δεν κατάλαβα τι γγράφεις. σπύρος

--------------------------------------------------
From: "anestis kourieris" <anestis131...@gmail.com>
Sent: Friday, April 13, 2018 9:47 PM
To: "orasi mailing list" <orasi@hostvis.net>
Subject: Re: [Orasi] Ελεύθερη και μειωμένη είσοδος σε αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία

καλλα μετα απο ολουσ αυτουσ μανη κανησ γηα να πληρωνη;;;;

Στις 13 Απριλίου 2018 - 9:37 μ.μ., ο χρήστης skordilis-spyros <
spyri...@otenet.gr> έγραψε:
Ελεύθερη και μειωμένη είσοδος σε αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία

Απαλλάσσονται από την καταβολή αντιτίμου εισόδου τα άτομα με αναπηρία (67%
και άνω) και ένας συνοδός αυτών, με την επίδειξη βεβαίωσης αναπηρίας του
Υπουργείου Υγείας ή ιατρικής γνωμάτευσης δημόσιου φορέα όπου θα αναγράφεται
με σαφήνεια η αναπηρία και το ποσοστό αυτής.

Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού ανακοινώνει ότι τη Τετάρτη 18
Απριλίου 2018 - Διεθνής Ημέρα Μνημείων - θα είναι κατ' εξαίρεση ανοιχτοί
και με ελεύθερη είσοδο όλοι οι Αρχαιολογικοί Χώροι και τα Μνημεία που
ανήκουν στο Δημόσιο και θα λειτουργήσουν σύμφωνα με το κανονικό ωράριο
λειτουργίας τους. Το μουσείο της Ακρόπολης θα έχει είσοδο 5?.

1. Η είσοδος στους αρχαιολογικούς χώρους, τα μνημεία και τα μουσεία είναι
ελεύθερη, χωρίς την καταβολή αντιτίμου, την πρώτη Κυριακή κάθε μήνα από
Νοεμβρίου έως 31η Μαρτίου εκάστου έτους.

Επίσης καθορίζονται ως ημέρες ελεύθερης εισόδου η Εθνική Εορτή της 28ης
Οκτωβρίου, οι επετειακές και βάσει διεθνών συμβάσεων ημερομηνίες ? η 18η
Απριλίου (Διεθνής Ημέρα Μνημείων), η 18η Μαΐου (Διεθνής Ημέρα Μουσείων), το
Διήμερο Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς (το τελευταίο
σαββατοκύριακο Σεπτεμβρίου εκάστου έτους) ?, και η 6η Μαρτίου (Ημέρα Μνήμης
Μελίνας Μερκούρη).

2. Απαλλάσσονται από την καταβολή αντιτίμου εισόδου οι κάτωθι:

α) οι νέοι ηλικίας έως 18 ετών, με την επίδειξη της αστυνομικής τους
ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους για την επιβεβαίωση της ηλικίας.

β) οι φοιτητές και οι σπουδαστές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων,
Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, των Στρατιωτικών Σχολών ή ισότιμων
Σχολών των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και των Σχολών
Ξεναγών, με την επίδειξη της φοιτητικής-σπουδαστικής τους ταυτότητας.

γ) οι υπάλληλοι του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Ταμείου
Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, με την επίδειξη της υπηρεσιακής
τους ταυτότητας.

δ) οι κάτοχοι ειδικής κάρτας μέλους του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων
(ICOM) και του Διεθνούς Συμβουλίου Μνημείων και Τοποθεσιών (ICOMOS), με την
επίδειξη αυτής.

ε) οι ξεναγοί, με την επίδειξη της επαγγελματικής τους ταυτότητας.

στ) οι συνοδοί εκπαιδευτικοί στις εκπαιδευτικές επισκέψεις σχολείων και
ιδρυμάτων της Α΄ βάθμιας, Β΄ βάθμιας, Γ΄ βάθμιας Εκπαίδευσης, των
Στρατιωτικών Σχολών.

ζ) τα μέλη Εταιρειών και Συλλόγων Φίλων Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων,
με την επίδειξη της θεωρημένης κάρτας μέλους.

η) οι αστυνομικοί του Τμήματος Αρχαιοκαπηλίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας.

θ) οι επίσημοι φιλοξενούμενοι του Ελληνικού Δημοσίου, μετά από έγκριση της
Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

ι) οι κάτοχοι Δελτίου ελεύθερης εισόδου.

ια) τα άτομα με αναπηρία (67% και άνω) και ένας συνοδός αυτών, με την
επίδειξη βεβαίωσης αναπηρίας του Υπουργείου Υγείας ή ιατρικής γνωμάτευσης
δημόσιου

φορέα όπου θα αναγράφεται με σαφήνεια η αναπηρία και το ποσοστό αυτής.

ιβ) οι γονείς πολύτεκνων οικογενειών και τα παιδιά τους έως 23 ετών ή 25
ετών εάν σπουδάζουν ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και
ανεξαρτήτως ηλικίας εάν έχουν αναπηρία, με την επίδειξη θεωρημένου πάσου
πολυτέκνων της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ). Επίσης οι γονείς τρίτεκνων οικογενειών και τα παιδιά τους έως 23 ετών ή 24 ετών εάν
σπουδάζουν και ανεξαρτήτως ηλικίας εάν έχουν αναπηρία, με την επίδειξη
πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο.

ιγ) οι μονογονεϊκές οικογένειες με ανήλικα τέκνα, με την επίδειξη
πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο. Στην περίπτωση των
διαζευγμένων, μόνον ο γονέας που έχει την επιμέλεια των τέκνων.

ιδ) οι κάτοχοι ενεργού κάρτας ανεργίας.

ιε) οι κάτοχοι κάρτας αλληλεγγύης και τα εξαρτώμενα από αυτούς άτομα, με
την επίδειξη της κάρτας και πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης ή
οποιουδήποτε άλλου εγγράφου πιστοποιεί τα εξαρτώμενα από αυτούς άτομα.

ιστ) οι δημοσιογράφοι, με την επίδειξη της δημοσιογραφικής τους ταυτότητας.

ιζ) τα μέλη του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος και αντίστοιχων
Επιμελητηρίων κρατών-μελών της ΕΕ, με την επίδειξη της κάρτας μέλους.

3. Δικαιούνται να αποκτήσουν Δελτίο ελεύθερης εισόδου τριετούς διάρκειας,
με δικαίωμα ανανέωσης, οι κάτωθι:

α) τα μέλη των Κεντρικών Συμβουλίων και των Τοπικών Συμβουλίων Μνημείων
του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

β) τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων και οι Διευθυντές των Ν.Π.Δ.Δ. και
των Ν.Π.Ι.Δ. που εποπτεύονται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.

γ) οι εκπαιδευτικοί λειτουργοί της Α΄ βάθμιας, Β΄ βάθμιας, Γ΄ βάθμιας
εκπαίδευσης (εν ενεργεία και συνταξιούχοι). Στην περίπτωση των αναπληρωτών
και των ωρομίσθιων καθηγητών, η έκδοση Δελτίου ελεύθερης εισόδου είναι
δυνατή για το διάστημα που ασκούν το εκπαιδευτικό λειτούργημα.

δ) οι πτυχιούχοι Ιστορικών και Αρχαιολογικών Τμημάτων των Φιλοσοφικών
Σχολών καθώς και των Σχολών Αρχιτεκτονικής, των Ανώτατων Σχολών Καλών
Τεχνών, των Σχολών Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης,
συμπεριλαμβανομένων και των Τεχνικών Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων
Τέχνης, της ημεδαπής ή ισότιμων Σχολών των κρατών?μελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, καθώς και οι κάτοχοι μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων των
τμημάτων και των σχολών αυτών.

ε) οι πτυχιούχοι Μουσειακών Σπουδών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
της ημεδαπής ή ισότιμων Σχολών των κρατών?μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
καθώς και οι κάτοχοι μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων των σπουδών
αυτών.

στ) οι Διευθυντές και τα μέλη των Ξένων Αρχαιολογικών Σχολών στην Ελλάδα.

ζ) οι συνταξιούχοι υπάλληλοι του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και
του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων.

η) οι επί συμβάσει υπάλληλοι του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και
του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων.


Μειωμένες τιμές

1. Καθορίζεται ως μειωμένο εισιτήριο, το εισιτήριο του οποίου η τιμή
ανέρχεται στο 50% περίπου της εκάστοτε καθορισμένης τιμής. Η ως άνω
περιγραφόμενη μειωμένη τιμή των μεμονωμένων εισιτηρίων ισχύει για όλους
τους επισκέπτες κατά το διάστημα από 1η Νοεμβρίου έως 31η Μαρτίου εκάστου
έτους.

2. Καθ' όλη τη διάρκεια του έτους μειωμένη τιμή στα μεμονωμένα καθώς και
στα ενιαία εισιτήρια δικαιούνται οι κάτωθι:

α) οι φοιτητές και οι σπουδαστές των Ανώτατων και Ανώτερων Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων, Τεχνολογικών Εκ παιδευτικών Ιδρυμάτων ή ισότιμων Σχολών των
εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρών, με την επίδειξη της φοιτητικής τους
ταυτότητας,

β) οι Έλληνες πολίτες και οι πολίτες των λοιπών κρατών?μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης άνω των 65 ετών, με την επίδειξη της αστυνομικής τους
ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους για την επιβεβαίωση της ηλικίας και της
χώρας προέλευσης.

γ) οι συνοδοί γονείς στις εκπαιδευτικές επισκέψεις των σχολείων της Α΄
βάθμιας εκπαίδευσης.


Πηγή: Αυτοδιοίκηση
 Κοινοποιήστε το στο Facebook twitterΕκτύπωση


Αποστολή με e-mail


Αποθήκευση


Προηγούμενη σελίδα  Αρχή ΣελίδαςΥποκατηγορίες

Από την ιστορία τής τυφλότητας και της αναπηρίας

Πολιτιστικά δρώμενα

Άλλες προσεγγίσεις της τυφλότητας και της αναπηρίας

Διάσημοι τυφλοί

Έργα συναδέλφων

Έργα καλλιτεχνών συναδέλφων

Δείτε εδώ

Ψυχαγωγία-ΕνημέρωσηΜενούΑρχική /

Ε.Ο.Τ. /

Επικαιρότητα /

Νομοθεσία /

Θέματα τυφλότητας /

Πολιτισμός /

Αθλητισμός /

Επικοινωνία /
Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS!  Το www.eoty.gr λειτουργεί μέσα
απο την προσβάσιμη πλατφόρμα του
 Συλλόγου Τεχνολογικής Ανάπτυξης Τυφλών  Di-net 1,56
created by Thanasis Ilias
 ________

Orasi mailing list
για την διαγραφή σας από αυτή την λίστα στείλτε email στην διεύθυνση
orasi-requ...@hostvis.net
και στο θέμα γράψτε unsubscribe

Για να στείλετε ένα μήνυμα και να το διαβάσουν όλοι οι συνδρομητές της
λίστας στείλτε email στην διεύθυνση
Orasi@hostvis.net

διαβάστε τι συζητά αυτή η λίστα
http://hostvis.net/mailman/listinfo/orasi_hostvis.net

Για το αρχείο της λίστας
http://www.mail-archive.com/orasi@hostvis.net/
Εναλλακτικό αρχείο:
http://hostvis.net/pipermail/orasi_hostvis.net/
παλαιότερο αρχίο (έως 25/06/2011)
http://www.freelists.org/archives/orasi
__________
NVDA δωρεάν αναγνώστης οθόνης ένα πρόγραμμα ανοιχτού λογισμικού
http://www.nvda-project.org/
_____________
Τα ηχογραφημένα βιβλία με φυσική φωνή που ανεβαίνουν στις βιβλιοπροτάσεις
προσφέρονται από τις βιβλιοθήκες που λειτουργούν οι φορείς των τυφλών
____________
________

Orasi mailing list
για την διαγραφή σας από αυτή την λίστα στείλτε email στην διεύθυνση
orasi-requ...@hostvis.net
και στο θέμα γράψτε unsubscribe

Για να στείλετε ένα μήνυμα και να το διαβάσουν όλοι οι συνδρομητές της λίστας στείλτε email στην διεύθυνση
Orasi@hostvis.net

διαβάστε τι συζητά αυτή η λίστα
http://hostvis.net/mailman/listinfo/orasi_hostvis.net

Για το αρχείο της λίστας
http://www.mail-archive.com/orasi@hostvis.net/
Εναλλακτικό αρχείο:
http://hostvis.net/pipermail/orasi_hostvis.net/
παλαιότερο αρχίο (έως 25/06/2011)
http://www.freelists.org/archives/orasi
__________
NVDA δωρεάν αναγνώστης οθόνης ένα πρόγραμμα ανοιχτού λογισμικού
http://www.nvda-project.org/
_____________
Τα ηχογραφημένα βιβλία με φυσική φωνή που ανεβαίνουν στις βιβλιοπροτάσεις προσφέρονται από τις βιβλιοθήκες που λειτουργούν οι φορείς των τυφλών ____________


________

Orasi mailing list
για την διαγραφή σας από αυτή την λίστα στείλτε email στην διεύθυνση
orasi-requ...@hostvis.net
και στο θέμα γράψτε unsubscribe

Για να στείλετε ένα μήνυμα και να το διαβάσουν όλοι οι συνδρομητές της λίστας 
στείλτε email στην διεύθυνση
Orasi@hostvis.net

διαβάστε τι συζητά αυτή η λίστα
http://hostvis.net/mailman/listinfo/orasi_hostvis.net

Για το αρχείο της λίστας
http://www.mail-archive.com/orasi@hostvis.net/
Εναλλακτικό αρχείο:
http://hostvis.net/pipermail/orasi_hostvis.net/
παλαιότερο αρχίο (έως 25/06/2011)
http://www.freelists.org/archives/orasi
__________
NVDA δωρεάν αναγνώστης οθόνης ένα πρόγραμμα ανοιχτού λογισμικού
http://www.nvda-project.org/
_____________
Τα ηχογραφημένα βιβλία με φυσική φωνή που ανεβαίνουν στις βιβλιοπροτάσεις 
προσφέρονται από τις βιβλιοθήκες που λειτουργούν οι φορείς των τυφλών
____________

Απαντηση