Σελίδα: 28,33
Συγγραφέας: Της ΑΚΑΚΙΑΣ ΚΟΡΔΟΣΗ συγγραφέα (Μέγα Βραβείο της Γαλλικής Ακαδημίας)


ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ
Η ΖΩΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΟΡΚΗΜΕΝΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ

Παρά τις αλλεπάλληλες καταστροφές του, το Μεσολόγγι, στην αρχή της Επανάστασης 
αλλά και κατά τη διάρκεια των πολιορκιών του, είχε μια κοινωνία -και μια ζωή- 
αρκετά οργανωμένη (με τα μέτρα βέβαια της κατάστασης και της εποχής). Μέσα στα 
χαμηλά πρόχειρα τείχη, που έγιναν βιαστικά πριν από την πρώτη πολιορκία και 
ενισχύθηκαν αργότερα πριν από τη δεύτερη, ζούσαν οι ντόπιοι κάτοικοι της πόλης 
(προύχοντες, μικροκτηματίες, έμποροι, καραβοκύρηδες και ψαράδες), αλλά και 
«πρόσφυγες» από τις γύρω περιοχές, καθώς και Σουλιώτες πολεμιστές, που είχαν 
έρθει να προσφέρουν τις -έμμισθες- υπηρεσίες τους.

Χρησιμοποίησα σχηματικά τη λέξη «προύχοντες» -που παραπέμπει σε έχοντες 
περιουσία και μόνο- γιατί δεν έχω άλλη. Οι προύχοντες όμως του Μεσολογγίου 
(Παλαμάδες, Τρικούπηδες, Ραζη-Κότσικες, Καψάληδες, Βάλβηδες) δεν καλύπτονται 
εντελώς από τη λέξη αυτή, γιατί ήταν κυρίως άνθρωποι υψηλής μόρφωσης, 
σπουδασμένοι στην Ευρώπη.

Γιατί το Μεσολόγγι, πρώτο ιστορικό λιμάνι της Ελλάδας, με ναυπηγεία και μεγάλο 
εμπορικό στόλο το 18ο αιώνα, είχε μεγάλες εμπορικές σχέσεις με τις χώρες της 
Δύσης και οι εύπορες οικογένειες έστελναν εκεί για σπουδές τα παιδιά τους.

Η πόλη ήταν χτισμένη πάνω σε τρεις μικρές χαμηλές νησίδες μέσα στη 
λιμνοθάλασσα, έτσι που οι δρόμοι της ήταν συχνά πνιγμένοι στο νερό.

Τα σπίτια των πλούσιων οικογενειών, πολλά απ' τα οποία σώζονται ώς σήμερα, 
είχαν δύο ή τρεις ορόφους (θεωρώντας για πρώτο το χαμηλό -όχι όμως υπόγειο- 
«κατώι»), χοντρούς τοίχους και μπαλκόνια ή τοξωτές «γαλαρίες», δηλαδή δωμάτια 
κλεισμένα με τζάμια. Τα λιγότερο αρχοντικά σπίτια -σ' αυτά ίσως πρέπει να 
εντάξουμε και το πανδοχείο της πόλης («Λοκάντα», όπως το έλεγαν, μια και το 
μεσολογγίτικο ιδίωμα είναι γεμάτο λέξεις ιταλικές)- ήταν κι αυτά πέτρινα, 
ασοβάτιστα, και τα πιο φτωχικά με αρμούς από λάσπη. Αυτό εξηγεί και την ευκολία 
με την οποία, όταν τα πράγματα δυσκόλεψαν, οι Μεσολογγίτες γκρέμιζαν ολόκληρα 
δωμάτια απ' τα σπίτια τους και πήγαιναν τις πέτρες στα τείχη, να κλείσουν τις 
ρωγμές που άνοιγαν εκεί τα εχθρικά κανόνια. Οι πιο πολλοί ψαράδες, τέλος, 
έμεναν στις χαρακτηριστικές λιμναίες κατοικίες (πελάδες), δηλαδή σπιτάκια 
ξύλινα με στέγες από ψαθί και καλάμι, στηριγμένες πάνω σε πασσάλους, στην άκρη 
-ή και στη μέση- της θάλασσας.

Καίτοι ο πόλεμος -ή η αναταραχή της προετοιμασίας του- κράτησε τέσσερα χρόνια, 
η πόλη δεν αποδιοργανώθηκε.

Η Διοικούσα Επιτροπή φρόντιζε γι' αυτό όσο μπορούσε, αλλά και ο πληθυσμός 
κρατούσε όσο ήταν δυνατόν το ρυθμό της ζωής του. Η περίφημη Παλαμαία Ακαδημία, 
που είχε ιδρύσει το 1760 ο Παναγιώτης Παλαμάς και που είχε μορφώσει πλήθος 
επιφανών Ελλήνων, ανέστειλε βέβαια τη λειτουργία της το 1821, υπήρχαν όμως στην 
πόλη ακόμη δύο Σχολές: μια Σχολή Αλληλοδιδασκαλίας (μέθοδος που ήταν της μόδας 
τότε στην Ευρώπη και ιδιαίτερα στη Γαλλία, όπου την είχαν σπουδάσει 
Μεσολογγίτες δάσκαλοι) και μια «Γραμματική» Σχολή, όπου διδάσκονταν τα αρχαία 
ελληνικά και τα ιταλικά. Στα σχολεία αυτά φοιτούσαν όχι μόνο τα παιδιά και οι 
νέοι του Μεσολογγίου, αλλά δίνονταν ξεχωριστά μαθήματα και στα παιδιά των 
προσφύγων, που δεν ήταν στο ίδιο επίπεδο γνώσεων με τους μαθητές της πόλης 
γιατί δεν υπήρχαν σχολεία στα μέρη τους.

Απόδειξη του μορφωτικού επιπέδου του Μεσολογγίου είναι και το γεγονός πως στις 
10 Αυγούστου του 1821 (2 μήνες δηλαδή από τότε που κηρύχτηκε στο Μεσολόγγι η 
Επανάσταση) κυκλοφόρησε εκεί -χειρόγραφη- εφημερίδα (με τον τίτλο «Αιτωλική) 
και στα 1823-24, με τυπογραφικά μηχανήματα που ήρθαν από τη Γαλλία και την 
Αγγλία, η τρίγλωσση εφημερίδα «Telegrapho Greco» και τα «Ελληνικά Χρονικά» του 
Μάγερ, που κυκλοφόρησαν μέχρι λίγο πριν από το θάνατό του κατά την Εξοδο και με 
τα οποία συνεργαζόταν και μια γυναίκα, η ποιήτρια Αγγελική Πάλλη.

Αλλη λεπτομέρεια που δείχνει την ευνομία και την τάξη που επικρατούσαν στην 
πόλη -μέσα σε τόσο ταραγμένες μέρες- είναι και η λειτουργία σ' αυτή δύο 
δικαστηρίων: του πρώτου Δικαστηρίου Αιτωλίας -με Μεσολογγίτες «κριτές» 
(δικαστές)- που ιδρύθηκε το 1823 και του Δικαστηρίου των Εκκλήτων (Εφετείο), 
που ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 1824. Παράλληλα, ένας μεγάλος αριθμός ντόπιων 
αγωνιστών και πολιτών ίδρυσαν την Αδελφότητα των Φιλοδικαίων για να μεριμνά για 
τη δίκαιη διαχείριση των τροφίμων και των χρημάτων που στέλνονταν -τον πρώτο 
καιρό- ως βοήθεια.

Η καθημερινή ζωή και ο πόλεμος ήταν σφιχτά κι αξεδιάλυτα πλεγμένα μεταξύ τους. 
Και πώς μπορούσε να γίνει διαφορετικά, αφού οι οικογενειάρχες που πολεμούσαν 
στα τείχη έπρεπε να τρέχουν, μόλις έβρισκαν μια ανάπαυλα, μια ευκαιρία, να 
φροντίζουν για τα σπίτια τους -ή και να κοιμηθούν στα κλεφτά-, οι γυναίκες που 
μαγείρευαν -το λίγο στην αρχή και υποτυπώδες στο τέλος- φαγητό τους να 
πηγαίνουν στα τείχη φυσέκια, που οι ίδιες τύλιγαν, επιδέσμους για τους 
τραυματίες, απ' τα σεντόνια τους που έσκιζαν, πέτρες απ' τα σπίτια τους που οι 
ίδιες γκρέμιζαν, για να επιδιορθωθούν τα τείχη, ξύλα για ν' ανάβουν φωτιές να 
ζεσταίνονται οι πολεμιστές, ή και να αλλάξουν καμιά φορά για λίγο βάρδιες μ' 
αυτούς.

Οι πολίτες ήταν πολεμιστές και οι πολεμιστές πολίτες.

Ολοι κοιμούνταν στα σπίτια τους, δεν υπήρχαν στρατώνες και οι στρατηγοί είχαν 
διαλέξει για ντάπια τους αυτή που ήταν πιο κοντά στα σπίτια τους. Και οι μη 
ντόπιοι πολεμιστές (όπως π.χ. οι Σουλιώτες) στρατωνίζονταν κι αυτοί στα σπίτια 
της πόλης. (Και είναι μια εξαίσια λεπτομέρεια από την περίφημη μάχη της 
Κλείσοβας, του θαλάσσιου οχυρού του Μεσολογγίου, πως ο νικητής Κίτσος Τζαβέλας, 
αφού κράτησε ώρες τους Τούρκους μακριά κι έβαψε γύρω κατακόκκινα τα νερά απ' το 
αίμα τους, γύρισε μετά μες στην πόλη και κοιμήθηκε στην αγκαλιά της αγαπημένης 
του).

Ο στίχος του Σολωμού «δεν τους βαραίνει ο πόλεμος αλλ' έγινε πνοή τους» 
φαίνεται να συνοψίζει -με μοναδικό, βέβαια, ποιητικό τρόπο- την τότε 
πραγματικότητα. Γιατί ο πόλεμος κράτησε -με διακοπές- σχεδόν τέσσερα χρόνια, κι 
όλοι μες στην πόλη είχαν συνηθίσει πια την αντάρα του.

Γεννιούνταν, αγαπιούνταν ή πέθαιναν μέσα σ' αυτή. Τόσο πολύ την είχαν συνηθίσει 
που, όπως αναφέρει ο Κασομούλης, όταν καμιά φορά, με την πολλή ζέστη τα 
μεσημέρια, σταματούσε για λίγο το «κανόνισμα», έπιανε τον κόσμο μια αθυμία, σαν 
κάτι να τους έλειπε.

Οπόλεμος δεν τους ήταν «εμπόδισμα» σχεδόν σε τίποτε. Πήγαιναν στις εκκλησίες, 
έκαναν τις γιορτές τους, έβαζαν οι κοπέλες το καλό τους φόρεμα, «τον σέρσηγκα», 
τις Κυριακές, οι νέοι παντρεύονταν. Στο γάμο του στρατηγού Δημητρίου Μακρή με 
την Ευπραξία Ραζη-Κότσικα, που έγινε στις 7 Ιανουαρίου, δηλαδή τρεις μήνες πριν 
από την Εξοδο, γλένταγαν ώς το πρωί κι έριχναν μπαταριές, τόσο, που οι Τούρκοι 
έξω απ' τα τείχη ρώτησαν τι συμβαίνει. Κι όταν οι φρουροί απ' τις ντάπιες τούς 
είπαν τι συνέβαινε, ευχήθηκαν κι εκείνοι: «Αντε, ωρέ, να ζήσουνε και καλή 
προκοπή», τους είπανε.

Ανάμεσα στα παράξενα -και τα μαγικά- που συνέβαιναν μέσα στην πολιορκημένη 
πόλη, θα 'πρεπε να σταθούμε ιδιαίτερα σε μερικά.

Το πρώτο ήταν ο ρόλος που κλήθηκαν -ή αναγκάστηκαν, ή θέλησαν- να παίξουν οι 
γυναίκες. Ρόλος πρωταγωνιστικός και που δεν τον έπαιξαν μόνο γυναίκες 
μεμονωμένες ή ξεχωριστές -όπως αλλού ας πούμε η Μαντώ Μαυρογένους ή η 
Μπουμπουλίνα- αλλά όλες, ανεξαρτήτως κοινωνικής, οικονομικής τάξης ή μόρφωσης.

Πρώτα πρώτα, πριν ακόμη κλείσει ο κλοιός από τη θάλασσα, πήγαν πολλές μαζί σαν 
«πρεσβευτές» της πόλης στα Επτάνησα να ζητήσουν απ' τον κόσμο εκεί «χρήματα, 
πανιά για τους λαβωμένους», όπως λέει και η πολύτιμη μαρτυρία του Σολωμού 
-πρωτοβουλία παράτολμη, αν σκεφτεί κανείς τα τότε ήθη και τη θέση της γυναίκας.

Αλλος ρόλος -πρωτότυπος- που ανέλαβαν οι γυναίκες ήταν να σχηματίζουν μια 
ζωντανή αλυσίδα από την πόλη ώς τα τείχη της, όχι μόνο για να μεταφέρουν εκεί 
από φαγητά μέχρι πέτρες, αλλά και για να παίρνουν από κει χώμα. Οταν δηλαδή οι 
πολιορκητές ύψωναν έξω απ' τα τείχη μεγάλα προχώματα για να μπορούν να χτυπάνε 
μέσα στην πόλη, αυτές όλη τη νύχτα, μέσα από λαγούμια που έσκαβαν, έπαιρναν και 
μετέφεραν, δίνοντας η μία στην άλλη, χέρι με χέρι, το χώμα μέσα, κι έτσι τα 
περίφημα «υψώματα» όλο και χαμήλωναν.

Κι όταν ο κλοιός έσφιξε πιο πολύ κι εξάντλησαν όλες τις αρμυρήθρες της 
θάλασσας, όλα τα σιχασμένα ζώα της γης για να θρέψουν τα παιδιά τους, κι αφού 
ακόμη κάποιες έψησαν (υπάρχουν μαρτυρίες γι' αυτό) μέλη των νεκρών τους παιδιών 
για να θρέψουν τ' άλλα, προχώρησαν, «σαν έτοιμες από καιρό», ώς το φοβερό 
τέλος. Αλλες βγήκαν με τη Φρουρά, ντυμένες σαν άντρες και με τα κοιμισμένα μ' 
αφιόνι μωρά τους στην αγκαλιά, άλλες αυτοκτόνησαν πέφτοντας πάνω στα εχθρικά 
σπαθιά ή κόβοντας με τα δόντια τη γλώσσα τους, άλλες σκότωναν τα παιδιά τους 
και μετά σκοτώνονταν κι άλλες τέλος ανατινάζονταν μαζί με τον Καψάλη ή τον 
επίσκοπο Ιωσήφ στις πυριτιδαποθήκες.

Δεκάδες ονόματα, που έμειναν όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στη συλλογική μνήμη: 
Αλεφαντώ, Γυφτογιάνναινα, Πιτούλαινα, Σάνα, Διαμάνταινα, Τσιμπερλένιαινα, 
Αλτάνη Μάγερ, Ειρήνη Στασινοπούλου.

Οι ίδιες που λίγους μήνες πριν έκλεβαν τη νύχτα χώμα ή γέλαγαν με τα παθήματα 
των Τούρκων και των Ευρωπαίων εκπαιδευτών τους.

Γιατί, ακόμη και στις δύσκολες στιγμές -κι αυτό είναι το δεύτερο περίεργο-, το 
χιούμορ δεν έλειψε ποτέ απ' το Μεσολόγγι.

Οταν, στις εφόδους που έκαναν έξω απ' τα τείχη, διέλυαν το τουρκικό στρατόπεδο 
και κυνηγούσαν από πίσω τους Τούρκους, αυτοί φώναζαν «αμάν καπιτάν», ενώ οι 
Γάλλοι εκπαιδευτές τους (σαν τους ήρωες του Τσάρλι Τσάπλιν που τρώνε κλοτσιά 
στα οπίσθια) φώναζαν «παρντόν», «παρντόν»! Οι πολιορκημένοι, λοιπόν, όταν 
έπιαναν κανέναν απ' τους εκπαιδευτές -που εύλογα αντιπαθούσαν- τον έσερναν κάτω 
και του έλεγαν γελώντας: «παρντόν, παρντόν». Κι όταν τους έβλεπαν έξω απ' τα 
τείχη να κάνουν ασκήσεις στους Τούρκους σε παράταξη, μπροστά-πίσω -πράγματα που 
οι πολιορκημένοι δεν είχαν δει ποτέ- τους φώναζαν: «Πού πάτε ωρέ προς τα κει; 
Από δω είναι το Μεσολόγγι».

Κάθε πρωί ανέβαινε στα τείχη ένας πυροβολητής ονόματι -ή μάλλον με το 
παρατσούκλι- Γουρνάρας και φώναζε: «Αλέστα! του Κιουταχή τα γένια χέστα!». Αυτό 
σύγχυζε πολύ τον Κιουταχή. «Δεν βρίσκεται κανένας να τον κάνει να σωπάσει;» 
έλεγε. Ενας Μεσολογγίτης πάλι απ' το σώμα του Μακρή έκανε μονομαχία με βρισιές 
μ' έναν Τούρκο απέναντι, που είχε γεννηθεί στην Ελλάδα και ήξερε καλά τα 
ελληνικά, και τον νίκησε, γιατί βρήκε πολύ περισσότερα σημεία «να επιτεθεί» 
(τους βεζίρηδες, τους μπιμπασιάδες τους, τους λουλέδες τους, τις καπνοσακούλες 
τους).

Μια Μεσολογγίτισσα, όταν ένα εχθρικό βόλι παρά λίγο να τη σκοτώσει τρυπώντας 
τελικά μόνο τη βαρέλα με το νερό που κουβαλούσε, γύρισε ατάραχη προς αυτό και 
είπε:

«Μπα κακό χρόνο να 'χεις κι εσύ κι αυτός που σ' έριξε· κιο δεν έχω άλλη 
βαρέλα»· ενώ ένας άντρας που έσκασε μια βόμβα έξω απ' το σπίτι του όπου 
έφτιαχνε με το γουδί «αλιάδα» (σκορδαλιά), γύρισε κι αυτός -απαθής- και την 
έβρισε: «Πουτάνα!», της είπε και συνέχισε να κάνει τη δουλειά του.

Μια μέρα που έπεσε μια βόμβα μες στην αγορά και δεν έσκασε με την πρώτη, ένας 
σκύλος που ήταν εκεί κοντά την πήρε για παιχνίδι κι άρχισε να την κυλάει. Οσοι 
ήταν λοιπόν γύρω στέκονταν και γελούσαν· προπαντός τα παιδιά.

Αυτή η σκηνή συνοψίζει, θα 'λεγε κανείς, το τρίτο «περίεργο»: τη θέση των 
παιδιών στο Μεσολόγγι. Τα πιο μικρά, αφού είχαν γεννηθεί μες στον πόλεμο, τον 
είχαν πάρει για μέρος της καθημερινής ζωής, και δεν καταλάβαιναν το φόβο του, 
ενώ τα μεγαλύτερα είχαν εξοικειωθεί μ' αυτόν. Τα πρώτα έπαιζαν τον πόλεμο, τα 
δεύτερα συμμετείχαν σ' αυτόν.

Πρώτα πρώτα συμμετείχαν στον πετροπόλεμο που έκαναν συχνά οι αγωνιστές, για ν' 
απομακρύνουν τους πολιορκητές απ' τα περιχαρακώματα, και δεύτερον έπαιρναν 
πολλές φορές μέρος και σε μάχες κανονικές. Αλλο έπιανε τη θέση του πατέρα του, 
αν αυτός πληγωνόταν, άλλο ορμούσε χωρίς να ρωτήσει κανέναν. Εχουμε πολλά 
ονόματα παιδιών, που σαν τον Γαβριά του Ουγκό γύριζαν απ' τις μάχες με λάφυρα 
(όπλα σκοτωμένων, ακόμη και... άλογα), ενώ ο δεκαεξάχρονος Ντάης Βορίλας έσωσε 
την Κλείσοβα, περνώντας μέσα από τον εχθρικό στόλο του Ιμπραήμ, για να 
ειδοποιήσει τον Κίτσο Τζαβέλα. Ομως το «παιχνίδι» του πολέμου είχε και τη 
φοβερή όψη του. Ο δεκαπεντάχρονος Αντώνης Μπάκας, για παράδειγμα, ο οποίος στην 
πρώτη του εξόρμηση είχε φέρει πίσω τα τουφέκια δύο Χαλτούπηδων, στη δεύτερη 
πληγώθηκε και, λίγες μέρες μετά, πέθανε. Κι αν το παιχνίδι του Αντώνη Μπάκα 
ήταν μοιραίο για κείνον, αυτό του μικρού Σπύρου Παπαλουκά απέβη δυστυχώς 
μοιραίο για το Μεσολόγγι. Στο Βασιλάδι δηλαδή, που ήταν το ισχυρότερο προπύργιο 
του Μεσολογγίου απ' τη μεριά της θάλασσας, ενώ η τελευταία μάχη έκλινε υπέρ των 
πολιορκημένων, ο δεκάχρονος γιος του στρατηγού Αναστασίου Παπαλουκά, μέσα στο 
ζήλο του να βοηθήσει, έριξε κατά λάθος ένα κομμάτι αναμμένο δαδί στα βαρέλια με 
το μπαρούτι κι ανατινάχτηκε όλο το οχυρό, μαζί με τις τελευταίες ελπίδες της 
πόλης.

Ετσι, ακροβατώντας ανάμεσα στο παιχνίδι και στο θάνατο, έφυγαν τα παιδιά του 
Μεσολογγίου. Τα μεγαλύτερα.

Τα πιο μικρά, αυτά δηλαδή που δεν είχαν γνωρίσει την ειρήνη, πρέπει να 'φυγαν 
μισοδιασκεδάζοντας αλλά και μισοαπορώντας για το -ακατανόητο γι' αυτά- παιχνίδι 
που παιζόταν γύρω τους, όπου οι μανάδες τους ξαφνικά μασκαρεύονταν με ρούχα 
αντρικά κι έκαιγαν τα κρεβάτια τους, όπου όλοι έσκυβαν και φιλούσαν τα κατώφλια 
απ' τα σπίτια τους, όπου τους έδιναν κάτι να πιουν και ζαλίζονταν και, «σαν σε 
όνειρο του ονείρου», θαμπόβλεπαν, άλλα έναν γέρο, άλλα έναν παπά να βάζει φωτιά 
σε κάτι βαρέλια και να τινάζονται όλοι μαζί στον αέρα.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Σπυρομήλιος, «Απομνημονεύματα της δευτέρας πολιορκίας του Μεσολογγίου», 
εκδόσεις Τσουκαλά, 

Αθήνα 1957.

Αύγουστος Φαμπρ, «Ιστορία της πολιορκίας του Μεσολογγίου» (μετάφραση απ' τα 
γαλλικά Ακακίας Κορδόση - η πρώτη χωρίς λογοκρισία), εκδ. «Πολύπλευρο», 
Μεσολόγγι 1983.

Νικόλαος Δ. Μακρής, «Ιστορία του Μεσολογγίου»,

εκδόσεις Τσουκαλά, Αθήνα 1957.

Κ.Α. Στασινόπουλος, «Το Μεσολόγγι», τόμος Α',

Αθήνα 1926.

Στέφανος Τσίντζος, «Το Μεσολόγγι, κοιτίς της Ελευθερίας», Αθήνα 1936.

Κ.Σ. Κώνστας, «Απαντα», Α' τόμος, Αθήνα 1991.

Κωνσταντίνος Π. Πετρόπουλος: «Σκηνές Εθνικού Μεγαλείου», Αθήνα 1971.

Σπύρος Κανίνιας, «Η Δικαιοσύνη στο Μεσολόγγι 1821- 1826», Επετηρίδα Κέντρου 
Ερεύνης της Ιστορίας του Δικαίου Ακαδημίας Αθηνών, Αθήνα 1985.

Εκδόσεις Εθνικής Τράπεζας, «Μεσολόγγι», Αθήνα 1976.
ε ιστορικά
________

Orasi mailing list
για την διαγραφή σας από αυτή την λίστα στείλτε email στην διεύθυνση
orasi-requ...@hostvis.net
και στο θέμα γράψτε unsubscribe

Για να στείλετε ένα μήνυμα και να το διαβάσουν όλοι οι συνδρομητές της λίστας 
στείλτε email στην διεύθυνση
Orasi@hostvis.net

διαβάστε τι συζητά αυτή η λίστα
http://hostvis.net/mailman/listinfo/orasi_hostvis.net

Για το αρχείο της λίστας
http://www.mail-archive.com/orasi@hostvis.net

παλαιότερο αρχίο (έως 25/06/2011)
http://www.freelists.org/archives/orasi

NVDA δωρεάν αναγνώστης οθώνης ένα πρόγραμμα ανοιχτού λογισμικού
http://www.nvda-project.org/
______________

Απαντηση