Επαναφορά αιτήματος για άμεσο ορισμό συνάντησης με την Εθνική Ομοσπονδία Τυφλών 
και τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Τυφλών με σκοπό την εξεύρεση θέσεων εργασίας για 
τυφλούς τηλεφωνητές και τη δρομολόγηση της διαδικασίας Ειδικής Προκήρυξης 
σύμφωνα με τον Ν.2643/98, καθώς και τη διερεύνηση θεσμοθέτησης και θέσεων 
εργασίας νέων ειδικοτήτων για τυφλούςΕΘΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΥΦΛΩΝ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ
ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ.ΑΡΙΘΜ. 1890/2005 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
ΕΔΡΑ ΑΘΗΝΑ
ΒΕΡΑΝΖΕΡΟΥ 31 - 104 32 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 210-5229968 FAX: 210-5229541
e-mail: e...@otenet.gr
www.eoty.gr

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΥΦΛΩΝ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ
ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. 9977/12-12-1932 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΥΦΛΩΝ 
ΕΠΙΤΙΜΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ &
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΥΦΛΩΝ & ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΥΦΛΩΝ
ΕΔΡΑ ΑΘΗΝΑ
ΒΕΡΑNΖΕΡΟΥ 31 - 104 32 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ: 210-5245001, 210-5228333, 210-5228365, 210-5245578 FAX: 210-5222112
e-mail: p...@otenet.gr
web site: www.pst.gr

Αθήνα, 17/05/2018
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 541/293

ΤΟΜΕΑΣ: Γραμματείας

Προς:
Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης κα Όλγα Γεροβασίλη

Κοιν.:
1) Υπουργό Υγείας κο Ανδρέα Ξανθό
2) Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κα Έφη 
Αχτσιόγλου
3) Αναπληρώτρια Υπουργό Κοινωνικής Αλληλεγγύης κα Θεανώ Φωτίου
4) Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κο Δημήτριο Μπαξεβανάκη
5) Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης κο Γρηγόριο Θεοδωράκη
6) Ε.Σ.Α.μεΑ.
7) Σωματεία - μέλη Ε.Ο.Τ. 

Θέμα: Επαναφορά αιτήματος για άμεσο ορισμό συνάντησης με την Εθνική Ομοσπονδία 
Τυφλών και τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Τυφλών με σκοπό την εξεύρεση θέσεων εργασίας 
για τυφλούς τηλεφωνητές και τη δρομολόγηση της διαδικασίας Ειδικής Προκήρυξης 
σύμφωνα με τον Ν.2643/98, καθώς και τη διερεύνηση θεσμοθέτησης και θέσεων 
εργασίας νέων ειδικοτήτων για τυφλούς.

Αξιότιμη κυρία Υπουργέ, 


Η Εθνική Ομοσπονδία Τυφλών (Ε.Ο.Τ.), ο επίσημος Κοινωνικός Εταίρος της 
Πολιτείας για θέματα τυφλότητας και μέλος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με 
Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.), και το σωματείο-μέλος της Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τυφλών 
(Π.Σ.Τ.), επαναφέρουν το αίτημα για άμεσο ορισμό συνάντησης που σας είχαν 
υποβάλει με το υπ' αριθ. 803/06-11-2017 έγγραφο, προκειμένου να εξευρεθεί λύση 
στο χρονίζον θέμα της ανεύρεσης θέσεων εργασίας για τυφλούς τηλεφωνητές και να 
δρομολογηθεί η διαδικασία Ειδικής Προκήρυξης του Ν.2643/98, καθώς επίσης και να 
διερευνηθεί η θεσμοθέτηση και θέσεων εργασίας νέων ειδικοτήτων για τυφλούς, 
όπως ξεναγών, απομαγνητοφωνητών πρακτικών αστικών, ποινικών και διοικητικών 
δικαστηρίων, ψηλαφιστριών μαστού κ.λπ.

Η ανεργία στο χώρο των τυφλών, η οποία ως γνωστόν πάντοτε είναι πολύ υψηλή και 
η οποία στην περίοδο των Μνημονίων βρίσκεται σε δυσθεώρητα ύψη λόγω μη 
προκήρυξης θέσεων με τις διατάξεις του προστατευτικού Ν.2643/98, δυστυχώς έχει 
μία κατά βάση διέξοδο, ήτοι την τοποθέτηση των συναδέλφων σε θέσεις τηλεφωνητή. 
 

Οι φορείς μας προσπαθούν από το 2015 να ανεύρουν θέσεις εργασίας ώστε, σε 
συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, να κατορθωθεί να προκηρυχθούν, 
όμως γραφειοκρατικά εμπόδια δεν έχουν επιτρέψει να τελεσφορήσει η ενέργεια 
αυτή. Δυστυχώς, και ο τελευταίος νόμος 4440/2016, παρά τις προσδοκίες μας, δεν 
έχει αποδώσει μέχρι τώρα ουσιαστικά αποτελέσματα, παρά τις πρόσφατες 
προκηρύξεις που δημοσιεύονται τον τελευταίο χρόνο. Οι οργανικές θέσεις 
τηλεφωνητών εξακολουθούν να υπάγονται στις προστατευτικές διατάξεις του 
Ν.2643/98 και η τελευταία Ειδική Προκήρυξη έλαβε χώρα το 2010. 

Μετά από παραπομπή σας του θέματος προς επίλυση στο Γενικό Γραμματέα κύριο Γρ. 
Θεοδωράκη, πραγματοποιήθηκε συνάντηση στις 14 Νοεμβρίου 2017, κατά την οποία 
συζητήσαμε εκτενώς το ως άνω ζήτημα. Στη συνέχεια, στις 9 Φεβρουαρίου 2018, 
πραγματοποιήθηκε ακόμα μία συνάντηση, στην οποία παραβρέθηκαν, εκτός από τον 
προαναφερθέντα, ο Γενικός Γραμματέας Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας κύριος Δ. 
Καρέλλας και η διευθύντρια του γραφείου του Υπουργού Υγείας κύριου Ξανθού. 
Προκειμένου οι συμμετέχοντες στη συνάντηση να είναι κατά κάποιον τρόπο 
ενημερωμένοι, στις 4 Ιανουαρίου 2018 είχαμε αποστείλει προς τον κύριο 
Θεοδωράκη, ο οποίος θα προΐστατο του σχήματος, πίνακα των τυφλών πτυχιούχων 
τηλεφωνικής Σχολής, σύμφωνα με τη γεωγραφική περιοχή που ζουν και επιθυμούν να 
εργαστούν, τον οποίο και σας επισυνάπτουμε. Αυτές ήταν δυστυχώς και οι μόνες 
συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν, παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις μας. Για το 
λόγο αυτό, επανερχόμαστε στο αρχικό αίτημά μας για συνάντηση με εσάς προσωπικά, 
προκειμένου να επιληφθείτε του θέματος, το οποίο χρονίζει αδικαιολόγητα και 
κρατάει στην ανεργία συναδέλφους που επιθυμούν να εργαστούν, και μάλιστα σε 
αυτούς τους χαλεπούς οικονομικά καιρούς που διανύουμε. 

Θα επιθυμούσαμε επίσης να διερευνήσουμε τη δυνατότητα θεσμοθέτησης για τυφλούς 
νέων ειδικοτήτων, οι οποίες έχουν δημιουργηθεί από αποφοίτους του Δημόσιου ΙΕΚ 
Ειδικής Αγωγής Αγίας Παρασκευής, όπως ξεναγών, απομαγνητοφωνητών πρακτικών 
αστικών, ποινικών και διοικητικών δικαστηρίων, φυσικοθεραπευτών, καθώς και ενός 
νέου επαγγέλματος που κρίνουμε σκόπιμο να εισαχθεί και στην Ελλάδα, αυτό της 
ψηλαφίστριας μαστού. Πρόκειται για ειδικότητα, που κατόπιν ερευνών ως προς την 
αποτελεσματικότητα της αφής των τυφλών, δημιούργησε ο Γερμανός γυναικολόγος Dr. 
med. Frank Hoffmann και έχει πατεντάρει με την ονομασία Medical Tactile 
Examiners (MTEs). Συγκεκριμένα, ανακάλυψε ότι οι τυφλές ψηλαφίστριες μαστού, 
παραϊατρικό επάγγελμα που διευκολύνει τα μάλα την πρόληψη του καρκίνου του 
μαστού, ανιχνεύουν περίπου 30% περισσότερους όγκους, και κατά 50% μικρότερους 
από τους γυναικολόγους.

Με την ελπίδα ότι θα αντιληφθείτε τη σπουδαιότητα του αιτήματος για 
επαγγελματική αποκατάσταση ανθρώπων που ανήκουν σε μια από τις πιο ευάλωτες 
ομάδες του πληθυσμού και θα ορίσετε άμεσα την αιτούμενη συνάντηση, σας 
ευχαριστούμε εκ των προτέρων. 


Με εκτίμηση

Για το Γενικό Συμβούλιο της Ε.Ο.Τ.

Ο Πρόεδρος
Νικόλαος Γιαλλούρης

Η Γενική Γραμματέας
Παρασκευή Τσαβαλιά


Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Π.Σ.Τ. 

Ο Πρόεδρος
Ηλίας Μαργιόλας

Ο Γενικός Γραμματέας
Παναγιώτης Μαρκοστάμος 
 


 
 Κοινοποιήστε το στο Facebook twitter Εκτύπωση  
 
 
Αποστολή με e-mail  
 
 
Αποθήκευση  
 
 
Προηγούμενη σελίδα  Αρχή Σελίδας  Υποκατηγορίες 
 
Ποιοι είμαστε 
 
Πώς λειτουργούμε - Όργανα Διοίκησης 
 
Τι διεκδικούμε 
 
Σωματεία Μέλη 

Σημαντικά έγγραφα Ε.Ο.Τ. 
 
Σημαντικά έγγραφα Π.Σ.Τ. 
 
Διακηρύξεις - Εκθέσεις 
 
Ο οδηγός τού Πολίτη με Αναπηρία Μενού Αρχική / 
 
Ε.Ο.Τ. / 
 
Επικαιρότητα / 
 
Νομοθεσία / 
 
Θέματα τυφλότητας / 
 
Πολιτισμός / 
 
Αθλητισμός / 
 
Επικοινωνία / 
Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS!  Το www.eoty.gr λειτουργεί μέσα απο 
την προσβάσιμη πλατφόρμα του 
 Συλλόγου Τεχνολογικής Ανάπτυξης Τυφλών  Di-net 1,56 
created by Thanasis Ilias 
 ________

Orasi mailing list
για την διαγραφή σας από αυτή την λίστα στείλτε email στην διεύθυνση
orasi-requ...@hostvis.net
και στο θέμα γράψτε unsubscribe

Για να στείλετε ένα μήνυμα και να το διαβάσουν όλοι οι συνδρομητές της λίστας 
στείλτε email στην διεύθυνση
Orasi@hostvis.net

διαβάστε τι συζητά αυτή η λίστα
http://hostvis.net/mailman/listinfo/orasi_hostvis.net

Για το αρχείο της λίστας
http://www.mail-archive.com/orasi@hostvis.net/
Εναλλακτικό αρχείο:
http://hostvis.net/pipermail/orasi_hostvis.net/
παλαιότερο αρχίο (έως 25/06/2011)
http://www.freelists.org/archives/orasi
__________
NVDA δωρεάν αναγνώστης οθόνης ένα πρόγραμμα ανοιχτού λογισμικού
http://www.nvda-project.org/
_____________
Τα ηχογραφημένα βιβλία με φυσική φωνή που ανεβαίνουν στις βιβλιοπροτάσεις 
προσφέρονται από τις βιβλιοθήκες που λειτουργούν οι φορείς των τυφλών
____________

Απαντηση