Hello community,

here is the log from the commit of package katomic for openSUSE:Factory checked 
in at 2018-02-14 09:36:18
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Comparing /work/SRC/openSUSE:Factory/katomic (Old)
 and   /work/SRC/openSUSE:Factory/.katomic.new (New)
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Package is "katomic"

Wed Feb 14 09:36:18 2018 rev:71 rq:574997 version:17.12.2

Changes:
--------
--- /work/SRC/openSUSE:Factory/katomic/katomic.changes 2018-01-22 
16:12:15.567501636 +0100
+++ /work/SRC/openSUSE:Factory/.katomic.new/katomic.changes   2018-02-14 
09:36:24.865061284 +0100
@@ -1,0 +2,10 @@
+Wed Feb 07 08:47:34 CET 2018 - lbeltr...@kde.org
+
+- Update to 17.12.2
+ * New bugfix release
+ * For more details please see:
+ * https://www.kde.org/announcements/announce-applications-17.12.2.php
+- Changes since 17.12.1:
+ * None
+
+-------------------------------------------------------------------

Old:
----
 katomic-17.12.1.tar.xz

New:
----
 katomic-17.12.2.tar.xz

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Other differences:
------------------
++++++ katomic.spec ++++++
--- /var/tmp/diff_new_pack.NlWcIo/_old 2018-02-14 09:36:25.845025778 +0100
+++ /var/tmp/diff_new_pack.NlWcIo/_new 2018-02-14 09:36:25.849025633 +0100
@@ -19,7 +19,7 @@
 %bcond_without lang
 
 Name:      katomic
-Version:    17.12.1
+Version:    17.12.2
 Release:    0
 %define kf5_version 5.26.0
 # Latest stable Applications (e.g. 17.08 in KA, but 17.11.80 in KUA)

++++++ katomic-17.12.1.tar.xz -> katomic-17.12.2.tar.xz ++++++
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/katomic-17.12.1/po/ca/docs/katomic/index.docbook 
new/katomic-17.12.2/po/ca/docs/katomic/index.docbook
--- old/katomic-17.12.1/po/ca/docs/katomic/index.docbook    2018-01-09 
02:09:02.000000000 +0100
+++ new/katomic-17.12.2/po/ca/docs/katomic/index.docbook    2018-02-06 
01:24:36.000000000 +0100
@@ -130,7 +130,7 @@
 
 <!--Short game description starts here. 3-4 sentences (paragraphs)-->
    <para
->&katomic; és un joc divertit i educatiu creat en torn a la geometria 
molecular. Empra un aspecte simple de dues dimensions dels elements que 
componen una molècula. Una molècula és desmuntada en els seus àtoms per separat 
i dispersos per tot el camp de joc. El jugador ha de tornar a muntar la 
molècula per tal de completar el nivell actual i passar al següent. </para>
+>&katomic; és un joc divertit i educatiu creat a l'entorn de la geometria 
molecular. Empra un aspecte simple de dues dimensions dels elements que 
componen una molècula. Una molècula és desmuntada en els seus àtoms per separat 
i dispersos per tot el camp de joc. El jugador ha de tornar a muntar la 
molècula per tal de completar el nivell actual i passar al següent. </para>
 </chapter>
 
 <chapter id="howto"
@@ -158,7 +158,7 @@
 ><!--Describe the objective of the game.-->
 <!--How to play description. Don't be to specific on rules as they have a 
separate section in this document-->
    <para
->&katomic; carregarà un nivell una vegada que inicieu la partida i podreu 
començar a jugar immediatament. Per veure quin aspecte té la molècula que se 
suposa que heu de muntar, feu una ullada a la cantonada superior dreta. Per 
jugar, feu clic en un àtom. Veureu fletxes verdes que apunten en la direcció 
cap on es pot moure. Per moure'l, feu clic a la fletxa desitjada. Quan un àtom 
comença a moure, no s'aturarà fins que xoca amb un altre àtom o una paret, així 
que assegureu-vos abans de fer el vostre pròxim moviment. Podeu muntar-la on 
vulgueu en el tauler, però alguns llocs són més fàcils d'accedir que altres. 
Quan la molècula està muntada, podeu passar al següent nivell. </para>
+>&katomic; carregarà un nivell una vegada que inicieu la partida i podreu 
començar a jugar immediatament. Per veure quin aspecte té la molècula que se 
suposa que heu de muntar, doneu una ullada a la cantonada superior dreta. Per 
jugar, feu clic en un àtom. Veureu fletxes verdes que apunten en la direcció 
cap on es pot moure. Per moure'l, feu clic a la fletxa desitjada. Quan un àtom 
comença a moure, no s'aturarà fins que xoca amb un altre àtom o una paret, així 
que assegureu-vos abans de fer el vostre pròxim moviment. Podeu muntar-la on 
vulgueu en el tauler, però alguns llocs són més fàcils d'accedir que altres. 
Quan la molècula està muntada, podeu passar al següent nivell. </para>
 </chapter>
 
 <chapter id="rules_and_tips"
@@ -177,7 +177,7 @@
 ></listitem>
            <listitem
 ><para
->Quan un àtom es comença a moure no s'aturarà fins que es trobi ja sigui una 
paret o una altra peça.</para
+>Quan un àtom es comença a moure no s'aturarà fins que es trobi una paret o 
una altra peça.</para
 ></listitem>
            <listitem
 ><para
@@ -189,7 +189,7 @@
 ></listitem>
            <listitem
 ><para
->El progrés en el joc es desa automàticament cada vegada que s'arriba a un 
nivell adjacent, i es tornarà a carregar la propera vegada que s'iniciï 
l'aplicació.</para
+>El progrés en el joc es desa automàticament cada vegada que s'arriba a un 
nivell adjacent, i es tornarà a carregar la pròxima vegada que s'iniciï 
l'aplicació.</para
 ></listitem>
        </itemizedlist>
    </sect1>
@@ -211,7 +211,7 @@
 ></listitem>
            <listitem
 ><para
->Quan s'utilitza el teclat per moure les peces assegureu-vos que està 
seleccionada la peça desitjada. Si està seleccionat un àtom incorrecte, feu 
servir la tecla &Tab; per canviar entre les peces fins arribar a la 
desitjada.</para
+>Quan s'utilitza el teclat per moure les peces assegureu-vos que està 
seleccionada la peça desitjada. Si està seleccionat un àtom incorrecte, feu 
servir la tecla &Tab; per canviar entre les peces fins a arribar a la 
desitjada.</para
 ></listitem>
        </itemizedlist>
    </sect1>
@@ -366,7 +366,7 @@
 ></term>
 <listitem
 ><para
->Al seleccionar aquest element s'acabarà la teva partida en joc i se sortirà 
del &katomic;.</para
+>En seleccionar aquest element s'acabarà la teva partida en joc i se sortirà 
del &katomic;.</para
 ></listitem>
 </varlistentry>
 
@@ -694,7 +694,7 @@
 ></question>
 <answer
 ><para
->No ho fan. Una vegada que un àtom es comença a moure, no s'aturarà fins que 
es trobi ja sigui una paret o una altra peça.</para
+>No ho fan. Una vegada que un àtom es comença a moure, no s'aturarà fins que 
es trobi una paret o una altra peça.</para
 ></answer>
 </qandaentry>
 <qandaentry>
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/katomic-17.12.1/po/nn/katomic.po 
new/katomic-17.12.2/po/nn/katomic.po
--- old/katomic-17.12.1/po/nn/katomic.po    2018-01-09 02:09:02.000000000 
+0100
+++ new/katomic-17.12.2/po/nn/katomic.po    2018-02-06 01:24:36.000000000 
+0100
@@ -5,7 +5,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: katomic\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.kde.org\n";
-"POT-Creation-Date: 2016-11-19 20:14+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-10-23 03:05+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2016-01-07 20:39+0100\n"
 "Last-Translator: Karl Ove Hufthammer <k...@huftis.org>\n"
 "Language-Team: Norwegian Nynorsk <i18n...@lister.ping.uio.no>\n"
@@ -216,12 +216,12 @@
 msgid "Port to use KGameRenderer"
 msgstr "Porting til KGameRenderer"
 
-#: main.cpp:76
+#: main.cpp:74
 #, kde-format
 msgid "Enable access to all levels"
 msgstr "Slå på tilgang til alle bretta"
 
-#: main.cpp:87
+#: main.cpp:85
 #, kde-format
 msgid ""
 "KAtomic failed to find its default level set and will quit. Please check "
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/katomic-17.12.1/po/tr/katomic.po 
new/katomic-17.12.2/po/tr/katomic.po
--- old/katomic-17.12.1/po/tr/katomic.po    2018-01-09 02:09:02.000000000 
+0100
+++ new/katomic-17.12.2/po/tr/katomic.po    2018-02-06 01:24:36.000000000 
+0100
@@ -15,8 +15,8 @@
 "POT-Creation-Date: 2017-10-23 03:05+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2014-06-08 13:55+0000\n"
 "Last-Translator: Volkan Gezer <volkange...@gmail.com>\n"
-"Language-Team: Turkish "
-"(http://www.transifex.com/projects/p/kdegames-k-tr/language/tr/)\n"
+"Language-Team: Turkish (http://www.transifex.com/projects/p/kdegames-k-tr/";
+"language/tr/)\n"
 "Language: tr\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/katomic-17.12.1/po/zh_CN/katomic.po 
new/katomic-17.12.2/po/zh_CN/katomic.po
--- old/katomic-17.12.1/po/zh_CN/katomic.po   2018-01-09 02:09:02.000000000 
+0100
+++ new/katomic-17.12.2/po/zh_CN/katomic.po   2018-02-06 01:24:36.000000000 
+0100
@@ -13,7 +13,7 @@
 "Project-Id-Version: kdeorg\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.kde.org\n";
 "POT-Creation-Date: 2017-10-23 03:05+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-01-08 18:08-0500\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-02-04 20:34-0500\n"
 "Last-Translator: guoyunhebrave <guoyunhebr...@gmail.com>\n"
 "Language-Team: Chinese Simplified\n"
 "Language: zh_CN\n"


Reply via email to