Tuan,
 
Dukacita dimaklumkan bahawa saya tidak dapat dapat hadir dan tidak dapat
menghantar wakil sebab tidak mempunyai pegawai yang mencukupi.
 
Jemputan tuan saya ucapkan ribuan terima kasih.
 
Sekian.
 
" Berkhidmat Untuk Negara"
 
Hashim Bin Ramli
Cawangan Audit Teknologi Maklumat
PERKESO


-----oscc-announce-boun...@lists.oscc.org.my wrote: -----
To: oscc-annou...@lists.oscc.org.my
From: OSCC Announcements
Sent by: oscc-announce-boun...@lists.oscc.org.my
Date: 03/07/2012 07:25PM
Subject: [Oscc-announce] JEMPUTAN KE SEMINAR REGIONAL DAN KLINIK PRODUK OSCC PROGRAM OPEN SOURCE SOFTWARE (OSS) SEKTOR AWAM FASA III – SELF RELIANCE UNTUK ZON PANTAI TIMUR

JEMPUTAN KE SEMINAR REGIONAL DAN KLINIK PRODUK OSCC PROGRAM OPEN SOURCE SOFTWARE (OSS) SEKTOR AWAM FASA III – SELF RELIANCE ZON PANTAI TIMUR

Adalah dengan hormatnya saya menarik perhatian YBhg. Datuk/Dato'/YBrs. Dr./Tuan/Puan kepada perkara di atas.

2.    Adalah dimaklumkan bahawa Pelan Induk OSS Sektor Awam Fasa III – Self Reliance telah dilancarkan pada 29 November 2011 bersempena dengan Persidangan CIO dan MyGOSSCON 2011. Satu Seminar Regional dan Klinik Produk OSCC akan diadakan bagi memberi pendedahan yang lebih mendalam tentang Program OSS Sektor Awam Fasa III - Self Reliance kepada Agensi-agensi Sektor Awam khususnya bagi Zon Pantai Timur (iaitu Terengganu, Pahang dan Kelantan).  Butiran Seminar dan Klinik Produk adalah seperti berikut:

 
            Seminar Regional & Klinik Produk OSCC Zon Pantai Timur
            Tarikh : 11 & 12 Julai 2012 (Rabu dan Khamis)
            Masa : 8.30 pagi hingga 5.30 petang
            Tempat : Dewan Berlian, Permai Hotel Kuala Terengganu, Jalan Sultan Mahmud, 20400 Kuala Terengganu, Terengganu.


3.    Seminar dan Klinik ini diadakan bagi mencapai objektif berikut:


 
           a) Menerangkan objektif dan strategi Program OSS Sektor Awam Fasa III - Self Reliance kepada Agensi dan kumpulan sasaran;
            b) Menerangkan polisi dan garis panduan pelaksanaan Program OSS Sektor Awam Fasa III - Self Reliance;
            c) Mempromosi produk dan perkhidmatan OSCC;
            d) Mengiktiraf kejayaan dan menggalakkan pelaksanaan OSS; dan
            e) Menggalakkan  perkongsian dan kolaborasi dalam pelaksanaan dan pembangunan OSS.

4.     Sehubungan dengan itu, YBhg. Datuk/Dato'/YBrs. Dr./Tuan/Puan adalah dijemput menghadiri Seminar dan Klinik dan/atau menghantar seorang wakil sekiranya tidak dapat menghadiri. Kerjasama juga dipohon bagi mengisi dan mengembalikan Borang Jawapan Kehadiran seperti di LAMPIRAN A selewat-lewatnya pada 5 Julai 2012 (Khamis) sebelum jam 12:00 tengahari.

5.     Sebarang pertanyaan mengenai program ini, YBhg. Datuk/Dato'/YBrs. Dr./Tuan/Puan boleh menghubungi pegawai-pegawai berikut:

 1. Puan Isnormaria Ishak
  emel : ma...@mampu.gov.my

  No. Telefon : 03-8872 5112 / 012-328 3729
 1. Cik Siti Asiah Salihudin
  emel : sitias...@oscc.org.my
  No. Telefon : 019-253 1872.
 1. Puan Mazliah binti Jamaluddin
  emel : mazl...@oscc.org.my

  No Telefon : 017 6419931
6.   Kerjasama daripada pihak YBhg. Datuk/Dato'/YBrs. Dr./Tuan/Puan bagi menjayakan program ini, saya dahului dengan ucapan terima kasih.

 

Sekian.

BERSAMA MELAKSANA TRANSFORMASI”

BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”


--
This message has been scanned for viruses and
dangerous content by MailScanner, and is
believed to be clean.
_______________________________________________
OSCC Knowledge Bank Mailing List

*  To visit MAMPU Opensource on the web, go to:
    http://opensource.mampu.gov.my

*  To visit OSCC Knowledge Bank on the web, go to:
    http://www.oscc.org.my
      
*  To unsubscribe from this group, please go here:
     http://lists.oscc.org.my/mailman/listinfo/oscc-announce

OSCC MAMPU Facebook.

http://www.facebook.com/pages/Cyberjaya-Malaysia/OSCC-MAMPU/66729159214

OSCC MAMPU Google Friend Connect (http://www.oscc.org.my/friendconnect.html)

Online Archive
(http://groups.google.com.my/group/oscc-announce)

"OSCC Discuss Mailing Lists is intended to solely promote, discuss and announce OSS related topics and promotion of non-OSS matters is strictly prohibited.

The implementation of the Malaysian Public Sector OSS Master Plan brings strategic, technological, economical and social benefits to Malaysia."


[attachment "Regional Workshop Web Banner-01.jpg" removed by Hashim Ramli/PERKESO]
[attachment "Lampiran A (Borang Jawapan Kehadiran).pdf" removed by Hashim Ramli/PERKESO]

--
This message has been scanned for viruses and
dangerous content by MailScanner, and is
believed to be clean.
_______________________________________________
OSCC Knowledge Bank Mailing List

* To visit MAMPU Opensource on the web, go to: 
  http://opensource.mampu.gov.my

* To visit OSCC Knowledge Bank on the web, go to: 
  http://www.oscc.org.my
    
* To unsubscribe from this group, please go here:
   http://lists.oscc.org.my/mailman/listinfo/oscc-discuss

http://www.facebook.com/pages/Cyberjaya-Malaysia/OSCC-MAMPU/66729159214

"OSCC Discuss Mailing Lists is intended to solely promote, discuss and announce 
OSS related topics and promotion of non-OSS matters is strictly prohibited. 

The implementation of the Malaysian Public Sector OSS Master Plan brings 
strategic, technological, economical and social benefits to Malaysia."

Kirim email ke