu eliminat la bola, segurament podreu veure els mencionats 
 >cilindres, als costats del forat que conté la bola. La brutícia adherida es 
 >pot eliminar mitjançant algun utensili pla que us permeti realitzar un raspat 
 >o si ho preferiu, ho podeu fer amb les ungles. </para>
 </answer>
@@ -364,7 +364,7 @@
 </question>
 <answer>
 <para
->El mode arrossegat intel·ligent és una característica avançada de 
&kmousetool; i porta algun temps acostumar-se al seu ús. És molt possible que 
l'useu per a seleccionar, retallar i enganxar text, o la simple tasca 
d'arrossegar el ratolí. Tot i que segurament no sereu capaç de fer-ho al 
principi. Heus aquí alguns consells: </para>
+>El mode arrossegat intel·ligent és una característica avançada de 
&kmousetool; i requereix cert temps acostumar-se al seu ús. És molt possible 
que l'useu per a seleccionar, retallar i enganxar text, o la simple tasca 
d'arrossegar el ratolí. Tot i que segurament no sereu capaç de fer-ho al 
principi. Heus aquí alguns consells: </para>
 <itemizedlist>
 <listitem
 ><para
@@ -372,7 +372,7 @@
 ></listitem>
 <listitem
 ><para
->L'ús del clic audible. Aquest reproduirà un so de «clic» cada vegada que 
&kmousetool; en generi un, i al començament us dirà el retard amb l'arrossegat 
intel·ligent. Amb pràctica, podreu usar l'arrossegat intel·ligent sense el clic 
audible, però requereix de molta pràctica. </para
+>L'ús del clic audible. Aquest reproduirà un so de «clic» cada vegada que 
&kmousetool; en generi un, i al començament us dirà el retard amb l'arrossegat 
intel·ligent. Amb pràctica, podreu usar l'arrossegat intel·ligent sense el clic 
audible, però requereix molta pràctica. </para
 ></listitem>
 <listitem
 ><para
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' 
old/kmousetool-17.12.1/po/ca/docs/kmousetool/man-kmousetool.1.docbook 
new/kmousetool-17.12.2/po/ca/docs/kmousetool/man-kmousetool.1.docbook
--- old/kmousetool-17.12.1/po/ca/docs/kmousetool/man-kmousetool.1.docbook    
2018-01-09 01:57:08.000000000 +0100
+++ new/kmousetool-17.12.2/po/ca/docs/kmousetool/man-kmousetool.1.docbook    
2018-02-06 01:12:03.000000000 +0100
@@ -74,7 +74,7 @@
 <member
 >qt5options(7)</member>
 <member
->Hi ha informació més amplia disponible <ulink 
url="http://accessibility.kde.org";
+>Hi ha més informació disponible <ulink url="http://accessibility.kde.org";
 >al lloc web de &kde;.</ulink
 ></member>
 </simplelist>
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' 
old/kmousetool-17.12.1/po/ca/docs/man-kmousetool.1.docbook 
new/kmousetool-17.12.2/po/ca/docs/man-kmousetool.1.docbook
--- old/kmousetool-17.12.1/po/ca/docs/man-kmousetool.1.docbook 2018-01-09 
01:57:08.000000000 +0100
+++ new/kmousetool-17.12.2/po/ca/docs/man-kmousetool.1.docbook 2018-02-06 
01:12:03.000000000 +0100
@@ -74,7 +74,7 @@
 <member
 >qt5options(7)</member>
 <member
->Hi ha informació més amplia disponible <ulink 
url="http://accessibility.kde.org";
+>Hi ha més informació disponible <ulink url="http://accessibility.kde.org";
 >al lloc web de &kde;.</ulink
 ></member>
 </simplelist>
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/kmousetool-17.12.1/po/ca/kmousetool.po 
new/kmousetool-17.12.2/po/ca/kmousetool.po
--- old/kmousetool-17.12.1/po/ca/kmousetool.po 2018-01-09 01:57:08.000000000 
+0100
+++ new/kmousetool-17.12.2/po/ca/kmousetool.po 2018-02-06 01:12:03.000000000 
+0100
@@ -214,24 +214,3 @@
 #, kde-format
 msgid "Joe Betts"
 msgstr "Joe Betts"
-
-#~ msgid "&Defaults"
-#~ msgstr "&Omissió"
-
-#~ msgid "&Reset"
-#~ msgstr "&Inicialitza"
-
-#~ msgid "&Apply"
-#~ msgstr "&Aplica"
-
-#~ msgid "&Help"
-#~ msgstr "A&juda"
-
-#~ msgid "&Close"
-#~ msgstr "&Tanca"
-
-#~ msgid "&Quit"
-#~ msgstr "&Surt"
-
-#~ msgid "Start with &KDE"
-#~ msgstr "Inicia amb el &KDE"
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/kmousetool-17.12.1/po/ca@valencia/kmousetool.po 
new/kmousetool-17.12.2/po/ca@valencia/kmousetool.po
--- old/kmousetool-17.12.1/po/ca@valencia/kmousetool.po 2018-01-09 
01:57:08.000000000 +0100
+++ new/kmousetool-17.12.2/po/ca@valencia/kmousetool.po 2018-02-06 
01:12:03.000000000 +0100
@@ -214,24 +214,3 @@
 #, kde-format
 msgid "Joe Betts"
 msgstr "Joe Betts"
-
-#~ msgid "&Defaults"
-#~ msgstr "&Omissió"
-
-#~ msgid "&Reset"
-#~ msgstr "&Inicialitza"
-
-#~ msgid "&Apply"
-#~ msgstr "&Aplica"
-
-#~ msgid "&Help"
-#~ msgstr "A&juda"
-
-#~ msgid "&Close"
-#~ msgstr "&Tanca"
-
-#~ msgid "&Quit"
-#~ msgstr "&Surt"
-
-#~ msgid "Start with &KDE"
-#~ msgstr "Inicia amb el &KDE"
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/kmousetool-17.12.1/po/tr/kmousetool.po 
new/kmousetool-17.12.2/po/tr/kmousetool.po
--- old/kmousetool-17.12.1/po/tr/kmousetool.po 2018-01-09 01:57:08.000000000 
+0100
+++ new/kmousetool-17.12.2/po/tr/kmousetool.po 2018-02-06 01:12:03.000000000 
+0100
@@ -13,8 +13,8 @@
 "POT-Creation-Date: 2017-07-07 03:09+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2017-07-31 15:21+0000\n"
 "Last-Translator: Kaan <kaanozdin...@gmail.com>\n"
-"Language-Team: Turkish "
-"(http://www.transifex.com/projects/p/kdeaccessibility-k-tr/language/tr/)\n"
+"Language-Team: Turkish (http://www.transifex.com/projects/p/kdeaccessibility-";
+"k-tr/language/tr/)\n"
 "Language: tr\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/kmousetool-17.12.1/po/zh_CN/kmousetool.po 
new/kmousetool-17.12.2/po/zh_CN/kmousetool.po
--- old/kmousetool-17.12.1/po/zh_CN/kmousetool.po    2018-01-09 
01:57:08.000000000 +0100
+++ new/kmousetool-17.12.2/po/zh_CN/kmousetool.po    2018-02-06 
01:12:03.000000000 +0100
@@ -3,7 +3,7 @@
 "Project-Id-Version: kdeorg\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.kde.org\n";
 "POT-Creation-Date: 2017-07-07 03:09+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-01-08 18:10-0500\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-02-04 20:36-0500\n"
 "Last-Translator: guoyunhebrave <guoyunhebr...@gmail.com>\n"
 "Language-Team: Chinese Simplified\n"
 "Language: zh_CN\n"


Reply via email to