καλλα μετα απο ολουσ αυτουσ μανη κανησ γηα να πληρωνη;;;;

Στις 13 Απριλίου 2018 - 9:37 μ.μ., ο χρήστης skordilis-spyros <
spyri...@otenet.gr> έγραψε:

>
>
>
> Ελεύθερη και μειωμένη είσοδος σε αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία
>
> Απαλλάσσονται από την καταβολή αντιτίμου εισόδου τα άτομα με αναπηρία (67%
> και άνω) και ένας συνοδός αυτών, με την επίδειξη βεβαίωσης αναπηρίας του
> Υπουργείου Υγείας ή ιατρικής γνωμάτευσης δημόσιου φορέα όπου θα αναγράφεται
> με σαφήνεια η αναπηρία και το ποσοστό αυτής.
>
> Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού ανακοινώνει ότι τη Τετάρτη 18
> Απριλίου 2018 - Διεθνής Ημέρα Μνημείων - θα είναι κατ' εξαίρεση ανοιχτοί
> και με ελεύθερη είσοδο όλοι οι Αρχαιολογικοί Χώροι και τα Μνημεία που
> ανήκουν στο Δημόσιο και θα λειτουργήσουν σύμφωνα με το κανονικό ωράριο
> λειτουργίας τους. Το μουσείο της Ακρόπολης θα έχει είσοδο 5?.
>
> 1. Η είσοδος στους αρχαιολογικούς χώρους, τα μνημεία και τα μουσεία είναι
> ελεύθερη, χωρίς την καταβολή αντιτίμου, την πρώτη Κυριακή κάθε μήνα από 1η
> Νοεμβρίου έως 31η Μαρτίου εκάστου έτους.
>
> Επίσης καθορίζονται ως ημέρες ελεύθερης εισόδου η Εθνική Εορτή της 28ης
> Οκτωβρίου, οι επετειακές και βάσει διεθνών συμβάσεων ημερομηνίες ? η 18η
> Απριλίου (Διεθνής Ημέρα Μνημείων), η 18η Μαΐου (Διεθνής Ημέρα Μουσείων), το
> Διήμερο Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς (το τελευταίο
> σαββατοκύριακο Σεπτεμβρίου εκάστου έτους) ?, και η 6η Μαρτίου (Ημέρα Μνήμης
> Μελίνας Μερκούρη).
>
> 2. Απαλλάσσονται από την καταβολή αντιτίμου εισόδου οι κάτωθι:
>
> α) οι νέοι ηλικίας έως 18 ετών, με την επίδειξη της αστυνομικής τους
> ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους για την επιβεβαίωση της ηλικίας.
>
> β) οι φοιτητές και οι σπουδαστές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων,
> Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, των Στρατιωτικών Σχολών ή ισότιμων
> Σχολών των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και των Σχολών
> Ξεναγών, με την επίδειξη της φοιτητικής-σπουδαστικής τους ταυτότητας.
>
> γ) οι υπάλληλοι του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Ταμείου
> Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, με την επίδειξη της υπηρεσιακής
> τους ταυτότητας.
>
> δ) οι κάτοχοι ειδικής κάρτας μέλους του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων
> (ICOM) και του Διεθνούς Συμβουλίου Μνημείων και Τοποθεσιών (ICOMOS), με την
> επίδειξη αυτής.
>
> ε) οι ξεναγοί, με την επίδειξη της επαγγελματικής τους ταυτότητας.
>
> στ) οι συνοδοί εκπαιδευτικοί στις εκπαιδευτικές επισκέψεις σχολείων και
> ιδρυμάτων της Α΄ βάθμιας, Β΄ βάθμιας, Γ΄ βάθμιας Εκπαίδευσης, των
> Στρατιωτικών Σχολών.
>
> ζ) τα μέλη Εταιρειών και Συλλόγων Φίλων Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων,
> με την επίδειξη της θεωρημένης κάρτας μέλους.
>
> η) οι αστυνομικοί του Τμήματος Αρχαιοκαπηλίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας.
>
> θ) οι επίσημοι φιλοξενούμενοι του Ελληνικού Δημοσίου, μετά από έγκριση της
> Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς.
>
> ι) οι κάτοχοι Δελτίου ελεύθερης εισόδου.
>
> ια) τα άτομα με αναπηρία (67% και άνω) και ένας συνοδός αυτών, με την
> επίδειξη βεβαίωσης αναπηρίας του Υπουργείου Υγείας ή ιατρικής γνωμάτευσης
> δημόσιου
>
> φορέα όπου θα αναγράφεται με σαφήνεια η αναπηρία και το ποσοστό αυτής.
>
> ιβ) οι γονείς πολύτεκνων οικογενειών και τα παιδιά τους έως 23 ετών ή 25
> ετών εάν σπουδάζουν ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και
> ανεξαρτήτως ηλικίας εάν έχουν αναπηρία, με την επίδειξη θεωρημένου πάσου
> πολυτέκνων της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ). Επίσης οι
> γονείς τρίτεκνων οικογενειών και τα παιδιά τους έως 23 ετών ή 24 ετών εάν
> σπουδάζουν και ανεξαρτήτως ηλικίας εάν έχουν αναπηρία, με την επίδειξη
> πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο.
>
> ιγ) οι μονογονεϊκές οικογένειες με ανήλικα τέκνα, με την επίδειξη
> πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο. Στην περίπτωση των
> διαζευγμένων, μόνον ο γονέας που έχει την επιμέλεια των τέκνων.
>
> ιδ) οι κάτοχοι ενεργού κάρτας ανεργίας.
>
> ιε) οι κάτοχοι κάρτας αλληλεγγύης και τα εξαρτώμενα από αυτούς άτομα, με
> την επίδειξη της κάρτας και πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης ή
> οποιουδήποτε άλλου εγγράφου πιστοποιεί τα εξαρτώμενα από αυτούς άτομα.
>
> ιστ) οι δημοσιογράφοι, με την επίδειξη της δημοσιογραφικής τους ταυτότητας.
>
> ιζ) τα μέλη του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος και αντίστοιχων
> Επιμελητηρίων κρατών-μελών της ΕΕ, με την επίδειξη της κάρτας μέλους.
>
> 3. Δικαιούνται να αποκτήσουν Δελτίο ελεύθερης εισόδου τριετούς διάρκειας,
> με δικαίωμα ανανέωσης, οι κάτωθι:
>
> α) τα μέλη των Κεντρικών Συμβουλίων και των Τοπικών Συμβουλίων Μνημείων
> του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
>
> β) τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων και οι Διευθυντές των Ν.Π.Δ.Δ. και
> των Ν.Π.Ι.Δ. που εποπτεύονται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.
>
> γ) οι εκπαιδευτικοί λειτουργοί της Α΄ βάθμιας, Β΄ βάθμιας, Γ΄ βάθμιας
> εκπαίδευσης (εν ενεργεία και συνταξιούχοι). Στην περίπτωση των αναπληρωτών
> και των ωρομίσθιων καθηγητών, η έκδοση Δελτίου ελεύθερης εισόδου είναι
> δυνατή για το διάστημα που ασκούν το εκπαιδευτικό λειτούργημα.
>
> δ) οι πτυχιούχοι Ιστορικών και Αρχαιολογικών Τμημάτων των Φιλοσοφικών
> Σχολών καθώς και των Σχολών Αρχιτεκτονικής, των Ανώτατων Σχολών Καλών
> Τεχνών, των Σχολών Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης,
> συμπεριλαμβανομένων και των Τεχνικών Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων
> Τέχνης, της ημεδαπής ή ισότιμων Σχολών των κρατών?μελών της Ευρωπαϊκής
> Ένωσης, καθώς και οι κάτοχοι μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων των
> τμημάτων και των σχολών αυτών.
>
> ε) οι πτυχιούχοι Μουσειακών Σπουδών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
> της ημεδαπής ή ισότιμων Σχολών των κρατών?μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
> καθώς και οι κάτοχοι μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων των σπουδών
> αυτών.
>
> στ) οι Διευθυντές και τα μέλη των Ξένων Αρχαιολογικών Σχολών στην Ελλάδα.
>
> ζ) οι συνταξιούχοι υπάλληλοι του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και
> του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων.
>
> η) οι επί συμβάσει υπάλληλοι του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και
> του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων.
>
>
> Μειωμένες τιμές
>
> 1. Καθορίζεται ως μειωμένο εισιτήριο, το εισιτήριο του οποίου η τιμή
> ανέρχεται στο 50% περίπου της εκάστοτε καθορισμένης τιμής. Η ως άνω
> περιγραφόμενη μειωμένη τιμή των μεμονωμένων εισιτηρίων ισχύει για όλους
> τους επισκέπτες κατά το διάστημα από 1η Νοεμβρίου έως 31η Μαρτίου εκάστου
> έτους.
>
> 2. Καθ' όλη τη διάρκεια του έτους μειωμένη τιμή στα μεμονωμένα καθώς και
> στα ενιαία εισιτήρια δικαιούνται οι κάτωθι:
>
> α) οι φοιτητές και οι σπουδαστές των Ανώτατων και Ανώτερων Εκπαιδευτικών
> Ιδρυμάτων, Τεχνολογικών Εκ παιδευτικών Ιδρυμάτων ή ισότιμων Σχολών των
> εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρών, με την επίδειξη της φοιτητικής τους
> ταυτότητας,
>
> β) οι Έλληνες πολίτες και οι πολίτες των λοιπών κρατών?μελών της
> Ευρωπαϊκής Ένωσης άνω των 65 ετών, με την επίδειξη της αστυνομικής τους
> ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους για την επιβεβαίωση της ηλικίας και της
> χώρας προέλευσης.
>
> γ) οι συνοδοί γονείς στις εκπαιδευτικές επισκέψεις των σχολείων της Α΄
> βάθμιας εκπαίδευσης.
>
>
> Πηγή: Αυτοδιοίκηση
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
> Κοινοποιήστε το στο Facebook twitter
>
>
>
> Εκτύπωση
>
>
> Αποστολή με e-mail
>
>
> Αποθήκευση
>
>
>
>
>
>
> Προηγούμενη σελίδα  Αρχή Σελίδας
>
>
>
> Υποκατηγορίες
>
> Από την ιστορία τής τυφλότητας και της αναπηρίας
>
> Πολιτιστικά δρώμενα
>
> Άλλες προσεγγίσεις της τυφλότητας και της αναπηρίας
>
> Διάσημοι τυφλοί
>
> Έργα συναδέλφων
>
> Έργα καλλιτεχνών συναδέλφων
>
> Δείτε εδώ
>
> Ψυχαγωγία-Ενημέρωση
>
>
>
> Μενού
>
>
>
> Αρχική /
>
> Ε.Ο.Τ. /
>
> Επικαιρότητα /
>
> Νομοθεσία /
>
> Θέματα τυφλότητας /
>
> Πολιτισμός /
>
> Αθλητισμός /
>
> Επικοινωνία /
>
>
>
>
> Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS!  Το www.eoty.gr λειτουργεί μέσα
> απο την προσβάσιμη πλατφόρμα του
> Συλλόγου Τεχνολογικής Ανάπτυξης Τυφλών  Di-net 1,56
> created by Thanasis Ilias
> ________
>
> Orasi mailing list
> για την διαγραφή σας από αυτή την λίστα στείλτε email στην διεύθυνση
> orasi-requ...@hostvis.net
> και στο θέμα γράψτε unsubscribe
>
> Για να στείλετε ένα μήνυμα και να το διαβάσουν όλοι οι συνδρομητές της
> λίστας στείλτε email στην διεύθυνση
> Orasi@hostvis.net
>
> διαβάστε τι συζητά αυτή η λίστα
> http://hostvis.net/mailman/listinfo/orasi_hostvis.net
>
> Για το αρχείο της λίστας
> http://www.mail-archive.com/orasi@hostvis.net/
> Εναλλακτικό αρχείο:
> http://hostvis.net/pipermail/orasi_hostvis.net/
> παλαιότερο αρχίο (έως 25/06/2011)
> http://www.freelists.org/archives/orasi
> __________
> NVDA δωρεάν αναγνώστης οθόνης ένα πρόγραμμα ανοιχτού λογισμικού
> http://www.nvda-project.org/
> _____________
> Τα ηχογραφημένα βιβλία με φυσική φωνή που ανεβαίνουν στις βιβλιοπροτάσεις
> προσφέρονται από τις βιβλιοθήκες που λειτουργούν οι φορείς των τυφλών
> ____________
 ________

Orasi mailing list
για την διαγραφή σας από αυτή την λίστα στείλτε email στην διεύθυνση
orasi-requ...@hostvis.net
και στο θέμα γράψτε unsubscribe

Για να στείλετε ένα μήνυμα και να το διαβάσουν όλοι οι συνδρομητές της λίστας 
στείλτε email στην διεύθυνση
Orasi@hostvis.net

διαβάστε τι συζητά αυτή η λίστα
http://hostvis.net/mailman/listinfo/orasi_hostvis.net

Για το αρχείο της λίστας
http://www.mail-archive.com/orasi@hostvis.net/
Εναλλακτικό αρχείο:
http://hostvis.net/pipermail/orasi_hostvis.net/
παλαιότερο αρχίο (έως 25/06/2011)
http://www.freelists.org/archives/orasi
__________
NVDA δωρεάν αναγνώστης οθόνης ένα πρόγραμμα ανοιχτού λογισμικού
http://www.nvda-project.org/
_____________
Τα ηχογραφημένα βιβλία με φυσική φωνή που ανεβαίνουν στις βιβλιοπροτάσεις 
προσφέρονται από τις βιβλιοθήκες που λειτουργούν οι φορείς των τυφλών
____________

Απαντηση