Hello community,

here is the log from the commit of package kmag for openSUSE:Factory checked in 
at 2018-02-12 10:03:48
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Comparing /work/SRC/openSUSE:Factory/kmag (Old)
 and   /work/SRC/openSUSE:Factory/.kmag.new (New)
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Package is "kmag"

Mon Feb 12 10:03:48 2018 rev:76 rq:575093 version:17.12.2

Changes:
--------
--- /work/SRC/openSUSE:Factory/kmag/kmag.changes    2018-01-17 
21:52:13.948282277 +0100
+++ /work/SRC/openSUSE:Factory/.kmag.new/kmag.changes  2018-02-12 
10:03:49.754125233 +0100
@@ -1,0 +2,10 @@
+Wed Feb 07 08:48:42 CET 2018 - lbeltr...@kde.org
+
+- Update to 17.12.2
+ * New bugfix release
+ * For more details please see:
+ * https://www.kde.org/announcements/announce-applications-17.12.2.php
+- Changes since 17.12.1:
+ * None
+
+-------------------------------------------------------------------

Old:
----
 kmag-17.12.1.tar.xz

New:
----
 kmag-17.12.2.tar.xz

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Other differences:
------------------
++++++ kmag.spec ++++++
--- /var/tmp/diff_new_pack.hIO9fy/_old 2018-02-12 10:03:50.450100149 +0100
+++ /var/tmp/diff_new_pack.hIO9fy/_new 2018-02-12 10:03:50.454100005 +0100
@@ -19,7 +19,7 @@
 %bcond_without lang
 
 Name:      kmag
-Version:    17.12.1
+Version:    17.12.2
 Release:    0
 %define kf5_version 5.26.0
 # Latest stable Applications (e.g. 17.08 in KA, but 17.11.80 in KUA)

++++++ kmag-17.12.1.tar.xz -> kmag-17.12.2.tar.xz ++++++
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/kmag-17.12.1/org.kde.kmag.appdata.xml 
new/kmag-17.12.2/org.kde.kmag.appdata.xml
--- old/kmag-17.12.1/org.kde.kmag.appdata.xml  2018-01-06 06:12:06.000000000 
+0100
+++ new/kmag-17.12.2/org.kde.kmag.appdata.xml  2018-01-22 05:31:57.000000000 
+0100
@@ -16,6 +16,7 @@
  <name xml:lang="fr">kmag</name>
  <name xml:lang="ko">kmag</name>
  <name xml:lang="nl">kmag</name>
+ <name xml:lang="nn">kmag</name>
  <name xml:lang="pl">kmag</name>
  <name xml:lang="pt">kmag</name>
  <name xml:lang="pt-BR">kmag</name>
@@ -41,6 +42,7 @@
  <summary xml:lang="fr">Loupe d'écran</summary>
  <summary xml:lang="ko">화면 돋보기</summary>
  <summary xml:lang="nl">Schermvergroter</summary>
+ <summary xml:lang="nn">Skjermforstørrar</summary>
  <summary xml:lang="pl">Lupa ekranowa</summary>
  <summary xml:lang="pt">Lupa do Ecrã</summary>
  <summary xml:lang="pt-BR">Lupa da tela</summary>
@@ -68,6 +70,7 @@
   <p xml:lang="fr">Un outil loupe d'écran</p>
   <p xml:lang="ko">화면 돋보기 도구</p>
   <p xml:lang="nl">Een hulpmiddel als vergrootglas op het scherm</p>
+  <p xml:lang="nn">Verktøy for skjermforstørring</p>
   <p xml:lang="pl">Narzędzie powiększania ekranu</p>
   <p xml:lang="pt">Uma ferramenta de ampliação do ecrã</p>
   <p xml:lang="pt-BR">Uma lupa para a tela</p>
@@ -106,6 +109,7 @@
   <binary xml:lang="fr">kmag</binary>
   <binary xml:lang="ko">kmag</binary>
   <binary xml:lang="nl">kmag</binary>
+  <binary xml:lang="nn">kmag</binary>
   <binary xml:lang="pl">kmag</binary>
   <binary xml:lang="pt">kmag</binary>
   <binary xml:lang="pt-BR">kmag</binary>
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/kmag-17.12.1/org.kde.kmag.desktop 
new/kmag-17.12.2/org.kde.kmag.desktop
--- old/kmag-17.12.1/org.kde.kmag.desktop    2018-01-06 06:12:06.000000000 
+0100
+++ new/kmag-17.12.2/org.kde.kmag.desktop    2018-01-22 05:31:57.000000000 
+0100
@@ -166,6 +166,7 @@
 Comment[pt]=Uma ferramenta de ampliação do ecrã
 Comment[pt_BR]=Uma lupa para a tela
 Comment[sk]=Nástroj na priblíženie obrazovky
+Comment[sl]=Orodje za približanje zaslona
 Comment[sr]=Алатка за увеличавање екрана
 Comment[sr@ijekavian]=Алатка за увеличавање екрана
 Comment[sr@ijekavianlatin]=Alatka za uveličavanje ekrana
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/kmag-17.12.1/po/ca/docs/kmag/index.docbook 
new/kmag-17.12.2/po/ca/docs/kmag/index.docbook
--- old/kmag-17.12.1/po/ca/docs/kmag/index.docbook   2018-01-09 
01:57:07.000000000 +0100
+++ new/kmag-17.12.2/po/ca/docs/kmag/index.docbook   2018-02-06 
01:11:59.000000000 +0100
@@ -95,7 +95,7 @@
 
 <abstract>
 <para
->El &kmagnifier; és una lupa de la pantalla. Això vol dir que, així com 
utilitzríeu una lupa per a veure més aprop el contingut d'un diari o una foto, 
podeu utilitzar el &kmagnifier; per a veure ampliat el contingut d'un sector de 
la pantalla. D'aquesta manera, tant artistes com investigadors o dissenyadors 
web i persones amb poca visió, podran trobar en el &kmagnifier; un aliat en el 
seu treball diari. A partir d'aquí, aquest document procurarà ser una completa 
guia de referència per al seu ús. </para>
+>El &kmagnifier; és una lupa de la pantalla. Això vol dir que, així com 
utilitzaríeu una lupa per a veure més gran el contingut d'un diari o una foto, 
podeu utilitzar el &kmagnifier; per a veure ampliat el contingut d'un sector de 
la pantalla. D'aquesta manera, tant artistes com investigadors o dissenyadors 
web i persones amb poca visió, podran trobar en el &kmagnifier; un aliat en el 
seu treball diari. A partir d'aquí, aquest document procurarà ser una completa 
guia de referència per al seu ús. </para>
 
 </abstract>
 
@@ -199,7 +199,7 @@
 >Més característiques del &kmagnifier;</title>
 
 <para
->El &kmagnifier; posseeix unes quantes característiques. És possible imprimir 
la imatge ampliada directament a la impressora, desar la imatge en un fitxer, 
copiar la imatge ampliada al porta-retalls (que després es pot utilitzar per a 
enganxar en d'altres aplicacions), girar la imatge ampliada i més. </para>
+>El &kmagnifier; posseeix unes quantes característiques. És possible imprimir 
la imatge ampliada directament a la impressora, desar la imatge en un fitxer, 
copiar la imatge ampliada al porta-retalls (que després es pot utilitzar per a 
enganxar en altres aplicacions), girar la imatge ampliada i més. </para>
 
 </sect1>
 </chapter>
@@ -357,7 +357,7 @@
 > 
 <listitem
 ><para
->Copia la vista ampliada actual al porta-retalls de manera que podreu 
enganxar-la en d'altres aplicacions.</para
+>Copia la vista ampliada actual al porta-retalls de manera que podreu 
enganxar-la en altres aplicacions.</para
 ></listitem
 > 
 </varlistentry
@@ -506,7 +506,7 @@
 ></term>
 <listitem
 ><para
->Selecciona el rati de refresc (<guimenuitem
+>Selecciona la freqüència de refresc (<guimenuitem
 >Molt baix</guimenuitem
 >, <guimenuitem
 >Baix</guimenuitem
@@ -516,7 +516,7 @@
 >Alt</guimenuitem
 >, <guimenuitem
 >Molt alt</guimenuitem
->). El rati més alt, serà el que més capacitat de computació (CPU) 
necessitarà.</para
+>). La freqüència més alta, serà la que més capacitat de computació (CPU) 
necessitarà.</para
 ></listitem>
 </varlistentry>
 
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/kmag-17.12.1/po/ca/kmag.po 
new/kmag-17.12.2/po/ca/kmag.po
--- old/kmag-17.12.1/po/ca/kmag.po   2018-01-09 01:57:06.000000000 +0100
+++ new/kmag-17.12.2/po/ca/kmag.po   2018-02-06 01:11:58.000000000 +0100
@@ -571,6 +571,3 @@
 #, kde-format
 msgid "Some tips"
 msgstr "Alguns consells"
-
-#~ msgid "File to open"
-#~ msgstr "Fitxer a obrir"
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/kmag-17.12.1/po/ca@valencia/kmag.po 
new/kmag-17.12.2/po/ca@valencia/kmag.po
--- old/kmag-17.12.1/po/ca@valencia/kmag.po   2018-01-09 01:57:06.000000000 
+0100
+++ new/kmag-17.12.2/po/ca@valencia/kmag.po   2018-02-06 01:11:58.000000000 
+0100
@@ -570,6 +570,3 @@
 #, kde-format
 msgid "Some tips"
 msgstr "Alguns consells"
-
-#~ msgid "File to open"
-#~ msgstr "Fitxer a obrir"
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/kmag-17.12.1/po/tr/kmag.po 
new/kmag-17.12.2/po/tr/kmag.po
--- old/kmag-17.12.1/po/tr/kmag.po   2018-01-09 01:57:07.000000000 +0100
+++ new/kmag-17.12.2/po/tr/kmag.po   2018-02-06 01:11:59.000000000 +0100
@@ -17,8 +17,8 @@
 "POT-Creation-Date: 2017-07-17 03:19+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2017-07-31 15:21+0000\n"
 "Last-Translator: Mesutcan <mesutc...@gmail.com>\n"
-"Language-Team: Turkish "
-"(http://www.transifex.com/projects/p/kdeaccessibility-k-tr/language/tr/)\n"
+"Language-Team: Turkish (http://www.transifex.com/projects/p/kdeaccessibility-";
+"k-tr/language/tr/)\n"
 "Language: tr\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -138,8 +138,8 @@
 "display. Stopping the update will zero the processing power required (CPU "
 "usage)"
 msgstr ""
-"Bu simgeye tıklamak görünümü güncellemeyi <b>başlatır</b> / <b>durdurur</b>"
-".Güncellemeyi durdurmak gerekli işlemci gücünü sıfırlar (CPU Kullanımı)."
+"Bu simgeye tıklamak görünümü güncellemeyi <b>başlatır</b> / <b>durdurur</b>."
+"Güncellemeyi durdurmak gerekli işlemci gücünü sıfırlar (CPU Kullanımı)."
 
 #: kmag.cpp:139
 #, kde-format
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/kmag-17.12.1/po/zh_CN/kmag.po 
new/kmag-17.12.2/po/zh_CN/kmag.po
--- old/kmag-17.12.1/po/zh_CN/kmag.po  2018-01-09 01:57:07.000000000 +0100
+++ new/kmag-17.12.2/po/zh_CN/kmag.po  2018-02-06 01:11:59.000000000 +0100
@@ -2,8 +2,8 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: kdeorg\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.kde.org\n";
-"POT-Creation-Date: 2017-07-17 05:19+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-01-08 18:10-0500\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-07-17 03:19+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-02-04 20:36-0500\n"
 "Last-Translator: guoyunhebrave <guoyunhebr...@gmail.com>\n"
 "Language-Team: Chinese Simplified\n"
 "Language: zh_CN\n"


Reply via email to