Hello community,

here is the log from the commit of package krfb for openSUSE:Factory checked in 
at 2018-02-14 09:40:47
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Comparing /work/SRC/openSUSE:Factory/krfb (Old)
 and   /work/SRC/openSUSE:Factory/.krfb.new (New)
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Package is "krfb"

Wed Feb 14 09:40:47 2018 rev:63 rq:575084 version:17.12.2

Changes:
--------
--- /work/SRC/openSUSE:Factory/krfb/krfb.changes    2018-01-17 
21:51:59.808943621 +0100
+++ /work/SRC/openSUSE:Factory/.krfb.new/krfb.changes  2018-02-14 
09:40:56.651165691 +0100
@@ -1,0 +2,10 @@
+Wed Feb 07 08:48:38 CET 2018 - lbeltr...@kde.org
+
+- Update to 17.12.2
+ * New bugfix release
+ * For more details please see:
+ * https://www.kde.org/announcements/announce-applications-17.12.2.php
+- Changes since 17.12.1:
+ * None
+
+-------------------------------------------------------------------

Old:
----
 krfb-17.12.1.tar.xz

New:
----
 krfb-17.12.2.tar.xz

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Other differences:
------------------
++++++ krfb.spec ++++++
--- /var/tmp/diff_new_pack.8Nl4yy/_old 2018-02-14 09:40:57.471135798 +0100
+++ /var/tmp/diff_new_pack.8Nl4yy/_new 2018-02-14 09:40:57.475135652 +0100
@@ -19,7 +19,7 @@
 %bcond_without lang
 
 Name:      krfb
-Version:    17.12.1
+Version:    17.12.2
 Release:    0
 %define kf5_version 5.26.0
 # Latest stable Applications (e.g. 17.08 in KA, but 17.11.80 in KUA)

++++++ krfb-17.12.1.tar.xz -> krfb-17.12.2.tar.xz ++++++
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/krfb-17.12.1/CMakeLists.txt 
new/krfb-17.12.2/CMakeLists.txt
--- old/krfb-17.12.1/CMakeLists.txt   2018-01-09 02:16:45.000000000 +0100
+++ new/krfb-17.12.2/CMakeLists.txt   2018-02-06 01:34:52.000000000 +0100
@@ -3,7 +3,7 @@
 # KDE Application Version, managed by release script
 set (KDE_APPLICATIONS_VERSION_MAJOR "17")
 set (KDE_APPLICATIONS_VERSION_MINOR "12")
-set (KDE_APPLICATIONS_VERSION_MICRO "1")
+set (KDE_APPLICATIONS_VERSION_MICRO "2")
 set (KDE_APPLICATIONS_VERSION 
"${KDE_APPLICATIONS_VERSION_MAJOR}.${KDE_APPLICATIONS_VERSION_MINOR}.${KDE_APPLICATIONS_VERSION_MICRO}")
 
 project(krfb VERSION ${KDE_APPLICATIONS_VERSION})
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/krfb-17.12.1/krfb/krfb.notifyrc 
new/krfb-17.12.2/krfb/krfb.notifyrc
--- old/krfb-17.12.1/krfb/krfb.notifyrc 2018-01-04 19:06:21.000000000 +0100
+++ new/krfb-17.12.2/krfb/krfb.notifyrc 2018-02-03 00:48:02.000000000 +0100
@@ -510,7 +510,7 @@
 Name[hr]=Nevažeća zaporka
 Name[hu]=Érvénytelen jelszó
 Name[ia]=Contrasigno invalide
-Name[id]=Sandi Tak Berlaku
+Name[id]=Sandi Tidak Sah
 Name[is]=Ógilt lykilorð
 Name[it]=Password non valida
 Name[ja]=無効なパスワード
@@ -578,7 +578,7 @@
 Comment[hr]=Nevažeća šifra
 Comment[hu]=Érvénytelen jelszó
 Comment[ia]=Contrasigno invalide
-Comment[id]=Sandi tak berlaku
+Comment[id]=Sandi tidak sah
 Comment[is]=Lykilorð ógilt
 Comment[it]=Password non valida
 Comment[ja]=無効なパスワード
@@ -653,7 +653,7 @@
 Name[hr]=Pozivnice s nevažećim zaporkama
 Name[hu]=Érvénytelen jelszavas meghívó
 Name[ia]=Invitationes de contrasigno invalide
-Name[id]=Undangan Sandi Tak Berlaku
+Name[id]=Undangan Sandi Tidak Sah
 Name[is]=Ógild lykilorðsboð
 Name[it]=Password di invito non valida
 Name[ja]=招待に対する無効なパスワード
@@ -718,7 +718,7 @@
 Comment[hr]=Stranka koju ste pozvali je poslala nevažeću šifru. Veza odbijena.
 Comment[hu]=A meghívott fél érvénytelen jelszót küldött. A csatlakozási kérés 
elutasítva.
 Comment[ia]=Le partita invitate inviava un contrasigno invalide. Connexion 
refusate.
-Comment[id]=Undangan mengirimkan sebuah sandi tak berlaku. Sambungan 
dienggankan.
+Comment[id]=Undangan mengirimkan sebuah sandi tidak sah. Sambungan dienggankan.
 Comment[is]=Boðinn aðili sendi ógilt lykilorð. Tengingu hafnað
 Comment[it]=La parte invitata ha inviato una password non valida. Connessione 
rifiutata.
 Comment[ja]=招待された人が無効なパスワードを送ってきました。接続を拒否しました。
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/krfb-17.12.1/po/ca/docs/krfb/index.docbook 
new/krfb-17.12.2/po/ca/docs/krfb/index.docbook
--- old/krfb-17.12.1/po/ca/docs/krfb/index.docbook   2018-01-09 
02:16:44.000000000 +0100
+++ new/krfb-17.12.2/po/ca/docs/krfb/index.docbook   2018-02-06 
01:34:52.000000000 +0100
@@ -33,7 +33,7 @@
 
 <abstract>
 <para
->El &krfb; és una aplicació de servidor que permet compartir la vostra sessió 
actual amb un usuari en una altra màquina. Tot el que caldrà es que empreu un 
client <acronym
+>El &krfb; és una aplicació de servidor que permet compartir la vostra sessió 
actual amb un usuari en una altra màquina. Tot el que caldrà és que empreu un 
client <acronym
 >VNC</acronym
 > per a veure o controlar l'escriptori. </para>
 </abstract>
@@ -68,7 +68,7 @@
 >Introducció</title>
 
 <para
->El &krfb; és una aplicació de servidor que permet compartir la vostra sessió 
actual amb un usuari en una altra màquina. Tot el que caldrà es que empreu un 
client <acronym
+>El &krfb; és una aplicació de servidor que permet compartir la vostra sessió 
actual amb un usuari en una altra màquina. Tot el que caldrà és que empreu un 
client <acronym
 >VNC</acronym
 > per a veure o controlar l'escriptori. </para>
 
@@ -101,7 +101,7 @@
 <para
 >El Frame Buffer remot (o <acronym
 >RFB</acronym
->) és un protocol simple per a l'accés remot a interfícies d'usuari gràfiques. 
Aquest treballa a nivell de frame-buffer, el qual correspon asprament a la 
imatge renderitzada a la pantalla, el qual significa que es pot aplicar a tots 
els sistemes de finestres (incloent X11, &MacOS; i &Microsoft; &Windows;). Les 
aplicacions de Frame Buffer remot existeixen per a moltes plataformes i sovint 
es poden redistribuir lliurement. </para>
+>) és un protocol simple per a l'accés remot a interfícies d'usuari gràfiques. 
Aquest treballa a escala del frame-buffer, el qual correspon asprament a la 
imatge renderitzada a la pantalla, el qual significa que es pot aplicar a tots 
els sistemes de finestres (incloent-hi X11, &MacOS; i &Microsoft; &Windows;). 
Les aplicacions de Frame Buffer remot existeixen per a moltes plataformes i 
sovint es poden redistribuir lliurement. </para>
 
 <para
 >En el protocol de Frame Buffer remot, l'aplicació que s'executa a la màquina 
 >a on l'usuari es troba assegut (que conté la pantalla, el teclat i el 
 >punter), s'anomena el client. L'aplicació que s'executa a la màquina a on 
 >està localitzat el frame-buffer (en la qual s'executa el sistema de finestres 
 >i les aplicacions que l'usuari està controlant en mode remot) s'anomena el 
 >servidor. El &krfb; és el servidor del &kde; per al protocol de Frame Buffer 
 >remot. La &krdc; és el client del &kde; per al protocol de Frame Buffer 
 >remot. </para>
@@ -119,7 +119,7 @@
 <title
 >Finestra principal del &krfb;</title>
 <para
->Utilitzar el &krfb; és realment fàcil -aquest disposa d'una interfície 
simple, com la que mostra la captura de pantalla de a sota-. </para>
+>Utilitzar el &krfb; és realment fàcil -aquest disposa d'una interfície 
simple, com la que mostra la captura de pantalla de sota-. </para>
 
 <para>
 <screenshot>
@@ -181,7 +181,7 @@
 <para
 >El &krfb; ja no disposa de cap funció d'invitació, com era normal en les 
 >versions anteriors. Així que cal transferir la informació per a l'inici de la 
 >sessió utilitzant el correu electrònic o una invitació personal. </para>
 <para
->Si no podeu encriptar el correu (o una altra manera d'enllaç segur), l'enviar 
una contrasenya per correu electrònic és un seriós risc per a la seguretat, a 
causa que qualsevol pot llegir la contrasenya i l'adreça des del correu que 
esteu passant per la xarxa. Això vol dir que potencialment poden prendre el 
control de la vostra màquina. </para>
+>Si no podeu encriptar el correu (o una altra manera d'enllaç segur), enviar 
una contrasenya per correu electrònic és un risc seriós per a la seguretat, a 
causa que qualsevol pot llegir la contrasenya i l'adreça des del correu que 
esteu passant per la xarxa. Això vol dir que potencialment poden prendre el 
control de la vostra màquina. </para>
 <para
 >Si no podeu encriptar el correu, hi ha d'altres maneres més personals per a 
 >usar una invitació personal, donar-li l'accés per telèfon, verificar la 
 >identitat de la mateixa i entregar-li la informació requerida d'aquesta 
 >manera. </para>
 
@@ -222,7 +222,7 @@
 <para
 >A més de la interfície principal del &krfb; que s'ha mostrat i descrit a 
 >dalt, també podeu controlar-lo emprant el botó <guimenuitem
 >Configura...</guimenuitem
-> a la finestra principal del &krfb;. La seva configuració és gestionada 
emprant una finestra amb dues pestanyes, com la que es mostra a la captura de 
pantalla de a sota: </para>
+> a la finestra principal del &krfb;. La seva configuració és gestionada 
emprant una finestra amb dues pestanyes, com la que es mostra a la captura de 
pantalla de sota: </para>
 
 <para
 >La pàgina <guilabel
@@ -283,7 +283,7 @@
 >Connectar amb el &krfb;</title>
 
 <para
->Quan algú es connecta al &krfb; en la vostra màquina, obtindreu una 
notificació emergent tal com es mostra a la captura de pantalla de a sota, a 
menys que estigueu acceptant accessos desatesos, sense confirmació. </para>
+>Quan algú es connecta al &krfb; en la vostra màquina, obtindreu una 
notificació emergent tal com es mostra a la captura de pantalla de sota, a 
menys que estigueu acceptant accessos desatesos, sense confirmació. </para>
 <para>
 <screenshot>
 <screeninfo
@@ -303,7 +303,7 @@
 <para
 >Si escolliu <guibutton
 >Accepta la connexió</guibutton
->, el client podrà procedir a autenticar, el qual requereix de la contrasenya 
correcta. Si la refuseu amb <guibutton
+>, el client podrà procedir a autenticar, el qual requereix la contrasenya 
correcta. Si la refuseu amb <guibutton
 >Refusa la connexió</guibutton
 >, aleshores l'intent de connexió haurà finalitzat. </para>
 
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/krfb-17.12.1/po/ca/krfb.po 
new/krfb-17.12.2/po/ca/krfb.po
--- old/krfb-17.12.1/po/ca/krfb.po   2018-01-09 02:16:44.000000000 +0100
+++ new/krfb-17.12.2/po/ca/krfb.po   2018-02-06 01:34:51.000000000 +0100
@@ -620,383 +620,3 @@
 #, kde-format
 msgid "&Change Unattended Password"
 msgstr "&Canvia la contrasenya del desatès"
-
-#~ msgid "Welcome to KDE Desktop Sharing"
-#~ msgstr "Benvingut a la compartició d'escriptori del KDE"
-
-#~ msgid ""
-#~ "KDE Desktop Sharing allows you to invite somebody at a remote location to "
-#~ "watch and possibly control your desktop. <a href=\"whatsthis\">More about "
-#~ "invitations...</a>"
-#~ msgstr ""
-#~ "La compartició d'escriptori del KDE us permet invitar a algú en una "
-#~ "ubicació remota a mirar i possiblement controlar el vostre escriptori. <a "
-#~ "href=\"whatsthis\">Més quant a les invitacions...</a>"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Create a new invitation and display the connection data. Use this option "
-#~ "if you want to invite somebody personally, for example, to give the "
-#~ "connection data over the phone."
-#~ msgstr ""
-#~ "Crea una nova invitació i mostra les dades de connexió. Useu aquesta "
-#~ "opció si desitgeu invitar a algú personalment, per exemple, per a donar-"
-#~ "li les dades de connexió per telèfon."
-
-#~ msgid "Create &Personal Invitation..."
-#~ msgstr "Crea una invitació &personal..."
-
-#~ msgid ""
-#~ "This button will start your email application with a pre-configured text "
-#~ "that explains to the recipient how to connect to your computer. "
-#~ msgstr ""
-#~ "Aquest botó engegarà la vostra aplicació de correu electrònic amb un text "
-#~ "predefinit en el qual s'explica al destinatari com ha de connectar-se al "
-#~ "vostre ordinador. "
-
-#~ msgid "Invite via &Email..."
-#~ msgstr "Invita per &correu..."
-
-#~ msgid "&Manage Invitations (%1)..."
-#~ msgstr "&Gestiona les invitacions (%1)..."
-
-#~ msgid "5.0"
-#~ msgstr "5.0"
-
-#~ msgid "krfb"
-#~ msgstr "krfb"
-
-#~ msgid ""
-#~ "You have requested to share your desktop with %1. If you proceed, you "
-#~ "will allow the remote user to watch your desktop."
-#~ msgstr ""
-#~ "Us han demanant compartir el vostre escriptori amb %1. Si continueu, "
-#~ "permetreu a l'usuari remot que vegi el vostre escriptori."
-
-#~ msgid "Search in Contacts..."
-#~ msgstr "Cerca en els contactes..."
-
-#~ msgid "Confirmation"
-#~ msgstr "Confirmació"
-
-#~ msgid "Failed login attempt from %1: wrong password"
-#~ msgstr "Intent d'accés erroni des de %1: contrasenya incorrecta"
-
-#~ msgid "Refused uninvited connection attempt from %1"
-#~ msgstr "Refusat l'intent de connexió no invitada des de %1"
-
-#~ msgid "Invitation"
-#~ msgstr "Invitació"
-
-#~ msgid ""
-#~ "An invitation creates a one-time password that allows the receiver to "
-#~ "connect to your desktop.\n"
-#~ "It is valid for only one successful connection and will expire after an "
-#~ "hour if it has not been used. \n"
-#~ "When somebody connects to your computer a dialog will appear and ask you "
-#~ "for permission.\n"
-#~ " The connection will not be established before you accept it. In this "
-#~ "dialog you can also\n"
-#~ " restrict the other person to view your desktop only, without the ability "
-#~ "to move your\n"
-#~ " mouse pointer or press keys.\n"
-#~ "If you want to create a permanent password for Desktop Sharing, allow "
-#~ "'Uninvited Connections' \n"
-#~ "in the configuration."
-#~ msgstr ""
-#~ "Una invitació crea una contrasenya d'un sol ús que permet que el receptor "
-#~ "connecti amb el vostre escriptori.\n"
-#~ "És vàlida per a una sola connexió correcta i expirarà després d'una hora "
-#~ "si encara no s'ha emprat.\n"
-#~ "Quan algú connecti amb el vostre ordinador us apareixerà un diàleg "
-#~ "demanant-vos permís.\n"
-#~ "La connexió no s'establirà fins que l'accepteu. En aquest diàleg també "
-#~ "podreu \n"
-#~ "restringir a l'altra persona a què només visualitzi l'escriptori, sense "
-#~ "la capacitat de moure \n"
-#~ "el cursor del ratolí o de pressionar tecles.\n"
-#~ "Si desitgeu crear una contrasenya permanent per a compartir l'escriptori, "
-#~ "haureu de permetre les «Connexions no invitades» \n"
-#~ "a la configuració."
-
-#~ msgid "Ask before allowing a remote connection."
-#~ msgstr "Pregunta abans de permetre una connexió remota."
-
-#~ msgid ""
-#~ "An invitation creates a one-time password that allows the receiver to "
-#~ "connect to your desktop.\n"
-#~ "It is valid for only one successful connection and will expire after an "
-#~ "hour if it has not been used. \n"
-#~ "When somebody connects to your computer a dialog will appear and ask you "
-#~ "for permission.\n"
-#~ "The connection will not be established before you accept it. In this "
-#~ "dialog you can also\n"
-#~ "restrict the other person to view your desktop only, without the ability "
-#~ "to move your\n"
-#~ "mouse pointer or press keys.\n"
-#~ "If you want to create a permanent password for Desktop Sharing, allow "
-#~ "'Uninvited Connections' \n"
-#~ "in the configuration."
-#~ msgstr ""
-#~ "Una invitació crea una contrasenya d'un sol ús que permet que el receptor "
-#~ "connecti amb el vostre escriptori.\n"
-#~ "És vàlida per a una sola connexió correcta i expirarà després d'una hora "
-#~ "si encara no s'ha emprat.\n"
-#~ "Quan algú connecti amb el vostre ordinador us apareixerà un diàleg "
-#~ "demanant-vos permís.\n"
-#~ "La connexió no s'establirà fins que l'accepteu. En aquest diàleg també "
-#~ "podreu \n"
-#~ "restringir a l'altra persona a què només visualitzi l'escriptori, sense "
-#~ "la capacitat de moure \n"
-#~ "el cursor del ratolí o de pressionar tecles.\n"
-#~ "Si desitgeu crear una contrasenya permanent per a compartir l'escriptori, "
-#~ "haureu de permetre les «Connexions no invitades» \n"
-#~ "a la configuració."
-
-#~ msgid ""
-#~ "When sending an invitation by email, note that everybody who reads this "
-#~ "email will be able to connect to your computer for one hour, or until the "
-#~ "first successful connection took place, whichever comes first. \n"
-#~ "You should either encrypt the email or at least send it only in a secure "
-#~ "network, but not over the Internet."
-#~ msgstr ""
-#~ "Quan envieu una invitació per correu electrònic, tingueu en compte que "
-#~ "tothom qui llegeixi aquell missatge podrà connectar-se al vostre "
-#~ "ordinador per una hora o fins que la primera connexió amb èxit tingui "
-#~ "lloc, el que arribi primer. \n"
-#~ "Hauríeu d'encriptar el missatge o almenys enviar-lo per una xarxa segura, "
-#~ "però no per Internet."
-
-#~ msgid "Send Invitation via Email"
-#~ msgstr "Envia una invitació per correu"
-
-#~ msgid "Desktop Sharing (VNC) invitation"
-#~ msgstr "Invitació (VNC) per a compartir l'escriptori"
-
-#~ msgid ""
-#~ "You have been invited to a VNC session. If you have the KDE Remote "
-#~ "Desktop Connection installed, just click on the link below.\n"
-#~ "\n"
-#~ "%1\n"
-#~ "\n"
-#~ "Otherwise you can use any VNC client with the following parameters:\n"
-#~ "\n"
-#~ "Host: %2:%3\n"
-#~ "Password: %4\n"
-#~ "\n"
-#~ "For security reasons this invitation will expire at %5 (%6)."
-#~ msgstr ""
-#~ "Heu estat invitat a una sessió VNC. Si teniu la instal·lada la Connexió "
-#~ "remota de l'escriptori KDE, simplement cliqueu a l'enllaç de sota.\n"
-#~ "\n"
-#~ "%1\n"
-#~ "\n"
-#~ "D'altra manera podeu emprar qualsevol client VNC amb els següents "
-#~ "paràmetres:\n"
-#~ "\n"
-#~ "Màquina: %2:%3\n"
-#~ "Contrasenya: %4\n"
-#~ "\n"
-#~ "Per motius de seguretat la invitació expirarà en %5 (%6)."
-
-#~ msgid "<qt>Are you sure you want to delete all invitations?</qt>"
-#~ msgstr "<qt>Esteu segur que voleu eliminar totes les invitacions?</qt>"
-
-#~ msgid "Confirm delete Invitations"
-#~ msgstr "Confirmació per eliminar les invitacions"
-
-#~ msgid "<qt>Are you sure you want to delete this invitation?</qt>"
-#~ msgstr "<qt>Esteu segur que voleu eliminar aquesta invitació?</qt>"
-
-#~ msgid "Personal Invitation"
-#~ msgstr "Invitació personal"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Desktop Sharing uses the VNC protocol. You can use any VNC client to "
-#~ "connect. \n"
-#~ "In KDE the client is called 'Remote Desktop Connection'. Enter the host "
-#~ "information\n"
-#~ "into the client and it will connect.."
-#~ msgstr ""
-#~ "La compartició de l'escriptori usa el protocol VNC. Per a connectar-vos "
-#~ "podeu emprar qualsevol client de VNC. \n"
-#~ "Al KDE aquest client s'anomena «Connexió remota d'escriptori». Introduïu "
-#~ "la informació de la màquina a connectar-se\n"
-#~ "en el client i es connectarà..."
-
-#~ msgid "Ask before accepting connections"
-#~ msgstr "Pregunta abans d'acceptar connexions"
-
-#~ msgid "Allow uninvited connections"
-#~ msgstr "Permet connexions no invitades"
-
-#~ msgid "Uninvited connections password:"
-#~ msgstr "Contrasenya de les connexions no invitades:"
-
-#~ msgid ""
-#~ "<html><head><meta name=\"qrichtext\" content=\"1\" /><style type=\"text/"
-#~ "css\">\n"
-#~ "p, li { white-space: pre-wrap; }\n"
-#~ "</style></head><body style=\" font-family:'Sans Serif'; font-size:9pt; "
-#~ "font-weight:400; font-style:normal; text-decoration:none;\">\n"
-#~ "<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-"
-#~ "right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;\">KDE Desktop Sharing "
-#~ "allows you to invite somebody at a remote location to watch and possibly "
-#~ "control your desktop. <a href=\"whatsthis\">More about invitations...</"
-#~ "a></p></body></html>"
-#~ msgstr ""
-#~ "<html><head><meta name=\"qrichtext\" content=\"1\" /><style type=\"text/"
-#~ "css\">\n"
-#~ "p, li { white-space: pre-wrap; }\n"
-#~ "</style></head><body style=\" font-family:'Sans Serif'; font-size:9pt; "
-#~ "font-weight:400; font-style:normal; text-decoration:none;\">\n"
-#~ "<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-"
-#~ "right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;\">La compartició de "
-#~ "l'escriptori del KDE us permet invitar a algú en una ubicació remota a "
-#~ "veure i amb possibilitat de controlar el vostre escriptori. <a href="
-#~ "\"whatsthis\">Més quant a les invitacions...</a></p></body></html>"
-
-#~ msgid "Creation Time"
-#~ msgstr "Hora de creació"
-
-#~ msgid "Expire Time"
-#~ msgstr "Temps d'expiració"
-
-#~ msgid "Create a new personal invitation..."
-#~ msgstr "Crea una nova invitació personal..."
-
-#~ msgid "Click this button to create a new personal invitation."
-#~ msgstr "Cliqueu aquest botó per a crear una nova invitació personal."
-
-#~ msgid "New &Personal Invitation..."
-#~ msgstr "Nova invitació &personal..."
-
-#~ msgid "Send a new invitation via email..."
-#~ msgstr "Envia una nova invitació per correu..."
-
-#~ msgid "Click this button to send a new invitation via email."
-#~ msgstr ""
-#~ "Cliqueu aquest botó per a enviar per correu electrònic una nova invitació."
-
-#~ msgid "&New Email Invitation..."
-#~ msgstr "&Nova invitació per correu..."
-
-#~ msgid "Delete all invitations"
-#~ msgstr "Elimina totes les invitacions"
-
-#~ msgid "Deletes all open invitations."
-#~ msgstr "Elimina totes les invitacions obertes."
-
-#~ msgid "Delete the selected invitation"
-#~ msgstr "Elimina la invitació seleccionada"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Delete the selected invitation. The invited person will not be able to "
-#~ "connect using this invitation anymore."
-#~ msgstr ""
-#~ "Elimina la invitació seleccionada. La persona invitada no podrà connectar "
-#~ "amb aquesta invitació."
-
-#~ msgid ""
-#~ "<html><head><meta name=\"qrichtext\" content=\"1\" /><style type=\"text/"
-#~ "css\">\n"
-#~ "p, li { white-space: pre-wrap; }\n"
-#~ "</style></head><body style=\" font-family:'Sans Serif'; font-size:9pt; "
-#~ "font-weight:400; font-style:normal; text-decoration:none;\">\n"
-#~ "<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-"
-#~ "right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;\"><span style=\" font-"
-#~ "weight:600;\">Personal Invitation</span></p>\n"
-#~ "<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-"
-#~ "right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;\">Give the information "
-#~ "below to the person that you want to invite (<a href=\"htc\">how to "
-#~ "connect</a>). Note that everybody who gets the password can connect, so "
-#~ "be careful.</p></body></html>"
-#~ msgstr ""
-#~ "<html><head><meta name=\"qrichtext\" content=\"1\" /><style type=\"text/"
-#~ "css\">\n"
-#~ "p, li { white-space: pre-wrap; }\n"
-#~ "</style></head><body style=\" font-family:'Sans Serif'; font-size:9pt; "
-#~ "font-weight:400; font-style:normal; text-decoration:none;\">\n"
-#~ "<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-"
-#~ "right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;\"><span style=\" font-"
-#~ "weight:600;\">Invitació personal</span></p>\n"
-#~ "<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-"
-#~ "right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;\">Doneu la informació que "
-#~ "segueix a la persona que desitgeu invitar (<a href=\"htc\">com connectar</"
-#~ "a>). Tingueu en compte que qualsevol que obtingui la contrasenya podrà "
-#~ "connectar-se, per tant, aneu amb compte.</p></body></html>"
-
-#~ msgid "<b>Host:</b>"
-#~ msgstr "<b>Màquina:</b>"
-
-#~ msgid ""
-#~ "<html><head><meta name=\"qrichtext\" content=\"1\" /><style type=\"text/"
-#~ "css\">\n"
-#~ "p, li { white-space: pre-wrap; }\n"
-#~ "</style></head><body style=\" font-family:'Sans Serif'; font-size:9pt; "
-#~ "font-weight:400; font-style:normal; text-decoration:none;\">\n"
-#~ "<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-"
-#~ "right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;\"><a href=\"help\">Help</"
-#~ "a></p></body></html>"
-#~ msgstr ""
-#~ "<html><head><meta name=\"qrichtext\" content=\"1\" /><style type=\"text/"
-#~ "css\">\n"
-#~ "p, li { white-space: pre-wrap; }\n"
-#~ "</style></head><body style=\" font-family:'Sans Serif'; font-size:9pt; "
-#~ "font-weight:400; font-style:normal; text-decoration:none;\">\n"
-#~ "<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-"
-#~ "right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;\"><a href=\"help\">Ajuda</"
-#~ "a></p></body></html>"
-
-#~ msgid "<b>Expiration time:</b>"
-#~ msgstr "<b>Temps d'expiració:</b>"
-
-#~ msgid "An error occurred sharing your desktop."
-#~ msgstr "S'ha detectat un error en compartir l'escriptori."
-
-#~ msgid "Error"
-#~ msgstr "Error"
-
-#~ msgid "An unknown error occurred sharing your desktop."
-#~ msgstr "S'ha detectat un error desconegut en compartir l'escriptori."
-
-#~ msgid "Failed to activate the rfb server."
-#~ msgstr "Ha fallat en activar el servidor rfb."
-
-#~ msgid ""
-#~ "An error occurred sharing your desktop. The person you are trying to "
-#~ "share your desktop with does not have the required software installed to "
-#~ "access it."
-#~ msgstr ""
-#~ "S'ha detectat un error en compartir l'escriptori. La persona amb la que "
-#~ "intenteu compartir el vostre escriptori no té el programari requerit "
-#~ "instal·lat per accedir-hi."
-
-#~ msgid "Address already in use"
-#~ msgstr "L'adreça ja està en ús"
-
-#~ msgid "Ian Reinhart Geiser"
-#~ msgstr "Ian Reinhart Geiser"
-
-#~ msgid "DCOP interface"
-#~ msgstr "Interfície DCOP"
-
-#~ msgid "Jens Wagner (heXoNet Support GmbH)"
-#~ msgstr "Jens Wagner (heXoNet Support GmbH)"
-
-#~ msgid "X11 update scanner, original code base"
-#~ msgstr "rellegir l'actualització X11, codi base original"
-
-#~ msgid "Jason Spisak"
-#~ msgstr "Jason Spisak"
-
-#~ msgid "Karl Vogel"
-#~ msgstr "Karl Vogel"
-
-#~ msgid "KDesktop background deactivation"
-#~ msgstr "Desactivació del fons d'escriptori K"
-
-#~ msgid "The remote user has closed the connection."
-#~ msgstr "L'usuari remot ha tancat la connexió."
-
-#~ msgid "The remote user has been authenticated and is now connected."
-#~ msgstr "L'usuari remot ha estat autenticat i ara està connectat."
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/krfb-17.12.1/po/ca@valencia/krfb.po 
new/krfb-17.12.2/po/ca@valencia/krfb.po
--- old/krfb-17.12.1/po/ca@valencia/krfb.po   2018-01-09 02:16:44.000000000 
+0100
+++ new/krfb-17.12.2/po/ca@valencia/krfb.po   2018-02-06 01:34:51.000000000 
+0100
@@ -620,383 +620,3 @@
 #, kde-format
 msgid "&Change Unattended Password"
 msgstr "&Canvia la contrasenya del desatés"
-
-#~ msgid "Welcome to KDE Desktop Sharing"
-#~ msgstr "Benvingut a la compartició d'escriptori del KDE"
-
-#~ msgid ""
-#~ "KDE Desktop Sharing allows you to invite somebody at a remote location to "
-#~ "watch and possibly control your desktop. <a href=\"whatsthis\">More about "
-#~ "invitations...</a>"
-#~ msgstr ""
-#~ "La compartició d'escriptori del KDE us permet invitar a algú en una "
-#~ "ubicació remota a mirar i possiblement controlar el vostre escriptori. <a "
-#~ "href=\"whatsthis\">Més quant a les invitacions...</a>"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Create a new invitation and display the connection data. Use this option "
-#~ "if you want to invite somebody personally, for example, to give the "
-#~ "connection data over the phone."
-#~ msgstr ""
-#~ "Crea una nova invitació i mostra les dades de connexió. Useu aquesta "
-#~ "opció si desitgeu invitar a algú personalment, per exemple, per a donar-"
-#~ "li les dades de connexió per telèfon."
-
-#~ msgid "Create &Personal Invitation..."
-#~ msgstr "Crea una invitació &personal..."
-
-#~ msgid ""
-#~ "This button will start your email application with a pre-configured text "
-#~ "that explains to the recipient how to connect to your computer. "
-#~ msgstr ""
-#~ "Aquest botó engegarà la vostra aplicació de correu electrònic amb un text "
-#~ "predefinit en el qual s'explica al destinatari com ha de connectar-se al "
-#~ "vostre ordinador. "
-
-#~ msgid "Invite via &Email..."
-#~ msgstr "Invita per &correu..."
-
-#~ msgid "&Manage Invitations (%1)..."
-#~ msgstr "&Gestiona les invitacions (%1)..."
-
-#~ msgid "5.0"
-#~ msgstr "5.0"
-
-#~ msgid "krfb"
-#~ msgstr "krfb"
-
-#~ msgid ""
-#~ "You have requested to share your desktop with %1. If you proceed, you "
-#~ "will allow the remote user to watch your desktop."
-#~ msgstr ""
-#~ "Us han demanant compartir el vostre escriptori amb %1. Si continueu, "
-#~ "permetreu a l'usuari remot que vegi el vostre escriptori."
-
-#~ msgid "Search in Contacts..."
-#~ msgstr "Cerca en els contactes..."
-
-#~ msgid "Confirmation"
-#~ msgstr "Confirmació"
-
-#~ msgid "Failed login attempt from %1: wrong password"
-#~ msgstr "Intent d'accés erroni des de %1: contrasenya incorrecta"
-
-#~ msgid "Refused uninvited connection attempt from %1"
-#~ msgstr "Refusat l'intent de connexió no invitada des de %1"
-
-#~ msgid "Invitation"
-#~ msgstr "Invitació"
-
-#~ msgid ""
-#~ "An invitation creates a one-time password that allows the receiver to "
-#~ "connect to your desktop.\n"
-#~ "It is valid for only one successful connection and will expire after an "
-#~ "hour if it has not been used. \n"
-#~ "When somebody connects to your computer a dialog will appear and ask you "
-#~ "for permission.\n"
-#~ " The connection will not be established before you accept it. In this "
-#~ "dialog you can also\n"
-#~ " restrict the other person to view your desktop only, without the ability "
-#~ "to move your\n"
-#~ " mouse pointer or press keys.\n"
-#~ "If you want to create a permanent password for Desktop Sharing, allow "
-#~ "'Uninvited Connections' \n"
-#~ "in the configuration."
-#~ msgstr ""
-#~ "Una invitació crea una contrasenya d'un sol ús que permet que el receptor "
-#~ "connecti amb el vostre escriptori.\n"
-#~ "És vàlida per a una sola connexió correcta i expirarà després d'una hora "
-#~ "si encara no s'ha emprat.\n"
-#~ "Quan algú connecti amb el vostre ordinador us apareixerà un diàleg "
-#~ "demanant-vos permís.\n"
-#~ "La connexió no s'establirà fins que l'accepteu. En aquest diàleg també "
-#~ "podreu \n"
-#~ "restringir a l'altra persona a què només visualitzi l'escriptori, sense "
-#~ "la capacitat de moure \n"
-#~ "el cursor del ratolí o de pressionar tecles.\n"
-#~ "Si desitgeu crear una contrasenya permanent per a compartir l'escriptori, "
-#~ "haureu de permetre les «Connexions no invitades» \n"
-#~ "a la configuració."
-
-#~ msgid "Ask before allowing a remote connection."
-#~ msgstr "Pregunta abans de permetre una connexió remota."
-
-#~ msgid ""
-#~ "An invitation creates a one-time password that allows the receiver to "
-#~ "connect to your desktop.\n"
-#~ "It is valid for only one successful connection and will expire after an "
-#~ "hour if it has not been used. \n"
-#~ "When somebody connects to your computer a dialog will appear and ask you "
-#~ "for permission.\n"
-#~ "The connection will not be established before you accept it. In this "
-#~ "dialog you can also\n"
-#~ "restrict the other person to view your desktop only, without the ability "
-#~ "to move your\n"
-#~ "mouse pointer or press keys.\n"
-#~ "If you want to create a permanent password for Desktop Sharing, allow "
-#~ "'Uninvited Connections' \n"
-#~ "in the configuration."
-#~ msgstr ""
-#~ "Una invitació crea una contrasenya d'un sol ús que permet que el receptor "
-#~ "connecti amb el vostre escriptori.\n"
-#~ "És vàlida per a una sola connexió correcta i expirarà després d'una hora "
-#~ "si encara no s'ha emprat.\n"
-#~ "Quan algú connecti amb el vostre ordinador us apareixerà un diàleg "
-#~ "demanant-vos permís.\n"
-#~ "La connexió no s'establirà fins que l'accepteu. En aquest diàleg també "
-#~ "podreu \n"
-#~ "restringir a l'altra persona a què només visualitzi l'escriptori, sense "
-#~ "la capacitat de moure \n"
-#~ "el cursor del ratolí o de pressionar tecles.\n"
-#~ "Si desitgeu crear una contrasenya permanent per a compartir l'escriptori, "
-#~ "haureu de permetre les «Connexions no invitades» \n"
-#~ "a la configuració."
-
-#~ msgid ""
-#~ "When sending an invitation by email, note that everybody who reads this "
-#~ "email will be able to connect to your computer for one hour, or until the "
-#~ "first successful connection took place, whichever comes first. \n"
-#~ "You should either encrypt the email or at least send it only in a secure "
-#~ "network, but not over the Internet."
-#~ msgstr ""
-#~ "Quan envieu una invitació per correu electrònic, tingueu en compte que "
-#~ "tothom qui llegeixi aquell missatge podrà connectar-se al vostre "
-#~ "ordinador per una hora o fins que la primera connexió amb èxit tingui "
-#~ "lloc, el que arribi primer. \n"
-#~ "Hauríeu d'encriptar el missatge o almenys enviar-lo per una xarxa segura, "
-#~ "però no per Internet."
-
-#~ msgid "Send Invitation via Email"
-#~ msgstr "Envia una invitació per correu"
-
-#~ msgid "Desktop Sharing (VNC) invitation"
-#~ msgstr "Invitació (VNC) per a compartir l'escriptori"
-
-#~ msgid ""
-#~ "You have been invited to a VNC session. If you have the KDE Remote "
-#~ "Desktop Connection installed, just click on the link below.\n"
-#~ "\n"
-#~ "%1\n"
-#~ "\n"
-#~ "Otherwise you can use any VNC client with the following parameters:\n"
-#~ "\n"
-#~ "Host: %2:%3\n"
-#~ "Password: %4\n"
-#~ "\n"
-#~ "For security reasons this invitation will expire at %5 (%6)."
-#~ msgstr ""
-#~ "Heu estat invitat a una sessió VNC. Si teniu la instal·lada la Connexió "
-#~ "remota de l'escriptori KDE, simplement cliqueu a l'enllaç de sota.\n"
-#~ "\n"
-#~ "%1\n"
-#~ "\n"
-#~ "D'altra manera podeu emprar qualsevol client VNC amb els següents "
-#~ "paràmetres:\n"
-#~ "\n"
-#~ "Màquina: %2:%3\n"
-#~ "Contrasenya: %4\n"
-#~ "\n"
-#~ "Per motius de seguretat la invitació expirarà en %5 (%6)."
-
-#~ msgid "<qt>Are you sure you want to delete all invitations?</qt>"
-#~ msgstr "<qt>Esteu segur que voleu eliminar totes les invitacions?</qt>"
-
-#~ msgid "Confirm delete Invitations"
-#~ msgstr "Confirmació per eliminar les invitacions"
-
-#~ msgid "<qt>Are you sure you want to delete this invitation?</qt>"
-#~ msgstr "<qt>Esteu segur que voleu eliminar aquesta invitació?</qt>"
-
-#~ msgid "Personal Invitation"
-#~ msgstr "Invitació personal"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Desktop Sharing uses the VNC protocol. You can use any VNC client to "
-#~ "connect. \n"
-#~ "In KDE the client is called 'Remote Desktop Connection'. Enter the host "
-#~ "information\n"
-#~ "into the client and it will connect.."
-#~ msgstr ""
-#~ "La compartició de l'escriptori usa el protocol VNC. Per a connectar-vos "
-#~ "podeu emprar qualsevol client de VNC. \n"
-#~ "Al KDE aquest client s'anomena «Connexió remota d'escriptori». Introduïu "
-#~ "la informació de la màquina a connectar-se\n"
-#~ "en el client i es connectarà..."
-
-#~ msgid "Ask before accepting connections"
-#~ msgstr "Pregunta abans d'acceptar connexions"
-
-#~ msgid "Allow uninvited connections"
-#~ msgstr "Permet connexions no invitades"
-
-#~ msgid "Uninvited connections password:"
-#~ msgstr "Contrasenya de les connexions no invitades:"
-
-#~ msgid ""
-#~ "<html><head><meta name=\"qrichtext\" content=\"1\" /><style type=\"text/"
-#~ "css\">\n"
-#~ "p, li { white-space: pre-wrap; }\n"
-#~ "</style></head><body style=\" font-family:'Sans Serif'; font-size:9pt; "
-#~ "font-weight:400; font-style:normal; text-decoration:none;\">\n"
-#~ "<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-"
-#~ "right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;\">KDE Desktop Sharing "
-#~ "allows you to invite somebody at a remote location to watch and possibly "
-#~ "control your desktop. <a href=\"whatsthis\">More about invitations...</"
-#~ "a></p></body></html>"
-#~ msgstr ""
-#~ "<html><head><meta name=\"qrichtext\" content=\"1\" /><style type=\"text/"
-#~ "css\">\n"
-#~ "p, li { white-space: pre-wrap; }\n"
-#~ "</style></head><body style=\" font-family:'Sans Serif'; font-size:9pt; "
-#~ "font-weight:400; font-style:normal; text-decoration:none;\">\n"
-#~ "<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-"
-#~ "right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;\">La compartició de "
-#~ "l'escriptori del KDE us permet invitar a algú en una ubicació remota a "
-#~ "veure i amb possibilitat de controlar el vostre escriptori. <a href="
-#~ "\"whatsthis\">Més quant a les invitacions...</a></p></body></html>"
-
-#~ msgid "Creation Time"
-#~ msgstr "Hora de creació"
-
-#~ msgid "Expire Time"
-#~ msgstr "Temps d'expiració"
-
-#~ msgid "Create a new personal invitation..."
-#~ msgstr "Crea una nova invitació personal..."
-
-#~ msgid "Click this button to create a new personal invitation."
-#~ msgstr "Cliqueu aquest botó per a crear una nova invitació personal."
-
-#~ msgid "New &Personal Invitation..."
-#~ msgstr "Nova invitació &personal..."
-
-#~ msgid "Send a new invitation via email..."
-#~ msgstr "Envia una nova invitació per correu..."
-
-#~ msgid "Click this button to send a new invitation via email."
-#~ msgstr ""
-#~ "Cliqueu aquest botó per a enviar per correu electrònic una nova invitació."
-
-#~ msgid "&New Email Invitation..."
-#~ msgstr "&Nova invitació per correu..."
-
-#~ msgid "Delete all invitations"
-#~ msgstr "Elimina totes les invitacions"
-
-#~ msgid "Deletes all open invitations."
-#~ msgstr "Elimina totes les invitacions obertes."
-
-#~ msgid "Delete the selected invitation"
-#~ msgstr "Elimina la invitació seleccionada"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Delete the selected invitation. The invited person will not be able to "
-#~ "connect using this invitation anymore."
-#~ msgstr ""
-#~ "Elimina la invitació seleccionada. La persona invitada no podrà connectar "
-#~ "amb aquesta invitació."
-
-#~ msgid ""
-#~ "<html><head><meta name=\"qrichtext\" content=\"1\" /><style type=\"text/"
-#~ "css\">\n"
-#~ "p, li { white-space: pre-wrap; }\n"
-#~ "</style></head><body style=\" font-family:'Sans Serif'; font-size:9pt; "
-#~ "font-weight:400; font-style:normal; text-decoration:none;\">\n"
-#~ "<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-"
-#~ "right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;\"><span style=\" font-"
-#~ "weight:600;\">Personal Invitation</span></p>\n"
-#~ "<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-"
-#~ "right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;\">Give the information "
-#~ "below to the person that you want to invite (<a href=\"htc\">how to "
-#~ "connect</a>). Note that everybody who gets the password can connect, so "
-#~ "be careful.</p></body></html>"
-#~ msgstr ""
-#~ "<html><head><meta name=\"qrichtext\" content=\"1\" /><style type=\"text/"
-#~ "css\">\n"
-#~ "p, li { white-space: pre-wrap; }\n"
-#~ "</style></head><body style=\" font-family:'Sans Serif'; font-size:9pt; "
-#~ "font-weight:400; font-style:normal; text-decoration:none;\">\n"
-#~ "<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-"
-#~ "right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;\"><span style=\" font-"
-#~ "weight:600;\">Invitació personal</span></p>\n"
-#~ "<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-"
-#~ "right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;\">Doneu la informació que "
-#~ "segueix a la persona que desitgeu invitar (<a href=\"htc\">com connectar</"
-#~ "a>). Tingueu en compte que qualsevol que obtingui la contrasenya podrà "
-#~ "connectar-se, per tant, aneu amb compte.</p></body></html>"
-
-#~ msgid "<b>Host:</b>"
-#~ msgstr "<b>Màquina:</b>"
-
-#~ msgid ""
-#~ "<html><head><meta name=\"qrichtext\" content=\"1\" /><style type=\"text/"
-#~ "css\">\n"
-#~ "p, li { white-space: pre-wrap; }\n"
-#~ "</style></head><body style=\" font-family:'Sans Serif'; font-size:9pt; "
-#~ "font-weight:400; font-style:normal; text-decoration:none;\">\n"
-#~ "<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-"
-#~ "right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;\"><a href=\"help\">Help</"
-#~ "a></p></body></html>"
-#~ msgstr ""
-#~ "<html><head><meta name=\"qrichtext\" content=\"1\" /><style type=\"text/"
-#~ "css\">\n"
-#~ "p, li { white-space: pre-wrap; }\n"
-#~ "</style></head><body style=\" font-family:'Sans Serif'; font-size:9pt; "
-#~ "font-weight:400; font-style:normal; text-decoration:none;\">\n"
-#~ "<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-"
-#~ "right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;\"><a href=\"help\">Ajuda</"
-#~ "a></p></body></html>"
-
-#~ msgid "<b>Expiration time:</b>"
-#~ msgstr "<b>Temps d'expiració:</b>"
-
-#~ msgid "An error occurred sharing your desktop."
-#~ msgstr "S'ha detectat un error en compartir l'escriptori."
-
-#~ msgid "Error"
-#~ msgstr "Error"
-
-#~ msgid "An unknown error occurred sharing your desktop."
-#~ msgstr "S'ha detectat un error desconegut en compartir l'escriptori."
-
-#~ msgid "Failed to activate the rfb server."
-#~ msgstr "Ha fallat en activar el servidor rfb."
-
-#~ msgid ""
-#~ "An error occurred sharing your desktop. The person you are trying to "
-#~ "share your desktop with does not have the required software installed to "
-#~ "access it."
-#~ msgstr ""
-#~ "S'ha detectat un error en compartir l'escriptori. La persona amb la que "
-#~ "intenteu compartir el vostre escriptori no té el programari requerit "
-#~ "instal·lat per accedir-hi."
-
-#~ msgid "Address already in use"
-#~ msgstr "L'adreça ja està en ús"
-
-#~ msgid "Ian Reinhart Geiser"
-#~ msgstr "Ian Reinhart Geiser"
-
-#~ msgid "DCOP interface"
-#~ msgstr "Interfície DCOP"
-
-#~ msgid "Jens Wagner (heXoNet Support GmbH)"
-#~ msgstr "Jens Wagner (heXoNet Support GmbH)"
-
-#~ msgid "X11 update scanner, original code base"
-#~ msgstr "rellegir l'actualització X11, codi base original"
-
-#~ msgid "Jason Spisak"
-#~ msgstr "Jason Spisak"
-
-#~ msgid "Karl Vogel"
-#~ msgstr "Karl Vogel"
-
-#~ msgid "KDesktop background deactivation"
-#~ msgstr "Desactivació del fons d'escriptori K"
-
-#~ msgid "The remote user has closed the connection."
-#~ msgstr "L'usuari remot ha tancat la connexió."
-
-#~ msgid "The remote user has been authenticated and is now connected."
-#~ msgstr "L'usuari remot ha estat autenticat i ara està connectat."
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/krfb-17.12.1/po/da/krfb.po 
new/krfb-17.12.2/po/da/krfb.po
--- old/krfb-17.12.1/po/da/krfb.po   2018-01-09 02:16:44.000000000 +0100
+++ new/krfb-17.12.2/po/da/krfb.po   2018-02-06 01:34:51.000000000 +0100
@@ -3,13 +3,13 @@
 # Copyright (C)
 #
 # Erik Kjær Pedersen <e...@binghamton.edu>, 2002,2003, 2004, 2005.
-# Martin Schlander <mschlan...@opensuse.org>, 2008, 2009, 2010, 2013, 2014, 
2015, 2016.
+# Martin Schlander <mschlan...@opensuse.org>, 2008, 2009, 2010, 2013, 2014, 
2015, 2016, 2018.
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: krfb\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.kde.org\n";
 "POT-Creation-Date: 2017-09-11 03:21+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2016-07-11 21:23+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-01-10 19:37+0100\n"
 "Last-Translator: Martin Schlander <mschlan...@opensuse.org>\n"
 "Language-Team: Danish <kde-i18n-...@kde.org>\n"
 "Language: da\n"
@@ -116,10 +116,9 @@
 msgstr "Foretrukket framebuffer-plugin"
 
 #: main.cpp:40
-#, fuzzy, kde-format
-#| msgid "VNC-compatible server to share KDE desktops"
+#, kde-format
 msgid "VNC-compatible server to share desktops"
-msgstr "VNC-kompatible servere til at deles om KDE's skrivebord"
+msgstr "VNC-kompatibel server til at dele skriveborde"
 
 #: main.cpp:51
 #, kde-format
@@ -319,12 +318,14 @@
 #: mainwindow.cpp:241
 #, kde-format
 msgid "Screen capture"
-msgstr ""
+msgstr "Skærmoptagelse"
 
 #: mainwindow.cpp:246
 #, kde-format
 msgid "To apply framebuffer plugin setting, you need to restart the program."
 msgstr ""
+"Du skal genstarte programmet for at anvende indstillingen af framebuffer-"
+"plugin."
 
 #: rfbservermanager.cpp:217
 #, kde-format
@@ -365,14 +366,13 @@
 #: ui/configframebuffer.ui:14
 #, kde-format
 msgid "Framebuffer"
-msgstr ""
+msgstr "Framebuffer"
 
 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label)
 #: ui/configframebuffer.ui:22
-#, fuzzy, kde-format
-#| msgid "Preferred Frame Buffer Plugin"
+#, kde-format
 msgid "Preferred frameb&uffer plugin:"
-msgstr "Foretrukket framebuffer-plugin"
+msgstr "Foretrukket frameb&uffer-plugin:"
 
 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, helpText)
 #: ui/configframebuffer.ui:47
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/krfb-17.12.1/po/id/krfb.po 
new/krfb-17.12.2/po/id/krfb.po
--- old/krfb-17.12.1/po/id/krfb.po   2018-01-09 02:16:44.000000000 +0100
+++ new/krfb-17.12.2/po/id/krfb.po   2018-02-06 01:34:51.000000000 +0100
@@ -1,13 +1,13 @@
 # Copyright (C) YEAR This_file_is_part_of_KDE
 # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
-# Wantoyo <wanto...@gmail.com>, 2017.
+# Wantoyo <wanto...@gmail.com>, 2017, 2018.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: \n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.kde.org\n";
 "POT-Creation-Date: 2017-09-11 03:21+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2017-12-23 22:40+0700\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-01-16 22:31+0700\n"
 "Last-Translator: Wantoyo <wanto...@gmail.com>\n"
 "Language-Team: Indonesian <translation-team...@lists.sourceforge.net>\n"
 "Language: id\n"
@@ -234,7 +234,7 @@
 #: main.cpp:120
 #, kde-format
 msgid "Do not show the invitations management dialog at startup"
-msgstr "Jangan tampilkan dialog pengelolaan undangan saat startup"
+msgstr "Jangan tampilkan dialog pengelolaan undangan saat permulaian"
 
 #: mainwindow.cpp:181
 #, kde-format
@@ -508,7 +508,7 @@
 "button on the right for more info."
 msgstr ""
 "Alamat yang dibutuhkan oleh pengguna jarak jauh untuk menyambung ke desktop "
-"Anda. Klik tombol tentang di sebelah kanan untuk info lebih lanjut."
+"Anda. Klik tombol tentang di sebelah kanan untuk info selebihnya."
 
 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, addressDisplayLabel)
 #: ui/mainwidget.ui:238
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/krfb-17.12.1/po/nn/krfb.po 
new/krfb-17.12.2/po/nn/krfb.po
--- old/krfb-17.12.1/po/nn/krfb.po   2018-01-09 02:16:44.000000000 +0100
+++ new/krfb-17.12.2/po/nn/krfb.po   2018-02-06 01:34:51.000000000 +0100
@@ -6,7 +6,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: krfb\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.kde.org\n";
-"POT-Creation-Date: 2017-08-09 07:09+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-09-11 03:21+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2009-09-23 18:23-0400\n"
 "Last-Translator: \n"
 "Language-Team: Norwegian Nynorsk <i18n...@lister.ping.uio.no>\n"
@@ -116,12 +116,12 @@
 msgid "Preferred Frame Buffer Plugin"
 msgstr ""
 
-#: main.cpp:39
+#: main.cpp:40
 #, kde-format
 msgid "VNC-compatible server to share desktops"
 msgstr ""
 
-#: main.cpp:50
+#: main.cpp:51
 #, kde-format
 msgid ""
 "Your X11 Server does not support the required XTest extension version 2.2. "
@@ -130,17 +130,17 @@
 "X11-tenaren støttar ikkje versjon 2.2 av XTest-utvidinga. Det er ikkje "
 "mogleg å dela dette skrivebordet."
 
-#: main.cpp:52
+#: main.cpp:53
 #, kde-format
 msgid "Desktop Sharing Error"
 msgstr "Feil ved skrivebordsdeling"
 
-#: main.cpp:81
+#: main.cpp:82
 #, kde-format
 msgid "Desktop Sharing"
 msgstr "Skrivebordsdeling"
 
-#: main.cpp:85
+#: main.cpp:86
 #, kde-format
 msgid ""
 "(c) 2009-2010, Collabora Ltd.\n"
@@ -152,82 +152,82 @@
 "(c) 1999, AT&T Laboratories Boston\n"
 msgstr ""
 
-#: main.cpp:92
+#: main.cpp:93
 #, kde-format
 msgid "George Goldberg"
 msgstr ""
 
-#: main.cpp:93
+#: main.cpp:94
 #, kde-format
 msgid "Telepathy tubes support"
 msgstr ""
 
-#: main.cpp:95
+#: main.cpp:96
 #, kde-format
 msgid "George Kiagiadakis"
 msgstr ""
 
-#: main.cpp:98
+#: main.cpp:99
 #, kde-format
 msgid "Alessandro Praduroux"
 msgstr "Alessandro Praduroux"
 
-#: main.cpp:98
+#: main.cpp:99
 #, kde-format
 msgid "KDE4 porting"
 msgstr "Porting til KDE 4"
 
-#: main.cpp:99
+#: main.cpp:100
 #, kde-format
 msgid "Tim Jansen"
 msgstr "Tim Jansen"
 
-#: main.cpp:99
+#: main.cpp:100
 #, kde-format
 msgid "Original author"
 msgstr ""
 
-#: main.cpp:100
+#: main.cpp:101
 #, kde-format
 msgid "Johannes E. Schindelin"
 msgstr "Johannes E. Schindelin"
 
-#: main.cpp:101
+#: main.cpp:102
 #, kde-format
 msgid "libvncserver"
 msgstr "libvncserver"
 
-#: main.cpp:102
+#: main.cpp:103
 #, kde-format
 msgid "Const Kaplinsky"
 msgstr "Const Kaplinsky"
 
-#: main.cpp:103
+#: main.cpp:104
 #, kde-format
 msgid "TightVNC encoder"
 msgstr "TightVNC-kodar"
 
-#: main.cpp:104
+#: main.cpp:105
 #, kde-format
 msgid "Tridia Corporation"
 msgstr "Tridia Corporation"
 
-#: main.cpp:105
+#: main.cpp:106
 #, kde-format
 msgid "ZLib encoder"
 msgstr "ZLib-kodar"
 
-#: main.cpp:106
+#: main.cpp:107
 #, kde-format
 msgid "AT&T Laboratories Boston"
 msgstr "AT&T Laboratories Boston"
 
-#: main.cpp:107
+#: main.cpp:108
 #, kde-format
 msgid "original VNC encoders and protocol design"
 msgstr "Opphavlege VNC-kodarar og protokollutforming"
 
-#: main.cpp:119
+#: main.cpp:120
 #, kde-format
 msgid "Do not show the invitations management dialog at startup"
 msgstr ""
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/krfb-17.12.1/po/sl/krfb.po 
new/krfb-17.12.2/po/sl/krfb.po
--- old/krfb-17.12.1/po/sl/krfb.po   2018-01-09 02:16:44.000000000 +0100
+++ new/krfb-17.12.2/po/sl/krfb.po   2018-02-06 01:34:52.000000000 +0100
@@ -1,18 +1,18 @@
 # Translation of krfb.po to Slovenian
 # Copyright (C) 2002, 2003, 2004, 2005 Free Software Foundation, Inc.
-# $Id: krfb.po 1497675 2017-09-11 02:38:25Z scripty $
+# $Id: krfb.po 1508813 2018-01-16 05:19:45Z scripty $
 # $Source$
 #
 # Andrej Vernekar <andrej.verne...@moj.net>, 2002, 2008.
 # Gregor Rakar <gregor.ra...@kiss.si>, 2003, 2004, 2005.
 # Jure Repinc <j...@holodeck1.com>, 2008, 2009, 2010, 2011.
-# Andrej Mernik <andr...@ubuntu.si>, 2013, 2014, 2015, 2017.
+# Andrej Mernik <andr...@ubuntu.si>, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018.
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: krfb\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.kde.org\n";
 "POT-Creation-Date: 2017-09-11 03:21+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2017-02-13 17:03+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-01-15 17:19+0100\n"
 "Last-Translator: Andrej Mernik <andr...@ubuntu.si>\n"
 "Language-Team: Slovenian <lugos-...@lugos.si>\n"
 "Language: sl\n"
@@ -323,12 +323,14 @@
 #: mainwindow.cpp:241
 #, kde-format
 msgid "Screen capture"
-msgstr ""
+msgstr "Zajem zaslona"
 
 #: mainwindow.cpp:246
 #, kde-format
 msgid "To apply framebuffer plugin setting, you need to restart the program."
 msgstr ""
+"Da uveljavite nastavitve vstavka medpomnilnika sličic, morate znova zagnati "
+"program."
 
 #: rfbservermanager.cpp:217
 #, kde-format
@@ -369,14 +371,13 @@
 #: ui/configframebuffer.ui:14
 #, kde-format
 msgid "Framebuffer"
-msgstr ""
+msgstr "Medpomnilnik sličic"
 
 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label)
 #: ui/configframebuffer.ui:22
-#, fuzzy, kde-format
-#| msgid "Preferred Frame Buffer Plugin"
+#, kde-format
 msgid "Preferred frameb&uffer plugin:"
-msgstr "Prednostni vstavek za slikovni medpomnilnik"
+msgstr "Prednostni vstavek za medpomn&ilnik sličic"
 
 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, helpText)
 #: ui/configframebuffer.ui:47
@@ -387,6 +388,10 @@
 "style=\" font-weight:600;\">qt</span> plugin is a safe fallback, if for some "
 "reason others don't work. But also it is very slow.</p></body></html>"
 msgstr ""
+"<html><head/><body><p>Ob uporabi x11 bi morali dati prednost vstavku <span "
+"style=\" font-weight:600;\">xcb</span>, saj je bolj zmogljiv.<br/>Vstavek "
+"<span style=\" font-weight:600;\">qt</span> je zasilna rešitev, če drugi ne "
+"delujejo, je pa zelo počasen.</p></body></html>"
 
 #. i18n: ectx: property (text), widget (QCheckBox, kcfg_allowDesktopControl)
 #: ui/configsecurity.ui:17
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/krfb-17.12.1/po/tr/krfb.po 
new/krfb-17.12.2/po/tr/krfb.po
--- old/krfb-17.12.1/po/tr/krfb.po   2018-01-09 02:16:44.000000000 +0100
+++ new/krfb-17.12.2/po/tr/krfb.po   2018-02-06 01:34:52.000000000 +0100
@@ -19,8 +19,8 @@
 "POT-Creation-Date: 2017-09-11 03:21+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2017-10-02 12:34+0000\n"
 "Last-Translator: Kaan <kaanozdin...@gmail.com>\n"
-"Language-Team: Turkish "
-"(http://www.transifex.com/projects/p/kdenetwork-k-tr/language/tr/)\n"
+"Language-Team: Turkish (http://www.transifex.com/projects/p/kdenetwork-k-tr/";
+"language/tr/)\n"
 "Language: tr\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -390,11 +390,11 @@
 "style=\" font-weight:600;\">qt</span> plugin is a safe fallback, if for some "
 "reason others don't work. But also it is very slow.</p></body></html>"
 msgstr ""
-"<html><head/><body><p>X11 kullanırken, <span style=\" font-weight:600;\""
-">xcb</span> eklentisi tercih edilmelidir, çünkü başarılı sonuçlar "
-"üretir.<br/><span style=\" font-weight:600;\">qt</span> eklentisi, güvenli "
-"bir yedektir ve bir türlü diğeri çalışmassa yararlıdır. Ancak oldukça "
-"yavaştır.</p></body></html>"
+"<html><head/><body><p>X11 kullanırken, <span style=\" font-weight:600;"
+"\">xcb</span> eklentisi tercih edilmelidir, çünkü başarılı sonuçlar üretir."
+"<br/><span style=\" font-weight:600;\">qt</span> eklentisi, güvenli bir "
+"yedektir ve bir türlü diğeri çalışmassa yararlıdır. Ancak oldukça yavaştır.</"
+"p></body></html>"
 
 #. i18n: ectx: property (text), widget (QCheckBox, kcfg_allowDesktopControl)
 #: ui/configsecurity.ui:17
@@ -630,9 +630,9 @@
 #~ "watch and possibly control your desktop. <a href=\"whatsthis\">More about "
 #~ "invitations...</a>"
 #~ msgstr ""
-#~ "KDE Masaüstü paylaşımı bir kişiyi masaüstünüzü görecek ve denetleyebilecek 
"
-#~ "şekilde davet etmenizi sağlar.<a href=\"whatsthis\">Davetler hakkında daha 
"
-#~ "fazla bilgi...</a>"
+#~ "KDE Masaüstü paylaşımı bir kişiyi masaüstünüzü görecek ve "
+#~ "denetleyebilecek şekilde davet etmenizi sağlar.<a href=\"whatsthis"
+#~ "\">Davetler hakkında daha fazla bilgi...</a>"
 
 #~ msgid ""
 #~ "Create a new invitation and display the connection data. Use this option "
@@ -640,8 +640,8 @@
 #~ "connection data over the phone."
 #~ msgstr ""
 #~ "Yeni bir davet oluşturur ya da bağlantı verisini gösterir. Bu seçeneği "
-#~ "kişisel olarak birini davet etmek isterseniz kullanın, örneğin, o 
bağlantıya "
-#~ "telefon üstünde veriyi verirken."
+#~ "kişisel olarak birini davet etmek isterseniz kullanın, örneğin, o "
+#~ "bağlantıya telefon üstünde veriyi verirken."
 
 #~ msgid "Create &Personal Invitation..."
 #~ msgstr "&Kişisel Davet Oluştur"
@@ -650,9 +650,9 @@
 #~ "This button will start your email application with a pre-configured text "
 #~ "that explains to the recipient how to connect to your computer. "
 #~ msgstr ""
-#~ "Bilgisayarınıza bağlanmak için alıcıya neler yapması gerektiğini açıklayan 
"
-#~ "bir ön-yapılandırma metinini göndermek için bu düğmeyle e-posta 
uygulamasını "
-#~ "başlatabilirsiniz."
+#~ "Bilgisayarınıza bağlanmak için alıcıya neler yapması gerektiğini "
+#~ "açıklayan bir ön-yapılandırma metinini göndermek için bu düğmeyle e-posta "
+#~ "uygulamasını başlatabilirsiniz."
 
 #~ msgid "Invite via &Email..."
 #~ msgstr "&E-posta ile Davet et..."
@@ -664,8 +664,8 @@
 #~ "You have requested to share your desktop with %1. If you proceed, you "
 #~ "will allow the remote user to watch your desktop."
 #~ msgstr ""
-#~ "%1 makinesi masaüstünüzü paylaşmanızı istiyor. Bu izni vermekle 
kullanıcının "
-#~ "şimdi çalıştığınız masaüstünü görmesine izin vereceksiniz."
+#~ "%1 makinesi masaüstünüzü paylaşmanızı istiyor. Bu izni vermekle "
+#~ "kullanıcının şimdi çalıştığınız masaüstünü görmesine izin vereceksiniz."
 
 #~ msgid "Confirmation"
 #~ msgstr "Doğrulama"
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/krfb-17.12.1/po/zh_CN/krfb.po 
new/krfb-17.12.2/po/zh_CN/krfb.po
--- old/krfb-17.12.1/po/zh_CN/krfb.po  2018-01-09 02:16:44.000000000 +0100
+++ new/krfb-17.12.2/po/zh_CN/krfb.po  2018-02-06 01:34:52.000000000 +0100
@@ -12,7 +12,7 @@
 "Project-Id-Version: kdeorg\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.kde.org\n";
 "POT-Creation-Date: 2017-09-11 03:21+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-01-08 18:07-0500\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-02-04 20:33-0500\n"
 "Last-Translator: guoyunhebrave <guoyunhebr...@gmail.com>\n"
 "Language-Team: Chinese Simplified\n"
 "Language: zh_CN\n"


Reply via email to