Hello community,

here is the log from the commit of package kubrick for openSUSE:Factory checked 
in at 2018-02-14 09:42:14
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Comparing /work/SRC/openSUSE:Factory/kubrick (Old)
 and   /work/SRC/openSUSE:Factory/.kubrick.new (New)
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Package is "kubrick"

Wed Feb 14 09:42:14 2018 rev:69 rq:575102 version:17.12.2

Changes:
--------
--- /work/SRC/openSUSE:Factory/kubrick/kubrick.changes 2018-01-22 
16:17:13.557561694 +0100
+++ /work/SRC/openSUSE:Factory/.kubrick.new/kubrick.changes   2018-02-14 
09:42:22.720028111 +0100
@@ -1,0 +2,10 @@
+Wed Feb 07 08:48:50 CET 2018 - lbeltr...@kde.org
+
+- Update to 17.12.2
+ * New bugfix release
+ * For more details please see:
+ * https://www.kde.org/announcements/announce-applications-17.12.2.php
+- Changes since 17.12.1:
+ * None
+
+-------------------------------------------------------------------

Old:
----
 kubrick-17.12.1.tar.xz

New:
----
 kubrick-17.12.2.tar.xz

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Other differences:
------------------
++++++ kubrick.spec ++++++
--- /var/tmp/diff_new_pack.k7eWNd/_old 2018-02-14 09:42:25.635921820 +0100
+++ /var/tmp/diff_new_pack.k7eWNd/_new 2018-02-14 09:42:25.639921674 +0100
@@ -19,7 +19,7 @@
 %bcond_without lang
 
 Name:      kubrick
-Version:    17.12.1
+Version:    17.12.2
 Release:    0
 %define kf5_version 5.26.0
 # Latest stable Applications (e.g. 17.08 in KA, but 17.11.80 in KUA)

++++++ kubrick-17.12.1.tar.xz -> kubrick-17.12.2.tar.xz ++++++
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/kubrick-17.12.1/po/tr/kubrick.po 
new/kubrick-17.12.2/po/tr/kubrick.po
--- old/kubrick-17.12.1/po/tr/kubrick.po    2018-01-09 02:14:46.000000000 
+0100
+++ new/kubrick-17.12.2/po/tr/kubrick.po    2018-02-06 01:32:23.000000000 
+0100
@@ -13,8 +13,8 @@
 "POT-Creation-Date: 2017-06-23 03:05+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2017-07-07 13:53+0000\n"
 "Last-Translator: Kaan <kaanozdin...@gmail.com>\n"
-"Language-Team: Turkish "
-"(http://www.transifex.com/projects/p/kdegames-k-tr/language/tr/)\n"
+"Language-Team: Turkish (http://www.transifex.com/projects/p/kdegames-k-tr/";
+"language/tr/)\n"
 "Language: tr\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -54,8 +54,8 @@
 "options dialog at menu item Game->Choose Puzzle Type->Make Your Own..."
 msgstr ""
 "Üzgünüm, Küp şu an karıştırılamıyor. Karıştırma hareketlerinin sayısı sıfıra "
-"ayarlanmış durumda. Lütfen seçenekler diyaloğunda Oyun->Bulmaca Türünü Seç->"
-"Kendi Bulmacanı Yap... menü ögesinden karıştırma hareketi sayısını seçin."
+"ayarlanmış durumda. Lütfen seçenekler diyaloğunda Oyun->Bulmaca Türünü Seç-"
+">Kendi Bulmacanı Yap... menü ögesinden karıştırma hareketi sayısını seçin."
 
 #: game.cpp:160
 #, kde-format
@@ -203,8 +203,8 @@
 "<i>Please use <nobr>'Choose Puzzle Type->Make Your Own...'</nobr> to set the "
 "above options.</i>"
 msgstr ""
-"<i>Lütfen yukarıdaki seçenekleri ayarlamak için <nobr>'Bulmaca Türünü Seç->->"
-"Kendi Bulmacanı Yap...'</nobr> seçeneğini kullanın.</i>"
+"<i>Lütfen yukarıdaki seçenekleri ayarlamak için <nobr>'Bulmaca Türünü Seç->-"
+">Kendi Bulmacanı Yap...'</nobr> seçeneğini kullanın.</i>"
 
 #: gamedialog.cpp:112
 #, kde-format
@@ -393,8 +393,8 @@
 "like."
 msgstr ""
 "Rubik Küpü birçok ilginç desene çevrilebilir. David Singmaster'ın ünlü "
-"kitabı 'Rubik'in Sihirli Küpü Üzerine Notlar, Beşinci Basım'ın içinden ("
-"1981'de basılmış, sayfa 47-49) bir kaç örnek görebilirsiniz. Bir desen "
+"kitabı 'Rubik'in Sihirli Küpü Üzerine Notlar, Beşinci Basım'ın içinden "
+"(1981'de basılmış, sayfa 47-49) bir kaç örnek görebilirsiniz. Bir desen "
 "oluşturduktan sonra istediğiniz kadar geri almak, yinelemek için Çöz "
 "seçeneğini (öntanımlı atananı S) kullanabilirsiniz."
 
@@ -479,8 +479,8 @@
 msgstr ""
 "<qt>Matematikçiler 3x3x3 küplerinin toplamda 43,252,003,274,489,856,000 "
 "farklı desene evrilebileceğini hesaplamışlar ve bütün konumların aşağı "
-"yukarı 20 hamlede çözüleceğine karar vermişlerdir. Bunu yapabilen yöntem ("
-"henüz keşfedilmemiş olan) Tanrı'nın Algoritmasıdır.<br><br>Birçok değişik "
+"yukarı 20 hamlede çözüleceğine karar vermişlerdir. Bunu yapabilen yöntem "
+"(henüz keşfedilmemiş olan) Tanrı'nın Algoritmasıdır.<br><br>Birçok değişik "
 "method bilinmektedir. Rubik Küpü ve Rubik Küpü için En Uygun Çözümler "
 "hakkındaki bu iki Vikipedi makalesine göz atın.<br><br>Yapılmış olanları "
 "bozmadan bir kaç parçayı çözecek şekildeki bir hamle dizisini kullanarak, "
@@ -674,7 +674,8 @@
 #, kde-format
 msgid ""
 "Realign the cube so that the top, front and right faces are visible together."
-msgstr "Üst, ön ve sağ yüzlerin birlikte gözükmesi için küpü yeniden 
yerleştir."
+msgstr ""
+"Üst, ön ve sağ yüzlerin birlikte gözükmesi için küpü yeniden yerleştir."
 
 #: kubrick.cpp:298
 #, kde-format
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/kubrick-17.12.1/po/zh_CN/kubrick.po 
new/kubrick-17.12.2/po/zh_CN/kubrick.po
--- old/kubrick-17.12.1/po/zh_CN/kubrick.po   2018-01-09 02:14:46.000000000 
+0100
+++ new/kubrick-17.12.2/po/zh_CN/kubrick.po   2018-02-06 01:32:23.000000000 
+0100
@@ -3,7 +3,7 @@
 "Project-Id-Version: kdeorg\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.kde.org\n";
 "POT-Creation-Date: 2017-06-23 03:05+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-01-08 18:08-0500\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-02-04 20:34-0500\n"
 "Last-Translator: guoyunhebrave <guoyunhebr...@gmail.com>\n"
 "Language-Team: Chinese Simplified\n"
 "Language: zh_CN\n"


Reply via email to