Jeg sidder med et php-dokument som benytter echo $row[] fuktionen. I enkelte
$row output vil jeg gerne begrænse antallet af viste karakterer. Findes der
en direkte echo/$row funktion eller har du en anden fix idé ?

Thomas.-- 
PHP Database Mailing List (http://www.php.net/)
To unsubscribe, e-mail: [EMAIL PROTECTED]
For additional commands, e-mail: [EMAIL PROTECTED]
To contact the list administrators, e-mail: [EMAIL PROTECTED]

Reply via email to