Hello community,

here is the log from the commit of package bomber for openSUSE:Factory checked 
in at 2018-02-14 09:34:24
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Comparing /work/SRC/openSUSE:Factory/bomber (Old)
 and   /work/SRC/openSUSE:Factory/.bomber.new (New)
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Package is "bomber"

Wed Feb 14 09:34:24 2018 rev:70 rq:574966 version:17.12.2

Changes:
--------
--- /work/SRC/openSUSE:Factory/bomber/bomber.changes  2018-01-22 
16:10:35.372189163 +0100
+++ /work/SRC/openSUSE:Factory/.bomber.new/bomber.changes    2018-02-14 
09:34:26.541348428 +0100
@@ -1,0 +2,10 @@
+Wed Feb 07 08:47:14 CET 2018 - lbeltr...@kde.org
+
+- Update to 17.12.2
+ * New bugfix release
+ * For more details please see:
+ * https://www.kde.org/announcements/announce-applications-17.12.2.php
+- Changes since 17.12.1:
+ * None
+
+-------------------------------------------------------------------

Old:
----
 bomber-17.12.1.tar.xz

New:
----
 bomber-17.12.2.tar.xz

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Other differences:
------------------
++++++ bomber.spec ++++++
--- /var/tmp/diff_new_pack.hXRrwy/_old 2018-02-14 09:34:27.257322486 +0100
+++ /var/tmp/diff_new_pack.hXRrwy/_new 2018-02-14 09:34:27.261322341 +0100
@@ -19,7 +19,7 @@
 %bcond_without lang
 
 Name:      bomber
-Version:    17.12.1
+Version:    17.12.2
 Release:    0
 %define kf5_version 5.26.0
 # Latest stable Applications (e.g. 17.08 in KA, but 17.11.80 in KUA)

++++++ bomber-17.12.1.tar.xz -> bomber-17.12.2.tar.xz ++++++
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/bomber-17.12.1/po/ca/bomber.po 
new/bomber-17.12.2/po/ca/bomber.po
--- old/bomber-17.12.1/po/ca/bomber.po 2018-01-09 02:07:45.000000000 +0100
+++ new/bomber-17.12.2/po/ca/bomber.po 2018-02-06 01:22:46.000000000 +0100
@@ -181,9 +181,3 @@
 #, kde-format
 msgid "Porting to QGraphicsView."
 msgstr "Adaptació al QGraphicsView."
-
-#~ msgid "The graphical theme to be used."
-#~ msgstr "Tema gràfic que s'utilitzarà."
-
-#~ msgid "Theme"
-#~ msgstr "Tema"
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/bomber-17.12.1/po/ca/docs/bomber/index.docbook 
new/bomber-17.12.2/po/ca/docs/bomber/index.docbook
--- old/bomber-17.12.1/po/ca/docs/bomber/index.docbook 2018-01-09 
02:07:45.000000000 +0100
+++ new/bomber-17.12.2/po/ca/docs/bomber/index.docbook 2018-02-06 
01:22:47.000000000 +0100
@@ -98,7 +98,7 @@
        <para
 >&bomber; és un joc arcade per a un sol jugador. El jugador està envaint 
 >diverses ciutats en un avió que va disminuint en alçada. </para>
        <para
->L'objectiu del joc és destruir tots els edificis i avançar al següent nivell. 
Cada nivell és torna més difícil, incrementant la velocitat de l'avió i 
l'alçada dels edificis. </para>
+>L'objectiu del joc és destruir tots els edificis i avançar al següent nivell. 
Cada nivell es torna més difícil, incrementant la velocitat de l'avió i 
l'alçada dels edificis. </para>
    </chapter>
    <chapter id="how-to-play">
        <title
@@ -123,7 +123,7 @@
 >espai</quote
 >. La bomba caurà des de l'avió i tocarà qualsevol cosa que estigui 
 >directament a sota. </para>
        <para
->Després de completar un nivell, el jugador avança cap al següent nivell. Cada 
nivell és lleugerament més difícil que l'anterior ja que els edificis són més 
alts i l'avió vola més ràpid. </para>
+>Després de completar un nivell, el jugador avança cap al següent nivell. Cada 
nivell és lleugerament més difícil que l'anterior, ja que els edificis són més 
alts i l'avió vola més de pressa. </para>
    </chapter
 >   
 
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/bomber-17.12.1/po/ca@valencia/bomber.po 
new/bomber-17.12.2/po/ca@valencia/bomber.po
--- old/bomber-17.12.1/po/ca@valencia/bomber.po 2018-01-09 02:07:45.000000000 
+0100
+++ new/bomber-17.12.2/po/ca@valencia/bomber.po 2018-02-06 01:22:46.000000000 
+0100
@@ -181,9 +181,3 @@
 #, kde-format
 msgid "Porting to QGraphicsView."
 msgstr "Adaptació al QGraphicsView."
-
-#~ msgid "The graphical theme to be used."
-#~ msgstr "Tema gràfic que s'utilitzarà."
-
-#~ msgid "Theme"
-#~ msgstr "Tema"
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/bomber-17.12.1/po/tr/bomber.po 
new/bomber-17.12.2/po/tr/bomber.po
--- old/bomber-17.12.1/po/tr/bomber.po 2018-01-09 02:07:45.000000000 +0100
+++ new/bomber-17.12.2/po/tr/bomber.po 2018-02-06 01:22:47.000000000 +0100
@@ -12,8 +12,8 @@
 "POT-Creation-Date: 2016-11-19 20:14+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2017-05-16 12:46+0000\n"
 "Last-Translator: Mete <metebilgi...@gmail.com>\n"
-"Language-Team: Turkish "
-"(http://www.transifex.com/projects/p/kdegames-k-tr/language/tr/)\n"
+"Language-Team: Turkish (http://www.transifex.com/projects/p/kdegames-k-tr/";
+"language/tr/)\n"
 "Language: tr\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/bomber-17.12.1/po/zh_CN/bomber.po 
new/bomber-17.12.2/po/zh_CN/bomber.po
--- old/bomber-17.12.1/po/zh_CN/bomber.po    2018-01-09 02:07:45.000000000 
+0100
+++ new/bomber-17.12.2/po/zh_CN/bomber.po    2018-02-06 01:22:47.000000000 
+0100
@@ -10,7 +10,7 @@
 "Project-Id-Version: kdeorg\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.kde.org\n";
 "POT-Creation-Date: 2016-11-19 20:14+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-01-08 18:08-0500\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-02-04 20:34-0500\n"
 "Last-Translator: guoyunhebrave <guoyunhebr...@gmail.com>\n"
 "Language-Team: Chinese Simplified\n"
 "Language: zh_CN\n"


Reply via email to