با سلام
 
 
دارم و آن اين است كه وقتي كه داده ها را در پابگاه داده ذخيره SQL SERVER 2000من يك مشكل با 
 
 
داده ها را مي تونم فارسي ببينم ولي وقتي آنرا مي خواهم query Analyizer مي كنم با 
 
در مرورگر وب نمايش بدم بجاي كلمات فارسي علامت سئوال نمايش مي دهد
در وي        Dreamweaver MXقابل ذكر است كه بنده از
كه زبان آن فارسي مي‌باشد
لطفا  مرا كمك در حل اين مشكل ياري فرماييد.
با تشكر ضربي زاده
 
 


Do you Yahoo!?
Protect your identity with Yahoo! Mail AddressGuard
_______________________________________________
PersianComputing mailing list
[EMAIL PROTECTED]
http://lists.sharif.edu/mailman/listinfo/persiancomputing

Reply via email to