Jeg er borte fra og med  10.07.2009 og får ikke lest e-posten før jeg er
tilbake 10.08.2009.

Jeg vil svare deg så snart jeg kan, etter at jeg er tilbake.


--
PHP Database Mailing List (http://www.php.net/)
To unsubscribe, visit: http://www.php.net/unsub.php

Reply via email to