> 2016-10-16_70 Δελτίο τύπου
> Σωματείου Ατόμων με Ειδικές
> Ανάγκες Ν.
> Λακωνίας - Επιστημονικό forum -
> Ολοκλήρωση 2ης τηλεδιάσκεψης
> Το Δ.Σ. του Σωματείου Ατόμων με
> Ειδικές Ανάγκες Ν. Λακωνίας
> προσκαλεί
> όλους τους κοινωνικούς
> επιστήμονες και επιστήμονες
> υγείας, να δηλώσουν
> το ενδιαφέρον τους για να
> συμμετέχουν στο επιστημονικό
> forum, το οποίο
> ήδη ξεκίνησε τις εργασίες του,
> πανω στις 3 θεματικές ενότητες,
> που
> αφορούν στην εκπαίδευση, τον
> αθλητισμό και την κοινωνική
> ενσωμάτωση,
> στο πλαίσιο της εφαρμογής των
> αρχών της σχεδίασης για όλους.
> Την Κυριακή 16 Οκτωβρίου 2016
> πραγματοποιήθηκε η 2η
> τηλεδιάσκεψη, κατά
> τη διάρκεια της οποίας
> ολοκληρώθηκε η διαδικασία
> κατάθεσης προτάσεων
> των μελών, δημιουργήθηκαν οι 3
> ομάδες εργασίας, σύμφωνα με την
> προτίμηση των μελών και με
> κριτήριο την ισόποση και
> αναλογική ανάπτυξη
> των θεματικών, καθορίστηκε το
> πλάνο δράσης κάθε θεματικής, το
> χρονοδιάγραμμα για τις επόμενες
> τηλεδιασκέψεις, καθώς και για
> την
> παρουσίαση των πορισμάτων των
> ομάδων εργασίας σε ημερίδα στη
> Σπάρτη,
> πιθανότατα στα μέσα Δεκεμβρίου.
> Τονίστηκε, ιδιαίτερα, η ανάγκη
> υποβολής ρεαλιστικών προτάσεων,
> ικανών να τύχουν πρακτικής
> εφαρμογής.
> Διαβάστε το σύνολο του δελτίου
> τύπου στο:
> http://takisalexandrakis.blogspot.gr/2016/10/2016-10-1670-forum-2.html
> 
> 2016-10-05_68 Δελτίο τύπου Σωματείου
> Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Ν.
> Λακωνίας -
> Αναπτυξιακή προοπτική - Στον
> τουρισμό για όλους ήταν
> αφιερωμένη η
> φετινή παγκόσμια ημέρα
> τουρισμού
> Ένα ανεκμετάλλευτο τουριστικό
> προϊόν -
> Η παγκόσμια ημέρα τουρισμού 2016
> ήταν αφιερωμένη στον τουρισμό
> για όλους!
> Το Σωματείο Ατόμων με Ειδικές
> Ανάγκες Ν. Λακωνίας εργάζεται
> μεθοδικά
> προωθώντας τις λύσεις που η
> εφαρμογή των αρχών της σχεδίασης
> για όλους
> μπορεί να προσφέρει στους
> Ανθρώπους με Αναπηρία του νομού
> και της
> περιφέρειάς μας, οδηγώντας μας
> σταδιακά, στην άρση κάθε είδους
> αποκλεισμού, πετυχαίνοντας
> ταυτόχρονα οφέλη και για άλλες
> πολυπληθείς
> κοινωνικές ομάδες όπως αυτή των
> ηλικιωμένων, των παροδικά
> τραυματιών ή
> γενικότερα των εμποδιζόμενων
> προσώπων, οι οποίες πολύ συχνά
> αντιμετωπίζουν κοινά, παρόμοια
> με τους αναπήρους προβλήματα,
> επιδεινούμενα ανάλογα με την
> ηλικία. Αλληλένδετη με τα
> προαναφερόμενα
> είναι η δράση του Σωματείου μας,
> στην κατεύθυνση της προώθησης
> ενός
> δυναμικά αναπτυξιακού τομέα που
> αποτελεί ο τουρισμός για όλους,
> ενός
> ανεκμετάλλευτου ουσιαστικά
> τουριστικού προϊόντος για τη
> χώρα μας.
> Διαβάστε περισσότερα στο:
> http://takisalexandrakis.blogspot.gr/2016/10/2015-10-0568.html
> 
> 2016-09-10_63 Δελτίο τύπου Σωματείου
> Ατομων με Ειδικές Ανάγκες Ν.
> Λακωνίας -
> Πρόσκληση κοινωνικών
> επιστημόνων και επιστημόνων
> υγείας για την
> προετοιμασία επιστημονικού Forum -
> Ολοκλήρωση 1ης τηλεδιάσκεψης
> Για τη συμμετοχή σας παρακαλούμε
> να στείλετε ένα ηλεκτρονικό
> μήνυμα,
> στη διεύθυνση alexandrakista...@gmail.com
> με τα στοιχεία επικοινωνίας
> σας.
> Για την επίτευξη κάθε επόμενης
> τηλεδιάσκεψης είναι απαραίτητο
> να έχετε
> εγκαταστήσει στον...
> Διαβάστε περισσότερα στο:
> http://takisalexandrakis.blogspot.gr/2016/09/2016-09-1063-forum_21.html
> 
> Άρθρο Τάκη Αλεξανδράκη - Νερό το
> πολυτιμότερο αγαθό
> http://takisalexandrakis.blogspot.com/2016/05/blog-post.html?spref=tw
> 
> Το αναπηρικό αμαξίδιο των 200 ευρώ
> που προσφέρεται μέσω των
> δράσεων
> ποδηλατικών διαδρομών ή
> συλλογής πλαστικών πωμάτων δεν
> εξασφαλίζει την
> αυτονομία του χρήστη του
> http://takisalexandrakis.blogspot.gr/2016/07/2016-05-0533.html
> 
> Χορήγηση αναπηρικού αμαξιδίου
> και στους συνανθρώπους μας που
> εισέρχονται στην αναπηρία ως
> παραπληγικοί ενώ είναι
> ανασφάλιστοι - Η
> απάντηση του Υπουργείου Υγείας
> http://takisalexandrakis.blogspot.gr/2016/07/2016-07-1459.html
> 
> Διδακτική ιστορία - Ο Τάκης!
> http://takisalexandrakis.blogspot.gr/2016/09/blog-post_24.html
> 
> video - Η εβδομαδιαία συμμετοχή του
> Τάκη Αλεξανδράκη στην εκπομπή
> "καθημερινά και απλά" της ΕΡΤ3
> http://takisalexandrakis.blogspot.com/2016/09/21.html?spref=tw
> 
> videos από ΕΡΤ3 Η "παρέα εν δράσει"
> πετώντας με την ευγενική
> χορηγία
> της Aegean Airlines ολοκλήρωσε την
> εθελοντική της δράση "Μάθε για
> μένα
> και ας Σχεδιάσουμε για όλους" στη
> μυροβόλο Χίο
> http://takisalexandrakis.blogspot.gr/2016/07/aegean-airlines.html
> 
> Παρέα εν δράσει - Μάθε για μένα
> και ας σχεδιάσουμε για όλους
> Επικοινωνήστε μαζί μας για να
> παρουσιάσουμε τη δράση μας και
> στην περιοχή σας
> https://www.facebook.com/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%AD%CE%B1-%CE%B5%CE%BD-%CE%B4%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9-%CE%9C%CE%AC%CE%B8%CE%B5-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B1%CF%82-%CF%83%CF%87%CE%B5%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CF%83%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B5-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%8C%CE%BB%CE%BF%CF%85%CF%82-915542488550231/
> 
> Μια ενδιαφέρουσα ανάλυση των
> λύσεων για την επίτευξη
> πρόσβασης στην
> θάλασσα Ανθρώπων με Ειδικές
> Ανάγκες και ηλικιωμένων, η οποία
> συγκρίνει
> και αξιολογεί την
> προσβασιμότητα με το κόστος
> κατασκευής και
> συντήρησης και το βαθμό
> ανεξαρτησίας και αυτονομίας των
> εξυπηρετουμένων, για την κάθε
> μια λύση ξεχωριστά
> 2016-06-09_44 Θέμα: Υποχρέωση των ΟΤΑ
> για την εξασφάλιση πρόσβασης
> στη
> θάλασσα σε μια τουλάχιστον
> παραλία της περιοχής ευθύνης
> τους
> http://takisalexandrakis.blogspot.gr/2016/06/2016-06-0944.html
> 
> Όλες οι γνωματεύσεις αναπηρίας,
> των οποίων η ορισμένη ημερομηνία
> λήξης
> της ισχύος τους δεν έχει
> παρέλθει, ή εάν έχουν αόριστη
> ημερομηνία
> λήξης και ισχύουν εφ'όρου ζωής,
> διατηρούν την ισχύ τους ως
> επίσημα
> έγγραφα και πρέπει να γίνουν
> δεκτές για φορολογικούς λόγους
> όπως
> ορίζει και η ΠΟΛ. 1041/2016 στην οποία
> αναφέρεται το δελτίο τύπου 48
> του Σωματείου Ατόμων με Ειδικές
> Ανάγκες Ν. Λακωνίας.
> 2016-06-15_48 Θέμα: Ενημέρωση για την
> ΠΟΛ. 1041/2016 σχετικά με την
> ισχύ των γνωματεύσεων αναπηρίας
> για τη δήλωση φορολογίας
> εισοδήματος
> φυσικών προσώπων φορολογικού
> έτους 2015
> http://takisalexandrakis.blogspot.gr/2016/06/2015-06-1548-10412016-2015.html
> 
> 2016-06-14_46 Θέμα: Διευκρινίσεις
> σχετικά με την εγκύκλιο για τη
> διασφάλιση της πρόσβασης των
> ανασφάλιστων και των κοινωνικά
> ευάλωτων
> ομάδων στο δημόσιο σύστημα
> υγείας
> http://takisalexandrakis.blogspot.gr/2016/06/2016-06-1446.html2016-06-14_46
> Θέμα: Διευκρινίσεις σχετικά με
> την εγκύκλιο για τη διασφάλιση
> της
> πρόσβασης των ανασφάλιστων και
> των κοινωνικά ευάλωτων ομάδων
> στο
> δημόσιο σύστημα υγείας
> 
> Ενημέρωση για την πρόσβαση των
> δικαιούχων ανασφάλιστων σε
> ιατρική και
> νοσηλευτική περίθαλψη του Ε.Σ.Υ. -
> απευθείας με τη χρήση του ΑΜΚΑ ή
> με
> τη χρήση της Κάρτας Υγειονομικής
> Περίθαλψης Αλλοδαπού
> http://takisalexandrakis.blogspot.gr/2016/07/2016-07-2760.html
> 
> Σύντομος οδηγός ερωταπαντήσεων
> για την πρόσβαση ανασφάλιστων
> στο
> δημόσιο σύστημα υγείας
> http://takisalexandrakis.blogspot.gr/2016/06/2016-06-3057.html
> 
> Ενημέρωση για την εξασφάλιση του
> απαραίτητου επιπέδου
> προσβασιμότητας
> Ατόμων με Αναπηρία στο δομημένο
> και το ψηφιακό περιβάλλον που
> απαιτούν
> οι Προσκλήσεις των 4 Δράσεων του
> ΕΠΑνΕΚ με τις σχετικές
> απαντήσεις του
> Υπουργείου Οικονομίας,
> Ανάπτυξης και Τουρισμού
> http://takisalexandrakis.blogspot.gr/2016/07/2016-07-2861-4.html
> 
> Ένα ανεκμετάλλευτο τουριστικό
> προϊόν
> http://takisalexandrakis.blogspot.gr/2016/07/2015-11-1053.html
> 
> Άρθρο Τάκη Αλεξανδράκη - Ακούει
> κανείς; Από την παραλία στο
> δρόμο
> ημίγυμνοι αναβάτες με μυρωδιά
> αντιλιακού και θανάτου
> http://takisalexandrakis.blogspot.gr/2016/06/18.html
> 
> Άρθρο Τάκη Αλεξανδράκη - "Ακούει
> κανείς;" Ασυντήρητα οχήματα
> δημόσιας
> και ιδιωτικής χρήσης
> http://takisalexandrakis.blogspot.gr/2016/05/blog-post_31.html
> 
> video "καθημερινά και απλά" 06-06-2016
> ΕΡΤ3 - Ολοκληρώθηκε το 1ο
> festival φορέων ειδικής εκπαίδευσης
> στο Γκάζι "Όλοι Μαζί"
> http://takisalexandrakis.blogspot.gr/2016/06/video-06-06-2016-3-1-festival.html
> 
> Παλαιότερα δελτία τύπου
> Θέμα: Eurostat: Στην Ελλάδα το 2015
> ζούσαν σε κατάσταση ένδειας
> περίπου 2,37 εκατομμύρια άνθρωποι
> - δραματικά τα επίσημα στοιχεία
> και
> η κατάσταση επιδεινώνεται
> Θέμα: Η παρακολούθηση της
> εφαρμογής των αρχών της
> σχεδίασης για όλους
> προτεραιότητα του Σωματείου
> Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Ν.
> Λακωνίας
> Θέμα: Σχόλια στη δημόσια
> διαβούλευση για το σχέδιο νόμου
> «Σύσταση
> Γενικής Γραμματείας
> Ψηφιακής Πολιτικής»
> Θέμα: Ενημέρωση για τη διάρκεια
> ισχύος της αναπηρίας των
> υγειονομικών
> επιτροπών των ασφαλιστικών
> φορέων και για τις 43 μόνιμες και
> μη
> αναστρέψιμες παθήσεις
> http://takisalexandrakis.blogspot.gr/p/blog-page_21.html
> 
> Ένα ακόμη δημοσίευμα
> επιβεβαιώνει την προσέγγιση μας
> για τον αφανισμό
> των Ανθρώπων με Ειδικές Ανάγκες
> μέσω των περικοπών των κονδυλίων
> για
> την πρόνοια
> http://takisalexandrakis.blogspot.gr/2016/06/blog-post.html
> 
> video - ο Τάκης Αλεξανδράκης στην
> εκπομπή "καθημερινά και απλά"
> της
> ΕΡΤ3 12/05/2016
> Ο Τάκης Αλεξανδράκης την Πέμπτη
> 12 Μαΐου 2016 φιλοξενήθηκε για μια
> ακόμη φορά στην εκπομπή της ΕΡΤ3
> "καθημερινά και απλά" που
> παρουσιάζουν οι αγαπητοί, Έλσα
> Ποιμενίδου και ο Χάρης
> Αρβανιτίδης.
> Συζητήθηκε η αδικαιολόγητη
> συμπεριφορά του οδηγού αστικού
> λεωφορείου
> στην Αθήνα, κατά της φίλης
> Ιωάννας Μαρίας, ο οποίος της
> απαγόρεψε την
> είσοδο στο όχημα δημοσίας χρήσης
> που οδηγούσε, λόγω του ότι η
> Ιωάννα
> Μαρία συνοδευόταν από το σκύλο
> οδηγό της. Επίσης αναφέρθηκαν
> στον
> καθημερινό αγώνα του Ανθρώπου με
> Αναπηρία στη χώρα μας, για την
> διεκδίκηση των αυτονόητων, και
> επισήμαναν την ανάγκη,
> επιτέλους, της
> ουσιαστικής και πραγματικής
> εφαρμογής του νομικού
> οπλοστασίου που έχει
> θεσπίσει η πατρίδα μας. Έκαναν
> ιδιαίτερη μνεία στα οφέλη των
> βιωματικών σεμιναρίων που
> πραγματοποιεί το Σωματείο
> Ατόμων με Ειδικές
> Ανάγκες Ν. Λακωνίας, και η "παρέα"
> σε ολόκληρη την Ελλάδα, για την
> ενημέρωση των Ανθρώπων με
> Αναπηρία και των οικογενειών
> τους για τα
> δικαιώματά τους και την
> προστασία τους, τη νομική
> υποστήριξή τους, την
> εφαρμογή των αρχών της σχεδίασης
> ΄για όλους, τον τουρισμό για
> όλους
> που αποτελεί ισχυρό μοχλό
> ανάπτυξης, την προσέγγιση των
> διαφόρων
> μορφών αναπηρίας, την
> προσβασιμότητα, τον
> παραολυμπιακό αθλητισμό και
> τα οφέλη του, και τους κινδύνους
> των κάθε είδους ατυχημάτων τα
> οποία
> αποτελούν τεράστια πύλη εισόδου
> νέων κυρίως Ανθρώπων στην
> αναπηρία.
> http://takisalexandrakis.blogspot.gr/2016/05/video-3-12052016.html
> 
> Η συζήτηση για περικοπές
> συντάξεων και επιδομάτων ίσως
> σας ξάφνιασε
> στην περίπτωση που δεν
> παρακολουθείτε τις αναλύσεις
> της συντακτικής
> ομάδας του ιστολογίου μας. Κάθε
> φορά που μια νέα δημοσίευση
> ανέβαινε
> στο ιστολόγιο μας προκαλούσε
> πλήθος αντιδράσεων, στις οποίες
> απαντούσαμε με απλά λόγια,
> λέγοντας πως το μόνο που κάνουμε
> είναι να
> μελετάμε τα δεδομένα και να τα
> αναλύουμε με λογική και την
> απαραίτητη
> προσοχή. Διαβάστε όλες τις
> δημοσιεύσεις που θα βρείτε στον
> ακόλουθο
> σύνδεσμο, ακούστε την προσέγγιση
> του θέματος στην εκπομπή της 18ης
> Ιανουαρίου 2015:
> http://takisalexandrakis.blogspot.gr/2016/02/blog-post_25.html
> 
> Το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα
> δεν έκρυψε ποτέ τις προθέσεις
> του.
> Ακούστε στο ραδιόφωνο του Alpha989
> την "παρέα" της 18ης Ιανουαρίου
> 2015 με την προσέγγιση του Τάκη
> Αλεξανδράκη στο ζήτημα της
> εφαρμογής
> του ελάχιστου εγγυημένου
> εισοδήματος.
> https://www.youtube.com/watch?v=8OHXMIunDak
> 
> video - ο Τάκης Αλεξανδράκης στην
> εκπομπή "καθημερινά και απλά"
> της
> ΕΡΤ3 12/05/2016
> http://takisalexandrakis.blogspot.gr/2016/05/video-3-12052016.html
> 
> Νερό το πολυτιμότερο αγαθό
> http://takisalexandrakis.blogspot.gr/2016/05/blog-post.html
> 
> video - Ο Τάκης Αλεξανδράκης
> καλεσμένος στην εκπομπή
> "καθημερινά και
> απλά" της ΕΡΤ3 της Παρασκευής
> 18/12/2015, συζητά με την Έλσα και το
> Χάρη για την εκπομπή του στο
> ραδιόφωνο του Alpha989 και Alpha 96,5,
> για τον αθλητισμό των Ανθρώπων
> με Αναπηρία, το πανελλήνιο
> πρωτάθλημα
> σκακιού τυφλών, σε μια αρχική
> προσέγγιση των ζητημάτων της
> αναπηρίας.
> http://takisalexandrakis.blogspot.gr/2015/12/video-3-18122015.html
> 
> Παρουσίαση του εργαλείου
> ελέγχου ηλεκτρονικής
> προσβασιμότητας w3c
> Διάβασε πως μπορείς και εσύ, με
> απλές κινήσεις, να βοηθήσεις
> στην
> πρόσβαση όλων στην πληροφορία
> στο διαδίκτυο
> http://takisalexandrakis.blogspot.gr/2015/02/blog-post_12.html
> 
> video - Βράβευση των κορυφαίων από
> την Ελληνική Παραολυμπιακή
> Επιτροπή
> και την Εθνική Αθλητική
> Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία
> Για την υποστήριξη που ταπεινά
> παρέχω μέσω τον εκπομπών μου στο
> ραδιόφωνο του Alpha989 και Alpha 96,5,
> στην άξια αγωνιστική δράση των
> αθλητριών και αθλητών με
> αναπηρία, οι οποίοι τιμούν τη
> χώρα μας σε όλο
> τον κόσμο, η Ελληνική
> Παραολυμπιακή Επιτροπή (ΕΠΕ) και
> η Εθνική
> Αθλητική Ομοσπονδία Ατόμων με
> Αναπηρίες (ΕΑΟΜ-ΑμεΑ), μου
> απένειμε ένα
> ιδιαίτερα τιμητικό βραβείο την
> Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2015
> http://takisalexandrakis.blogspot.gr/2015/12/blog-post.html
> 
> για νομική υποστήριξη στείλτε
> μας το αίτημά σας, το ερώτημά σας
> στην
> φόρμα επικοινωνίας του
> ιστολογίου μας
> http://takisalexandrakis.blogspot.gr/
> 
> Κατεβάστε δωρεάν το βιβλίο : Η
> ηλεκτρονική προσβασιμότητα
> θεμέλιο για
> τη διασφάλιση των ατομικών δικ.
> και ελευθεριών
> http://takisalexandrakis.blogspot.com/2015/10/blog-post_17.html?spref=tw
> 
> Μπορεί η οριζόντια υιοθέτηση του
> σχεδιασμού φιλικών προς τον
> πολίτη
> υπηρεσιών να βοηθήσει στην
> πάταξη της φοροδιαφυγής;
> http://takisalexandrakis.blogspot.gr/2015/09/blog-post.html
> 
> Πρόσκληση σε διαβούλευση: Ή
> αλλάζουμε ή βουλιάζουμε: η
> συνδιαμόρφωση
> Εθνικής Στρατηγικής για την
> ουσιαστική βελτίωση της
> ποιότητας ζωής των
> πολιτών με αναπηρία με όχημα την
> Σχεδίαση για Όλους
> http://takisalexandrakis.blogspot.gr/2015/08/blog-post_4.html
> 
> Πετύχαμε την ανατροπή: Οι
> άνεργοι ανάπηροι άνω του 50% θα
> μοριοδοτούνται σε κάθε νέα
> προκήρυξη θέσεων κοινωφελούς
> εργασίας του
> ΟΑΕΔ
> http://takisalexandrakis.blogspot.gr/2015/06/50.html
> 
> Διδακτική ιστορία - τα καρότα, το
> αυγό και ο καφές
> http://takisalexandrakis.blogspot.gr/2015/08/blog-post_19.html
> 
> 2015-05-15_24 Δελτίο τύπου Σωματείου
> Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Ν.
> Λακωνίας -
> Καταγγελία Σωματείου Ατόμων με
> Ειδικές Ανάγκες Ν. Λακωνίας για
> τη μη
> προσβασιμότητα της διαδικτυακής
> πύλης του ΑΣΕΠ
> http://takisalexandrakis.blogspot.gr/2015/05/2015-05-1524.html
> 
> Αλεξανδράκης Τάκης
> skype name: liquid-takis
> blog: http://takisalexandrakis.blogspot.gr/
>     mobile phone: +306932-312-912
> Facebook name: takis alexandrakis
> Twitter: @talexandrakis
> 
>     Εάν σας είναι
> ανεπιθύμητη η λήψη των μηνυμάτων
> ηλεκτρονικού
> ταχυδρομείου που σας στέλνω
> παρακαλώ ζητήστε μου να διαγράψω
> την
> ηλεκτρονική σας διεύθυνση από τη
> λίστα επαφών μου.
> Ευχαριστώ
> 
________

Orasi mailing list
για την διαγραφή σας από αυτή την λίστα στείλτε email στην διεύθυνση
orasi-requ...@hostvis.net
και στο θέμα γράψτε unsubscribe

Για να στείλετε ένα μήνυμα και να το διαβάσουν όλοι οι συνδρομητές της λίστας 
στείλτε email στην διεύθυνση
Orasi@hostvis.net

διαβάστε τι συζητά αυτή η λίστα
http://hostvis.net/mailman/listinfo/orasi_hostvis.net

Για το αρχείο της λίστας
http://www.mail-archive.com/orasi@hostvis.net/
Εναλλακτικό αρχείο:
http://hostvis.net/pipermail/orasi_hostvis.net/
παλαιότερο αρχίο (έως 25/06/2011)
http://www.freelists.org/archives/orasi
__________
NVDA δωρεάν αναγνώστης οθώνης ένα πρόγραμμα ανοιχτού λογισμικού
http://www.nvda-project.org/
_____________
Κατάλογος ηχητικών βιβλίων για ανάγνωση
http://www.hostvis.net/audiobooks/katalogos.xls
Τα ηχογραφημένα βιβλία με φυσική φωνή προσφέρονται από τις βιβλιοθήκες που 
λειτουργούν οι φορείς των τυφλών
____________

Απαντηση