Hello community,

here is the log from the commit of package kcachegrind for openSUSE:Factory 
checked in at 2018-02-14 09:36:55
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Comparing /work/SRC/openSUSE:Factory/kcachegrind (Old)
 and   /work/SRC/openSUSE:Factory/.kcachegrind.new (New)
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Package is "kcachegrind"

Wed Feb 14 09:36:55 2018 rev:59 rq:575004 version:17.12.2

Changes:
--------
--- /work/SRC/openSUSE:Factory/kcachegrind/kcachegrind.changes 2018-01-22 
16:12:46.358061176 +0100
+++ /work/SRC/openSUSE:Factory/.kcachegrind.new/kcachegrind.changes   
2018-02-14 09:37:01.311740772 +0100
@@ -1,0 +2,10 @@
+Wed Feb 07 08:47:37 CET 2018 - lbeltr...@kde.org
+
+- Update to 17.12.2
+ * New bugfix release
+ * For more details please see:
+ * https://www.kde.org/announcements/announce-applications-17.12.2.php
+- Changes since 17.12.1:
+ * None
+
+-------------------------------------------------------------------

Old:
----
 kcachegrind-17.12.1.tar.xz

New:
----
 kcachegrind-17.12.2.tar.xz

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Other differences:
------------------
++++++ kcachegrind.spec ++++++
--- /var/tmp/diff_new_pack.JuB5sY/_old 2018-02-14 09:37:02.671691500 +0100
+++ /var/tmp/diff_new_pack.JuB5sY/_new 2018-02-14 09:37:02.671691500 +0100
@@ -19,7 +19,7 @@
 %bcond_without lang
 
 Name:      kcachegrind
-Version:    17.12.1
+Version:    17.12.2
 Release:    0
 %define kf5_version 5.26.0
 # Latest stable Applications (e.g. 17.08 in KA, but 17.11.80 in KUA)

++++++ kcachegrind-17.12.1.tar.xz -> kcachegrind-17.12.2.tar.xz ++++++
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/kcachegrind-17.12.1/po/tr/kcachegrind.po 
new/kcachegrind-17.12.2/po/tr/kcachegrind.po
--- old/kcachegrind-17.12.1/po/tr/kcachegrind.po    2018-01-09 
02:15:28.000000000 +0100
+++ new/kcachegrind-17.12.2/po/tr/kcachegrind.po    2018-02-06 
01:33:17.000000000 +0100
@@ -686,20 +686,19 @@
 "KCachegrind çalışma dizini, örn. nereden başladıysa ve</li><li>Ayarlarda "
 "verilen öntanımlı profil döküm dizini</li></ul>Bu liste uygun dökümün içinde "
 "profillenmiş komutlara göre sıralanmıştır.</p><p>Bir profil dökümünün "
-"seçilmesi, alttaki rıhtımlanabilir alanda gösterilmesi için "
-"bilgi:<ul><li><b>Seçenekler</b> profillenmiş komutları ve bu döküm için "
-"profil seçeneklerini görmenize izin verir.Herhangi bir ögenin değişimi ile "
-"yeni (hala oluşturulmamış) profil şeması oluşturur. <b>Profili Çalıştıra</b> "
-"basarak bu seçeneklerde bir profilin arka planda çalışmasını "
-"başlatırsınız.</li><li><b>Bilgi</b> size seçilmiş döküm ile ilgili olay "
-"maliyet özeti ve simülasyon önbellek özellikleri gibi detaylar "
-"verir.</li><li><b>Durum</b> ise sadece mevcut gerçekleşen profillerin "
-"çalışması için kullanılabilir. <b>Güncelle</b>'ye basarak çalışan sayaçların "
-"farklarını ve profillenen programın içinde mevcut durumun yığın izini "
-"görebilirsiniz. <b>Her</b> seçeneğini seçerek KCachegrind'e bu verileri "
-"düzenli olarak almasına izin verirsiniz. <b>Eşle</b> seçeneği ile mevcut "
-"yüklenmiş dökümün içindeki rıhtımlanabilir üst fonksiyonlarını "
-"aktifleştirebilirsiniz.</li></ul></p>"
+"seçilmesi, alttaki rıhtımlanabilir alanda gösterilmesi için bilgi:"
+"<ul><li><b>Seçenekler</b> profillenmiş komutları ve bu döküm için profil "
+"seçeneklerini görmenize izin verir.Herhangi bir ögenin değişimi ile yeni "
+"(hala oluşturulmamış) profil şeması oluşturur. <b>Profili Çalıştıra</b> "
+"basarak bu seçeneklerde bir profilin arka planda çalışmasını başlatırsınız.</"
+"li><li><b>Bilgi</b> size seçilmiş döküm ile ilgili olay maliyet özeti ve "
+"simülasyon önbellek özellikleri gibi detaylar verir.</li><li><b>Durum</b> "
+"ise sadece mevcut gerçekleşen profillerin çalışması için kullanılabilir. "
+"<b>Güncelle</b>'ye basarak çalışan sayaçların farklarını ve profillenen "
+"programın içinde mevcut durumun yığın izini görebilirsiniz. <b>Her</b> "
+"seçeneğini seçerek KCachegrind'e bu verileri düzenli olarak almasına izin "
+"verirsiniz. <b>Eşle</b> seçeneği ile mevcut yüklenmiş dökümün içindeki "
+"rıhtımlanabilir üst fonksiyonlarını aktifleştirebilirsiniz.</li></ul></p>"
 
 #: kcachegrind/toplevel.cpp:377
 #, kde-format
@@ -783,8 +782,8 @@
 "<b>Add Profile Data</b><p>This opens an additional profile data file in the "
 "current window.</p>"
 msgstr ""
-"<b>Profil Verisi Ekle</b><p>Mevcut pencerede ek bir profil veri dosyası "
-"açar.</p>"
+"<b>Profil Verisi Ekle</b><p>Mevcut pencerede ek bir profil veri dosyası açar."
+"</p>"
 
 #: kcachegrind/toplevel.cpp:437
 #, kde-format
@@ -810,8 +809,8 @@
 "<b>Export Call Graph</b><p>Generates a file with extension .dot for the "
 "tools of the GraphViz package.</p>"
 msgstr ""
-"<b>Çağrı Grafiğini Dışarıya Aktar</b><p>GraphViz paketindeki araçlar için "
-".dot uzantılı dosya oluşturur.</p>"
+"<b>Çağrı Grafiğini Dışarıya Aktar</b><p>GraphViz paketindeki araçlar için ."
+"dot uzantılı dosya oluşturur.</p>"
 
 #: kcachegrind/toplevel.cpp:456
 #, kde-format
@@ -839,12 +838,12 @@
 "<b>Dökümü Zorla</b><p>Dökümü zorla Callgrind profilinin mevcut dizinde "
 "çalışması içindir. Bu eylem Cachegrind'in dökümü aramasını yaparken kontrol "
 "edilir. Eğer döküm bitmişse, otomatik olarak mevcut izi yeniden yükler. Eğer "
-"bu Callgrind çalışıyorsa, yeni oluşturulmuş iz kısmı da yüklenecektir.</p><p>"
-"Dökümü zorlamak yeni bir 'callgrind.cmd' dosyası oluşturur ve her saniye "
-"varlığını kontrol eder. Çalışan Callgrind bu dosyayı bulacak, kısım izini "
-"dökecek ve 'callgrind.cmd' silecek. Silme işlemi KCachegrind tarafından fark "
-"edilir ve yeniden yükler. Eğer <em>hiç bir</em> Callgrind çalışmıyorsa, "
-"'Dökümü Zorla' tekrar basarak döküm isteğini iptal ediniz. Bu "
+"bu Callgrind çalışıyorsa, yeni oluşturulmuş iz kısmı da yüklenecektir.</"
+"p><p>Dökümü zorlamak yeni bir 'callgrind.cmd' dosyası oluşturur ve her "
+"saniye varlığını kontrol eder. Çalışan Callgrind bu dosyayı bulacak, kısım "
+"izini dökecek ve 'callgrind.cmd' silecek. Silme işlemi KCachegrind "
+"tarafından fark edilir ve yeniden yükler. Eğer <em>hiç bir</em> Callgrind "
+"çalışmıyorsa, 'Dökümü Zorla' tekrar basarak döküm isteğini iptal ediniz. Bu "
 "'callgrind.cmd' silecek ve yeni bir döküm isteğini durduracaktır.</p><p>Not: "
 "Çalışan bir Callgrind <em>sadece</em> varolan 'callgrind.cmd' bulacak ve "
 "aktif olarak birkaç milisaniye çalışacaktır, yani <em>uyumaz</em>. İpucu: "
@@ -927,14 +926,13 @@
 "<b>Yüzdesel maliyeti göreceli olarak üste doğru göster</b><p>Eğer bu anahtar "
 "kapalı ise oransal maliyet herzaman mevcut gösterilen profil parçasının/"
 "parçalarının toplam maliyetine ilişkili olarak gösterilir. Bu seçeneği açmak "
-"oransal maliyeti üst ögenin maliyeti ile "
-"ilişkilendirir.</p><ul><table><tr><td><b>Maliyet Türü</b></td><td><b>Üstün "
-"Maliyeti</b></td></tr><tr><td>Kümülatif "
-"Fonskiyon</td><td>Toplam</td></tr><tr><td>Fonskiyonun Kendisi</td><td>"
-"Fonksiyon Grubu (*)/ Toplam</td></tr><tr><td>Çağrı</td><td>Dahili "
-"Fonksiyon</td></tr><tr><td>Kaynak Satırı</td><td>Dahili "
-"Fonksiyon</td></tr></table></ul><p>(*) Sadece fonksiyon gruplama açıksa ("
-"örn. ELF nesne gruplama)</p>"
+"oransal maliyeti üst ögenin maliyeti ile ilişkilendirir.</"
+"p><ul><table><tr><td><b>Maliyet Türü</b></td><td><b>Üstün Maliyeti</b></td></"
+"tr><tr><td>Kümülatif Fonskiyon</td><td>Toplam</td></tr><tr><td>Fonskiyonun "
+"Kendisi</td><td>Fonksiyon Grubu (*)/ Toplam</td></tr><tr><td>Çağrı</"
+"td><td>Dahili Fonksiyon</td></tr><tr><td>Kaynak Satırı</td><td>Dahili "
+"Fonksiyon</td></tr></table></ul><p>(*) Sadece fonksiyon gruplama açıksa "
+"(örn. ELF nesne gruplama)</p>"
 
 #: kcachegrind/toplevel.cpp:562
 #, kde-format
@@ -1033,7 +1031,8 @@
 #: kcachegrind/toplevel.cpp:669
 #, kde-format
 msgid "Select secondary event type for cost e.g. shown in annotations"
-msgstr "İkincil olay türünü için maliyetini seçin örn. bilgi notunda 
gösterilir"
+msgstr ""
+"İkincil olay türünü için maliyetini seçin örn. bilgi notunda gösterilir"
 
 #: kcachegrind/toplevel.cpp:679
 #, kde-format
@@ -1291,8 +1290,8 @@
 msgstr ""
 "<p>...Grafik renklendirmesi için \n"
 "ELF nesnelerine/C++ Sınıflarına/Kaynak Dosyalarına\n"
-"<em>Ayarlar->KCachegrind</em> içerisinden özel renkler atayabilirsiniz...</p>"
-"\n"
+"<em>Ayarlar->KCachegrind</em> içerisinden özel renkler atayabilirsiniz...</"
+"p>\n"
 
 #. i18n: ectx: @info:tipoftheday
 #: tips:64
@@ -1322,8 +1321,8 @@
 "show absolute event counts or relative ones (percentage display)?</p>\n"
 msgstr ""
 "<p>...Bununla KCachegrind'in mutlak olay sayısı ya da göreceli olay\n"
-"sayısını(yüzdesel gösterim) gösterip göstermemesini "
-"yapılandırabilirsiniz?</p>\n"
+"sayısını(yüzdesel gösterim) gösterip göstermemesini yapılandırabilirsiniz?</"
+"p>\n"
 
 #. i18n: ectx: @info:tipoftheday
 #: tips:83
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/kcachegrind-17.12.1/po/zh_CN/kcachegrind.po 
new/kcachegrind-17.12.2/po/zh_CN/kcachegrind.po
--- old/kcachegrind-17.12.1/po/zh_CN/kcachegrind.po   2018-01-09 
02:15:28.000000000 +0100
+++ new/kcachegrind-17.12.2/po/zh_CN/kcachegrind.po   2018-02-06 
01:33:17.000000000 +0100
@@ -6,8 +6,8 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: kdeorg\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.kde.org\n";
-"POT-Creation-Date: 2017-09-01 05:21+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-01-08 18:10-0500\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-09-01 03:06+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-02-04 20:35-0500\n"
 "Last-Translator: guoyunhebrave <guoyunhebr...@gmail.com>\n"
 "Language-Team: Chinese Simplified\n"
 "Language: zh_CN\n"
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/kcachegrind-17.12.1/poqm/ca/kcachegrind_qt.po 
new/kcachegrind-17.12.2/poqm/ca/kcachegrind_qt.po
--- old/kcachegrind-17.12.1/poqm/ca/kcachegrind_qt.po  2018-01-09 
02:15:27.000000000 +0100
+++ new/kcachegrind-17.12.2/poqm/ca/kcachegrind_qt.po  2018-02-06 
01:33:16.000000000 +0100
@@ -2224,32 +2224,3 @@
 msgctxt "TreeMapWidget|"
 msgid "Vertical"
 msgstr "Vertical"
-
-#~ msgctxt "Move to Bottom Left"
-#~ msgid "Bottom Left"
-#~ msgstr "A baix a l'esquerra"
-
-#~ msgctxt "Show on Top"
-#~ msgid "Top"
-#~ msgstr "Dalt"
-
-#~ msgctxt "Show on Right"
-#~ msgid "Right"
-#~ msgstr "Dreta"
-
-#~ msgctxt "Show on Bottom"
-#~ msgid "Bottom"
-#~ msgstr "Baix"
-
-#~ msgctxt "Show on Bottom Left"
-#~ msgid "Bottom Left"
-#~ msgstr "A baix a l'esquerra"
-
-#~ msgid "Source (unknown)"
-#~ msgstr "Codi font (desconegut)"
-
-#~ msgid "(No Source)"
-#~ msgstr "(Sense codi font)"
-
-#~ msgid "Source ('%1')"
-#~ msgstr "Font («%1»)"
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/kcachegrind-17.12.1/poqm/nn/kcachegrind_qt.po 
new/kcachegrind-17.12.2/poqm/nn/kcachegrind_qt.po
--- old/kcachegrind-17.12.1/poqm/nn/kcachegrind_qt.po  2018-01-09 
02:15:28.000000000 +0100
+++ new/kcachegrind-17.12.2/poqm/nn/kcachegrind_qt.po  2018-02-06 
01:33:17.000000000 +0100
@@ -334,24 +334,24 @@
 msgid "Recalculating Function Cycles..."
 msgstr ""
 
-#: libviews/callgraphview.cpp:419
+#: libviews/callgraphview.cpp:423
 #, qt-format
 msgctxt "QObject|"
 msgid "Call(s) from %1"
 msgstr ""
 
-#: libviews/callgraphview.cpp:422
+#: libviews/callgraphview.cpp:426
 #, qt-format
 msgctxt "QObject|"
 msgid "Call(s) to %1"
 msgstr ""
 
-#: libviews/callgraphview.cpp:424
+#: libviews/callgraphview.cpp:428
 msgctxt "QObject|"
 msgid "(unknown call)"
 msgstr ""
 
-#: libviews/callgraphview.cpp:1555
+#: libviews/callgraphview.cpp:1559
 msgctxt "CallGraphView|"
 msgid ""
 "<b>Call Graph around active Function</b><p>Depending on configuration, this "
@@ -367,30 +367,30 @@
 "function is highlighted.</p>"
 msgstr ""
 
-#: libviews/callgraphview.cpp:1967
+#: libviews/callgraphview.cpp:1971
 msgctxt "CallGraphView|"
 msgid ""
 "Warning: a long lasting graph layouting is in progress.\n"
 "Reduce node/edge limits for speedup.\n"
 msgstr ""
 
-#: libviews/callgraphview.cpp:1970
+#: libviews/callgraphview.cpp:1974
 msgctxt "CallGraphView|"
 msgid "Layouting stopped.\n"
 msgstr ""
 
-#: libviews/callgraphview.cpp:1972
+#: libviews/callgraphview.cpp:1976
 #, qt-format
 msgctxt "CallGraphView|"
 msgid "The call graph has %1 nodes and %2 edges.\n"
 msgstr ""
 
-#: libviews/callgraphview.cpp:1981
+#: libviews/callgraphview.cpp:1985
 msgctxt "CallGraphView|"
 msgid "No graph available because the layouting process failed.\n"
 msgstr ""
 
-#: libviews/callgraphview.cpp:1983
+#: libviews/callgraphview.cpp:1987
 #, qt-format
 msgctxt "CallGraphView|"
 msgid ""
@@ -398,27 +398,27 @@
 "'%1'\n"
 msgstr ""
 
-#: libviews/callgraphview.cpp:1985 libviews/callgraphview.cpp:2502
+#: libviews/callgraphview.cpp:1989 libviews/callgraphview.cpp:2506
 msgctxt "CallGraphView|"
 msgid "Please check that 'dot' is installed (package GraphViz)."
 msgstr ""
 
-#: libviews/callgraphview.cpp:2027
+#: libviews/callgraphview.cpp:2031
 msgctxt "CallGraphView|"
 msgid "No item activated for which to draw the call graph."
 msgstr ""
 
-#: libviews/callgraphview.cpp:2039
+#: libviews/callgraphview.cpp:2043
 msgctxt "CallGraphView|"
 msgid "No call graph can be drawn for the active item."
 msgstr ""
 
-#: libviews/callgraphview.cpp:2501
+#: libviews/callgraphview.cpp:2505
 msgctxt "CallGraphView|"
 msgid "Error running the graph layouting tool.\n"
 msgstr ""
 
-#: libviews/callgraphview.cpp:2506
+#: libviews/callgraphview.cpp:2510
 #, qt-format
 msgctxt "CallGraphView|"
 msgid ""
@@ -427,254 +427,254 @@
 "because it has no cost of the selected event type."
 msgstr ""
 
-#: libviews/callgraphview.cpp:2720
+#: libviews/callgraphview.cpp:2724
 msgctxt "CallGraphView|"
 msgid "Caller Depth"
 msgstr ""
 
-#: libviews/callgraphview.cpp:2721 libviews/callgraphview.cpp:2761
+#: libviews/callgraphview.cpp:2725 libviews/callgraphview.cpp:2765
 msgctxt "CallGraphView|"
 msgid "Unlimited"
 msgstr ""
 
-#: libviews/callgraphview.cpp:2724 libviews/callgraphview.cpp:2764
+#: libviews/callgraphview.cpp:2728 libviews/callgraphview.cpp:2768
 msgctxt "CallGraphView|None"
 msgid "Depth 0"
 msgstr ""
 
-#: libviews/callgraphview.cpp:2725 libviews/callgraphview.cpp:2765
+#: libviews/callgraphview.cpp:2729 libviews/callgraphview.cpp:2769
 msgctxt "CallGraphView|"
 msgid "max. 1"
 msgstr ""
 
-#: libviews/callgraphview.cpp:2726 libviews/callgraphview.cpp:2766
+#: libviews/callgraphview.cpp:2730 libviews/callgraphview.cpp:2770
 msgctxt "CallGraphView|"
 msgid "max. 2"
 msgstr ""
 
-#: libviews/callgraphview.cpp:2727 libviews/callgraphview.cpp:2767
+#: libviews/callgraphview.cpp:2731 libviews/callgraphview.cpp:2771
 msgctxt "CallGraphView|"
 msgid "max. 5"
 msgstr ""
 
-#: libviews/callgraphview.cpp:2728 libviews/callgraphview.cpp:2768
+#: libviews/callgraphview.cpp:2732 libviews/callgraphview.cpp:2772
 msgctxt "CallGraphView|"
 msgid "max. 10"
 msgstr ""
 
-#: libviews/callgraphview.cpp:2729 libviews/callgraphview.cpp:2769
+#: libviews/callgraphview.cpp:2733 libviews/callgraphview.cpp:2773
 msgctxt "CallGraphView|"
 msgid "max. 15"
 msgstr ""
 
-#: libviews/callgraphview.cpp:2760
+#: libviews/callgraphview.cpp:2764
 msgctxt "CallGraphView|"
 msgid "Callee Depth"
 msgstr ""
 
-#: libviews/callgraphview.cpp:2800
+#: libviews/callgraphview.cpp:2804
 msgctxt "CallGraphView|"
 msgid "Min. Node Cost"
 msgstr ""
 
-#: libviews/callgraphview.cpp:2801
+#: libviews/callgraphview.cpp:2805
 msgctxt "CallGraphView|"
 msgid "No Minimum"
 msgstr ""
 
-#: libviews/callgraphview.cpp:2807
+#: libviews/callgraphview.cpp:2811
 msgctxt "CallGraphView|"
 msgid "50 %"
 msgstr ""
 
-#: libviews/callgraphview.cpp:2808
+#: libviews/callgraphview.cpp:2812
 msgctxt "CallGraphView|"
 msgid "20 %"
 msgstr ""
 
-#: libviews/callgraphview.cpp:2809
+#: libviews/callgraphview.cpp:2813
 msgctxt "CallGraphView|"
 msgid "10 %"
 msgstr ""
 
-#: libviews/callgraphview.cpp:2810
+#: libviews/callgraphview.cpp:2814
 msgctxt "CallGraphView|"
 msgid "5 %"
 msgstr ""
 
-#: libviews/callgraphview.cpp:2811
+#: libviews/callgraphview.cpp:2815
 msgctxt "CallGraphView|"
 msgid "2 %"
 msgstr ""
 
-#: libviews/callgraphview.cpp:2812
+#: libviews/callgraphview.cpp:2816
 msgctxt "CallGraphView|"
 msgid "1 %"
 msgstr ""
 
-#: libviews/callgraphview.cpp:2842
+#: libviews/callgraphview.cpp:2846
 msgctxt "CallGraphView|"
 msgid "Min. Call Cost"
 msgstr ""
 
-#: libviews/callgraphview.cpp:2843
+#: libviews/callgraphview.cpp:2847
 msgctxt "CallGraphView|"
 msgid "Same as Node"
 msgstr ""
 
-#: libviews/callgraphview.cpp:2845
+#: libviews/callgraphview.cpp:2849
 msgctxt "CallGraphView|"
 msgid "50 % of Node"
 msgstr ""
 
-#: libviews/callgraphview.cpp:2847
+#: libviews/callgraphview.cpp:2851
 msgctxt "CallGraphView|"
 msgid "20 % of Node"
 msgstr ""
 
-#: libviews/callgraphview.cpp:2849
+#: libviews/callgraphview.cpp:2853
 msgctxt "CallGraphView|"
 msgid "10 % of Node"
 msgstr ""
 
-#: libviews/callgraphview.cpp:2878
+#: libviews/callgraphview.cpp:2882
 msgctxt "CallGraphView|"
 msgid "Birds-eye View"
 msgstr ""
 
-#: libviews/callgraphview.cpp:2879
+#: libviews/callgraphview.cpp:2883
 msgctxt "CallGraphView|"
 msgid "Top Left"
 msgstr ""
 
-#: libviews/callgraphview.cpp:2880
+#: libviews/callgraphview.cpp:2884
 msgctxt "CallGraphView|"
 msgid "Top Right"
 msgstr ""
 
-#: libviews/callgraphview.cpp:2881
+#: libviews/callgraphview.cpp:2885
 msgctxt "CallGraphView|"
 msgid "Bottom Left"
 msgstr ""
 
-#: libviews/callgraphview.cpp:2882
+#: libviews/callgraphview.cpp:2886
 msgctxt "CallGraphView|"
 msgid "Bottom Right"
 msgstr ""
 
-#: libviews/callgraphview.cpp:2883
+#: libviews/callgraphview.cpp:2887
 msgctxt "CallGraphView|"
 msgid "Automatic"
 msgstr ""
 
-#: libviews/callgraphview.cpp:2884
+#: libviews/callgraphview.cpp:2888
 msgctxt "CallGraphView|"
 msgid "Hide"
 msgstr ""
 
-#: libviews/callgraphview.cpp:2914
+#: libviews/callgraphview.cpp:2918
 msgctxt "CallGraphView|"
 msgid "Layout"
 msgstr ""
 
-#: libviews/callgraphview.cpp:2915
+#: libviews/callgraphview.cpp:2919
 msgctxt "CallGraphView|"
 msgid "Top to Down"
 msgstr ""
 
-#: libviews/callgraphview.cpp:2916
+#: libviews/callgraphview.cpp:2920
 msgctxt "CallGraphView|"
 msgid "Left to Right"
 msgstr ""
 
-#: libviews/callgraphview.cpp:2917
+#: libviews/callgraphview.cpp:2921
 msgctxt "CallGraphView|"
 msgid "Circular"
 msgstr ""
 
-#: libviews/callgraphview.cpp:2957 libviews/callgraphview.cpp:2962
-#: libviews/callgraphview.cpp:2982
+#: libviews/callgraphview.cpp:2961 libviews/callgraphview.cpp:2966
+#: libviews/callgraphview.cpp:2986
 #, qt-format
 msgctxt "CallGraphView|"
 msgid "Go to '%1'"
 msgstr ""
 
-#: libviews/callgraphview.cpp:2993
+#: libviews/callgraphview.cpp:2997
 msgctxt "CallGraphView|"
 msgid "Stop Layouting"
 msgstr ""
 
-#: libviews/callgraphview.cpp:3000
+#: libviews/callgraphview.cpp:3004
 msgctxt "CallGraphView|"
 msgid "Export Graph"
 msgstr ""
 
-#: libviews/callgraphview.cpp:3001
+#: libviews/callgraphview.cpp:3005
 msgctxt "CallGraphView|"
 msgid "As DOT file..."
 msgstr ""
 
-#: libviews/callgraphview.cpp:3002
+#: libviews/callgraphview.cpp:3006
 msgctxt "CallGraphView|"
 msgid "As Image..."
 msgstr ""
 
-#: libviews/callgraphview.cpp:3005
+#: libviews/callgraphview.cpp:3009
 msgctxt "CallGraphView|"
 msgid "Graph"
 msgstr ""
 
-#: libviews/callgraphview.cpp:3013
+#: libviews/callgraphview.cpp:3017
 msgctxt "CallGraphView|"
 msgid "Arrows for Skipped Calls"
 msgstr ""
 
-#: libviews/callgraphview.cpp:3018
+#: libviews/callgraphview.cpp:3022
 msgctxt "CallGraphView|"
 msgid "Inner-cycle Calls"
 msgstr ""
 
-#: libviews/callgraphview.cpp:3023
+#: libviews/callgraphview.cpp:3027
 msgctxt "CallGraphView|"
 msgid "Cluster Groups"
 msgstr ""
 
-#: libviews/callgraphview.cpp:3027
+#: libviews/callgraphview.cpp:3031
 msgctxt "CallGraphView|"
 msgid "Visualization"
 msgstr ""
 
-#: libviews/callgraphview.cpp:3028
+#: libviews/callgraphview.cpp:3032
 msgctxt "CallGraphView|"
 msgid "Compact"
 msgstr ""
 
-#: libviews/callgraphview.cpp:3031
+#: libviews/callgraphview.cpp:3035
 msgctxt "CallGraphView|"
 msgid "Normal"
 msgstr ""
 
-#: libviews/callgraphview.cpp:3034
+#: libviews/callgraphview.cpp:3038
 msgctxt "CallGraphView|"
 msgid "Tall"
 msgstr ""
 
-#: libviews/callgraphview.cpp:3059
+#: libviews/callgraphview.cpp:3063
 msgctxt "CallGraphView|"
 msgid "Export Graph As DOT file"
 msgstr ""
 
-#: libviews/callgraphview.cpp:3060
+#: libviews/callgraphview.cpp:3064
 msgctxt "CallGraphView|"
 msgid "Graphviz (*.dot)"
 msgstr ""
 
-#: libviews/callgraphview.cpp:3075
+#: libviews/callgraphview.cpp:3079
 msgctxt "CallGraphView|"
 msgid "Export Graph As Image"
 msgstr ""
 
-#: libviews/callgraphview.cpp:3077
+#: libviews/callgraphview.cpp:3081
 msgctxt "CallGraphView|"
 msgid "Images (*.png *.jpg)"
 msgstr ""
@@ -1369,67 +1369,67 @@
 msgid "Hex Code"
 msgstr ""
 
-#: libviews/instrview.cpp:576
+#: libviews/instrview.cpp:582
 msgctxt "InstrView|"
 msgid "There is no instruction info in the profile data file."
 msgstr ""
 
-#: libviews/instrview.cpp:578
+#: libviews/instrview.cpp:584
 msgctxt "InstrView|"
 msgid "Tip: For Callgrind, rerun with option"
 msgstr ""
 
-#: libviews/instrview.cpp:579
+#: libviews/instrview.cpp:585
 msgctxt "InstrView|"
 msgid "   --dump-instr=yes"
 msgstr ""
 
-#: libviews/instrview.cpp:580
+#: libviews/instrview.cpp:586
 msgctxt "InstrView|"
 msgid "To see (conditional) jumps, additionally specify"
 msgstr ""
 
-#: libviews/instrview.cpp:581
+#: libviews/instrview.cpp:587
 msgctxt "InstrView|"
 msgid "   --collect-jumps=yes"
 msgstr ""
 
-#: libviews/instrview.cpp:820
+#: libviews/instrview.cpp:826
 msgctxt "InstrView|"
 msgid "For annotated machine code, the following object file is needed:"
 msgstr ""
 
-#: libviews/instrview.cpp:825
+#: libviews/instrview.cpp:831
 msgctxt "InstrView|"
 msgid "This file can not be found."
 msgstr ""
 
-#: libviews/instrview.cpp:828
+#: libviews/instrview.cpp:834
 msgctxt "InstrView|"
 msgid "If cross-compiled, set SYSROOT variable."
 msgstr ""
 
-#: libviews/instrview.cpp:851
+#: libviews/instrview.cpp:857
 msgctxt "InstrView|"
 msgid "There is an error trying to execute the command"
 msgstr ""
 
-#: libviews/instrview.cpp:855 libviews/instrview.cpp:1149
+#: libviews/instrview.cpp:861 libviews/instrview.cpp:1155
 msgctxt "InstrView|"
 msgid "Check that you have installed 'objdump'."
 msgstr ""
 
-#: libviews/instrview.cpp:857 libviews/instrview.cpp:1151
+#: libviews/instrview.cpp:863 libviews/instrview.cpp:1157
 msgctxt "InstrView|"
 msgid "This utility can be found in the 'binutils' package."
 msgstr ""
 
-#: libviews/instrview.cpp:959
+#: libviews/instrview.cpp:965
 msgctxt "InstrView|"
 msgid "(No Instruction)"
 msgstr ""
 
-#: libviews/instrview.cpp:1125
+#: libviews/instrview.cpp:1131
 #, qt-format
 msgctxt "InstrView|"
 msgid "There are %n cost line(s) without machine code."
@@ -1437,32 +1437,32 @@
 msgstr[0] ""
 msgstr[1] ""
 
-#: libviews/instrview.cpp:1127
+#: libviews/instrview.cpp:1133
 msgctxt "InstrView|"
 msgid "This happens because the code of"
 msgstr ""
 
-#: libviews/instrview.cpp:1130
+#: libviews/instrview.cpp:1136
 msgctxt "InstrView|"
 msgid "does not seem to match the profile data file."
 msgstr ""
 
-#: libviews/instrview.cpp:1133
+#: libviews/instrview.cpp:1139
 msgctxt "InstrView|"
 msgid "Are you using an old profile data file or is the above mentioned"
 msgstr ""
 
-#: libviews/instrview.cpp:1135
+#: libviews/instrview.cpp:1141
 msgctxt "InstrView|"
 msgid "ELF object from an updated installation/another machine?"
 msgstr ""
 
-#: libviews/instrview.cpp:1143
+#: libviews/instrview.cpp:1149
 msgctxt "InstrView|"
 msgid "There seems to be an error trying to execute the command"
 msgstr ""
 
-#: libviews/instrview.cpp:1147
+#: libviews/instrview.cpp:1153
 msgctxt "InstrView|"
 msgid "Check that the ELF object used in the command exists."
 msgstr ""
@@ -1739,69 +1739,69 @@
 msgid "Go to Line %1"
 msgstr ""
 
-#: libviews/sourceview.cpp:630
+#: libviews/sourceview.cpp:636
 msgctxt "SourceView|"
 msgid "There is no cost of current selected type associated"
 msgstr ""
 
-#: libviews/sourceview.cpp:632
+#: libviews/sourceview.cpp:638
 msgctxt "SourceView|"
 msgid "with any source line of this function in file"
 msgstr ""
 
-#: libviews/sourceview.cpp:636
+#: libviews/sourceview.cpp:642
 msgctxt "SourceView|"
 msgid "Thus, no annotated source can be shown."
 msgstr ""
 
-#: libviews/sourceview.cpp:661
+#: libviews/sourceview.cpp:667
 #, qt-format
 msgctxt "SourceView|"
 msgid "--- From '%1' ---"
 msgstr ""
 
-#: libviews/sourceview.cpp:666
+#: libviews/sourceview.cpp:672
 #, qt-format
 msgctxt "SourceView|"
 msgid "--- Inlined from '%1' ---"
 msgstr ""
 
-#: libviews/sourceview.cpp:667
+#: libviews/sourceview.cpp:673
 msgctxt "SourceView|"
 msgid "--- Inlined from unknown source ---"
 msgstr ""
 
-#: libviews/sourceview.cpp:672
+#: libviews/sourceview.cpp:678
 msgctxt "SourceView|"
 msgid "There is no source available for the following function:"
 msgstr ""
 
-#: libviews/sourceview.cpp:677
+#: libviews/sourceview.cpp:683
 msgctxt "SourceView|"
 msgid "This is because no debug information is present."
 msgstr ""
 
-#: libviews/sourceview.cpp:679
+#: libviews/sourceview.cpp:685
 msgctxt "SourceView|"
 msgid "Recompile source and redo the profile run."
 msgstr ""
 
-#: libviews/sourceview.cpp:682
+#: libviews/sourceview.cpp:688
 msgctxt "SourceView|"
 msgid "The function is located in this ELF object:"
 msgstr ""
 
-#: libviews/sourceview.cpp:690
+#: libviews/sourceview.cpp:696
 msgctxt "SourceView|"
 msgid "This is because its source file cannot be found:"
 msgstr ""
 
-#: libviews/sourceview.cpp:694
+#: libviews/sourceview.cpp:700
 msgctxt "SourceView|"
 msgid "Add the folder of this file to the source folder list."
 msgstr ""
 
-#: libviews/sourceview.cpp:696
+#: libviews/sourceview.cpp:702
 msgctxt "SourceView|"
 msgid "The list can be found in the configuration dialog."
 msgstr ""
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/kcachegrind-17.12.1/poqm/tr/kcachegrind_qt.po 
new/kcachegrind-17.12.2/poqm/tr/kcachegrind_qt.po
--- old/kcachegrind-17.12.1/poqm/tr/kcachegrind_qt.po  2018-01-09 
02:15:28.000000000 +0100
+++ new/kcachegrind-17.12.2/poqm/tr/kcachegrind_qt.po  2018-02-06 
01:33:17.000000000 +0100
@@ -12,8 +12,8 @@
 "POT-Creation-Date: 2016-11-18 02:14+0000\n"
 "PO-Revision-Date: 2017-07-13 17:29+0000\n"
 "Last-Translator: Mete <metebilgi...@gmail.com>\n"
-"Language-Team: Turkish "
-"(http://www.transifex.com/projects/p/kdesdk-k-tr/language/tr/)\n"
+"Language-Team: Turkish (http://www.transifex.com/projects/p/kdesdk-k-tr/";
+"language/tr/)\n"
 "Language: tr\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -400,8 +400,8 @@
 msgctxt "CallGraphView|"
 msgid "No graph available because the layouting process failed.\n"
 msgstr ""
-"Hiç bir grafik kullanılabilir değildir çünkü düzenleme işlemi başarısız oldu."
-"\n"
+"Hiç bir grafik kullanılabilir değildir çünkü düzenleme işlemi başarısız "
+"oldu.\n"
 
 #: libviews/callgraphview.cpp:1987
 #, qt-format
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/kcachegrind-17.12.1/poqm/zh_CN/kcachegrind_qt.po 
new/kcachegrind-17.12.2/poqm/zh_CN/kcachegrind_qt.po
--- old/kcachegrind-17.12.1/poqm/zh_CN/kcachegrind_qt.po    2018-01-09 
02:15:28.000000000 +0100
+++ new/kcachegrind-17.12.2/poqm/zh_CN/kcachegrind_qt.po    2018-02-06 
01:33:17.000000000 +0100
@@ -3,21 +3,9 @@
 # Lie Ex <lilith...@gmail.com>, 2009.
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: kdeorg\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.kde.org\n";
-"POT-Creation-Date: 2016-11-19 20:11+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2017-07-13 11:17-0400\n"
-"Last-Translator: guoyunhebrave <guoyunhebr...@gmail.com>\n"
-"Language-Team: Chinese Simplified\n"
-"Language: zh_CN\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
-"X-Generator: crowdin.com\n"
-"X-Qt-Contexts: true\n"
-"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "X-Qt-Contexts: true\n"
 "Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
 "X-Generator: crowdin.com\n"
@@ -28,7 +16,7 @@
 "Last-Translator: guoyunhebrave <guoyunhebr...@gmail.com>\n"
 "Language-Team: Chinese Simplified\n"
 "Language: zh_CN\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-01-08 18:10-0500\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-02-04 20:35-0500\n"
 
 #: libcore/cachegrindloader.cpp:145
 msgctxt "QObject|"


Reply via email to