hallo
I'd like to know if PHP 4.2.0 supprts Oracle9i.

Thanks

--S pozdravom
Ing.Peter Misovic
Kybernetika s.r.o, Kosice
GIS Sekcia
#85285774
0903 720 885


---
Odchádzajúca správa neobsahuje vírusy.
Skontrolované antivírusovým systémom AVG (http://www.grisoft.cz).
Verzia: 6.0.363 / Vírusová databáza: 201 - dátum vydania: 21. 5. 2002-- 
PHP Database Mailing List (http://www.php.net/)
To unsubscribe, visit: http://www.php.net/unsub.php

Reply via email to