Περί βιβλιοθηκών... και πρόσβασης

Αφού αναγνωρίζεται το δικαίωμα στην πρόσβαση ως καθολικό δικαίωμα και σύμφωνο 
με τις θέσεις του ΟΗΕ, γίνεται παραδεκτό ότι ορισμένες ομάδες ανθρώπων 
αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο να έχουν πρόσβαση στην πληροφόρηση, όπως οι 
πρόσφυγες, τα άτομα με ειδικές ανάγκες, άτομα που ζουν στη φτώχεια ή ομάδες 
ανθρώπων που μιλούν μη διαδεδομένες γλώσσες. Οι δύο ενώσεις (Παγκόσμια 
Ομοσπονδία Βιβλιοθηκονομικών Ενώσεων και  Παγκόσμια Ένωση Εκδοτών) δεσμεύονται 
ότι θα εργαστούν πάνω σε αυτά τα ζητήματα για να αρθούν όλα τα εμπόδια και ότι 
ατομικές περιστάσεις δεν μπορούν να δημιουργούν προσκόμματα στο δικαίωμα αυτό.

Στις 28 Σεπτεμβρίου, κατά τον εορτασμό της πρώτης Διεθνούς Ημέρας για την 
Παγκόσμια Πρόσβαση στην Πληροφορία, δύο σημαντικοί συντελεστές στη δημιουργία 
και διαχείριση πληροφορίας, η IFLA (Παγκόσμια Ομοσπονδία Βιβλιοθηκονομικών 
Ενώσεων) και η IPA (Παγκόσμια Ένωση Εκδοτών), συνυπέγραψαν κοινή δήλωση σχετικά 
με την πρόσβαση στις πληροφορίες.

Αφού αναγνωρίζεται το δικαίωμα στην πρόσβαση ως καθολικό δικαίωμα και σύμφωνο 
με τις θέσεις του ΟΗΕ, γίνεται παραδεκτό ότι ορισμένες ομάδες ανθρώπων 
αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο να έχουν πρόσβαση στην πληροφόρηση, όπως οι 
πρόσφυγες, τα άτομα με ειδικές ανάγκες, άτομα που ζουν στη φτώχεια ή ομάδες 
ανθρώπων που μιλούν μη διαδεδομένες γλώσσες. Οι δύο ενώσεις δεσμεύονται ότι θα 
εργαστούν πάνω σε αυτά τα ζητήματα για να αρθούν όλα τα εμπόδια και ότι 
ατομικές περιστάσεις δεν μπορούν να δημιουργούν προσκόμματα στο δικαίωμα αυτό.

Για να επιτευχθεί αυτό, χρειάζεται να δημιουργηθεί ένα βιώσιμο περιβάλλον τόσο 
για τις βιβλιοθήκες όσο και για τους εκδότες. Ενώ αναγνωρίζεται ο ρόλος του 
Διαδικτύου ως ένα μέσο που επιτρέπει την πρόσβαση σε μεγαλύτερα τμήματα του 
πληθυσμού και με μεγαλύτερο εύρος, οι βιβλιοθήκες και οι εκδότες πρέπει να 
μεγιστοποιήσουν όχι μόνο την ποσότητα, αλλά κυρίως την ποιότητα της 
πληροφορίας. Να στηρίξουν την ελεύθερη πρόσβαση και να απορρίψουν κάθε τύπου 
λογοκρισία.

Γίνεται λόγος για το νομικό περιβάλλον που πρέπει να δημιουργηθεί ούτως ώστε 
τόσο οι βιβλιοθήκες να μπορούν να παρέχουν πληροφόρηση στους ανθρώπους, όσο και 
οι εκδότες να μπορούν να παράγουν νέο περιεχόμενο. Ένα νομικό περιβάλλον που 
πρέπει να προσαρμοστεί στην ψηφιακή εποχή μας. Είτε έχει να κάνει με την 
πρόσβαση σε ψηφιακό περιεχόμενο, είτε με τη χρήση των ηλεκτρονικών βιβλίων, 
οφείλουν και οι δύο εταίροι να μπορούν να συνεχίσουν να λειτουργούν 
αποτελεσματικά και εποικοδομητικά. Οι βιβλιοθήκες και οι εκδότες επιτελούν 
σημαντικούς ρόλους στην ικανότητα για ανάγνωση, καθώς και στην προώθηση των 
δεξιοτήτων των ανθρώπων να επωφελούνται πραγματικά από αυτά που διαβάζουν, 
ακούν ή βλέπουν.

Οι παγκόσμιες ημέρες είναι θετικές όταν κατά τη διάρκεια του εορτασμού τους το 
θέμα τους έρχεται στην επικαιρότητα με συγκεκριμένες δράσεις. Η συγκεκριμένη 
κοινή δήλωση δύο τόσο κρίσιμων παραγόντων στην πρόσβαση στην πληροφορία εξ 
αφορμής του εορτασμού δηλώνει ότι τα διάφορα ζητήματα που έχουν προκύψει τόσο 
από τις τεχνολογικές αλλαγές όσο και από τη διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων 
παγκοσμίως έχουν γίνει αντιληπτά. Και ενόσω η δήλωση αυτή έχει τον χαρακτήρα 
του ευχολογίου, παράλληλα δεσμεύει τα μέρη να αναγνωρίσουν τον σημαντικό ρόλο 
που καλούνται να παίξουν οι βιβλιοθήκες στον 21ο αιώνα όχι ανταγωνιστικά προς 
τον εκδοτικό χώρο, αλλά συνεργατικά.

Καλλίμαχος
kallimachos.a...@gmail.com
www.eoty.gr
________

Orasi mailing list
για την διαγραφή σας από αυτή την λίστα στείλτε email στην διεύθυνση
orasi-requ...@hostvis.net
και στο θέμα γράψτε unsubscribe

Για να στείλετε ένα μήνυμα και να το διαβάσουν όλοι οι συνδρομητές της λίστας 
στείλτε email στην διεύθυνση
Orasi@hostvis.net

διαβάστε τι συζητά αυτή η λίστα
http://hostvis.net/mailman/listinfo/orasi_hostvis.net

Για το αρχείο της λίστας
http://www.mail-archive.com/orasi@hostvis.net/
Εναλλακτικό αρχείο:
http://hostvis.net/pipermail/orasi_hostvis.net/
παλαιότερο αρχίο (έως 25/06/2011)
http://www.freelists.org/archives/orasi
__________
NVDA δωρεάν αναγνώστης οθώνης ένα πρόγραμμα ανοιχτού λογισμικού
http://www.nvda-project.org/
_____________
Κατάλογος ηχητικών βιβλίων για ανάγνωση
http://www.hostvis.net/audiobooks/katalogos.xls
Τα ηχογραφημένα βιβλία με φυσική φωνή προσφέρονται από τις βιβλιοθήκες που 
λειτουργούν οι φορείς των τυφλών
____________

Απαντηση