Dutch, swedish...?

"Martin Allan Jensen" <[EMAIL PROTECTED]> wrote in message
002501c2a1e2$092e8640$0200000a@asus">news:002501c2a1e2$092e8640$0200000a@asus...
Hej Allesammen, har et strt problem, jeg skal IDAG skifte server, men kan
jeg bare tage mine harddiske med FreeBSD på og smide over i den nye maskine
og så vil det køre eller ????-- 
PHP Database Mailing List (http://www.php.net/)
To unsubscribe, visit: http://www.php.net/unsub.php

Reply via email to