cellog     Fri Jun 20 05:42:58 2008 UTC

 Modified files:       (Branch: PHP_5_3)
  /php-src/ext/phar  func_interceptors.c phar.c phar.phar 
            phar_internal.h phar_object.c util.c 
 Log:
 making progress - up to 42/phar vs. 48/disk with these optimizations
 
http://cvs.php.net/viewvc.cgi/php-src/ext/phar/func_interceptors.c?r1=1.20.2.5&r2=1.20.2.6&diff_format=u
Index: php-src/ext/phar/func_interceptors.c
diff -u php-src/ext/phar/func_interceptors.c:1.20.2.5 
php-src/ext/phar/func_interceptors.c:1.20.2.6
--- php-src/ext/phar/func_interceptors.c:1.20.2.5    Wed Jun 18 06:38:47 2008
+++ php-src/ext/phar/func_interceptors.c    Fri Jun 20 05:42:58 2008
@@ -16,7 +16,7 @@
  +----------------------------------------------------------------------+
 */
 
-/* $Id: func_interceptors.c,v 1.20.2.5 2008/06/18 06:38:47 cellog Exp $ */
+/* $Id: func_interceptors.c,v 1.20.2.6 2008/06/20 05:42:58 cellog Exp $ */
 
 #include "phar_internal.h"
 
@@ -119,7 +119,7 @@
        fname_len = strlen(fname);
        if (SUCCESS == phar_split_fname(fname, fname_len, &arch, 
&arch_len, &entry, &entry_len, 2, 0 TSRMLS_CC)) {
            char *name;
-            phar_archive_data **pphar;
+            phar_archive_data *phar;
 
            efree(entry);
            entry = filename;
@@ -133,8 +133,7 @@
            }
 
            /* retrieving a file defaults to within the current 
directory, so use this if possible */
-            if ((PHAR_GLOBALS->phar_fname_map.arBuckets && FAILURE 
== (zend_hash_find(&(PHAR_GLOBALS->phar_fname_map), arch, arch_len, (void **) 
&pphar)))
-                && (PHAR_G(manifest_cached) && FAILURE == 
(zend_hash_find(&cached_phars, arch, arch_len, (void **) &pphar)))) {
+            if (FAILURE == phar_get_archive(&phar, arch, arch_len, 
NULL, 0, NULL TSRMLS_CC)) {
                efree(arch);
                goto skip_phar;
            }
@@ -150,7 +149,7 @@
            } else {
                entry = phar_fix_filepath(estrndup(entry, 
entry_len), &entry_len, 1 TSRMLS_CC);
                if (entry[0] == '/') {
-                    if 
(!zend_hash_exists(&((*pphar)->manifest), entry + 1, entry_len - 1)) {
+                    if 
(!zend_hash_exists(&(phar->manifest), entry + 1, entry_len - 1)) {
                        /* this file is not in the 
phar, use the original path */
 notfound:
                        efree(arch);
@@ -158,7 +157,7 @@
                        goto skip_phar;
                    }
                } else {
-                    if 
(!zend_hash_exists(&((*pphar)->manifest), entry, entry_len)) {
+                    if 
(!zend_hash_exists(&(phar->manifest), entry, entry_len)) {
                        goto notfound;
                    }
                }
@@ -237,7 +236,7 @@
        int arch_len, entry_len, fname_len;
        php_stream_context *context = NULL;
        char *name;
-        phar_archive_data **pphar;
+        phar_archive_data *phar;
        fname = zend_get_executed_filename(TSRMLS_C);
 
        if (strncasecmp(fname, "phar://", 7)) {
@@ -253,8 +252,7 @@
        /* fopen within phar, if :// is not in the url, then prepend 
phar://<archive>/ */
        entry_len = filename_len;
        /* retrieving a file defaults to within the current directory, 
so use this if possible */
-        if ((PHAR_GLOBALS->phar_fname_map.arBuckets && FAILURE == 
(zend_hash_find(&(PHAR_GLOBALS->phar_fname_map), arch, arch_len, (void **) 
&pphar)))
-            && (PHAR_G(manifest_cached) && FAILURE == 
(zend_hash_find(&cached_phars, arch, arch_len, (void **) &pphar)))) {
+        if (FAILURE == phar_get_archive(&phar, arch, arch_len, NULL, 0, 
NULL TSRMLS_CC)) {
            efree(arch);
            goto skip_phar;
        }
@@ -269,7 +267,7 @@
        } else {
            entry = phar_fix_filepath(estrndup(entry, entry_len), 
&entry_len, 1 TSRMLS_CC);
            if (entry[0] == '/') {
-                if (!zend_hash_exists(&((*pphar)->manifest), 
entry + 1, entry_len - 1)) {
+                if (!zend_hash_exists(&(phar->manifest), entry 
+ 1, entry_len - 1)) {
                    /* this file is not in the phar, use 
the original path */
 notfound:
                    efree(entry);
@@ -277,7 +275,7 @@
                    goto skip_phar;
                }
            } else {
-                if (!zend_hash_exists(&((*pphar)->manifest), 
entry, entry_len)) {
+                if (!zend_hash_exists(&(phar->manifest), entry, 
entry_len)) {
                    goto notfound;
                }
            }
@@ -330,7 +328,7 @@
        int arch_len, entry_len, fname_len;
        php_stream_context *context = NULL;
        char *name;
-        phar_archive_data **pphar;
+        phar_archive_data *phar;
        fname = zend_get_executed_filename(TSRMLS_C);
 
        if (strncasecmp(fname, "phar://", 7)) {
@@ -346,8 +344,7 @@
        /* fopen within phar, if :// is not in the url, then prepend 
phar://<archive>/ */
        entry_len = filename_len;
        /* retrieving a file defaults to within the current directory, 
so use this if possible */
-        if ((PHAR_GLOBALS->phar_fname_map.arBuckets && FAILURE == 
(zend_hash_find(&(PHAR_GLOBALS->phar_fname_map), arch, arch_len, (void **) 
&pphar)))
-            && (PHAR_G(manifest_cached) && FAILURE == 
(zend_hash_find(&cached_phars, arch, arch_len, (void **) &pphar)))) {
+        if (FAILURE == phar_get_archive(&phar, arch, arch_len, NULL, 0, 
NULL TSRMLS_CC)) {
            efree(arch);
            goto skip_phar;
        }
@@ -362,7 +359,7 @@
        } else {
            entry = phar_fix_filepath(estrndup(entry, entry_len), 
&entry_len, 1 TSRMLS_CC);
            if (entry[0] == '/') {
-                if (!zend_hash_exists(&((*pphar)->manifest), 
entry + 1, entry_len - 1)) {
+                if (!zend_hash_exists(&(phar->manifest), entry 
+ 1, entry_len - 1)) {
                    /* this file is not in the phar, use 
the original path */
 notfound:
                    efree(entry);
@@ -370,7 +367,7 @@
                    goto skip_phar;
                }
            } else {
-                if (!zend_hash_exists(&((*pphar)->manifest), 
entry, entry_len)) {
+                if (!zend_hash_exists(&(phar->manifest), entry, 
entry_len)) {
                    /* this file is not in the phar, use 
the original path */
                    goto notfound;
                }
@@ -602,8 +599,7 @@
        int arch_len, entry_len, fname_len;
        struct stat sb = {0};
        phar_entry_info *data = NULL;
-        char *tmp;
-        int tmp_len;
+        phar_archive_data *phar;
 
        fname = zend_get_executed_filename(TSRMLS_C);
 
@@ -614,31 +610,39 @@
            goto skip_phar;
        }
        fname_len = strlen(fname);
+        if (PHAR_G(last_phar) && fname_len - 7 >= 
PHAR_G(last_phar_name_len) && !memcmp(fname + 7, PHAR_G(last_phar_name), 
PHAR_G(last_phar_name_len))) {
+            arch = estrndup(PHAR_G(last_phar_name), 
PHAR_G(last_phar_name_len));
+            arch_len = PHAR_G(last_phar_name_len);
+            entry = estrndup(filename, filename_length);
+            /* fopen within phar, if :// is not in the url, then 
prepend phar://<archive>/ */
+            entry_len = (int) filename_length;
+            phar = PHAR_G(last_phar);
+            goto splitted;
+        }
        if (SUCCESS == phar_split_fname(fname, fname_len, &arch, 
&arch_len, &entry, &entry_len, 2, 0 TSRMLS_CC)) {
-            phar_archive_data **pphar;
 
            efree(entry);
            entry = estrndup(filename, filename_length);
            /* fopen within phar, if :// is not in the url, then 
prepend phar://<archive>/ */
            entry_len = (int) filename_length;
-            if ((PHAR_GLOBALS->phar_fname_map.arBuckets && FAILURE 
== (zend_hash_find(&(PHAR_GLOBALS->phar_fname_map), arch, arch_len, (void **) 
&pphar)))
-                && (PHAR_G(manifest_cached) && FAILURE == 
(zend_hash_find(&cached_phars, arch, arch_len, (void **) &pphar)))) {
+            if (FAILURE == phar_get_archive(&phar, arch, arch_len, 
NULL, 0, NULL TSRMLS_CC)) {
                efree(arch);
                goto skip_phar;
            }
+splitted:
            entry = phar_fix_filepath(entry, &entry_len, 1 
TSRMLS_CC);
            if (entry[0] == '/') {
-                if (SUCCESS == 
zend_hash_find(&((*pphar)->manifest), entry + 1, entry_len - 1, (void **) 
&data)) {
+                if (SUCCESS == 
zend_hash_find(&(phar->manifest), entry + 1, entry_len - 1, (void **) &data)) {
                    efree(entry);
                    goto stat_entry;
                }
                goto notfound;
            }
-            if (SUCCESS == zend_hash_find(&((*pphar)->manifest), 
entry, entry_len, (void **) &data)) {
+            if (SUCCESS == zend_hash_find(&(phar->manifest), entry, 
entry_len, (void **) &data)) {
                efree(entry);
                goto stat_entry;
            }
-            if (SUCCESS == 
zend_hash_find(&((*pphar)->virtual_dirs), entry, entry_len, (void **) &data)) {
+            if (SUCCESS == zend_hash_find(&(phar->virtual_dirs), 
entry, entry_len, (void **) &data)) {
                efree(entry);
                efree(arch);
                if (IS_EXISTS_CHECK(type)) {
@@ -648,13 +652,13 @@
                sb.st_mode = 0777;
                sb.st_mode |= S_IFDIR; /* regular directory */
 #ifdef NETWARE
-                sb.st_mtime.tv_sec = (*pphar)->max_timestamp;
-                sb.st_atime.tv_sec = (*pphar)->max_timestamp;
-                sb.st_ctime.tv_sec = (*pphar)->max_timestamp;
+                sb.st_mtime.tv_sec = phar->max_timestamp;
+                sb.st_atime.tv_sec = phar->max_timestamp;
+                sb.st_ctime.tv_sec = phar->max_timestamp;
 #else
-                sb.st_mtime = (*pphar)->max_timestamp;
-                sb.st_atime = (*pphar)->max_timestamp;
-                sb.st_ctime = (*pphar)->max_timestamp;
+                sb.st_mtime = phar->max_timestamp;
+                sb.st_atime = phar->max_timestamp;
+                sb.st_ctime = phar->max_timestamp;
 #endif
                goto statme_baby;
            } else {
@@ -675,7 +679,7 @@
                PHAR_G(cwd_len) = 0;
                /* clean path without cwd */
                entry = phar_fix_filepath(entry, &entry_len, 1 
TSRMLS_CC);
-                if (SUCCESS == 
zend_hash_find(&((*pphar)->manifest), entry + 1, entry_len - 1, (void **) 
&data)) {
+                if (SUCCESS == 
zend_hash_find(&(phar->manifest), entry + 1, entry_len - 1, (void **) &data)) {
                    PHAR_G(cwd) = save;
                    PHAR_G(cwd_len) = save_len;
                    efree(entry);
@@ -685,7 +689,7 @@
                    }
                    goto stat_entry;
                }
-                if (SUCCESS == 
zend_hash_find(&((*pphar)->virtual_dirs), entry + 1, entry_len - 1, (void **) 
&data)) {
+                if (SUCCESS == 
zend_hash_find(&(phar->virtual_dirs), entry + 1, entry_len - 1, (void **) 
&data)) {
                    PHAR_G(cwd) = save;
                    PHAR_G(cwd_len) = save_len;
                    efree(entry);
@@ -698,13 +702,13 @@
                    sb.st_mode = 0777;
                    sb.st_mode |= S_IFDIR; /* regular 
directory */
 #ifdef NETWARE
-                    sb.st_mtime.tv_sec = 
(*pphar)->max_timestamp;
-                    sb.st_atime.tv_sec = 
(*pphar)->max_timestamp;
-                    sb.st_ctime.tv_sec = 
(*pphar)->max_timestamp;
+                    sb.st_mtime.tv_sec = 
phar->max_timestamp;
+                    sb.st_atime.tv_sec = 
phar->max_timestamp;
+                    sb.st_ctime.tv_sec = 
phar->max_timestamp;
 #else
-                    sb.st_mtime = (*pphar)->max_timestamp;
-                    sb.st_atime = (*pphar)->max_timestamp;
-                    sb.st_ctime = (*pphar)->max_timestamp;
+                    sb.st_mtime = phar->max_timestamp;
+                    sb.st_atime = phar->max_timestamp;
+                    sb.st_ctime = phar->max_timestamp;
 #endif
                    goto statme_baby;
                }
@@ -759,29 +763,18 @@
 
 statme_baby:
            efree(arch);
-            if (!(*pphar)->is_writeable) {
+            if (!phar->is_writeable) {
                sb.st_mode = (sb.st_mode & 0555) | (sb.st_mode 
& ~0777);
            }
        
            sb.st_nlink = 1;
            sb.st_rdev = -1;
-            if (data) {
-                tmp_len = data->filename_len + 
(*pphar)->alias_len;
-            } else {
-                tmp_len = (*pphar)->alias_len + 1;
-            }
-            tmp = (char *) emalloc(tmp_len);
-            memcpy(tmp, (*pphar)->alias, (*pphar)->alias_len);
-            if (data) {
-                memcpy(tmp + (*pphar)->alias_len, 
data->filename, data->filename_len);
-            } else {
-                *(tmp + (*pphar)->alias_len) = '/';
-            }
            /* this is only for APC, so use /dev/null device - no 
chance of conflict there! */
            sb.st_dev = 0xc;
            /* generate unique inode number for alias/filename, so 
no phars will conflict */
-            sb.st_ino = (unsigned short)zend_get_hash_value(tmp, 
tmp_len);
-            efree(tmp);
+            if (data) {
+                sb.st_ino = data->inode;
+            }
 #ifndef PHP_WIN32
            sb.st_blksize = -1;
            sb.st_blocks = -1;
@@ -904,20 +897,19 @@
        }
        fname_len = strlen(fname);
        if (SUCCESS == phar_split_fname(fname, fname_len, &arch, 
&arch_len, &entry, &entry_len, 2, 0 TSRMLS_CC)) {
-            phar_archive_data **pphar;
+            phar_archive_data *phar;
 
            efree(entry);
            entry = filename;
            /* fopen within phar, if :// is not in the url, then 
prepend phar://<archive>/ */
            entry_len = filename_len;
            /* retrieving a file within the current directory, so 
use this if possible */
-            if ((PHAR_GLOBALS->phar_fname_map.arBuckets && SUCCESS 
== (zend_hash_find(&(PHAR_GLOBALS->phar_fname_map), arch, arch_len, (void **) 
&pphar)))
-                || (PHAR_G(manifest_cached) && SUCCESS == 
(zend_hash_find(&cached_phars, arch, arch_len, (void **) &pphar)))) {
+            if (SUCCESS == phar_get_archive(&phar, arch, arch_len, 
NULL, 0, NULL TSRMLS_CC)) {
                phar_entry_info *etemp;
 
                entry = phar_fix_filepath(estrndup(entry, 
entry_len), &entry_len, 1 TSRMLS_CC);
                if (entry[0] == '/') {
-                    if (SUCCESS == 
zend_hash_find(&((*pphar)->manifest), entry + 1, entry_len - 1, (void **) 
&etemp)) {
+                    if (SUCCESS == 
zend_hash_find(&(phar->manifest), entry + 1, entry_len - 1, (void **) &etemp)) {
                        /* this file is not in the 
current directory, use the original path */
 found_it:
                        efree(entry);
@@ -925,7 +917,7 @@
                        RETURN_BOOL(!etemp->is_dir);
                    }
                } else {
-                    if (SUCCESS == 
zend_hash_find(&((*pphar)->manifest), entry, entry_len, (void **) &etemp)) {
+                    if (SUCCESS == 
zend_hash_find(&(phar->manifest), entry, entry_len, (void **) &etemp)) {
                        goto found_it;
                    }
                }
@@ -966,20 +958,19 @@
        }
        fname_len = strlen(fname);
        if (SUCCESS == phar_split_fname(fname, fname_len, &arch, 
&arch_len, &entry, &entry_len, 2, 0 TSRMLS_CC)) {
-            phar_archive_data **pphar;
+            phar_archive_data *phar;
 
            efree(entry);
            entry = filename;
            /* fopen within phar, if :// is not in the url, then 
prepend phar://<archive>/ */
            entry_len = filename_len;
            /* retrieving a file within the current directory, so 
use this if possible */
-            if ((PHAR_GLOBALS->phar_fname_map.arBuckets && SUCCESS 
== (zend_hash_find(&(PHAR_GLOBALS->phar_fname_map), arch, arch_len, (void **) 
&pphar)))
-                || (PHAR_G(manifest_cached) && SUCCESS == 
(zend_hash_find(&cached_phars, arch, arch_len, (void **) &pphar)))) {
+            if (SUCCESS == phar_get_archive(&phar, arch, arch_len, 
NULL, 0, NULL TSRMLS_CC)) {
                phar_entry_info *etemp;
 
                entry = phar_fix_filepath(estrndup(entry, 
entry_len), &entry_len, 1 TSRMLS_CC);
                if (entry[0] == '/') {
-                    if (SUCCESS == 
zend_hash_find(&((*pphar)->manifest), entry + 1, entry_len - 1, (void **) 
&etemp)) {
+                    if (SUCCESS == 
zend_hash_find(&(phar->manifest), entry + 1, entry_len - 1, (void **) &etemp)) {
                        /* this file is not in the 
current directory, use the original path */
 found_it:
                        efree(entry);
@@ -987,7 +978,7 @@
                        RETURN_BOOL(etemp->link);
                    }
                } else {
-                    if (SUCCESS == 
zend_hash_find(&((*pphar)->manifest), entry, entry_len, (void **) &etemp)) {
+                    if (SUCCESS == 
zend_hash_find(&(phar->manifest), entry, entry_len, (void **) &etemp)) {
                        goto found_it;
                    }
                }
http://cvs.php.net/viewvc.cgi/php-src/ext/phar/phar.c?r1=1.370.2.23&r2=1.370.2.24&diff_format=u
Index: php-src/ext/phar/phar.c
diff -u php-src/ext/phar/phar.c:1.370.2.23 php-src/ext/phar/phar.c:1.370.2.24
--- php-src/ext/phar/phar.c:1.370.2.23 Fri Jun 20 04:50:11 2008
+++ php-src/ext/phar/phar.c   Fri Jun 20 05:42:58 2008
@@ -17,7 +17,7 @@
  +----------------------------------------------------------------------+
 */
 
-/* $Id: phar.c,v 1.370.2.23 2008/06/20 04:50:11 cellog Exp $ */
+/* $Id: phar.c,v 1.370.2.24 2008/06/20 05:42:58 cellog Exp $ */
 
 #define PHAR_MAIN 1
 #include "phar_internal.h"
@@ -267,6 +267,9 @@
        }
        return 1;
    } else if (!phar->refcount) {
+        /* invalidate phar cache */
+        PHAR_G(last_phar) = NULL;
+        PHAR_G(last_phar_name) = PHAR_G(last_alias) = NULL;
        if (phar->fp && !(phar->flags & PHAR_FILE_COMPRESSION_MASK)) {
            /* close open file handle - allows removal or rename of
            the file on windows, which has greedy locking
@@ -1613,6 +1616,11 @@
            efree(realpath);
            return SUCCESS;
        }
+        if (PHAR_G(manifest_cached) && zend_hash_exists(&cached_phars, 
realpath, strlen(realpath))) {
+            *a = old;
+            efree(realpath);
+            return SUCCESS;
+        }
        efree(realpath);
    }
    if (SUCCESS == php_stream_stat_path((char *) fname, &ssb)) {
@@ -1746,9 +1754,14 @@
            *ext_len = -1;
            return FAILURE;
        }
+        if (PHAR_G(manifest_cached) && zend_hash_exists(&cached_alias, 
(char *) filename, pos - filename)) {
+            *ext_str = pos;
+            *ext_len = -1;
+            return FAILURE;
+        }
    }
 
-    if (zend_hash_num_elements(&(PHAR_GLOBALS->phar_fname_map))) {
+    if (zend_hash_num_elements(&(PHAR_GLOBALS->phar_fname_map)) || 
PHAR_G(manifest_cached)) {
        phar_archive_data **pphar;
 
        if (is_complete) {
@@ -1767,6 +1780,10 @@
                }
                return FAILURE;
            }
+            if (PHAR_G(manifest_cached) && SUCCESS == 
zend_hash_find(&cached_phars, (char *) filename, filename_len, (void 
**)&pphar)) {
+                *ext_str = filename + (filename_len - 
(*pphar)->ext_len);
+                goto woohoo;
+            }
        } else {
            phar_zstr key;
            char *str_key;
@@ -1795,6 +1812,30 @@
                }
                
zend_hash_move_forward(&(PHAR_GLOBALS->phar_fname_map));
            }
+            if (PHAR_G(manifest_cached)) {
+                zend_hash_internal_pointer_reset(&cached_phars);
+                while (FAILURE != 
zend_hash_has_more_elements(&cached_phars)) {
+                    if (HASH_KEY_NON_EXISTANT == 
zend_hash_get_current_key_ex(&cached_phars, &key, &keylen, &unused, 0, NULL)) {
+                        break;
+                    }
+    
+                    PHAR_STR(key, str_key);
+    
+                    if (keylen > (uint) filename_len) {
+                        
zend_hash_move_forward(&cached_phars);
+                        continue;
+                    }
+                    if (!memcmp(filename, str_key, keylen) 
&& ((uint)filename_len == keylen
+                        || filename[keylen] == '/' || 
filename[keylen] == '\0')) {
+                        if (FAILURE == 
zend_hash_get_current_data(&cached_phars, (void **) &pphar)) {
+                            break;
+                        }
+                        *ext_str = filename + (keylen - 
(*pphar)->ext_len);
+                        goto woohoo;
+                    }
+                    zend_hash_move_forward(&cached_phars);
+                }
+            }
        }
    }
 
@@ -3205,6 +3246,9 @@
        if (fname_len > 7 && !strncasecmp(fname, "phar://", 7)) {
            if (SUCCESS == phar_split_fname(fname, fname_len, 
&arch, &arch_len, &entry, &entry_len, 1, 0 TSRMLS_CC)) {
                zend_hash_find(&(PHAR_GLOBALS->phar_fname_map), 
arch, arch_len, (void **) &pphar);
+                if (!pphar && PHAR_G(manifest_cached)) {
+                    zend_hash_find(&cached_phars, arch, 
arch_len, (void **) &pphar);
+                }
                efree(arch);
                efree(entry);
            }
@@ -3281,6 +3325,8 @@
 {
    if (!PHAR_GLOBALS->request_init)
    {
+        PHAR_G(last_phar) = NULL;
+        PHAR_G(last_phar_name) = PHAR_G(last_alias) = NULL;
        PHAR_G(has_bz2) = zend_hash_exists(&module_registry, "bz2", 
sizeof("bz2"));
        PHAR_G(has_zlib) = zend_hash_exists(&module_registry, "zlib", 
sizeof("zlib"));
        PHAR_GLOBALS->request_init = 1;
@@ -3360,7 +3406,7 @@
    php_info_print_table_header(2, "Phar: PHP Archive support", "enabled");
    php_info_print_table_row(2, "Phar EXT version", PHP_PHAR_VERSION);
    php_info_print_table_row(2, "Phar API version", PHP_PHAR_API_VERSION);
-    php_info_print_table_row(2, "CVS revision", "$Revision: 1.370.2.23 $");
+    php_info_print_table_row(2, "CVS revision", "$Revision: 1.370.2.24 $");
    php_info_print_table_row(2, "Phar-based phar archives", "enabled");
    php_info_print_table_row(2, "Tar-based phar archives", "enabled");
    php_info_print_table_row(2, "ZIP-based phar archives", "enabled");
http://cvs.php.net/viewvc.cgi/php-src/ext/phar/phar.phar?r1=1.7.2.20&r2=1.7.2.21&diff_format=u
Index: php-src/ext/phar/phar.phar
http://cvs.php.net/viewvc.cgi/php-src/ext/phar/phar_internal.h?r1=1.109.2.16&r2=1.109.2.17&diff_format=u
Index: php-src/ext/phar/phar_internal.h
diff -u php-src/ext/phar/phar_internal.h:1.109.2.16 
php-src/ext/phar/phar_internal.h:1.109.2.17
--- php-src/ext/phar/phar_internal.h:1.109.2.16 Wed Jun 18 10:20:47 2008
+++ php-src/ext/phar/phar_internal.h  Fri Jun 20 05:42:58 2008
@@ -17,7 +17,7 @@
  +----------------------------------------------------------------------+
 */
 
-/* $Id: phar_internal.h,v 1.109.2.16 2008/06/18 10:20:47 pajoye Exp $ */
+/* $Id: phar_internal.h,v 1.109.2.17 2008/06/20 05:42:58 cellog Exp $ */
 
 #ifdef HAVE_CONFIG_H
 #include "config.h"
@@ -137,6 +137,7 @@
 #define TAR_NEW   '8'
 
 typedef struct _phar_entry_fp phar_entry_fp;
+typedef struct _phar_archive_data phar_archive_data;
 
 ZEND_BEGIN_MODULE_GLOBALS(phar)
    HashTable  phar_fname_map;
@@ -184,6 +185,12 @@
    int     cwd_init;
    char    *openssl_privatekey;
    int     openssl_privatekey_len;
+    /* phar_get_archive cache */
+    char*    last_phar_name;
+    int     last_phar_name_len;
+    char*    last_alias;
+    int     last_alias_len;
+    phar_archive_data* last_phar;
 ZEND_END_MODULE_GLOBALS(phar)
 
 ZEND_EXTERN_MODULE_GLOBALS(phar)
@@ -226,8 +233,6 @@
    PHAR_TMP
 };
 
-typedef struct _phar_archive_data phar_archive_data;
-
 /* entry for one file in a phar file */
 typedef struct _phar_entry_info {
    /* first bytes are exactly as in file */
http://cvs.php.net/viewvc.cgi/php-src/ext/phar/phar_object.c?r1=1.266.2.23&r2=1.266.2.24&diff_format=u
Index: php-src/ext/phar/phar_object.c
diff -u php-src/ext/phar/phar_object.c:1.266.2.23 
php-src/ext/phar/phar_object.c:1.266.2.24
--- php-src/ext/phar/phar_object.c:1.266.2.23  Wed Jun 18 06:38:47 2008
+++ php-src/ext/phar/phar_object.c   Fri Jun 20 05:42:58 2008
@@ -17,7 +17,7 @@
  +----------------------------------------------------------------------+
 */
 
-/* $Id: phar_object.c,v 1.266.2.23 2008/06/18 06:38:47 cellog Exp $ */
+/* $Id: phar_object.c,v 1.266.2.24 2008/06/20 05:42:58 cellog Exp $ */
 
 #include "phar_internal.h"
 #include "func_interceptors.h"
@@ -473,6 +473,11 @@
        }
 carry_on2:
        if (SUCCESS != zend_hash_find(&(PHAR_GLOBALS->phar_fname_map), 
arch, arch_len, (void **)&pphar)) {
+            if (PHAR_G(manifest_cached) && SUCCESS == 
zend_hash_find(&cached_phars, arch, arch_len, (void **)&pphar)) {
+                if (SUCCESS == phar_copy_on_write(pphar)) {
+                    goto carry_on;
+                }
+            }
            zend_throw_exception_ex(phar_ce_PharException, 0 
TSRMLS_CC, "%s is not a phar archive, cannot mount", arch);
            if (arch) {
                efree(arch);
@@ -499,6 +504,11 @@
        return;
    } else if (SUCCESS == zend_hash_find(&(PHAR_GLOBALS->phar_fname_map), 
fname, fname_len, (void **)&pphar)) {
        goto carry_on;
+    } else if (PHAR_G(manifest_cached) && SUCCESS == 
zend_hash_find(&cached_phars, fname, fname_len, (void **)&pphar)) {
+        if (SUCCESS == phar_copy_on_write(pphar)) {
+            goto carry_on;
+        }
+        goto carry_on;
    } else if (SUCCESS == phar_split_fname(path, path_len, &arch, 
&arch_len, &entry, &entry_len, 2, 0 TSRMLS_CC)) {
        path = entry;
        path_len = entry_len;
@@ -1334,6 +1344,10 @@
        return;
    }
    fname = estrndup(phar->fname, phar->fname_len);
+    /* invalidate phar cache */
+    PHAR_G(last_phar) = NULL;
+    PHAR_G(last_phar_name) = PHAR_G(last_alias) = NULL;
+
    phar_archive_delref(phar TSRMLS_CC);
    unlink(fname);
    efree(fname);
@@ -2042,6 +2056,10 @@
    phar_entry_info *entry, newentry;
    zval *ret;
 
+    /* invalidate phar cache */
+    PHAR_G(last_phar) = NULL;
+    PHAR_G(last_phar_name) = PHAR_G(last_alias) = NULL;
+
    phar = (phar_archive_data *) ecalloc(1, sizeof(phar_archive_data));
    /* set whole-archive compression and type from parameter */
    phar->flags = flags;
@@ -2468,6 +2486,9 @@
            "Cannot write out phar archive, phar is read-only");
        RETURN_FALSE;
    }
+    /* invalidate phar cache */
+    PHAR_G(last_phar) = NULL;
+    PHAR_G(last_phar_name) = PHAR_G(last_alias) = NULL;
 
    if (phar_obj->arc.archive->is_data) {
        zend_throw_exception_ex(spl_ce_UnexpectedValueException, 0 
TSRMLS_CC,
http://cvs.php.net/viewvc.cgi/php-src/ext/phar/util.c?r1=1.55.2.12&r2=1.55.2.13&diff_format=u
Index: php-src/ext/phar/util.c
diff -u php-src/ext/phar/util.c:1.55.2.12 php-src/ext/phar/util.c:1.55.2.13
--- php-src/ext/phar/util.c:1.55.2.12  Wed Jun 18 10:20:47 2008
+++ php-src/ext/phar/util.c   Fri Jun 20 05:42:58 2008
@@ -18,7 +18,7 @@
  +----------------------------------------------------------------------+
 */
 
-/* $Id: util.c,v 1.55.2.12 2008/06/18 10:20:47 pajoye Exp $ */
+/* $Id: util.c,v 1.55.2.13 2008/06/20 05:42:58 cellog Exp $ */
 
 #include "phar_internal.h"
 #ifdef PHAR_HAVE_OPENSSL
@@ -237,9 +237,12 @@
 #if PHP_VERSION_ID >= 50300
    char *path, *fname, *arch, *entry, *ret, *test;
    int arch_len, entry_len, fname_len;
+    phar_archive_data *phar;
 
    if (pphar) {
        *pphar = NULL;
+    } else {
+        pphar = &phar;
    }
 
    if (!zend_is_executing(TSRMLS_C) || !PHAR_G(cwd)) {
@@ -255,22 +258,24 @@
    if (*filename == '.') {
        int try_len;
 
-        if (SUCCESS != zend_hash_find(&(PHAR_GLOBALS->phar_fname_map), 
arch, arch_len, (void **) &pphar) &&
-            PHAR_G(manifest_cached) && SUCCESS != 
zend_hash_find(&cached_phars, arch, arch_len, (void **) &pphar)) {
+        if (FAILURE == phar_get_archive(&phar, arch, arch_len, NULL, 0, 
NULL TSRMLS_CC)) {
            efree(arch);
            return phar_save_resolve_path(filename, filename_len 
TSRMLS_CC);
        }
+        if (pphar) {
+            *pphar = phar;
+        }
        try_len = filename_len;
        test = phar_fix_filepath(estrndup(filename, filename_len), 
&try_len, 1 TSRMLS_CC);
        if (*test == '/') {
-            if (zend_hash_exists(&((*pphar)->manifest), test + 1, 
try_len - 1)) {
+            if (zend_hash_exists(&(phar->manifest), test + 1, 
try_len - 1)) {
                spprintf(&ret, 0, "phar://%s%s", arch, test);
                efree(arch);
                efree(test);
                return ret;
            }
        } else {
-            if (zend_hash_exists(&((*pphar)->manifest), test, 
try_len)) {
+            if (zend_hash_exists(&(phar->manifest), test, try_len)) 
{
                spprintf(&ret, 0, "phar://%s/%s", arch, test);
                efree(arch);
                efree(test);
@@ -293,6 +298,9 @@
            return ret;
        }
        zend_hash_find(&(PHAR_GLOBALS->phar_fname_map), arch, arch_len, 
(void **) &pphar);
+        if (!pphar && PHAR_G(manifest_cached)) {
+            zend_hash_find(&cached_phars, arch, arch_len, (void **) 
&pphar);
+        }
        efree(arch);
        efree(entry);
    }
@@ -324,7 +332,7 @@
        phar_archive_data **pphar;
        int try_len;
 
-        if (SUCCESS != (zend_hash_find(&(PHAR_GLOBALS->phar_fname_map), 
arch, arch_len, (void **) &pphar))) {
+        if (FAILURE == phar_get_archive(pphar, arch, arch_len, NULL, 0, 
NULL TSRMLS_CC)) {
            efree(arch);
            goto doit;
        }
@@ -441,6 +449,9 @@
                                return 
estrndup(trypath, ret_len);
                            }
                            
zend_hash_find(&(PHAR_GLOBALS->phar_fname_map), arch, arch_len, (void **) 
&pphar);
+                            if (!pphar && 
PHAR_G(manifest_cached)) {
+                                
zend_hash_find(&cached_phars, arch, arch_len, (void **) &pphar);
+                            }
                            efree(arch);
                            efree(entry);
                            return 
estrndup(trypath, ret_len);
@@ -1042,6 +1053,9 @@
    if (zend_hash_del(&(PHAR_GLOBALS->phar_fname_map), phar->fname, 
phar->fname_len) != SUCCESS) {
        return FAILURE;
    }
+    /* invalidate phar cache */
+    PHAR_G(last_phar) = NULL;
+    PHAR_G(last_phar_name) = PHAR_G(last_alias) = NULL;
    return SUCCESS;
 }
 /* }}} */
@@ -1063,6 +1077,30 @@
        *error = NULL;
    }
    *archive = NULL;
+    if (PHAR_G(last_phar) && fname_len == PHAR_G(last_phar_name_len) && 
!memcmp(fname, PHAR_G(last_phar_name), fname_len)) {
+        *archive = PHAR_G(last_phar);
+        if (alias && alias_len) {
+            if (!PHAR_G(last_phar)->is_temporary_alias && 
(alias_len != PHAR_G(last_phar)->alias_len || memcmp(PHAR_G(last_phar)->alias, 
alias, alias_len))) {
+                if (error) {
+                    spprintf(error, 0, "alias \"%s\" is 
already used for archive \"%s\" cannot be overloaded with \"%s\"", alias, 
PHAR_G(last_phar)->fname, fname);
+                }
+                *archive = NULL;
+                return FAILURE;
+            }
+            if (PHAR_G(last_phar)->alias_len && SUCCESS == 
zend_hash_find(&(PHAR_GLOBALS->phar_alias_map), PHAR_G(last_phar)->alias, 
PHAR_G(last_phar)->alias_len, (void**)&fd_ptr)) {
+                zend_hash_del(&(PHAR_GLOBALS->phar_alias_map), 
PHAR_G(last_phar)->alias, PHAR_G(last_phar)->alias_len);
+            }
+            zend_hash_add(&(PHAR_GLOBALS->phar_alias_map), alias, 
alias_len, (void*)&(*archive),  sizeof(phar_archive_data*), NULL);
+            PHAR_G(last_alias) = alias;
+            PHAR_G(last_alias_len) = alias_len;
+        }
+        return SUCCESS;
+    }
+    if (alias && alias_len && PHAR_G(last_phar) && alias_len == 
PHAR_G(last_alias_len) && !memcmp(alias, PHAR_G(last_alias), alias_len)) {
+        fd = PHAR_G(last_phar);
+        fd_ptr = &fd;
+        goto alias_success;
+    }
    if (alias && alias_len) {
        ahash = zend_inline_hash_func(alias, alias_len);
        if (SUCCESS == 
zend_hash_quick_find(&(PHAR_GLOBALS->phar_alias_map), alias, alias_len, ahash, 
(void**)&fd_ptr)) {
@@ -1078,6 +1116,12 @@
                return FAILURE;
            }
            *archive = *fd_ptr;
+            fd = *fd_ptr;
+            PHAR_G(last_phar) = fd;
+            PHAR_G(last_phar_name) = fd->fname;
+            PHAR_G(last_phar_name_len) = fd->fname_len;
+            PHAR_G(last_alias) = alias;
+            PHAR_G(last_alias_len) = alias_len;
            return SUCCESS;
        }
        if (PHAR_G(manifest_cached) && SUCCESS == 
zend_hash_quick_find(&cached_alias, alias, alias_len, ahash, (void **)&fd_ptr)) 
{
@@ -1104,6 +1148,11 @@
                }
                
zend_hash_quick_add(&(PHAR_GLOBALS->phar_alias_map), alias, alias_len, ahash, 
(void*)&fd,  sizeof(phar_archive_data*), NULL);
            }
+            PHAR_G(last_phar) = fd;
+            PHAR_G(last_phar_name) = fd->fname;
+            PHAR_G(last_phar_name_len) = fd->fname_len;
+            PHAR_G(last_alias) = fd->alias;
+            PHAR_G(last_alias_len) = fd->alias_len;
            return SUCCESS;
        }
        if (PHAR_G(manifest_cached) && SUCCESS == 
zend_hash_quick_find(&cached_phars, fname, fname_len, fhash, (void**)&fd_ptr)) {
@@ -1119,14 +1168,29 @@
                    return FAILURE;
                }
            }
+            PHAR_G(last_phar) = fd;
+            PHAR_G(last_phar_name) = fd->fname;
+            PHAR_G(last_phar_name_len) = fd->fname_len;
+            PHAR_G(last_alias) = fd->alias;
+            PHAR_G(last_alias_len) = fd->alias_len;
            return SUCCESS;
        }
        if (SUCCESS == 
zend_hash_quick_find(&(PHAR_GLOBALS->phar_alias_map), save, save_len, fhash, 
(void**)&fd_ptr)) {
-            *archive = *fd_ptr;
+            fd = *archive = *fd_ptr;
+            PHAR_G(last_phar) = fd;
+            PHAR_G(last_phar_name) = fd->fname;
+            PHAR_G(last_phar_name_len) = fd->fname_len;
+            PHAR_G(last_alias) = fd->alias;
+            PHAR_G(last_alias_len) = fd->alias_len;
            return SUCCESS;
        }
        if (PHAR_G(manifest_cached) && SUCCESS == 
zend_hash_quick_find(&cached_alias, save, save_len, fhash, (void**)&fd_ptr)) {
-            *archive = *fd_ptr;
+            fd = *archive = *fd_ptr;
+            PHAR_G(last_phar) = fd;
+            PHAR_G(last_phar_name) = fd->fname;
+            PHAR_G(last_phar_name_len) = fd->fname_len;
+            PHAR_G(last_alias) = fd->alias;
+            PHAR_G(last_alias_len) = fd->alias_len;
            return SUCCESS;
        }
 
@@ -1150,6 +1214,11 @@
                
zend_hash_quick_add(&(PHAR_GLOBALS->phar_alias_map), alias, alias_len, ahash, 
(void*)&fd,  sizeof(phar_archive_data*), NULL);
            }
            efree(my_realpath);
+            PHAR_G(last_phar) = fd;
+            PHAR_G(last_phar_name) = fd->fname;
+            PHAR_G(last_phar_name_len) = fd->fname_len;
+            PHAR_G(last_alias) = fd->alias;
+            PHAR_G(last_alias_len) = fd->alias_len;
            return SUCCESS;
        }
        if (PHAR_G(manifest_cached) && SUCCESS == 
zend_hash_quick_find(&cached_phars, fname, fname_len, fhash, (void**)&fd_ptr)) {
@@ -2025,6 +2094,9 @@
 
    *newpphar = *pphar;
    phar_copy_cached_phar(newpphar TSRMLS_CC);
+    /* invalidate phar cache */
+    PHAR_G(last_phar) = NULL;
+    PHAR_G(last_phar_name) = PHAR_G(last_alias) = NULL;
    if (newpphar[0]->alias_len && FAILURE == 
zend_hash_add(&(PHAR_GLOBALS->phar_alias_map), newpphar[0]->alias, 
newpphar[0]->alias_len, (void*)newpphar, sizeof(phar_archive_data*), NULL)) {
        zend_hash_del(&(PHAR_GLOBALS->phar_fname_map), (*pphar)->fname, 
(*pphar)->fname_len);
        return FAILURE;

-- 
PHP CVS Mailing List (http://www.php.net/)
To unsubscribe, visit: http://www.php.net/unsub.php

Reply via email to