Salam Sejahtera & Salam 1Malaysia,

YBhg. Datuk/Dato'/Datin/Tuan/Puan,

Dengan segala hormatnya saya merujuk perkara di atas dan emel bertarikh
2 Ogos 2010.

2.  Sukacita ingin dimaklumkan bahawa tarikh tutup bagi Anugerah Kajian
Kes Perisian Sumber Terbuka (Open Source Software (OSS)) adalah pada 27
Ogos 2010.

3.  Penyertaan dari agensi YBhg. Datuk/Dato'/Datin/Tuan/Puan adalah
sangat dialu-alukan dan diucapkan terima kasih.


-- 
Yang benar,

Stanly Tan
Open Source Competency Centre, MAMPU
Lot E302-E304, Enterprise Building 3,
63000 Cyberjaya, Malaysia.
Tel. 603 83191200, Fax: 603 83193206
URL: http://opensource.mampu.gov.my

-- 
This message has been scanned for viruses and
dangerous content by MailScanner, and is
believed to be clean.

--- Begin Message ---
Salam Sejahtera & Salam 1Malaysia,

Yg. Bhg. Datuk/Dato'/Datin/Tuan/Puan,

Dengan segala hormatnya saya merujuk perkara di atas.

2. Sukacita dimaklumkan bahawa pihak MAMPU akan menganjurkan "Anugerah
Kajian Kes Open Source Software (OSS)" bersempena dengan Malaysian
Government Open Source Software Conference (MyGOSSCON 2010) yang
akan diadakan pada 2-3 November 2010.

3. Tujuan Anugerah Kajian Kes OSS ini diadakan adalah untuk
menggalakkan perkongsian ilmu dan pengalaman dalam pelaksanaan OSS di
agensi Sektor Awam dan Institut Pengajian Tinggi Awam (IPTA) dan juga
untuk merangsang pembangunan dan penggunaan aplikasi perisian sumber
terbuka di Malaysia bagi menyokong Pelan Induk OSS Sektor Awam.
Pertandingan ini dikategorikan kepada dua kumpulan:-

  i) Kumpulan 1 : Agensi Sektor Awam
  ii) Kumpulan 2 : Institut Pengajian Tinggi Awam (IPTA).

4. Sehubungan itu, kami amat berbesar hati dan mengalu-alukan
penyertaan agensi Yg. Bhg. Datuk/Dato'/Datin/Tuan/Puan dengan menghantar
seberapa banyak Kajian Kes OSS berkaitan. Terma & Syarat Pertandingan
boleh dimuat turun dari laman web di
http://mygosscon.oscc.org.my/2010/casestudy. Pemenang dan finalis akan
diberi pengiktirafan dan akan dianugerahkan sijil. Sijil akan diserahkan
semasa Persidangn MyGOSSCON 2010.

5. Kajian Kes OSS yang telah lengkap hendaklah dihantar sebelum 27 Ogos
2010 kepada casest...@oscc.org.my. Sekiranya fail kajian Kes OSS terlalu
besar untuk dihantar melalui emel, mohon pihak Yg. Bhg.
Datuk/Dato'/Datin/Tuan/Puan menyediakan pautan bagi fail tersebut.

Sekian, terima kasih.
-- 
Yang benar,

Stanly Tan
Open Source Competency Centre, MAMPU
Lot E302-E304, Enterprise Building 3,
63000 Cyberjaya, Malaysia.
Tel. 603 83191200, Fax: 603 83193206
URL: http://opensource.mampu.gov.my--- End Message ---
_______________________________________________
OSCC Knowledge Bank Mailing List

* To visit MAMPU Opensource on the web, go to: 
  http://opensource.mampu.gov.my

* To visit OSCC Knowledge Bank on the web, go to: 
  http://www.oscc.org.my
    
* To unsubscribe from this group, please go here:
   http://lists.oscc.org.my/mailman/listinfo/oscc-discuss

http://www.facebook.com/pages/Cyberjaya-Malaysia/OSCC-MAMPU/66729159214

"OSCC Discuss Mailing Lists is intended to solely promote, discuss and announce 
OSS related topics and promotion of non-OSS matters is strictly prohibited. 

The implementation of the Malaysian Public Sector OSS Master Plan brings 
strategic, technological, economical and social benefits to Malaysia."

Kirim email ke