Νέα νίκη καταναλωτών στον αγώνα κατά τραπεζών - Σημαντικές αποφάσεις του 
ιρηνοδικείου Χανίων
Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου 2011
 inShare.00Κοινοποίηση 0
Με ανακοίνωση της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης γνωστοποιήθηκαν δυο 
σημαντικές αποφάσεις (του Ειρηνοδικείου Χανίων), που αφορούν υποθέσεις 
χρεωμένων στις τράπεζες πολιτών (πιστωτικές κάρτες κ.α.).

Οι δύο νέες αποφάσεις του Ειρηνοδικείου Χανίων, που αφορούν τη ρύθμιση χρεών 
υπερχρεωμένων καταναλωτών - μελών της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, 
δικαιώνουν τους Καταναλωτές που προσέφυγαν σ' αυτή και ζήτησαν τη συνδρομή της.
Η ανακοίνωση της προέδρου της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης Ιωάννα 
Μελάκη επισημαίνει τις ουσιαστικές λεπτομέρειες της υπόθεσης:

Στην πρώτη περίπτωση, απόφαση του Ειρηνοδικείου Χανίων δικαιώνει  δανειολήπτη 
που προσέφυγε στην Ε.Π.Κ.ΧΑΝ. το Νοέμβριο του 2010, για να υπαχθεί στο νόμο 
3869/2010,( για τη ρύθμιση των χρεών υπερχρεωμένων νοικοκυριών). Ο καταναλωτής, 
ο οποίος τυχαίνει να είναι άνεργος και μεμόνιμη αναπηρία 67% και το μόνο 
εισόδημά του ήταν το επίδομα της  Πρόνοιας 580 ευρώ, είχε χρέος από τέσσερις 
πιστωτικές κάρτες σε μία Τράπεζα. Τα περιουσιακά του στοιχεία ήταν ένα 
κατάστημα 287,00 τετραγωνικά, στο οποίο είχε την επικαρπία η μητέρα του και ένα 
 αυτοκίνητο 1.600 κυβικά του 2002.Ο καταναλωτής στο σχέδιο Εξωδίκου Συμβιβασμού 
,είχε προτείνει ομαδοποίηση του χρέους του και πληρωμή αυτού σε 62 δόσεις των 
150 ευρώ. Η Τράπεζα δεν δέχτηκε τον εξώδικο  συμβιβασμό,  με αποτέλεσμα ο 
καταναλωτής, με τη συνδρομή της Ε.Π.Κ.ΧΑΝ, να καταθέσει αίτηση στο Ειρηνοδικείο 
Χανίων.  Η απόφαση του Ειρηνοδίκη ήρθε να δικαιώσει τον καταναλωτή, διότι παρά 
τις όποιες αντιρρήσεις της Τράπεζας έγινε δεκτή εξολοκλήρου η αίτηση, με 
αποτέλεσμα τη διαγραφή του 1/3 του χρέους του, ενώ το υπόλοιπο καλείται να το 
καταβάλλει σε 150 ευρώ/μήνα, σε ορίζοντα τετραετίας, ποσό ίδιο και με την 
πρόταση της Ε.Π.Κ.ΧΑΝ .
Το σημαντικό σ' αυτή την περίπτωση είναι ότι δεν θίχτηκαν τα  περιουσιακά 
στοιχεία του Καταναλωτή.
________

Orasi mailing list
to unsubscribe from this list any time
orasi-requ...@hostvis.net with subject unsubscribe
To post a message for members of this list
Orasi@hostvis.net
general information for this list
http://hostvis.net/mailman/listinfo/orasi_hostvis.net
for the archive of this list
http://www.mail-archive.com/orasi@hostvis.net
for the old archive
http://www.freelists.org/archives/orasi

_____________

Απαντηση