Σε διευκρινίσεις σχετικά με τον εμβολιασμό των παιδιών που διαμένουν σε Κέντρα 
Φιλοξενίας Προσφύγων-Μεταναστών προχωρά η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας,
υπογραμμίζοντας ότι γίνεται κανονικά και ο πρώτος κύκλος θα ολοκληρωθεί εντός 
του Οκτωβρίου. Παρόλα αυτά, πρόβλημα διαπιστώνεται με τους εμβολιασμούς των
ελληνόπουλων.
Όπως επισημάνθηκε σε πρόσφατη ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας 
Υγείας: 

"Σε όλα τα Κέντρα Φιλοξενίας που μετέχουν στο πρόγραμμα εκπαίδευσης του 
Υπουργείου Παιδείας, έχει πραγματοποιηθεί ο εμβολιασμός των παιδιών όπως 
προβλέπεται
από το πρόγραμμα εμβολιασμών που εφαρμόζεται.

Με τη συμφωνία των Υπουργείων Παιδείας και Υγείας, τα Κέντρα Φιλοξενίας 
εντάσσονται στο πρόγραμμα εκπαίδευσης που εφαρμόζεται στα σχολεία της χώρας 
ακολουθώντας
την εξέλιξη του προγράμματος εμβολιασμού και εφόσον έχει πραγματοποιηθεί 
εμβολιασμός των παιδιών στο κάθε συγκεκριμένο Κέντρο.

Αυτή την εβδομάδα πραγματοποιήσαμε εμβολιασμούς παιδιών σε 4 καταυλισμούς στη 
βόρεια Ελλάδα (Δερβένι Διόν, Καλοχώρι, Βαγιοχώρι και Καβαλάρι), ενώ αύριο
(σ.σ. σήμερα) θα συνεχίσουμε με τους καταυλισμούς της Σίνδου.

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας οργάνωσαν μεγάλη 
εκστρατεία ανοσοποίησης, εμβολιάζοντας περισσότερα από 7.000 παιδιά, ηλικίας
από 6 εβδομάδων έως 15 ετών".

"Ο προβληματισμός και ο φόβος των γονέων, η έλλειψη εμπιστοσύνης στις 
φαρμακευτικές εταιρείες αλλά και η άγνοια σχετικά με τα συστατικά των εμβολίων, 
δημιουργούν
ένα σοβαρό ζήτημα στην εμβολιαστική κάλυψη της Ελλάδας", ανέφερε άλλωστε σε 
ημερίδα για τον εμβολιασμό που διοργανώθηκε πρόσφατα, ο πρόεδρος της Ελληνικής
Παιδιατρικής και Παγκόσμιας Παιδιατρικής Εταιρείας, κ. Ανδρέας Κωνσταντόπουλος.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα αποτυπώνεται στο εμβόλιο κατά της μηνιγγίτιδας Β, καθώς 
όπως αναφέρθηκε, μόλις 3 στους 10 Έλληνες μαθητές είναι εμβολιασμένοι για
την πρόληψη του επικίνδυνου μικροβίου.

Επιστολή του ΓΓ του ΥΠΠΕΘ Ιωάννη Παντή για την εκπαίδευση των παιδιών των 
προσφύγων 

Ο Γ.Γ του ΥΠΠΕΘ Ιωάννης Παντής απέστειλε επίσης επιστολή προς τους Διευθυντές 
Περιφερειών, Διεύθυνσεων, σχολικών μονάδων αλλά και στους Συλλόγους Γονέων
και τις  Σχολικές Επιτροπές όλων των σχολείων με θέμα την εκπαίδευση των 
παιδιών των προσφύγων. 

Ακολουθεί η επιστολή:

"Αξιότιμοι, Το δικαίωμα στην εκπαίδευση είναι βασικό ανθρώπινο δικαίωμα, το 
οποίο σέβεται, προστατεύει και προωθεί το ελληνικό κράτος. Κάθε παιδί έχει
δικαίωμα στην εκπαίδευση σύμφωνα με το ευρωπαϊκό και το εθνικό δίκαιο. Το 
Υπουργείο Παιδείας, συνεπές στις υποχρεώσεις του για την παροχή εκπαίδευσης 
στους
προσφυγόπαιδες, όπως αυτές προκύπτουν από τη διεθνή και την ελληνική νομοθεσία 
(αρ. 28 της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, ΟΗΕ, 1989,
επικυρώθηκε στη χώρα μας με τον ν. 2101/1992, ΦΕΚ Α’ 192 και άρθρο 16 του 
Συντάγματος), όπου θεμελιώνεται το δικαίωμα όλων των παιδιών στην εκπαίδευση,
έχει προχωρήσει, με την υποστήριξη της Επιστημονικής Επιτροπής που έχει 
συστήσει (με την υπ’ αριθμό πρωτ. ΓΓ1/47079/ 18-03-2016 Υπουργική Απόφαση) και
με την γνωμοδότηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, στην κατάρτιση ενός 
εκπαιδευτικού προγράμματος το οποίο θα λειτουργήσει από το σχολικό έτος
2016–2017, για τα παιδιά των προσφύγων.

Το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα αφορά στα παιδιά που διαμένουν σε κέντρα 
φιλοξενίας και έχει ως πρωταρχικό στόχο τη μετάβαση των παιδιών αυτών από τη ζωή
στους καταυλισμούς σε μια σχολική κανονικότητα και τελικά την επιτυχή ένταξή 
τους στη σχολική κουλτούρα. Κατ’εφαρμογή του άρθρου 38 του ν. 4416/2016 (ΦΕΚ
Α 159) «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση 
και άλλες διατάξεις» ιδρύθηκαν με την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθ.
152360/ΓΔ4,(ΦΕΚ 3049 Β, 2016), Δομές Υποδοχής Εκπαίδευσης Προσφύγων, οι οποίες 
θα λειτουργούν εντός σχολικών μονάδων τόσο της πρωτοβάθμιας όσο και της
δευτεροβάθμιας υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

Στο πλαίσιο λειτουργίας αυτών των Δομών θα εφαρμοστεί εβδομαδιαίο εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα είκοσι ωρών (τέσσερις ώρες ημερησίως),το οποίο θα υλοποιείται
τις απογευματινές ώρες (2–6 μ.μ.) με στόχο είτε την ένταξη των παιδιών στο 
ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα από το επόμενο σχολικό έτος, είτε την ένταξή τους
στο σχολικό σύστημα άλλης ευρωπαϊκής χώρας, σε περίπτωση μετεγκατάστασης της 
οικογένειάς τους. Στην επιλογή των σχολικών μονάδων που θα φιλοξενήσουν τις
τάξεις υποδοχής έχει ληφθεί υπόψη τόσο ο αριθμός των παιδιών, όσο και η 
διαθεσιμότητα αιθουσών. Πρωτίστως όμως και σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας
έχει ληφθεί υπόψη ως απαραίτητη προϋπόθεση να ακολουθείται η πρόοδος του 
προγράμματος της εμβολιαστικής κάλυψης των παιδιών που βασίζεται στις αποφάσεις
της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμού.

Σας πληροφορούμε ότι μέχρι στιγμής όλα τα παιδιά που πρόκειται να ενταχθούν 
στις ΔΥΕΠ πληρούν τις προϋποθέσεις που έθεσε η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμού.
Για την ομαλή λειτουργία όλων των ΔΥΕΠ έχουν εξασφαλισθεί οι αναγκαίοι πόροι 
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF), ενώ παράλληλα
ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης έχει εξασφαλίσει την αναγκαία χρηματοδότηση 
από κονδύλια της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Πολιτικής
Προστασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG ECHO) για την κάλυψη του κόστους 
μεταφοράς των παιδιών με λεωφορεία και συνοδούς από τις δομές φιλοξενίας στα 
γειτονικά
σχολεία.

Επίσης σας πληροφορούμε πως οι αρμόδιες υπηρεσίες των Δήμων σε συνεργασία με 
τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων, οι οποίες έχουν επιλεγεί ή θα επιλεγούν
για τη λειτουργία των ΔΥΕΠ, θα πρέπει να προχωρήσουν σε μια αρχική εκτίμηση των 
επιπλέον εξόδων που θα αφορούν στην καθαριότητα, στη φύλαξη, στον φωτισμό
και στη θέρμανση των εν λόγω σχολικών μονάδων, ώστε να κοστολογηθούν οι 
επιπρόσθετες αναγκαίες επιχορηγήσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον ΔΟΜ. Οι
επιπρόσθετες αυτές επιχορηγήσεις θα δοθούν απευθείας στις Σχολικές επιτροπές 
προς εκταμίευση. Για την εύρυθμη λειτουργία των Δομών Υποδοχής Εκπαίδευσης
και την απρόσκοπτη παροχή εκπαίδευσης στα παιδιά των προσφύγων εντός των 
σχολικών μονάδων, κάτι που αποτελεί στόχο και επιθυμία όλων μας, καλούμε τους
Διευθυντές ,τα μέλη των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων, τα μέλη των σχολικών 
επιτροπών και τους εκπαιδευτικούς να συνδράμουν προς αυτήν την κατεύθυνση στο
μέτρο της επαγγελματικής ευσυνειδησίας και κοινωνικής αλληλεγγύης τους.

Η διαδικασία παροχής εκπαίδευσης στα παιδιά των προσφύγων αποτελεί υποχρέωση 
του κράτους που υπαγορεύεται από διατάξεις του Συντάγματος και της Σύμβασης
για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Σας ενημερώνουμε ότι η μη συμμόρφωση με την 
εθνική νομοθεσία και τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας πιθανόν να επισύρει
νομικές κυρώσεις γεγονός το οποίο θα θέλαμε να αποφευχθεί. Σε καμία περίπτωση 
πάντως δεν μπορεί να αρνηθεί κανείς το δικαίωμα των παιδιών αυτών στην 
εκπαίδευση
και να παρακάμψει ή να υποσκάψει την θετική υποχρέωση του κράτους, να 
υλοποιήσει την παροχή εκπαίδευσης.

Το ΥΠΠΕΘ θεωρεί εξαιρετικά σημαντική την υποστήριξη σας στο δύσκολο έργο της 
εκπαίδευσης των παιδιών των προσφύγων και σας ευχαριστεί για την συνεργασία
και την συνδρομή σας σε αυτό.

Με τιμή ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΠΑΝΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΠΠΕΘ".
http://www.news24.gr
________

Orasi mailing list
για την διαγραφή σας από αυτή την λίστα στείλτε email στην διεύθυνση
orasi-requ...@hostvis.net
και στο θέμα γράψτε unsubscribe

Για να στείλετε ένα μήνυμα και να το διαβάσουν όλοι οι συνδρομητές της λίστας 
στείλτε email στην διεύθυνση
Orasi@hostvis.net

διαβάστε τι συζητά αυτή η λίστα
http://hostvis.net/mailman/listinfo/orasi_hostvis.net

Για το αρχείο της λίστας
http://www.mail-archive.com/orasi@hostvis.net/
Εναλλακτικό αρχείο:
http://hostvis.net/pipermail/orasi_hostvis.net/
παλαιότερο αρχίο (έως 25/06/2011)
http://www.freelists.org/archives/orasi
__________
NVDA δωρεάν αναγνώστης οθώνης ένα πρόγραμμα ανοιχτού λογισμικού
http://www.nvda-project.org/
_____________
Κατάλογος ηχητικών βιβλίων για ανάγνωση
http://www.hostvis.net/audiobooks/katalogos.xls
Τα ηχογραφημένα βιβλία με φυσική φωνή προσφέρονται από τις βιβλιοθήκες που 
λειτουργούν οι φορείς των τυφλών
____________

Απαντηση